Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Az amygdala kölcsönhatása az agykéreggel- ha elvágják, érzéketlenség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Az amygdala kölcsönhatása az agykéreggel- ha elvágják, érzéketlenség."— Előadás másolata:

1 Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében
Az amygdala kölcsönhatása az agykéreggel- ha elvágják, érzéketlenség a történések érzelmi súlya iránt, döntéshozó képesség korcsosul. Kétféle memória: tényeknek és érzelmi tartalmaknak. Nem az anatómiára koncentrálunk ma, hanem a gyakorlati alkalmazásra. Genetikai örökségünk nem a végzetünk, mert alakíthatóak az agyi pályák. Érzelmi intelligencia alapjainak elsajátítását érzelmi szokások rögzülése követheti. Érzelmi intelligenciaként összefoglalható képességek: önkontroll, kitartás, lelkesedés, magunk motiválása. Céghez felvételhez- hogy jössz ki másokkal, dolgozol csapatban, alkalmazkodsz a változásokhoz. Sikeresség- gyakran nem korrelál az IQ-val. Szívre és észre együtt van szükség. Zavaró, hogy terjed az érzelmi analfabétizmus. „Ismerd meg önmagad”- egy lépést hátralépni, metatudást szerezni a témáról. Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: Web: 2008. november Kortársak 12 %-át agresszívnek gondolja a mai diák, 1/3-uk nem érzi biztonságosnak az iskoláját.(OFI felmérés, heterogén csoportban)

2

3 Vitatkozhatunk: Fegyelemre, normatiszteletre nem szocializálódott gyerekek tömeges megjelenése lehetetlenné teszi az oktatást. „Ezzel az emberanyaggal úgysem lehet.” Deviáns magatartás került uralkodó pozícióba. Felzárkóztató pedagógiai módszerek jobb feltételek mellett se lennének alkalmasak a konfliktusok kezelésére- olyan súlyos a helyzet.

4 Iskolában eltöltött évek: hideglelős rettegés pillanatai által megszakított végeérhetetlen unalom. (Csíkszentmihályi) Csíkszentmihályi írta… Milyen tapasztalatokat szerez (alakítják a pályákat a homloklebeny és az érzelmi agy között), milyen mintát adunk, milyen kompetenciái alakulnak ki.

5 Lássuk be: Az iskola kényszert gyakorol a felnövekvő generációk fölött, ami ellen évszázadok óta lázadnak az ifjak. Biológiai érés fiatalabb korban; az iskola válaszai mégis változatlanok. Régi pedagógiai eszközrendszer hatásfoka csökken.

6 És ezt is: Aáry Tamás ombudsman:
A közoktatás közpénzekből működtetett közszolgáltatás….A pedagógusoknak vállalniuk kell az oktatás területén keletkező feszültségek kezelését.

7 „Nem szeretjük az agressziót, mert boldogtalanná tesz.”
Camus: „Nem szeretjük az agressziót, mert boldogtalanná tesz.”

8 Az Iskola Biztonságáért Bizottság állásfoglalásából
TÁMOP: egyénhez igazodó tervezés erősítésének támogatása Fejlesztő értékelés Közösségi élethelyzetek teremtése (kooperatív) Ifjúságvédelmi felelősök Szülők,tanulók bevonása a magatartási szabályok ellenőrzésébe

9 Jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele
Pszichológusok hozzáférhetővé tétele a szakszolgálatoknál és a nevelési tanácsadókban Művészeti és sporttevékenységek Biztonsági audit segédanyag- iskolai tervek Mentálhigiénés alapprogram Fenntartói ellenőrzések

10 A finnek akciótervéből
Néhány eredeti elem Legtöbbet segít: folyamatos jelenlétünk

11 A konfliktusról

12 Korszerű ismeretek Konfliktus értelmezése
Conflictus: összecsapás, nézeteltérés. Jelenlétük természetes- nem mindegy, hogyan kezeljük. Fő fajtái: - más viselkedése akadályoz személyes szerepünkben (veszteség, vagy vereségmentes megoldás) - értékrendünk különbözik (tanácsadás, példaadás, elfogadás) Feloldása: szétválasztás, konfrontáció, vagy szabályok és én-üzeneteimben konkrét hatása van Értékrendszer eltérő- a mai pluralista iskolarendszerben ez a gyakori Szociális kompetenciáink érvényesítésének jellemző terepe.

13 Konfliktus típusai 1. Intraperszonális- szerepem betöltése disszonanciát okoz Látszatkonfliktus- csak pillanatnyi állapotból fakad, pl. diákcsíny Peremkonfliktus- hamar megoldódik, pl. nézeteltérés Központi- hosszan befolyásolja a helyzetet; összecsapással végződhet Festinger disszonancia.redukció elméletéről; hova vezet ez Neveléselmélet könyvből, Szekszárdi Júlia tanulmánya Lépés a tudatosítás. Ha megismersz valamit, nem olyan félelmetes. Karsai- Mészáros Marika

14 Konfliktus típusai 2. Tény- pl. magatartásjegy eldöntésénél nem mindegy, mennyi tényt ismerünk Érdek- pl. ugyanarra a szűkös erőforrásra vagyunk utalva mindannyian Kapcsolati- rivalizálás esetén gyakori Érték- akit ezzel szembesítünk, meglepetten néz, s azt jelzi, hagyjuk békén Érdekre példa a jutalomosztás, vagy a munkaközösségi beszerzések Kapcsolatinál utalok K.Zs-ra, vagy gyerekek közti presztízsharcra osztályelsőségnél Érték- Gordon 273. Oldal Érték: poroszos, vagy liberális; eredmény, vagy kapcsolat orientált

15 Konfliktusok típusai 3. (Ranschburg Jenő előadása alapján)
Rangsorképző agresszió (megszűnik, ha világos a rangsor, hasonló gyerekek közt zajlik). Tornasort ne nagyság szerint. Antiszociális agresszió (népszerűtlen, sérült gyerekek, akik nem ismerik más módját a konfliktuskezelésnek-pszichopata lesz jó része). Nincs bűntudatuk. Peremhelyzetben. Kötekedő agresszor (keretek közé szorítja a sport; technikák az áldozattá válás ellen). Figyelemkeresés a célja. Kortársa utasítsa el.

16 Konfliktusról- hagyományosan
Szemet szemért, fogat fogért- önbíráskodás (megoldása: szabályozás; törvények, házirend) Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel- helyzettől, személyektől függ Kard által vész el, ki kardot ragad- kompromisszumkeresés Ha téged bírál, így fogadd: Lehet, hogy ez bók álruhában Segítő bírálatot kérj-Miben tudnál segíteni nekem, hogy ez ne így legyen? „Hátha még a többi hibámat is ismernéd, milyen rossz véleményed lenne rólam!

17 Konfliktuskezelés Ö N É R D E K versengés együttműködés kompromisszum
elkerülés Behódolás, megalkuvás Közösségi érdek figyelembe vétele Összevetjük a Neveléselmélet 341. Oldallal Hadd mentse a másik a látszatot Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a méhkast! Versengés: Szemet… Elkerülés a perem – és látszat…-hoz Kompromisszum: Kard által… Együttműködés a központihoz, win-win Megalkuvás: Aki megdob kővel…

18 Konfliktuskezelés Reflex: legerősebb eszközök.
Első kérdés: mi a célunk? Platformot alakítunk, leíró jelleg Érzéseinkről világosan Kívánságunk A másik véleménye „Mi üzenet”, kompromisszum A megoldás Moderátort is kérhetünk fel; TET- konfliktuskezelés vereségmentes módja, Axelroad: Tit for tat (1. Lépésben bizalom, továbbiakban utánzás, azonnal megtorol, de felejtő- kétszer nem büntet ugyanazért). Együttműködő. Elismeréssel kezdeni (borbély is szappanozással kezd) Hadd beszéljen

19 Fontos kérdések: Válaszom eltávolítja, vagy közelebb hozza őt?
Hogy alakul a rólam alkotott kép azokban, akiknek a véleménye fontos számomra? Győzhetek-e? Ha igen, milyen árat fizetek érte? Ha annyiban hagyom a dolgot megoldódhat-e? Ez a szituáció milyen lehetőséget nyújt számomra? Légy okosabb másoknál, ha lehet; de meg ne mondd nekik… Halasi kórház ügyről

20 Tit for tat Kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekvés így lett nyerő:
1. Légy együttműködő 2. Légy provokálható 3. Légy felejtő (Axelroad programjai)

21 Ok- hatás Az iskolában konfliktusokat gerjeszt sok hatás.
Szabályok az iskolában Tekintélyromboló helyzetet kezeljük Viszontáttétel működik, készületlenségünket észleli Felrúgja, próbálgatja határait, hatását ránk Voksol a közönség nyereség- veszteség Gyerek is feszült lesz és tiszteletlen, hiteltelen leszek, figyelmük szóródik Tudjuk-e szeretni Spontán tekintélytisztelet kiveszett; Azonos szintről más technika kell (ő is azonosnak érzi, mert a du showkban így kommunikálnak, s a törvény is ezt mondja- ld. Házirendhez Szüdi János Iskolaszolga. Kicsiknél segít, ha megmozgatom őket, - Nagyobbaknál a komoly, hiteles beszélgetés (lehet, tényleg nem ismerte fel, mit csinált, s a hatását még kevésbé) EQ fejlesztése- Paradox technikára van szükség. Iván példája („Éhes vagy?”- meglepte, kizökkent szerepéből) vagy ebédhez sorbanálló rendetlenkedés esetén találós kérdés - ehhez át kell látni a helyzetet, meta szinten gondolkodni róla; ezért vagyunk ma itt. Ha beszélünk róla, meta szint lehet. 3. Empátiához energia kell- nincs rekreáció, kimerültségünket megérzi- dagad a konfliktusunk. Probléma-e a probléma?(„Miért irritál, ha ezt teszi?”) „Mit lát bennem, amitől azt hiszi, megteheti ezt velem?”- Objektív éntudatosság szintjére kerüljünk, kérdezzük ezt magunktól- s ezt: Van-e súlya annak, ahogy bejövök, milyen a megjelenésem? Önismeret kell!

22 Bánásmód a gyerekkel Elutasított: társas defektusai miatt nem engedik bekapcsolódni- perifériára szorul Félénk: szelíd noszogatás beválik Agresszív: szülő büntette; áldozatnak érzi magát, önkontroll minimális; bűnözés Iskolaérett: önbizalom, kíváncsiság, önkontroll, céltudatosság, kommunikáció, együttműködés Mély, tartós hatást gyakorolunk az életére. Alkalmatlan módszerek: érzelmei semmibevétele, lenézése, túlzott engedékenység; ha nem kínálnak érzelmileg más megoldást, nem alakítanak ki érzelmi talpraesettséget („Még visszabeszélsz?”) Harag kezelését, csillapítását tanítani Tudjon élethosszig tanulni

23 KOMMUNIKÁCIÓ 1. Benyomáskeltés, alku
Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak Üzenet csatornáinak megválasztása Információ 55%-a testbeszéddel, 38% beszédstílussal, 7% azzal, amit mondunk, azzal megy át Kipróbáltatni: arckifejezéssel adekvát érzelem megjelenik; kimozdítás testtartásból; testtartás átvétele;leülés; távolság megváltoztatása; vizuális-auditív-vagy kinesztetikus; karkeresztezés, tapsolás

24 KOMMUNIKÁCIÓ 1. Benyomáskeltés, alku
Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak Üzenet csatornáinak megválasztása Információ 55%-a testbeszéddel, 38% beszédstílussal, 7% azzal, amit mondunk, azzal megy át Kipróbáltatni: arckifejezéssel adekvát érzelem megjelenik; kimozdítás testtartásból; testtartás átvétele;leülés; távolság megváltoztatása; vizuális-auditív-vagy kinesztetikus; karkeresztezés, tapsolás

25 Beszéljünk az EQ-ról is…
…Mert az agressziókezelés fontos személyiségjegyeket és nagyfokú módszertani kultúrát igényel a pedagógustól. Higgadtság megőrzése, tekintély és… humor. Kerülendő: sértődés, agresszió, elhanyagolás.

26 Az intelligencia nem monolitikus
Fő változatai: akadémikus, térérzék, kinesztetikus, zenei, kapcsolatteremtő, intrapszichikus Interperszonális: embertársak megértése Intraperszonális: önmagunk megformálása a hatékony életvezetéshez Személyes: érzelmek felismerése, kezelése, önmotiválás, kapcsolatkezelés, empátia Helyzet-felismerési képesség- adekvát viselkedési forma megválasztása a környezethez (kulturális értelemben is). Tudásra, probléma-megoldásra, döntésre kompetencia. Másokból ki tudjuk váltani az általunk kívánt reakciót (kommunikáció, konfliktuskezelés, vezetés, döntés, együttműködés képessége). Sztanyiszlavszkij módszer Érzelmi jelzések- 2 emberes kísérlet Tanár-diák szinkron, domináns partner Egyes munkakörökhöz más-más intelligencia kell.

27 Érzelmek ziláló hatása
Elhúzódó érzelmi nyomor a szellemi teljesítmény, a koncentráció kárára van. Motiválni: lelkesedéssel, örömérzéssel, optimális méretű szorongással. Szorongó: hajlamosabb a kudarcra; aggódás másfajta információ-feldolgozás (energia). Jó hangulat segíti a személyes és alkotói problémák megoldását. Nem szűri ki az IQ vizsgálat. Időperspektívájuk más a gyerekeknek Statisztikánk tagozatosok hiányzásáról Családi hátteret feltárni-ifj. védelmis

28 FLOW Csíkszentmihályi Mihály: amikor az érzelmek a teljesítmény szolgálatába állnak. Spontán öröm, osztatlan figyelem. Eljutni ide erős koncentrációval lehet. Követelmény: ha magas, akkor szorong. Ha alacsony, akkor unatkozik. A flow állapot jelzi, ha a gyerek megfelelő feladatot kapott. Legegészségesebb tanítási módszer, mert belülről motivál. Új Pedagógiai Szemle cikke erről; 19 nyelvre fordították; Bush kedvenc könyve Önfeledt állapot- ellentéte az aggódás. Begyakorolt készségek kellenek hozzá. Unalomból verekszik, magas mércétől szorong. Ne legyen jutalom vagy fenyegetés =Mayo majmai)

29 Empátia Mások érzéseinek értelmezése. Segíti a beilleszkedést, népszerűséget, kezdeményezőkészséget. Hiánya: fogyatékosság. Ha nincs összhang a szülőkkel, a gyerek kerüli majd az érzelmekre reagálást, sőt, az érzelmeket. Vagy hiperérzékeny. Nem verbális csatornákból értelmezni másokat. Féléves korig megvan, utána a környezet reakciói döntik el a folytatást. Szociális kompetenciák egyike Siker feltétele: őszintén érdeklődni mások iránt

30 Érzelmi trenírozás Érzelmekről nem ítélkezni, hanem beszélni, értelmezni őket. Problémamegoldáshoz segíteni, viselkedésmintákat kialakítani. Tudja enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot. Önmegfigyelés, érzelmek igazgatása (mi bújik mögöttük), empátia (mások megértése): alapelemek. Érzelmek igazgatása: mi bújik mögöttük. Ne legyünk kiszolgáltatva nekik. Ismétlődő tapasztalatok- megerősödő pályák- szokások. Dühödnek mi lehet az oka? Kezelni tudd. Megasztár példa. Gyakorlatokhoz ajánlom anyagomat Miért zavar ez a viselkedés engem? MOZGATÁSHOZ: Mondj esetet, mikor megbántottak (Mit éreztél- mit tettél- mi a következménye), vagy amikor érzései uralkodtak felette

31 Érzelmi trenírozás Harag ellen: okát tudatosítani; tükrözés, engesztelő információ, testi lecsillapodás.Támadás hárításhoz vezet. Éreztetni, hogy szeretjük. Depresszió ellen: Vitatni a rágódást okozó gondolatokat; figyelem elterelése, élvezkedés, aerobic, pozitív összehasonlítás. Remény: Pandora szelencéje Stressz kezelése Pozitív vagy negatív beállítódás velünk született, de módosíthatják a tapasztalatok. Harag bénító- energiát változtató képességgé alakítani Remény: kevesebb a szorongás, a depresszió. Járvány, téboly kiszabadul a királylány szelencéjéből irigy istenei miatt, de a remény elviselhetővé teszi. Nemcsak derűlátás, hanem meggyőződés a cél eléréséről; depressziónak nem adjuk ki magunkat. Negatív életélmények száma egyes embereknél nem azonos módon függ össze a pszichiátriai betegségek számával. Függ attól, hogy kezeled. Daganatos sejtek eltávolításában stresszoldó tevékenységek segítenek. Magas EQ-jú emberek számát keresd.

32 Érzelmi kompetencia Eldönti, mennyire ártanak a viszontagságok. Teherbíró bizalmi hálózatban élőknél nem korrelál a stressz-szint és a halálozási ráta. Kudarc az iskolában: rontja az esélyt. Tudja késleltetni vágyai kiélését (gumicukor-dilemma!), kordában tartani érzéseit, optimistán tekintsen a világba, alakuljon ki felelősségérzete. Önsorsrontó folyamat kezdete lehet. „Számolj be egy esetről, amikor nézeteltérésed volt valakivel!” Egész életen át fejlődik; csúcs a 40-es évek Gumicukor: a szociálisan rátermettebb késleltetni tudja vágyát- társa helyzeteit pontosabban értelmezi- jobb az iskolai eredménye is. Ranschburg Jenő ovitól 12 éven át- legrosszabb ere4dményt a kis gonosz érte el (nem érzett együtt a kísérletvezető fájdalmával) Kfházi látogatásomkor a hibázó társat kinevetők hátranéztek rám- gonoszságukat a nevelő nem csillapította

33 NEKÜNK kell erőfeszítéseket tennünk
Tisztáznunk kell érzelmi viszonyulásunkat egymáshoz. Megismerni, fejleszteni érzelmi intelligenciánkat (egyéni, csoportos) Kooperatív modell alkalmazása a tanulásban is. Személyre szabott, sikerélményt nyújtó feladatot adni. Nem bízhatjuk a véletlenre a gyerekek fejlődését Koop.:win-win Siker- flow MOZGATNI: Milyen voltál 10 éve? Milyen vagy most? MIT KELL EHHEZ MÉG MEGTANULNOM? Ha egyetlen dolgot taníthatnál meg a világnak mi lenne az?

34 A tanári bánásmód modell.
Szülőknek: tanfolyam, irodalomajánlat, közös programok. Gyerekek: kevesebb időt a rangsorolásukra, többet arra, hogy adottságaikra ráébresszük, azt gyakoroltassuk. Két csodaszer: Érintés. „Bocsánat.” Szabadidős foglalkozások megválasztása. Érzelmek átélésén 5%-unk sose próbál változtatni; van, aki tudatosan rontja (pl. orvos)- vigyázni, az adekvát érzés megjelenik, rögzül. Hiteles személyiség kell 30 órás többet segít s kis csoportokban a gyakorlat. Ajánlom.

35 Ajánlott irodalom Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó Bp, 1997 Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Hungary Kft, 2002 Dr Spencer Kagan: A kooperatív tanulás Önkonet Kft 2001 Thomas Gordon: T.E.T. Gondolat 1990 Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat 1989 Joseph P. Forgas: Érzelmi intelligencia a mindennapi életben Kairosz 2001.

36 G. W. Allport: A személyiség alakulása Kairosz 1997
Elliot Aronson: A társas lény KJK 1998 Dombi Alice- Oláh János- Varga István: A neveléselmélet alapkérdései APC Stúdió 2004

37 „Jó gyakorlat” csokrunk?
Miből áll össze „Jó gyakorlat” csokrunk?

38 (Folyamat)szabályokból
(Viselkedéskultúra, tanulói ügyek; házirend; indikátorok- trendelemzés-utánkövetés) Korszerű ismeretek nyújtása (konfliktuskezelés, kommunikáció, EQ témában nevelőknek; tudatosság, meta szint; saját EQ fejlesztési módja) Érzékenyítés és módszerek IPR és SNI témában (Hefop 2.1 és 3.1 képzések - kooperatív modell, mediáció- kortárs is-; „szelídítünk”, szociometriai mérés eredményeire építünk; jelenlét mindenhol- folyamatokban és helyileg is: önkéntes felügyeletek ügyeleten kívül)

39 Bevonás (diákot: terem- és területrend, DÖK, sulirádió, újság, DÖK nap, hulladékgyűjtés, buli; technikaiakat: munkaköri leírásban pedagógiai célok; szülőt: kirándulás, ünnepek együtt; szmk összekötő nevelők) EU projektünk tanulságai (drámajáték-gyűjtemény PP-be, ofi programba) Külső segítség (Útravaló, IPR mentor, roma koordinátor és CÖK, biztonsági őr, rendőr szülő, családvédelem, gyámügy)

40 Mini projektek IPR tanulókat célozva
Referencia személyek bevonása továbbtanulást segítve Levelezés a pedagógussal ( ben is) Sikerélmény megélésére alkalmas tevékenységek (workshop, projektek) Oktatáshoz nem kötődő, nem osztályozott tevékenységek (sakk, tánc)

41 EU projektünk tanulságaiból

42 EURÓPA GYERMEKEI AZ ERŐSZAK ELLEN
(a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola projektje)

43 Néhány fontos adat Tanulók száma: 410 542 Veszélyeztetett: 13 12
Hátrányos helyzetű: Kollégista: Bejáró: IPR: SNI: Évismétlő:

44 Európa gyermekei az erőszak ellen
Célkitűzés: csökkenjen az iskolai erőszak → ideálisabb környezet tanulásra, tanításra Elvégzett feladatok: kérdőívek → értékelés rajzok, fogalmazások → kiállítás, kiadvány megoldási javaslatok → drámajátékok gyűjteménye, kipróbálása

45 Eredmények: osztályfőnöki tanterv kiegészítése
konfliktuskezelő módszerek alkalmazása drámaórán, osztályfőnöki órán Módszertani gyűjtemény

46 Drámajáték

47 Ajánlott játékok Brainstorming → papírbeszélgetés
Johari ablak → önismeret Agyagozás → Mit teremtek? Bizalomjáték – ökölnyitogatás Colostok → bűnbakképzés Előítélet teszt Hídőr→ kiszolgáltatottság, egymásra utaltság

48 A Johari-ablak Tudunk róla Nem tudunk róla Mások tudnak róla A ARÉNA
(a nyilvános élet itt zajlik) C VAK (Szemébe mondani- hitetlenkedik) Mások nem tudnak róla B ZÁRT (pl. elhallgat valamit a jó kapcsolat megőrztéséért) D SÖTÉT (pszichoanalízis segít felszínre hozni)

49 Előítélet teszt angol cigány német zsidó orosz román lohin
Meglátogat-hatja az országom Letelepedhet az országban Odaköltözhet az utcámba Lehetne a legközelebbi szomszédom Élnék vele egy lakásban Választanám házastársnak angol cigány német zsidó orosz román lohin

50 Hellotok és lomárok Hellotok Lomárok - soha nem érintik meg egymást
- ha bárki megérinti őket, abbahagyják a beszélgetést - egymás szemébe nézve beszélnek - ha valamivel egyetértenek, vagy nem, azt soha nem fejezik ki nyíltan - soha nem beszélnek egyenesen önmagukról, nincs „én” és „mi” szavuk - a barátság és egyetértés jeleként egymás karját megérintik - beszéd közben nem néznek egymás arcára - beszélgetésnél csak eldöntendő kérdést tesznek fel - egy lomár mindig népe képviselőjeként beszél az idegennel, ezért mindig azt mondja, „én mint lomár” vagy „mi, mint lomárok”

51 Ajánlott irodalom Varga-Gönczi-Pintér: Önismereti játékok gyűjteménye
„Nagyító” Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Játékgyűjtemény Gabnai Katalin: Drámajátékok Konrad Lorenz: Az agresszió Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartáskutatás D. W. Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek Bagody Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Mérei-Binét: Gyermeklélektan Erik Erikson: Gyermekkor és társadalom Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Dr Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió

52 Gandhi: Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban. „Míg másokra ügyelsz, ne feledd önmagadat sem. Úgy élj társaidért, hogy bele majd te se halj.” (Janus Pannonius)

53 A bizottság szakmai anyagai:
Dr. Vekerdy Tamás: Észrevételek az iskolai agresszióhoz (A március 31-i ülésen elhangzott hozzászólás szerkesztett változata) Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete: Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez (PDF) Dr Katonáné Dr. Pehr Erika: Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben (PDF) Dr. Trencsényi László: Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés altémához (PDF) Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika: A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (PDF) Dr. Trencsényi László javaslatára ajánljuk: A "Hét lépés mozgalom" bemutató prezentációja (PDF) Monoriné Papp Sarolta: Felhívás az "Együttműködő iskola - együttműködő pedagógus" elnevezésű civil mozgalomhoz való csatlakozásra (PDF)

54 A Magyar Pedagógiai Társaság és a Comenius Műhely Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére (PDF) Ivány Borbála: Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai tevékenysége az iskolai, iskolakörnyéki erőszak megelőzésével kapcsolatban (PDF) A bizottság munkájával kapcsolatos anyagok: EU jelentés a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom szerepéről (PDF) Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) gyakorlatában kialakított jó példák listája (PDF)

55 (ITT: esettanulmányok, iskolakísérletek) (ITT: konfliktuskezelési tréningek) (ITT: konnstruktív konfliktuskezelés, középiskolai projektleírás)

56 Konrad Lorenz mondta: Amit mondtam> amit hallottak>
amit értettek>amivel egyetértettek> amit meg is tesznek ebből> ami szokásukká válik> ami viselkedésük része lesz.

57 Döntéshozó képesség Érzelmi alapon hozzuk a döntést, csak a magyarázata racionális. (Jó ez?) Reflex- rutin- egyszeri döntés Korlátozott racionalitás (Herbert Simon); az érzelmek segítenek szűkíteni a kört; a múltban a tényhez asszociált érzelmeket felidézzük. A csoport miért kockázatvállalóbb? Társadalom az együttérzés morális alapjai, az emóciók létezése miatt létezhet. Jéghegy: csúcsán a tudatosság, mélyben személyed, pillanatnyi állapotod „Hogy fogom érezni magam, ha ezt teszem? Ösztönös- teljeskörű folyamatszabályozás- szintézis kell, töprengés! A molnár, a fia meg a szamár; vektorok eredője; lepkeszárny effektus, Herbert Simon: A korlátozott racionalitás Mert kisebb az egyénre jutó felelősség, s mert a kockázatvállaló személyek a hangadók. Csoport EQ fejlesztése- szervezetfejlesztés Akkreditált anyagom!

58 Döntés Célracionális- értékracionális- tradicionális- érzelmi-indulati
Eredmény-, vagy kapcsolatorientáltak vagyunk? Nullaösszegű és kooperatív játékok (versengő ill. együttműködő) Értékracionális: normakövető, tradicionális: szokások Fiedler kérdőívét megírhatjuk! Mc Gregorét is, hogy az X vagy az Y modellt valljuk az emberről Fogoly sem a kalkuláció, hanem az izoláltság, a félelem miatt dönt rosszul Közokt, vez.-en : a legkisebb rossz elve; a legtöbb jó keresése; átlépni a küszöböt…


Letölteni ppt "Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Az amygdala kölcsönhatása az agykéreggel- ha elvágják, érzéketlenség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések