Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Folyamatos működésű szállítógépek (Serleges elevátorok)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Folyamatos működésű szállítógépek (Serleges elevátorok)"— Előadás másolata:

1 Folyamatos működésű szállítógépek (Serleges elevátorok)
Anyagmozgatás Készítette: Dr. Fazekas Lajos

2 Serleges elevátorok

3 Serleges elevátorok

4 Serleges elevátorok

5 Serlegek kialakítása, serlegosztások
Serleges elevátorok Serlegek kialakítása, serlegosztások

6 Serleges elevátorok

7 Serleges elevátorok Veszteségmentes elevátor

8 Serleges elevátorok A serleges elevátorokat poros és aprószemcsés anyagok függőlegesen vagy ferde irányú szállításhoz használják. Szállítóelemeik a vonóelemre erősített serlegek, amelyek az elevátor alsó részén felvett anyagot a felső, alsó lánckeréken, láncdión vagy dobon átfordulva az anyagleadó surrantóba öntik.

9 Serleges elevátorok Serleges elevátorokat a következő szempontok szerint csoportosítják: serlegek ürítési módja; a vonóelem sebessége; a vonóelem szerkezete; a szállítás iránya; a serlegek vonóelemen való elhelyezése. A serlegek ürítési módján megkülönböztetnek: gravitációs; centrifugális; vegyes ürítésűeket. A vonóelem sebessége szerint vannak: gyorsjárású (1-4 m/s hevedersebességű) és lassújárású (0, 2-1 m/s hevedersebességű) serleges elevátorok.

10 Serleges elevátorok A vonóelemek szerkezete alapján a serleges elevátorok lehetnek: gumihevederesek; láncosak; sodronykötelesek; sodronyhevederesek. A szállítás iránya szerint megkülönböztetnek: függőleges vagy ferde serleges elevátorokat. A serlegek a vonóelemen lehetnek: szakaszos; folytonos elrendeződésűek.

11 Serleges elevátorok A serleges elevátorok alkalmazásának előnyei:
viszonylag kis helyszükségletűek; nagy szállítóképesség; pormentes üzem; gumihevederes vonóelemű zajtalan üzem; egyszerű kezelés. Hátrányai: a szállítóképességhez viszonyítva nagy energiaszükséglet; a szállított anyag aprózása, tördelése; a szállító- és vonóelemek gyakori meghibásodása; koptató (abrazív) anyagok szállításakor a serlegek és a vonóelem nagymérvű kopása; nagyobb szemcseméretű és tapadós anyagoknál a serlegek eltömődhetnek.

12 Serleges elevátorok A serleges elevátorok szállítóképessége Q= m3/h, szállítási magassága pedig 5-30 m között változik. Különleges kivitelnél a szállítási magasság a m-t is elérheti. Gumihevedert nagy vonóelem sebességű (v=1-4 m/s), közepes szállítómagasságú elevátornál alkalmaznak, amelyekkel elsősorban könnyen ömlő, apró szemcsés anyagokat (pl. homok, kavics, gabona stb.) szállítanak. A hevedervégeket kihajlított pántok közbeiktatása után csavarokkal fogják össze (következő dián lévő ábra a, része) Láncok általában kis és közepes sebességű serleges elevátornál használnak. A rövidszemű hegesztett teherláncot (következő dián lévő ábra b és c része) v= 1,5 m/s vonóelem sebességig, a csuklós vonóláncokat pedig v= 0,3-0,5 m/s sebességhatárok között alkalmazzák. Sodronykötelet és sodronyhevedert koptató, meleg anyagok szállításánál használnak. A serlegek alakja, mérete és anyaga a szállítandó anyag tulajdonságainak függvényében változik. Általában acéllemezből hegesztik vagy sajtolják. Használnak azonban műanyagból készült serlegeket is.

13 Serlegek vonóelemre erősítése
Serleges elevátorok Serlegek vonóelemre erősítése a, gumiheveder vonóeleme; b, egy szemeslánc vonóelemre; c, két szemeslánc vonóelemre; 1 gumiheveder; 2 serlegfal; 3 alátét; 4 serlegcsavar; 5 serleg; 6 láncszem; 7szemeslánc kengyel

14 Serleges elevátorok Megkülönböztetnek: mély és lapos serlegeket.
A mély serlegeket száraz és könnyen ömlő, lapos serlegeket pedig nedvességgel bíró, kissé tapadó tulajdonságú ömlesztett anyagokhoz használják. A serlegeket csavarozással erősítik a vonóelemre. A gumihevedernél különleges fejkiképzésű serlegcsavart (előző dián lévő a, ábra), szemesláncnál pedig ún. szemeslánc kengyelt alkalmaznak. A vonóelemen a serlegeket elhelyezhetik szakaszosan (következő dián lévő b, ábra), és folytonosan (következő dián lévő a, ábra). A folytonos serlegelrendezéssel megakadályozhatják pl. láncvonóelemű elevátornál az anyagszemcsék serlegek közti áthullását is. A serleges elevátor hajtószerkezete többnyire villamos motorból, féktárcsás tengelykapcsolóból, valamint az arra szerelt kétpofás, fékmágnessel működtetett fékből, fordulatszámcsökkentő hajtóműből, hajtódobból, illetve a lassú tengelyre szerelt lánckerékből (lánckerék párból) vagy láncból (láncdió-párból) áll.

15 Serleges elevátorok

16 Serleges elevátorok Féket azért építenek be, áramkimaradás vagy egyéb üzemzavar esetén az elevátor anyaggal telt ága ne induljon el a szállítási iránnyal ellentétesen és a serlegek ne hordják vissza az anyagot a feladó garatba. A serleges elevátort egyrészt a működés folytán előálló porzás elzárása, másrészt a mozgó részek érintésmentes elhatárolása céljából burkolattal veszik körül. A burkolatot három részre osztják: elevátor fejre; elevátor lábra; közbenső burkolatra. Az elevátor fej burkolatának alakját és az anyagleadó surrantó helyét a szállítandó anyag röppályája határozza meg. A láb feladata az ömlesztett anyag serlegekbe vezetése, a serlegtöltés helyének elhatárolása és a vonóelem feszítőszerkezetének befogadása. A közbenső burkolat a fej és a láb közötti részen a vonóelem-ágakat vesz körül. Általában vékony acéllemezből készül. A közbenső burkolatot, az elevátor fejet és a lábat több helyen, nagyméretű, könnyen nyitható, illetve zárható kezelő, ellenőrző, tisztító nyalással látják el.

17 a, merítéssel; b, anyagfeladó szerkezettel
Serleges elevátorok A serlegek töltése kétféleképpen lehet: merítéssel (a, ábra) anyagfeladó szerkezettel (b, ábra) Serlegek töltése a, merítéssel; b, anyagfeladó szerkezettel

18 Serleges elevátorok

19 Serleges elevátorok Merítésnél a szállítandó anyagot az elevátor lábrészébe vezetik, és az ott a legmélyebb ponton összegyűlik. A serleg az alsó visszatereléskor az összegyűlt anyagba merül, és felveszi azt. Ezt az anyagfelvételi módot a porszerű és szemcsés anyagok szállításánál alkalmazzák. A vonóelem kisosztású lánc vagy nagyobb sebességnél gumiheveder. A feladó szerkezetes töltésnél az anyagot közvetlenül a felszálló ágba vezetik. Serlegosztás ebben az esetben kicsi. Nagyobb szemcseméretű és erősen koptató anyagoknál (érc, szén, kavics stb.) alkalmazzák. Ezeknél ugyanis olyan nagy lenne a merítési ellenállás, hogy leszakítaná a serlegeket. A vonóelem sebessége legfeljebb 1 m/s. A serleg a centrifugális vagy gravitációs erő hatására (szabadon vagy irányítva) ürül. Az ürítés módja nagy mértékben függ a sebességtől. Az anyagfeladó surrantó kialakítása az ürítéshez igazodik. Centrifugális ürítés legtöbbször 1,5 m/s-nál nagyobb vonóelem sebességnél alakul ki.

20 Serleges elevátorok A serlegek ürítésekor az elevátor felső pontjára felfutó serlegben levő m tömegű anyagszemcsékre az mg nehézségi erőn kívül a körpályán való mozgás F centrifugális ereje is hat (jobb oldali ábra). E két erő R eredője a serleg bármely helyzetében egy, a hajtótengely függőleges síkjában fekvő ponton a P póluson megy keresztül. Ennek forgáspont feletti távolsága a pólusmagasság: Ahol: g – nehézségi gyorsulás m/s2-ben; ω – a hajtótengely szögsebessége 1/s-ban; n – a hajtótengely fordulatszáma 1/min-ben

21 Serleges elevátorok [m],
A kirepülő anyagszemcsék röppályája parabola. A röppályák burkoló görbéje, amely az elevátorburkolat kialakítását megszabja, ugyancsak parabola. A tetőpontjának magassága: [m], Ahol: vk – a serleg külső élének sebessége m/s Ürítés szerint a serleges elevátorok lehetnek:

22 Serleges elevátorok

23 Serleges elevátorok

24 Serleges elevátorok [t/h], A serleges elevátor szállítóképessége:
Ahol: v0 – egy serleg térfogata m3-ben; i – serlegosztás m-ben; ρö – az ömlesztett anyag halmazsűrűsége t/m3-ban; θ – serlegtöltési tényező; v – a vonóelem sebessége m/s-ban. A serleg térfogatát (v0) a függőleges helyzetben állított serleg ürítő száj élén átmenő vízszintes sík alá eső köbtartalmával adják meg, ez az ún. „víztérfogat”. A serlegosztás (i) gyorsjárású elevátornál i=(1-1,2)h.

25 Serleges elevátorok [t/m3], Ömlesztett anyag halmazsűrűsége: Ahol:
mö – az ömlesztett anyag tömege t-ban; vh – a hézagaival mért ömlesztett anyag térfogata m3-ben. A halmazsűrűséget ugyanannál az anyagnál a következő tényezők befolyásolják: nedvességtartalom; szemcsenagyság; szemcseösszetétel; hézagtérfogat; az anyagra ható nyomás nagysága; az anyagra ható nyomás időtartama. Ez indokolja, hogy az ömlesztett anyagok halmazsűrűségét két szélső érték között adják meg.

26 Serleges elevátorok A töltési tényező: Ahol:
v – a serlegben levő anyag térfogata m3-ben v0 – a serleg térfogata m3-ben A töltési tényező értéke: θ=0,5-0,9. A vonóelem sebességét a szállítandó anyag tulajdonságai az elevátor méretei, az üzem viszonyai, valamint a szállítóképesség együttesen, és egymásra visszahatóan határozzák meg.

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Folyamatos működésű szállítógépek (Serleges elevátorok)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések