Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOBILTELEFON A MAGYAR ÓRÁN? AZ OKOSTELEFONOK A HANGTAN ÉS A HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁBAN Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOBILTELEFON A MAGYAR ÓRÁN? AZ OKOSTELEFONOK A HANGTAN ÉS A HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁBAN Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária."— Előadás másolata:

1 MOBILTELEFON A MAGYAR ÓRÁN? AZ OKOSTELEFONOK A HANGTAN ÉS A HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁBAN Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária

2 Az okostelefonok napjainkban  Szöveges üzenetek – SMS nyelv/beszéd  Fényképek készítése  Fényképek, képek küldése  Hangrögzítés  Zenehallgatás  Internetelérés  Tájékozódás térben - GPS

3 Használható-e egy hétköznapi eszköz? Pedagógiai célok  Okostelefonok sokrétűsége  Élményszerűség  Életközeliség  Motiválhatóság  Eredményesség  Tananyag változatosabbá, érdekesebbé tétele  Ismétlés- hatékonyság  Figyelemkoncentrácó, auditív készségek  Együttes problémamegoldás

4 Témakörök, kulcskompetenciák, célcsoport, eszközök, módszer  Témakörök: Magyar nyelv : hangtan, helyesírás  Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Hatékony önálló tanulás, munkavégzés Kezdeményezőkészség, vállalkozói kedv  Célcsoport: középiskolások gyengébb és jobb képességű csoportok  Eszközök: mobiltelefon, internet, (kivetítő)  Módszer alkalmazása: tematikus terv  Munkaformák: páros tanulócsoportok közötti

5 A feladatsor jellemzői  Fokozatosság (öt fokozat)  A mobiltelefon mint eszköz  A fokozatok- a mobiltelefon adta lehetőségek kiaknázása  Hangrögzítéstől az Internet eléréséig

6 1. fokozat:magán- és a mássalhangzók felismertetése jellemző jegyek alapján  Eszköz: Laczkó Mária: Hangtan-alaktan-szófajtan c. könyve  Feladattípus: Egyszerű választás  Csoportmunka  Válaszok rögzítése a telefonra, lejátszás  Munkafegyelem fejlesztése, precizitás, auditív fegyelem

7 2. fokozat: A hangok (magánhangzók és/vagy a mássalhangzók (hangrend)felismertetése szavakban  A csoport: 1.2. kártyák (zöngétlen msh.)  B csoport: 3. 4. kártyák: (zöngés msh.)  Mindkét csoportban rögzítés – hangok felismertetése hallás útján (2-2- diák)  Kérdések: Mi a csoportosítás alapja?  A csoport kérdése – soroljanak fel az A szócsoportból magas/mély magánhangzókat/ zárhangokat/ réshangokat/. stb.  B csoport kérdése – soroljanak fel a B szócsoportból magas/mély magánhangzókat/ zárhangokat/réshangokat stb.  Kérdések lehetnek a hangrendre is  Válaszok- mobilra rögztíés

8 3. fokozat: szólások helyes hangoztatása, hangzóinak meghatározása, hangtörvények gyakorlása  1. lépés  Mobiltelefon-internetelérés: google: szólás keresése, kiválasztása  Szólás felolvasása/vagy telefonra rögzítés után lejátszása, jelentés értelmezése  Feladat: a választott szólás magánhangzóinak/mássalhangzóinak jellemzése → cél: a beszédhangok artikulációs jegyeinek gyakoroltatása  Válaszok rögzítése telefonnal→ cél: beszédnevelés  Ellenőrzés kivetítéssel → cél: figyelem megosztás, vizuális készségek fejlesztése  2. lépés  Meghatározott hangok megkeresése a szólásokban: Például keresse meg azt a hangot, amelyik felpattanó zöngés zárhang és ajakhang  Cél: Felidézés információ alapján, auditív és vizuális készségek összekapcsolása  Válasz lejegyzése vagy telefonra rögzítése  A szólásokat a hangrend és a hangkapcsolatok felismertetéséhez (helyesírási készségek) is használhatjuk

9 4.a) fokozat A hangrend gyakoroltatása szólásokkal  Mobiltelefon-internetelérés: google: szólás keresése, kiválasztása  Táblázat: magas/mély/vegyes (egy-egy csoport egy típus)  Szólás szavainak csoportosítása –nem az összes szó, hanem a hangrendi típusoknak megfelelő keresés → cél: csoportba rendezés meghatározott szempontok szerint  Egyéni vagy csoportmunka  Válaszok füzetbe rögzítése vagy kivetítőre  A feladat megoldható, ha a szólások kiválasztott szavait kell csoportosítani

10 4.b) fokozat A hangrend gyakoroltatása mobiltelefonokra eljuttatott üzenetek felhasználásával  Feladat: mobiltelefonokra eljuttatott sms üzenetek szavainak hangrend szerinti csoportosítása  Okostelefonok – sms-ek közötti böngészés  Táblázat: magas/mély/vegyes  A választott szavak csoportba sorolása  Egyéni és/vagy csoportmunka -verseny

11 5a) fokozat A mássalhangzók kapcsolódásának (msh törvények) gyakoroltatása  Sms üzenetek msh. törvények szerinti csoportosítása  Msh. törvények ismétlése  Csoportok : egy- egy csoport egy-egy msh.törvény  Okostelefon – sms-ek közti böngészés (gyűjtés időre)  Táblázat: msh törvények (hasonulás, összeolvadás nyúlás stb.)  Szavak msh törvények szerinti válogatása  Egyéni és/vagy csoportmunka

12 5a) fokozat feladatának módosított formája  Feladat:felismerni a csoportosítás alapját (szabályfelismerés hallás után)  Megvalósítás lépései  msh törvényt tartalmazó szavak  A szavakat csoportokban rögzíteni, (3 vagy 2x3 szó)  pedagógus szabja meg, gyerek rögzíti  (nádcukor, barátság,, ezzel stb.)  Szavak lejátszása, a szabály felismerése  A felismert törvényeknek megfelelően válogatás és csoportba rendezés az sms üzenetek szavai közül

13 5b) fokozat A mássalhangzók kapcsolódásának (msh törvények) gyakoroltatása  Feladat: Közmondások msh. törvényeket tartalmazó szavait csoportosítani  Megvalósítás lépései  Közmondások diktálása/kivetítése (soronként)  Aláhúzatni bennük a vizsgálandó szót  a) Kutyából nem lesz szalonna.  b) Járt utat a járatlanért el ne hagyj.  c) Madarat tolláról, embert barátjáról.  d) Addig üsd a vasat, míg meleg.

14 5b) fokozat A msh törvények gyakoroltatása  Kérdésekre válaszadás  válaszok (közmondás számának, betűjelének) rögzítése a telefonra csoportonként  Például:  Melyik közmondásban találsz zöngésségi hasonulást?  Hol található nyúlás?  Ellenőrzés: a felvételek lejátszásával

15 Előnyök, nehézségek, kockázatok  Mobil – csak addig, amíg dolgozik vele  Internetezés – jó oldalt használ-e  Hangrögzítésnél – alapzaj csökkentése, kiküszöbölése  Alulmotivált osztályban ne tematikus feladatsor – csak részfeladat  Előnyök: színes, összeköthető más tárgyakkal (pl:hangrögzítés és a hang fizikai tulajdonságai)  a hangrögzítés önmagában is motivál  versengés  Hátrányok: csak okostelefonnal  internetelérési nehézség  fegyelem megtartása  A módszer adaptálható

16 Az okostelefon további alkalmazási lehetőségei az anyanyelvi órákon  1. Stilisztika- nyelvváltozatok  Sms üzenetek – köznyelvi változata-megszólaltatás  Okostelefon – Internetelérés-  Nyelvjárási változatok  Szleng  2. Szófajok – szójelentések  Okostelefon – Internetelérés: szólások/közmondások  Sms üzenetek

17  Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MOBILTELEFON A MAGYAR ÓRÁN? AZ OKOSTELEFONOK A HANGTAN ÉS A HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁBAN Alma a fán – az iskola nyitott világa Dr. Laczkó Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések