Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tájvédelmi szakhatósági közreműködés 166/1999. (XI.19.) Korm.rendelet szerinti korábbi gyakorlat Kardos Mária Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tájvédelmi szakhatósági közreműködés 166/1999. (XI.19.) Korm.rendelet szerinti korábbi gyakorlat Kardos Mária Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2014."— Előadás másolata:

1 A tájvédelmi szakhatósági közreműködés 166/1999. (XI.19.) Korm.rendelet szerinti korábbi gyakorlat Kardos Mária Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2014. április 29.

2 A szakhatósági közreműködés hatásköri szabályai Külterületen Belterületen - egyedi tájérték, - természeti terület, - országosan védett természeti terület esetében + mellékletben szereplő tevékenységek!!

3 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 1. Telekalakítás, továbbá építmény, építményrész, épületegyüttes megépítésének, átalakításának, bővítésének, helyreállításának, lebontásának, használatbavételének és fennmaradásának építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában

4 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 2. A vízjogi engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) felszíni vízilétesítmény építése, átalakítása, megszüntetése, b) vízimunka (állóvíz- és holtágszabályozás, folyószabályozás, vízfolyásrendezés, területi vízrendezés) végzése.

5 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 3. Villamos energia termelésével, szállításával és szolgáltatásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) a nyomvonal kijelölésére irányuló vezetékjogi eljárás, b) erőmű (20 MW feletti) létesítése.

6 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 4. Gázszolgáltatási, gázértékesítési hatósági engedélyezési eljárásban a gázszolgáltatási berendezések telepítése, megszüntetése esetében. 5. A termőföld más célú hasznosítása hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) külterületi föld belterületbe vonása, b) külterületi föld időleges más célú hasznosítása, c) külterületi föld végleges más célú hasznosítása.

7 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 6. Erdészeti hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) burkolt erdészeti feltáró út létesítése, bővítése, megszüntetése, b) erdőnek, illetve fásításnak minősülő földrészletek igénybevétele az alábbi esetekben: ba) mezőgazdasági művelésbe vonása, bb) termelésből kivonása, bc) termelésből időleges kivonása, bd) rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel.

8 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 7. Műemlékvédelmi építésügyi hatósági és műemlékvédelmi hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) műemléki épület szintszámának növelése, rendeltetésének megváltoztatása, b) műemléki ingatlant érintő területfelhasználás, telekalakítás, új építmény építése. 8. Bányafelügyeleti hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) felszíni vagy a felszínre hatással lévő kutatás, b) felszíni vagy a felszínre hatással lévő bánya bányatelkének megállapítása, módosítása, c) felszíni vagy a felszínre hatással lévő bánya műszaki üzemi tervének jóváhagyása, d) bánya tájrendezési terv jóváhagyása, e) szénhidrogén-szállító és -elosztó vezetékek, illetve tartozékaik építése.

9 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 9. Hírközlési hatósági engedélyezési eljárásban a sajátos távközlési építmények létesítése, átalakítása, bontása, megszüntetése eseteiben, amelyek magukban foglalják: a) a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, b) azok nyomvonalát (az elméleti tengelyt a térszinten függőleges vetítéssel meghatározó elméleti vonalat), valamint c) tartozékokat, tartószerkezeteket, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, földalatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

10 A szakhatósági hatáskörbe tartozó tevékenységek 10. Közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: a) autópálya, autóút, közút vagy magánút létesítése, megszüntetése, b) közforgalmú és saját használatú vasúti pálya és tartozékainak létesítése, megszüntetése, c) az állami és polgári légi közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban ideiglenes vagy állandó repülőtér létesítése, átalakítása, megszüntetése. 11. Minden környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenység esetében a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban.

11

12

13

14

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A tájvédelmi szakhatósági közreműködés 166/1999. (XI.19.) Korm.rendelet szerinti korábbi gyakorlat Kardos Mária Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések