Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Schiffer Csilla.  A gyermek szükségleteinek figyelembe vétele (egyéniség, különbözőség)  A gyermek kognitív és szociális fejlődésének tervezése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Schiffer Csilla.  A gyermek szükségleteinek figyelembe vétele (egyéniség, különbözőség)  A gyermek kognitív és szociális fejlődésének tervezése,"— Előadás másolata:

1 Dr. Schiffer Csilla

2  A gyermek szükségleteinek figyelembe vétele (egyéniség, különbözőség)  A gyermek kognitív és szociális fejlődésének tervezése, interakciókban a kommunikáció segítése  Kooperatív tanulás alapjai, a gyerekek közös munkájának az értéke  A tanterv adaptálásának különböző módjai, a tantárgyakon átívelő és felfedeztető tanulás  Teamtanítás előnyei ezekben az osztályokban

3  Jó szervezést igényel.  Az ott tanító pedagógusok minden gyerekért felelősek.  Ún. kompetenciatranszfer jön létre a csoport tagjai között, mindenki a saját speciális képességeit adja a közös munkához.  Szerepek egyenlő felosztása fontos.

4 Az előkészített tanulási környezethez (amit előre megterveztek) szükséges:  a tanulási hely kialakítása,  technikai felszerelések megtervezése,  ülésrend kialakítása,  az egyéni fejlesztés szakaszainak megszervezése

5  A gyerek aktuális nevelési és fejlesztési igényeinek figyelembevételével meghatározzák a tanulási szakasz céljait, eszközeit, módszereit. A befogadó osztályok előnyben részesítik a heterogén csoportokban történő kooperatív munkát. Az osztályban egyéni munkát, csoportmunkát, pármunkát alkalmaznak. Pontos, részletes tervezést igényel.  Lehetőség van arra, hogy az egész iskolát nyitottá tegyék. Minden gyerek három fős munkacsoporthoz tartozik. A csoporton belül egy gyerek több segítséget igényel. A befogadó osztályokban normálisnak ítélik meg a különbözőséget.

6  A hivatalos interakció: egy iskolai nap során, az iskolagyűlésen a tanárok pl.szociális természetű kérdésekkel fogalakoznak. Téma a gyerekek viselkedése, egymás segítése. Közösen döntenek a gyerekek a viselkedési szabályokról. ( „Titkok ládája”) Vannak olyan osztályok, ahol napi beszélgetőköröket alakítottak ki, a problémák megbeszélésére. Szociális érzékenység fejlesztésére, kommunikációs képességek fejlesztésére. A tanároknak stratégiákat kell kialakítaniuk, ami által fejlesztik az interakciókat.

7  Minden gyereknek joga van az osztályának szociális környezetében történő tanuláshoz.  A tanterv, a módszerek, az eszközök és a tanulási környezet adaptálása az inkluzív oktatás során.  Érzelemmel teli, gondoskodó légkör kialakítása. Egyéni nevelési terv készítése.  Heterogén csoportban történő tanítás.  A tanárok felelőssége a teammunkán belül is minden gyerekért.  A különböző tanulási formák alkalmazása: párosmunka, egyéni munka, kooperatív tanulás a befogadó osztályokban.  Az elfogadás, a tolerancia légkörének kialakítása és fenntartása.  Minden gyerek az osztályközösség tagja.  A befogadó osztályokban más oktatási módszerekre van szükség.

8  Minden gyerek sajátos igényekkel rendelkezik, amelyeket ki kell elégíteni.  Az inkluzív nevelés során a közös erőfeszítés által mindenki fejlődik.  A tanulási helyzetek minden gyereknek, a közösségnek feleljen meg.  Fontos stratégia a tanárok és tanulók közötti együttműködés, a kooperatív tanulás, a szociális kapcsolatok erősödése, az intézményhez való alkalmazkodás és a tanterv átalakítása.

9  Mindenki számára tanítási lehetőség biztosítása.  Az inkluzív oktatás megtervezése:  a tanításról a tanulásra helyeződik a hangsúly,  a szociális tanulást elősegítő stratégiák.

10  Differenciálás,  a közös tárgyon/témán való munka,  felfedeztető tanulás,  tervezés minden gyerek számára egy átlátható időintervallumon belül,  a teljesítmény meghatározása (minden fejlődési fázis teljesítménynek számít)

11  A befogadó közösség elősegíti a gyerekek közötti pozitív interakciókat. A csoport akkor lesz sikeres, ha minden gyerek a képességeinek megfelelően a legjobbat nyújtja.  A gyerekek megtanulják tisztelni egymást. Betartják a közösség jogait és kötelességeit.  Postaláda: a gyerekek ide bedobhatják a problémáikat, kérdéseiket. Aztán közösen megbeszélik

12  Így csökkenthető a gyerekek szubjektív értékelésének problémája, mert az információ több tanártól származik.  Az ilyenfajta tanítás lehetővé teszi az egyes gyerekekkel vagy csoportokkal végzett koordinált munkát.  A teamben tanítók megtervezik az órát, olyam módszereket használnak, melyek maximalizálják a csoportos tanítás hatékonyságát.  A tanítók kamatoztathatják speciális képességeiket, érdeklődésüket az órákon.  Szakmai megbeszéléseket továbbképzéseket tarthatnak.  Megbeszélik, hogyan osszák fel a munkát egymás között


Letölteni ppt "Dr. Schiffer Csilla.  A gyermek szükségleteinek figyelembe vétele (egyéniség, különbözőség)  A gyermek kognitív és szociális fejlődésének tervezése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések