Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária"— Előadás másolata:

1 Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária
Mobiltelefon a magyar órán? Az okostelefonok a Hangtan és a Helyesírás tanításában Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária

2 Az okostelefonok napjainkban
Szöveges üzenetek – SMS nyelv/beszéd Fényképek készítése Fényképek, képek küldése Hangrögzítés Zenehallgatás Internetelérés Tájékozódás térben - GPS

3 Használható-e egy hétköznapi eszköz? Pedagógiai célok
Okostelefonok sokrétűsége Élményszerűség Életközeliség Motiválhatóság Eredményesség Tananyag változatosabbá, érdekesebbé tétele Ismétlés- hatékonyság Figyelemkoncentrácó, auditív készségek Együttes problémamegoldás

4 Témakörök, kulcskompetenciák, célcsoport, eszközök, módszer
Témakörök: Magyar nyelv : hangtan, helyesírás Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Hatékony önálló tanulás, munkavégzés Kezdeményezőkészség, vállalkozói kedv Célcsoport: középiskolások gyengébb és jobb képességű csoportok Eszközök: mobiltelefon, internet, (kivetítő) Módszer alkalmazása: tematikus terv Munkaformák: páros tanulócsoportok közötti

5 A feladatsor jellemzői
Fokozatosság (öt fokozat) A mobiltelefon mint eszköz A fokozatok- a mobiltelefon adta lehetőségek kiaknázása Hangrögzítéstől az Internet eléréséig

6 1. fokozat:magán- és a mássalhangzók felismertetése jellemző jegyek alapján
Eszköz: Laczkó Mária: Hangtan-alaktan-szófajtan c. könyve Feladattípus: Egyszerű választás Csoportmunka Válaszok rögzítése a telefonra , lejátszás Munkafegyelem fejlesztése, precizitás, auditív fegyelem

7 2. fokozat: A hangok (magánhangzók és/vagy a mássalhangzók (hangrend)felismertetése szavakban
A csoport: 1.2. kártyák (zöngétlen msh.) B csoport: kártyák: (zöngés msh.) Mindkét csoportban rögzítés – hangok felismertetése hallás útján (2-2- diák) Kérdések: Mi a csoportosítás alapja? A csoport kérdése – soroljanak fel az A szócsoportból magas/mély magánhangzókat/ zárhangokat/ réshangokat/. stb. B csoport kérdése – soroljanak fel a B szócsoportból magas/mély magánhangzókat/ zárhangokat/réshangokat stb. Kérdések lehetnek a hangrendre is Válaszok- mobilra rögztíés

8 3. fokozat: szólások helyes hangoztatása, hangzóinak meghatározása, hangtörvények gyakorlása
1. lépés Mobiltelefon-internetelérés: google: szólás keresése, kiválasztása Szólás felolvasása/vagy telefonra rögzítés után lejátszása, jelentés értelmezése Feladat: a választott szólás magánhangzóinak/mássalhangzóinak jellemzése → cél: a beszédhangok artikulációs jegyeinek gyakoroltatása Válaszok rögzítése telefonnal→ cél: beszédnevelés Ellenőrzés kivetítéssel → cél: figyelem megosztás, vizuális készségek fejlesztése 2. lépés Meghatározott hangok megkeresése a szólásokban: Például keresse meg azt a hangot, amelyik felpattanó zöngés zárhang és ajakhang Cél: Felidézés információ alapján, auditív és vizuális készségek összekapcsolása Válasz lejegyzése vagy telefonra rögzítése A szólásokat a hangrend és a hangkapcsolatok felismertetéséhez (helyesírási készségek) is használhatjuk

9 4.a) fokozat A hangrend gyakoroltatása szólásokkal
Mobiltelefon-internetelérés: google: szólás keresése, kiválasztása Táblázat: magas/mély/vegyes (egy-egy csoport egy típus) Szólás szavainak csoportosítása –nem az összes szó, hanem a hangrendi típusoknak megfelelő keresés → cél: csoportba rendezés meghatározott szempontok szerint Egyéni vagy csoportmunka Válaszok füzetbe rögzítése vagy kivetítőre A feladat megoldható, ha a szólások kiválasztott szavait kell csoportosítani

10 Okostelefonok – sms-ek közötti böngészés
4.b) fokozat A hangrend gyakoroltatása mobiltelefonokra eljuttatott üzenetek felhasználásával Feladat: mobiltelefonokra eljuttatott sms üzenetek szavainak hangrend szerinti csoportosítása Okostelefonok – sms-ek közötti böngészés Táblázat: magas/mély/vegyes A választott szavak csoportba sorolása Egyéni és/vagy csoportmunka -verseny

11 Sms üzenetek msh. törvények szerinti csoportosítása
5a) fokozat A mássalhangzók kapcsolódásának (msh törvények) gyakoroltatása Sms üzenetek msh. törvények szerinti csoportosítása Msh. törvények ismétlése Csoportok : egy- egy csoport egy-egy msh.törvény Okostelefon – sms-ek közti böngészés (gyűjtés időre) Táblázat: msh törvények (hasonulás, összeolvadás nyúlás stb.) Szavak msh törvények szerinti válogatása Egyéni és/vagy csoportmunka

12 5a) fokozat feladatának módosított formája
Feladat:felismerni a csoportosítás alapját (szabályfelismerés hallás után) Megvalósítás lépései msh törvényt tartalmazó szavak A szavakat csoportokban rögzíteni, (3 vagy 2x3 szó) pedagógus szabja meg, gyerek rögzíti (nádcukor, barátság,, ezzel stb.) Szavak lejátszása, a szabály felismerése A felismert törvényeknek megfelelően válogatás és csoportba rendezés az sms üzenetek szavai közül

13 Közmondások diktálása/kivetítése (soronként)
5b) fokozat A mássalhangzók kapcsolódásának (msh törvények) gyakoroltatása Feladat: Közmondások msh. törvényeket tartalmazó szavait csoportosítani Megvalósítás lépései Közmondások diktálása/kivetítése (soronként) Aláhúzatni bennük a vizsgálandó szót a) Kutyából nem lesz szalonna. b) Járt utat a járatlanért el ne hagyj. c) Madarat tolláról, embert barátjáról. d) Addig üsd a vasat, míg meleg.

14 5b) fokozat A msh törvények gyakoroltatása
Kérdésekre válaszadás válaszok (közmondás számának, betűjelének) rögzítése a telefonra csoportonként Például: Melyik közmondásban találsz zöngésségi hasonulást? Hol található nyúlás? Ellenőrzés: a felvételek lejátszásával

15 Előnyök, nehézségek, kockázatok
Mobil – csak addig, amíg dolgozik vele Internetezés – jó oldalt használ-e Hangrögzítésnél – alapzaj csökkentése, kiküszöbölése Alulmotivált osztályban ne tematikus feladatsor – csak részfeladat Előnyök: színes, összeköthető más tárgyakkal (pl:hangrögzítés és a hang fizikai tulajdonságai) a hangrögzítés önmagában is motivál versengés Hátrányok: csak okostelefonnal internetelérési nehézség fegyelem megtartása A módszer adaptálható

16 Az okostelefon további alkalmazási lehetőségei az anyanyelvi órákon
1. Stilisztika- nyelvváltozatok Sms üzenetek – köznyelvi változata-megszólaltatás Okostelefon – Internetelérés- Nyelvjárási változatok Szleng 2. Szófajok – szójelentések Okostelefon – Internetelérés: szólások/közmondások Sms üzenetek

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária"

Hasonló előadás


Google Hirdetések