Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, megvalósítási lehetőségek Dr. Kenyéri Katalin NKÖM Könyvtári Főosztálya 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, megvalósítási lehetőségek Dr. Kenyéri Katalin NKÖM Könyvtári Főosztálya 2005."— Előadás másolata:

1 Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, megvalósítási lehetőségek Dr. Kenyéri Katalin NKÖM Könyvtári Főosztálya 2005.

2 Jogforrások: 1997: CXL. Tv. = Könyvtári törvény 1990: LV. törvény a helyi önkormányzatokról Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára (NKÖM)

3 A könyvtári szolgáltatások biztosítása a helyi önkormányzatok törvény(ek)ben előírt kötelező feladata A kötelező feladatot az önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával vagy nyilvános könyvtári szolgáltatások megrendelésével biztosíthatja a lakosság számára

4 A könyvtári szolgáltatások biztosításának formái: nyilvános könyvtár fenntartása nyilvános könyvtár fenntartása könyvtári szolgáltató hely + szolgáltatás megrendelése könyvtári szolgáltató hely + szolgáltatás megrendelése könyvtárbusz szolgáltatásainak megrendelése könyvtárbusz szolgáltatásainak megrendelése

5 A könyvtári szolgáltatás biztosításának forrásai: közművelődési és közgyűjteményi normatíva közművelődési és közgyűjteményi normatíva a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása pályázatok pályázatok

6 A közművelődési és közgyűjteményi normatíva: A lakosság száma alapján minden önkormányzat megkapja a költségvetési törvényben meghatározott összeget

7 A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: A 2004. évi módosítás szerint jogosult a támogatásra a könyvtári ellátást megrendelés útján biztosító önkormányzat is. Összege 2004-ben csökkent, 2005-ben emelkedett.

8 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása: 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

9 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása: A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében támogatás nyújtható: közoktatási, szociális, egészségügyi feladatok mellett a nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezéséhez, illetve létrehozásához azon településeken, ahol nincs könyvtári szolgáltatás

10 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása: 2004-ben 23 többcélú kistérségi társulás pályázott a könyvtári feladatra, a megpályázott összeget meg is kapták

11 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról 2. § (1) A többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatást igényelhetnek az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a Társulás által ellátott a) közoktatási, b) szociális, c) gyermekjóléti, d) belső ellenőrzési és e) mozgókönyvtári feladatok alapján.

12 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a 2005. évi normatív működési támogatásáról 10. § (1) A Társulás a mozgókönyvtári feladat ellátását az alábbi feltételek teljesítésével biztosítja: a) a feladat ellátását Társulás keretében vállaló települési önkormányzatok, amelyek nyilvános könyvtárral nem rendelkeznek, megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat nyilvános könyvtártól (könyvtáraktól) vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató); b) az a) pont szerinti felek 2005. február 15-ig szerződést kötnek a könyvtári szolgáltatás nyújtására ;

13 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a 2005. évi normatív működési támogatásáról 10. § (1) A Társulás a mozgókönyvtári feladat ellátását az alábbi feltételek teljesítésével biztosítja: c) a nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a kihelyezett könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók;

14 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a 2005. évi normatív működési támogatásáról 10. § (1) A Társulás a mozgókönyvtári feladat ellátását az alábbi feltételek teljesítésével biztosítja: d) a Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról: da) szolgáltató(k) és a könyvtári szolgáltató hely(ek) közötti információcsere és megrendelések fogadása, továbbá db) a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszközök működtetése.

15 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a 2005. évi normatív működési támogatásáról A normatív támogatást a feladatot vállaló és 2004. november 30-ig megalakult társulások kapják meg. További feltétel: Legalább négy nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzat számára biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat. A mozgókönyvtári szolgáltatás fenntartásáról a Társulás gondoskodik, illetve - megállapodás alapján - támogatásban részesítheti a szolgáltatót. A mozgókönyvtári szolgáltatás fenntartásáról a Társulás gondoskodik, illetve - megállapodás alapján - támogatásban részesítheti a szolgáltatót.

16 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a 2005. évi normatív működési támogatásáról A támogatást a Társulás a könyvtári szolgáltató hellyel rendelkező települési önkormányzatok száma alapján igényelheti. A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a Társulás az (1)-(4) bekezdés szerinti feladatellátásról legkésőbb 2005. február 15-től gondoskodik. A támogatás összegét most számolják az igénylések alapján.

17 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról 4. § (1) A Társulások számára támogatás nyújtható az alábbi a) közoktatási, b) szociális, c) gyermekjóléti, d) egészségügyi, e) mozgókönyvtári, f) belső ellenőrzési, g) a kistérségi ügyintézés korszerűsítési, h) területfejlesztési feladatok magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb megszervezése érdekében.

18 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról Pályázati feltételek: A Társulások megalakulására vonatkozó feltételek 2. § A mozgókönyvtári feladat választható. Határidő: május 15.

19 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról A támogatás igénylésének feltételei: A támogatás igénylésének feltételei:A) A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános könyvtártól vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A Társulás szerződést köt a szolgáltatóval.

20 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról - A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a Társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodik, - - A Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.

21 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról - A Társulás támogatást a nyilvános könyvtárral nem rendelkező - könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító - települési önkormányzatok száma alapján igényelhet. - Támogatást a Társulás abban az esetben igényelhet, ha egy szolgáltató legalább négy nyilvános könyvtárral nem rendelkező - könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító - települési önkormányzat számára biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat.

22 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről B) A Társulás megállapodást köt a szolgáltató könyvtárral, mely szerint a szolgáltató könyvtár - könyvtárbusz útján - biztosítja legalább 4, nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzat részére a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat. Nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat is igényelheti a könyvtárbusz működését olyan településrészre tekintettel, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.

23 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről B) A támogatás a könyvtárbusz szolgáltatásait igénybe vevő települési önkormányzatok száma alapján igényelhető.

24 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről Támogatás az alábbi feladatok ellátásához igényelhető: Az A) pont szerinti feladatellátás esetén: - helyiség vásárlásához, kialakításához, - könyvtári bútorok, eszközök beszerzéséhez, - könyvtári dokumentumok beszerzéséhez, - informatikai és egyéb technikai eszközök beszerzéséhez, adatbázisok építéséhez, hozzáférések biztosításához (szoftverek beszerzése), - Internet-kapcsolat kiépítéséhez, - gépkocsi beszerzéséhez, - telefon és postai díjakhoz.

25 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről Támogatás az alábbi feladatok ellátásához igényelhető: A B) pont szerinti feladatellátás esetén: - hozzájárulás a szolgáltató által történő könyvtárbusz beszerzéshez, - a szolgáltató által üzemeltetett könyvtárbusz működéséhez történő hozzájáruláshoz, - könyvtárbusz megállóhelyének kialakításához, - a könyvtárbusz könyvtári dokumentumainak, technikai eszközeinek beszerzéséhez.

26 NKÖM pályázatok Revitalizációs pályázat: könyvtári és közművelődési Közkincs pályázat: most készülnek a pályázati kiírások

27 A cél: A cél: Korszerű nyilvános könyvtári szolgáltatások nyújtása mindenki számára, Községekben, kistelepüléseken is! Az elégedett könyvtárhasználó


Letölteni ppt "Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, megvalósítási lehetőségek Dr. Kenyéri Katalin NKÖM Könyvtári Főosztálya 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések