Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oktatási gyakorlat fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oktatási gyakorlat fejlesztése"— Előadás másolata:

1 Az oktatási gyakorlat fejlesztése
Dr. Schiffer Csilla Az oktatási gyakorlat fejlesztése

2 Az inkluzív oktatás aspektusai
A gyermek szükségleteinek figyelembe vétele (egyéniség, különbözőség) A gyermek kognitív és szociális fejlődésének tervezése, interakciókban a kommunikáció segítése Kooperatív tanulás alapjai, a gyerekek közös munkájának az értéke A tanterv adaptálásának különböző módjai, a tantárgyakon átívelő és felfedeztető tanulás Teamtanítás előnyei ezekben az osztályokban

3 A teammunka Jó szervezést igényel.
Az ott tanító pedagógusok minden gyerekért felelősek. Ún. kompetenciatranszfer jön létre a csoport tagjai között, mindenki a saját speciális képességeit adja a közös munkához. Szerepek egyenlő felosztása fontos.

4 Tanulási környezet és tanulásszervezés
Az előkészített tanulási környezethez (amit előre megterveztek) szükséges: a tanulási hely kialakítása, technikai felszerelések megtervezése, ülésrend kialakítása, az egyéni fejlesztés szakaszainak megszervezése

5 Egyéni nevelési tervek
A gyerek aktuális nevelési és fejlesztési igényeinek figyelembevételével meghatározzák a tanulási szakasz céljait, eszközeit, módszereit. A befogadó osztályok előnyben részesítik a heterogén csoportokban történő kooperatív munkát. Az osztályban egyéni munkát, csoportmunkát, pármunkát alkalmaznak. Pontos, részletes tervezést igényel. Lehetőség van arra, hogy az egész iskolát nyitottá tegyék. Minden gyerek három fős munkacsoporthoz tartozik. A csoporton belül egy gyerek több segítséget igényel. A befogadó osztályokban normálisnak ítélik meg a különbözőséget.

6 A gyerekek közötti interakció
A hivatalos interakció: egy iskolai nap során, az iskolagyűlésen a tanárok pl.szociális természetű kérdésekkel fogalakoznak. Téma a gyerekek viselkedése, egymás segítése. Közösen döntenek a gyerekek a viselkedési szabályokról. ( „Titkok ládája”) Vannak olyan osztályok, ahol napi beszélgetőköröket alakítottak ki, a problémák megbeszélésére. Szociális érzékenység fejlesztésére, kommunikációs képességek fejlesztésére. A tanároknak stratégiákat kell kialakítaniuk, ami által fejlesztik az interakciókat.

7 Összefoglalás, javaslatok
Minden gyereknek joga van az osztályának szociális környezetében történő tanuláshoz. A tanterv, a módszerek, az eszközök és a tanulási környezet adaptálása az inkluzív oktatás során. Érzelemmel teli, gondoskodó légkör kialakítása. Egyéni nevelési terv készítése. Heterogén csoportban történő tanítás. A tanárok felelőssége a teammunkán belül is minden gyerekért. A különböző tanulási formák alkalmazása: párosmunka, egyéni munka, kooperatív tanulás a befogadó osztályokban. Az elfogadás, a tolerancia légkörének kialakítása és fenntartása. Minden gyerek az osztályközösség tagja. A befogadó osztályokban más oktatási módszerekre van szükség.

8 Az inkluzív nevelés alapjai:
Minden gyerek sajátos igényekkel rendelkezik, amelyeket ki kell elégíteni. Az inkluzív nevelés során a közös erőfeszítés által mindenki fejlődik. A tanulási helyzetek minden gyereknek, a közösségnek feleljen meg. Fontos stratégia a tanárok és tanulók közötti együttműködés, a kooperatív tanulás, a szociális kapcsolatok erősödése, az intézményhez való alkalmazkodás és a tanterv átalakítása.

9 A tanítás megszervezése
Mindenki számára tanítási lehetőség biztosítása. Az inkluzív oktatás megtervezése: a tanításról a tanulásra helyeződik a hangsúly, a szociális tanulást elősegítő stratégiák.

10 Megvalósulási lehetőségek:
Differenciálás, a közös tárgyon/témán való munka, felfedeztető tanulás, tervezés minden gyerek számára egy átlátható időintervallumon belül, a teljesítmény meghatározása (minden fejlődési fázis teljesítménynek számít)

11 A gyerekek együttműködése
A befogadó közösség elősegíti a gyerekek közötti pozitív interakciókat. A csoport akkor lesz sikeres, ha minden gyerek a képességeinek megfelelően a legjobbat nyújtja. A gyerekek megtanulják tisztelni egymást. Betartják a közösség jogait és kötelességeit. Postaláda: a gyerekek ide bedobhatják a problémáikat, kérdéseiket. Aztán közösen megbeszélik

12 Teamtanítás Így csökkenthető a gyerekek szubjektív értékelésének problémája, mert az információ több tanártól származik. Az ilyenfajta tanítás lehetővé teszi az egyes gyerekekkel vagy csoportokkal végzett koordinált munkát. A teamben tanítók megtervezik az órát, olyam módszereket használnak, melyek maximalizálják a csoportos tanítás hatékonyságát. A tanítók kamatoztathatják speciális képességeiket, érdeklődésüket az órákon. Szakmai megbeszéléseket továbbképzéseket tarthatnak. Megbeszélik, hogyan osszák fel a munkát egymás között


Letölteni ppt "Az oktatási gyakorlat fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések