Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: 36-77-521-973 E-mail:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: 36-77-521-973 E-mail:"— Előadás másolata:

1 Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: 36-77-521-973 E-mail: fazekas@emitelnet.hufazekas@emitelnet.hu Web: http://www.fazekas.halas.hu 2008. november Kortársak 12 %-át agresszívnek gondolja a mai diák, 1/3-uk nem érzi biztonságosnak az iskoláját.(OFI felmérés, heterogén csoportban)

2

3 Vitatkozhatunk: Fegyelemre, normatiszteletre nem szocializálódott gyerekek tömeges megjelenése lehetetlenné teszi az oktatást. „Ezzel az emberanyaggal úgysem lehet.” Deviáns magatartás került uralkodó pozícióba. Felzárkóztató pedagógiai módszerek jobb feltételek mellett se lennének alkalmasak a konfliktusok kezelésére- olyan súlyos a helyzet.

4 Iskolában eltöltött évek: hideglelős rettegés pillanatai által megszakított végeérhetetlen unalom. (Csíkszentmihályi)

5 Lássuk be: Az iskola kényszert gyakorol a felnövekvő generációk fölött, ami ellen évszázadok óta lázadnak az ifjak. Biológiai érés fiatalabb korban; az iskola válaszai mégis változatlanok. Régi pedagógiai eszközrendszer hatásfoka csökken.

6 És ezt is: Aáry Tamás ombudsman: A közoktatás közpénzekből működtetett közszolgáltatás….A pedagógusoknak vállalniuk kell az oktatás területén keletkező feszültségek kezelését.

7 Camus: „Nem szeretjük az agressziót, mert boldogtalanná tesz.”

8 Az Iskola Biztonságáért Bizottság állásfoglalásából TÁMOP: egyénhez igazodó tervezés erősítésének támogatása Fejlesztő értékelés Közösségi élethelyzetek teremtése (kooperatív) Ifjúságvédelmi felelősök Szülők,tanulók bevonása a magatartási szabályok ellenőrzésébe

9 Jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele Pszichológusok hozzáférhetővé tétele a szakszolgálatoknál és a nevelési tanácsadókban Művészeti és sporttevékenységek Biztonsági audit segédanyag- iskolai tervek Mentálhigiénés alapprogram Fenntartói ellenőrzések

10 A finnek akciótervéből Néhány eredeti elem Legtöbbet segít: folyamatos jelenlétünk

11 A konfliktusról

12 Korszerű ismeretek Konfliktus értelmezése Conflictus: összecsapás, nézeteltérés. Jelenlétük természetes- nem mindegy, hogyan kezeljük. Fő fajtái: - más viselkedése akadályoz személyes szerepünkben (veszteség, vagy vereségmentes megoldás) - értékrendünk különbözik (tanácsadás, példaadás, elfogadás) Feloldása: szétválasztás, konfrontáció, vagy szabályok

13 Konfliktus típusai 1. Intraperszonális- szerepem betöltése disszonanciát okoz Látszatkonfliktus- csak pillanatnyi állapotból fakad, pl. diákcsíny Peremkonfliktus- hamar megoldódik, pl. nézeteltérés Központi- hosszan befolyásolja a helyzetet; összecsapással végződhet

14 Konfliktus típusai 2. Tény- pl. magatartásjegy eldöntésénél nem mindegy, mennyi tényt ismerünk Érdek- pl. ugyanarra a szűkös erőforrásra vagyunk utalva mindannyian Kapcsolati- rivalizálás esetén gyakori Érték- akit ezzel szembesítünk, meglepetten néz, s azt jelzi, hagyjuk békén

15 Konfliktusok típusai 3. (Ranschburg Jenő előadása alapján) Rangsorképző agresszió (megszűnik, ha világos a rangsor, hasonló gyerekek közt zajlik). Tornasort ne nagyság szerint. Antiszociális agresszió (népszerűtlen, sérült gyerekek, akik nem ismerik más módját a konfliktuskezelésnek-pszichopata lesz jó része). Nincs bűntudatuk. Peremhelyzetben. Kötekedő agresszor (keretek közé szorítja a sport; technikák az áldozattá válás ellen). Figyelemkeresés a célja. Kortársa utasítsa el.

16 Konfliktusról- hagyományosan Szemet szemért, fogat fogért- önbíráskodás (megoldása: szabályozás; törvények, házirend) Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel- helyzettől, személyektől függ Kard által vész el, ki kardot ragad- kompromisszumkeresés

17 Konfliktuskezelés ÖNÉRDEKÖNÉRDEK versengésegyüttműködés kompromisszum elkerülésBehódolás, megalkuvás Közösségi érdek figyelembe vétele

18 Konfliktuskezelés Reflex: legerősebb eszközök. Első kérdés: mi a célunk? Platformot alakítunk, leíró jelleg Érzéseinkről világosan Kívánságunk A másik véleménye „Mi üzenet”, kompromisszum A megoldás

19 Fontos kérdések: Válaszom eltávolítja, vagy közelebb hozza őt? Hogy alakul a rólam alkotott kép azokban, akiknek a véleménye fontos számomra? Győzhetek-e? Ha igen, milyen árat fizetek érte? Ha annyiban hagyom a dolgot megoldódhat-e? Ez a szituáció milyen lehetőséget nyújt számomra? Légy okosabb másoknál, ha lehet; de meg ne mondd nekik…

20 Tit for tat Kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekvés így lett nyerő: 1. Légy együttműködő 2. Légy provokálható 3. Légy felejtő (Axelroad programjai)

21 Ok- hatás Az iskolában konfliktusokat gerjeszt sok hatás. Szabályok az iskolában Tekintélyromboló helyzetet kezeljük Viszontáttétel működik, készületlenségünket észleli Felrúgja, próbálgatja határait, hatását ránk Voksol a közönség nyereség- veszteség Gyerek is feszült lesz és tiszteletlen, hiteltelen leszek, figyelmük szóródik

22 Bánásmód a gyerekkel Elutasított: társas defektusai miatt nem engedik bekapcsolódni- perifériára szorul Félénk: szelíd noszogatás beválik Agresszív: szülő büntette; áldozatnak érzi magát, önkontroll minimális; bűnözés Iskolaérett: önbizalom, kíváncsiság, önkontroll, céltudatosság, kommunikáció, együttműködés

23 KOMMUNIKÁCIÓ 1. Benyomáskeltés, alku Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak Üzenet csatornáinak megválasztása

24 KOMMUNIKÁCIÓ 1. Benyomáskeltés, alku Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak Üzenet csatornáinak megválasztása

25 Beszéljünk az EQ-ról is… …Mert az agressziókezelés fontos személyiségjegyeket és nagyfokú módszertani kultúrát igényel a pedagógustól. Higgadtság megőrzése, tekintély és… humor. Kerülendő: sértődés, agresszió, elhanyagolás.

26 Az intelligencia nem monolitikus Fő változatai: akadémikus, térérzék, kinesztetikus, zenei, kapcsolatteremtő, intrapszichikus Interperszonális: embertársak megértése Intraperszonális: önmagunk megformálása a hatékony életvezetéshez Személyes: érzelmek felismerése, kezelése, önmotiválás, kapcsolatkezelés, empátia

27 Érzelmek ziláló hatása Elhúzódó érzelmi nyomor a szellemi teljesítmény, a koncentráció kárára van. Motiválni: lelkesedéssel, örömérzéssel, optimális méretű szorongással. Szorongó: hajlamosabb a kudarcra; aggódás másfajta információ-feldolgozás (energia). Jó hangulat segíti a személyes és alkotói problémák megoldását.

28 FLOW Csíkszentmihályi Mihály: amikor az érzelmek a teljesítmény szolgálatába állnak. Spontán öröm, osztatlan figyelem. Eljutni ide erős koncentrációval lehet. Követelmény: ha magas, akkor szorong. Ha alacsony, akkor unatkozik. A flow állapot jelzi, ha a gyerek megfelelő feladatot kapott. Legegészségesebb tanítási módszer, mert belülről motivál.

29 Empátia Mások érzéseinek értelmezése. Segíti a beilleszkedést, népszerűséget, kezdeményezőkészséget. Hiánya: fogyatékosság. Ha nincs összhang a szülőkkel, a gyerek kerüli majd az érzelmekre reagálást, sőt, az érzelmeket. Vagy hiperérzékeny.

30 Érzelmi trenírozás Érzelmekről nem ítélkezni, hanem beszélni, értelmezni őket. Problémamegoldáshoz segíteni, viselkedésmintákat kialakítani. Tudja enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot. Önmegfigyelés, érzelmek igazgatása (mi bújik mögöttük), empátia (mások megértése): alapelemek.

31 Érzelmi trenírozás Harag ellen: okát tudatosítani; tükrözés, engesztelő információ, testi lecsillapodás.Támadás hárításhoz vezet. Éreztetni, hogy szeretjük. Depresszió ellen: Vitatni a rágódást okozó gondolatokat; figyelem elterelése, élvezkedés, aerobic, pozitív összehasonlítás. Remény: Pandora szelencéje Stressz kezelése

32 Érzelmi kompetencia Eldönti, mennyire ártanak a viszontagságok. Teherbíró bizalmi hálózatban élőknél nem korrelál a stressz-szint és a halálozási ráta. Kudarc az iskolában: rontja az esélyt. Tudja késleltetni vágyai kiélését (gumicukor- dilemma!), kordában tartani érzéseit, optimistán tekintsen a világba, alakuljon ki felelősségérzete.

33 NEKÜNK kell erőfeszítéseket tennünk Tisztáznunk kell érzelmi viszonyulásunkat egymáshoz. Megismerni, fejleszteni érzelmi intelligenciánkat (egyéni, csoportos) Kooperatív modell alkalmazása a tanulásban is. Személyre szabott, sikerélményt nyújtó feladatot adni.

34 A tanári bánásmód modell. Szülőknek: tanfolyam, irodalomajánlat, közös programok. Gyerekek: kevesebb időt a rangsorolásukra, többet arra, hogy adottságaikra ráébresszük, azt gyakoroltassuk. Két csodaszer: Érintés. „Bocsánat.”

35 Ajánlott irodalom Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó Bp, 1997 Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Hungary Kft, 2002 Dr Spencer Kagan: A kooperatív tanulás Önkonet Kft 2001 Thomas Gordon: T.E.T. Gondolat 1990 Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat 1989 Joseph P. Forgas: Érzelmi intelligencia a mindennapi életben Kairosz 2001.

36 G. W. Allport: A személyiség alakulása Kairosz 1997 Elliot Aronson: A társas lény KJK 1998 Dombi Alice- Oláh János- Varga István: A neveléselmélet alapkérdései APC Stúdió 2004

37 Miből áll össze „Jó gyakorlat” csokrunk?

38 (Folyamat)szabályokból (Viselkedéskultúra, tanulói ügyek; házirend; indikátorok- trendelemzés-utánkövetés) Korszerű ismeretek nyújtása (konfliktuskezelés, kommunikáció, EQ témában nevelőknek; tudatosság, meta szint; saját EQ fejlesztési módja) Érzékenyítés és módszerek IPR és SNI témában (Hefop 2.1 és 3.1 képzések - kooperatív modell, mediáció- kortárs is-; „szelídítünk”, szociometriai mérés eredményeire építünk; jelenlét mindenhol- folyamatokban és helyileg is: önkéntes felügyeletek ügyeleten kívül)

39 … Bevonás (diákot: terem- és területrend, DÖK, sulirádió, újság, DÖK nap, hulladékgyűjtés, buli; technikaiakat: munkaköri leírásban pedagógiai célok; szülőt: kirándulás, ünnepek együtt; szmk összekötő nevelők) EU projektünk tanulságai (drámajáték-gyűjtemény PP-be, ofi programba) Külső segítség (Útravaló, IPR mentor, roma koordinátor és CÖK, biztonsági őr, rendőr szülő, családvédelem, gyámügy)

40 Mini projektek IPR tanulókat célozva Referencia személyek bevonása továbbtanulást segítve Levelezés a pedagógussal (e-mailben is) Sikerélmény megélésére alkalmas tevékenységek (workshop, projektek) Oktatáshoz nem kötődő, nem osztályozott tevékenységek (sakk, tánc)

41 EU projektünk tanulságaiból

42 EURÓPA GYERMEKEI AZ ERŐSZAK ELLEN (a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola projektje)

43 Néhány fontos adat Tanulók száma: 410542 Veszélyeztetett: 13 12 Hátrányos helyzetű: 112175 Kollégista: 35 34 Bejáró: 30 26 IPR: 48 68 SNI: 13 17 Évismétlő: 3 7

44 Európa gyermekei az erőszak ellen Célkitűzés: csökkenjen az iskolai erőszak → ideálisabb környezet tanulásra, tanításra csökkenjen az iskolai erőszak → ideálisabb környezet tanulásra, tanításra Elvégzett feladatok: kérdőívek → értékelés kérdőívek → értékelés rajzok, fogalmazások → kiállítás, kiadvány rajzok, fogalmazások → kiállítás, kiadvány megoldási javaslatok → drámajátékok gyűjteménye, kipróbálása megoldási javaslatok → drámajátékok gyűjteménye, kipróbálása

45 Eredmények: osztályfőnöki tanterv kiegészítése osztályfőnöki tanterv kiegészítése konfliktuskezelő módszerek alkalmazása drámaórán, osztályfőnöki órán konfliktuskezelő módszerek alkalmazása drámaórán, osztályfőnöki órán Módszertani gyűjtemény Módszertani gyűjtemény

46 Drámajáték

47 Ajánlott játékok Brainstorming → papírbeszélgetés Brainstorming → papírbeszélgetés Johari ablak → önismeret Johari ablak → önismeret Johari ablak Johari ablak Agyagozás → Mit teremtek? Agyagozás → Mit teremtek? Bizalomjáték – ökölnyitogatás Bizalomjáték – ökölnyitogatás Colostok → bűnbakképzés Colostok → bűnbakképzés Előítélet teszt Előítélet teszt Hídőr→ kiszolgáltatottság, egymásra utaltság Hídőr→ kiszolgáltatottság, egymásra utaltság

48 A Johari-ablak Tudunk rólaNem tudunk róla Mások tudnak róla A ARÉNA (a nyilvános élet itt zajlik) C VAK (Szemébe mondani- hitetlenkedik) Mások tudnak róla Mások nem tudnak róla B ZÁRT (pl. elhallgat valamit a jó kapcsolat megőrztéséért) D SÖTÉT (pszichoanalízis segít felszínre hozni) Mások nem tudnak róla Tudunk rólaNem tudunk róla

49 Előítélet teszt Meglátogat- hatja az országom Letelepedhet az országban Odaköltözhet az utcámba Lehetne a legközelebbi szomszédom Élnék vele egy lakásban Választanám házastársnak angol cigány német zsidó orosz román lohin

50 Hellotok és lomárok HellotokLomárok - soha nem érintik meg egymást - ha bárki megérinti őket, abbahagyják a beszélgetést - egymás szemébe nézve beszélnek - ha valamivel egyetértenek, vagy nem, azt soha nem fejezik ki nyíltan - soha nem beszélnek egyenesen önmagukról, nincs „én” és „mi” szavuk - a barátság és egyetértés jeleként egymás karját megérintik - beszéd közben nem néznek egymás arcára - beszélgetésnél csak eldöntendő kérdést tesznek fel - egy lomár mindig népe képviselőjeként beszél az idegennel, ezért mindig azt mondja, „én mint lomár” vagy „mi, mint lomárok”

51 Ajánlott irodalom Varga-Gönczi-Pintér: Önismereti játékok gyűjteménye Varga-Gönczi-Pintér: Önismereti játékok gyűjteménye „Nagyító” Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Játékgyűjtemény „Nagyító” Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Játékgyűjtemény Gabnai Katalin: Drámajátékok Gabnai Katalin: Drámajátékok Konrad Lorenz: Az agresszió Konrad Lorenz: Az agresszió Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartáskutatás Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartáskutatás D. W. Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek D. W. Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek Bagody Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Bagody Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Mérei-Binét: Gyermeklélektan Mérei-Binét: Gyermeklélektan Erik Erikson: Gyermekkor és társadalom Erik Erikson: Gyermekkor és társadalom Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Dr Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió Dr Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió

52 Gandhi: Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban. „ Míg másokra ügyelsz, ne feledd önmagadat sem. Úgy élj társaidért, hogy bele majd te se halj.” ( Janus Pannonius)

53 A bizottság szakmai anyagai: Dr. Vekerdy Tamás: Észrevételek az iskolai agresszióhoz (A 2008. március 31-i ülésen elhangzott hozzászólás szerkesztett változata)Észrevételek az iskolai agresszióhoz Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete: Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez (PDF)Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Dr Katonáné Dr. Pehr Erika: Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben (PDF)Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben Dr. Trencsényi László: Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés altémához (PDF)Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés altémához Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika: A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (PDF)A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében Dr. Trencsényi László javaslatára ajánljuk: A "Hét lépés mozgalom" bemutató prezentációja (PDF)A "Hét lépés mozgalom" bemutató prezentációja Monoriné Papp Sarolta: Felhívás az "Együttműködő iskola - együttműködő pedagógus" elnevezésű civil mozgalomhoz való csatlakozásra (PDF)Felhívás az "Együttműködő iskola - együttműködő pedagógus" elnevezésű civil mozgalomhoz való csatlakozásra

54 A Magyar Pedagógiai Társaság és a Comenius Műhely Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére (PDF)A Magyar Pedagógiai Társaság és a Comenius Műhely Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére Ivány Borbála: Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai tevékenysége az iskolai, iskolakörnyéki erőszak megelőzésével kapcsolatban (PDF)Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai tevékenysége az iskolai, iskolakörnyéki erőszak megelőzésével kapcsolatban A bizottság munkájával kapcsolatos anyagok: EU jelentés a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom szerepéről (PDF)EU jelentés a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom szerepéről Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) gyakorlatában kialakított jó példák listája (PDF)Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) gyakorlatában kialakított jó példák listája (PDF)

55 www.osztalyfonok.hu!!!www.osztalyfonok.hu (ITT: esettanulmányok, iskolakísérletek) http://kompasz.balzac.zpok.hu/taxonomy/term/265 (ITT: konfliktuskezelési tréningek) http://www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=306 (ITT: konnstruktív konfliktuskezelés, középiskolai projektleírás)

56 Konrad Lorenz mondta: Amit mondtam> amit hallottak> amit értettek>amivel egyetértettek> amit meg is tesznek ebből> ami szokásukká válik> ami viselkedésük része lesz.

57 Döntéshozó képesség Érzelmi alapon hozzuk a döntést, csak a magyarázata racionális. (Jó ez?) Reflex- rutin- egyszeri döntés Korlátozott racionalitás (Herbert Simon); az érzelmek segítenek szűkíteni a kört; a múltban a tényhez asszociált érzelmeket felidézzük. A csoport miért kockázatvállalóbb?

58 Döntés Célracionális- értékracionális- tradicionális- érzelmi-indulati Eredmény-, vagy kapcsolatorientáltak vagyunk? Nullaösszegű és kooperatív játékok (versengő ill. együttműködő)


Letölteni ppt "Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: 36-77-521-973 E-mail:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések