Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Antigén-felismerő receptorok (BCR, TCR) GYTK Immunológia 2014. 10. 16. Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Antigén-felismerő receptorok (BCR, TCR) GYTK Immunológia 2014. 10. 16. Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet."— Előadás másolata:

1 Antigén-felismerő receptorok (BCR, TCR) GYTK Immunológia 2014. 10. 16. Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet

2 Nem antigén- specifikus antigénreceptorok Opszonizáló receptorok Mintázat felismerő receptorok (PRR) Fc receptorok Komplement receptorok

3 B sejt receptor: BCR (Sejtfelszínhez kötött immunglobulin) Specifikus Ag felismerés = antigénreceptorok T sejt receptor: TCR B T APC Felismeri: Szolubilis és memnbránhoz kötött Ag (epitóp) Fehérje, poliszacharid, lipid, DNS, RNS Konformációs és lineáris epitópok Felismeri: Feldolgozott antigének: peptid – MHC komplex Kizárólag peptideket (αβ TCR) lineáris epitópok

4 Hasonlóságok a TCR és a BCR között Kizárólag felszínhez kötött formában létezik Specifikus antigénkötő receptorok Variábilis és konstans régióik vannak Az Ag-kötőhelyet heterodimerek alkotják (2 különböző lánc) Lehet felszínhez kötött = BCR Lehet szolubilis ANTIGÉN KÖTŐHELY Variábilis régió (V) Konstans régió (C) Transzmembrán régió Citoplazmatikus farok

5 BCR

6 6 Nehézlánc (H): IgG, IgM, IgA, IgE, IgD Könnyűlánc (L):  -COOH -NH2

7 SZÉNHIDRÁT NEHÉZ LÁNCOK KÖNNYŰ LÁNCOK VARIÁBILIS RÉGIÓ DISZULFID HIDAK KONSTANS RÉGIÓ Ig DOMÉNEK

8

9 9 AFFINITÁS - AVIDITÁS Affinitás = az antitest kötődés erőssége Az Ag-Ab komplex képződésének egyensúlyi állandójával (K eq ) jellemezhető: Aviditás = az antigén és az antitest közötti kötőerők összege IgG IgM ALACSONY AVIDITÁS NAGY AVIDITÁSNAGYON NAGY AVIDITÁS

10 10 SPECIFITÁS – KERESZT REAKTIVITÁS Specifitás = az antitest azon képessége, hogy mennyire képes egyetlen antigént (epitópot) felismerni és ahhoz kötődni Kereszt reaktivitás = az antitest azon képessége, hogy többféle antigénhez is képes kötődni, DE CSAK ABBAN AZ ESETBEN, ha az antigéneknek van közös epitópjuk.

11 11 Nem kovalens kötés H-híd Van der Waals Hidrofób Elektrosztatikus Ellentétes töltések között H atomok elektronegatív atomok között Fluktuáló elektronfelhő az ellentétesen polarizált szomszédos atomok között Hidrofób csoportok és vízmolekulák között Ag- At kötések jellemzői

12

13 Immunglobulin izotípus A nehézlánc (  ) a biológiai effektor funkciót határozza meg.

14 Az emberi immunglobulin izotípusok funkciói

15 Immunglobulin allotípus Izotípuson belüli allérvariációk. Nem befolyásolja sem az antigén kötést sem az effektor funkciót. Jelentőség: Csv transzplantáció monitorozás;apasági tesztek 1. személy2. személy

16 Immunglobulin idiotípus Az immunglobulin egyedi Ag determinánsa; a hipervariábilis régióval függ össze Jelentőség: idiotípus – anti-idiotípus szabályozás; vakcináció; B sejt eredetű tumorok célpontja 1. személy2. személy

17 Immunglobulin szupercsalád

18 B sejt receptor Alternatív splicing Transzmembrán domén B sejt

19 BCR komplex CITOPLAZMATIKUS FAROK JELÁTVITELI EGYSÉG PLAZMA MEMBRÁN

20 TCR

21 Figure 3-6 TCR komplex 1.a T lymphocyták felszínén expresszálódik 2.Feladata az MHC (major histocompatibility complex) molekulák révén bemutatott peptidek felismerése 3.heterodimerek (  vagy  ) 4.A jelátvitelt a CD3 complex közvetíti JELÁTVITEL ANTIGÉN FELISMERÉS

22 Keringő T sejtek  90%-a ANTIGÉN KÖTŐHELY Variábilis régió (V) Konstans régió (C) Transzmembrán régió Citoplazmatikus farok Keringő T sejtek  10%-a

23 MHC groove Anchoring amino acids Contact amino acid Peptide Polymorphic parts of MHC molecule T-cell receptor

24 JELÁTVITELI EGYSÉG TCR KOMPLEX Járulékos molekulák Járulékos molekulák peptid kötőhely

25 ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJT TCR JELÁTVITELI EGYSÉG

26 APC CD4 TCR Th peptid CÉLSEJT CD8 TCR Tc peptid A T sejt aktiváció feltétele a TCR-CD3 complex kötődése az MHC-Ag complexhez. CD4/CD8 – MHC felismerés elengedhetetlen. CD4 – MHC-IICD8 – MHC-I

27 Kb. 10 7 FÉLE Ag FELISMERÉSÉRE KÉPES AZ IMMUNRENDSZER Az emberi genom 20-22000 gént tartalmaz HOGYAN KÉPES AZ IMMUNRENDSZER ENNYIFÉLE SPECIFITÁSSAL RENDELKEZŐ Ag RECEPTORT LÉTREHOZNI?

28 A nehézlánc lókuszán (DNS) Csontvelőben SZOMATIKUS GÉNÁTRENDEZŐDÉS 6527276 1V+1D+1J

29 V-régió V: variábilis D: diverzitás J: joining C (constans) C-régió

30 Könnyű láncNehéz lánc IgG V: variábilisD: diversityJ: joining constant

31 NEHÉZLÁNC GÉNÁTRENDEZŐDÉS TRANSZKRIPCIÓ, TRANSZLÁCIÓ

32 H Immunglobulin nehéz lánc VDJVDJ 65 27 6 Gének száma 65 + 27 + 6 = 98 helyett Kombinációk száma 65 X 27 x 6 = 10530 Kappa: V(40)xJ(5) = 200 Lambda: V(30) xJ(4) = 120 + függetlenül átrendeződő könnyű lánc 10530 x 200 x 120 = 252 720 000

33 33 Az átrendeződést RAG1/RAG2 enzim komplex végzi (rekombinázok) RAG csak a fejlődő limfocitákban expresszálódik A komplex felismer egy szignált: RSS (recombination signal sequence) és elvágja a DNS egyik szálát RSS

34 AZ ELLENANYAG-REPERTOÁR KIALAKULÁSA Az elleanyag diverzitást fokozó mechanizmusok Az elleanyag diverzitást korlátozó mechanizmusok

35 B SEJTEK FEJLŐDÉSE s = surface

36 A  ÉS A  LÁNCOK KOEXPRESSZIÓJÁNAK MECHANIZMUSA

37

38

39 AZ ANTIGÉN-RECEPTOROK DIVERZITÁSÁNAK KIALAKULÁSI MECHANIZMUSAI

40  Nehéz lánc Allélikus exklúzió: csak egy allél expresszálódik

41 SZOMATIKUS GÉNÁTRENDEZŐDÉS: tímuszban A T-sejt előalak DNS-e : TCR β lánc gén 123456123456123456 211 Egyik T-limfocita DNS-e 434 Másik T-limfocita DNS-e 645 Harmadik T-limfocita DNS-e 123456123456123456 434 645 211 TCR β lánc kombináció: 2 + 1 + 1 TCR β lánc kombináció : 4 + 3 + 4 TCR β lánc kombináció : 6 + 4 + 5 + emellett a TCR  lánc is átrendeződik V D J

42

43

44 Granulómák a bőrön, a nyálkahártyákon és a belső szervekben, súlyos tünetek vírusfertőzést követően, EBV okozta B-sejt limfóma SCID RAG Mutáció N Engl J Med 2008; 358:2030-2038May 8, 2008


Letölteni ppt "Antigén-felismerő receptorok (BCR, TCR) GYTK Immunológia 2014. 10. 16. Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések