Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogi személyek és könyvvizsgálók Az új Ptk. könyvvizsgálókra vonatkozó szabályai Lőrinczi Gyula 2014. szeptember 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogi személyek és könyvvizsgálók Az új Ptk. könyvvizsgálókra vonatkozó szabályai Lőrinczi Gyula 2014. szeptember 4."— Előadás másolata:

1 Jogi személyek és könyvvizsgálók Az új Ptk. könyvvizsgálókra vonatkozó szabályai Lőrinczi Gyula 2014. szeptember 4.

2 A jogi személy kialakulása I. szenátus adószedők társasága societas publicanorum felhatalmazás beszedett adók

3 A jogi személy kialakulása II. uralkodó chartered companies felhatalmazás közérdekű szolgálat (eg kalózkodás)

4 A jogi személy kialakulása III. parlament registered company corporation registration public and private services

5 A gazdasági társaság jogviszonyainak sematikus áttekintése gazdasági társaság vezető tisztségviselő felügyelőbizottsági tag könyvvizsgáló munkavállalók tagok hitelezői társaság hitelezői

6 A társasági vagyon elsőkörös védelme (entity shielding) weak – a társaság hitelezői előnyt élveznek a tagok hitelezőivel szemben a társasági vagyonból történő kielégítés esetén (partnership) strong – a társasági vagyont likvidációs védelem is megilleti, így a tagok hitelezői csak a részesedést szerezhetik meg, a vagyonhoz csak felszámolás esetén a társaság hitelezőit követően juthatnak hozzá (corporation) perfect – a társasági vagyonhoz csak a vagyonnal szemben követeléssel bírók férhetnek hozzá (nonprofit corporation, charitable trust)

7 A gazdasági társaság fogalma a Ptk-ban Fogalmi elemek: - üzletszerű tevékenység - tagok vagyoni hozzájárulása - jogi személyiség - közös részesedés a nyereségből - közös veszteségviselés

8 Ptk. 3:88(2) § A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen arányban kell viselniük. A társaság a tag részére tárgyévi adózott eredménye, illetve szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést, vagy más vagyoni szolgáltatást. Semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely valamely tagot a nyereségből, vagy a veszteség viseléséből teljesen kizár.

9 Kifizetések a tag részére kft-ben 3:184. § nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni juttatás egyaránt kifizetésnek minősül azokat a kifizetéseket, amelyeket jelen rendelkezések ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben

10 A Ptk. szabályozási szintjei személyek (második könyv) jogi személyek (harmadik könyv) gazdasági társaságok (harmadik könyv) kkt., bt., kft., rt. (harmadik könyv) értékpapírok (hatodik könyv)

11 Könyvvizsgálói formák a Ptk-ban első állandó és állandó könyvvizsgáló 3:38. § egyedi könyvvizsgálat 3:104. § kirendelt könyvvizsgáló 3:261(4) bekezdés speciális könyvvizsgálat (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése, átalakulás, etc.) eseti (önkéntes) könyvvizsgálat

12 Az állandó könyvvizsgáló fő feladata minden jogi személy esetében (3:38. §) (2) Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok … döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. law in books – law in action

13 Köszönöm a figyelmüket, ajánlom magamat, további tanulmányozásra: - A cégek eredete, Közgazdasági Szemle, 2013. január - A társadalmi felelősséggel működő társaság, Jogtudományi Közlöny, 2013. március


Letölteni ppt "Jogi személyek és könyvvizsgálók Az új Ptk. könyvvizsgálókra vonatkozó szabályai Lőrinczi Gyula 2014. szeptember 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések