Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE A VÉDŐNŐ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKÁJÁBAN Wenhard Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE A VÉDŐNŐ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKÁJÁBAN Wenhard Andrea."— Előadás másolata:

1 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE A VÉDŐNŐ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKÁJÁBAN Wenhard Andrea

2 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A védőnői ellátás minőségbiztosának helyzete 2105 védőnői ellátást szolgáltató/fenntartó közül -18Minősített - 2Minősített iskolavédőnői ellátásra is - 0VES alapján!

3 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőség „A minőség a modern orvostudomány vívmányainak az egész társadalom javára való felhasználása.” / Lee és Jones 1933/ Minden elméleti és gyakorlati tudásunkat és eszközeinket a gondozottaink szükségleteinek kielégítésére fordítjuk.

4 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőségbiztosítás „A minőségügyi rendszeren belüli mindazon tervezett és rendszeresen végzett tevékenységek összessége, amelyek megfelelő bizonyosságot nyújtanak arra nézve, hogy a termék vagy szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket folyamatosan kielégíti.” (ISO) Folyamatosan nézzük, hogy milyen minőségű szolgáltatást nyújtunk!

5 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőségfejlesztés Szervezeti minőségpolitika MINŐSÉGFEJLESZTÉS MINŐSÉGBIZTOSITÁS Minőségértéklés Előírt minőség Tényleges minőség Veress, 1999

6 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A minőségbiztosítás főbb okai Költségrobbanás Általános elégedetlenség Az egészségügy megváltozott helyzetben

7 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőségbiztosítással mit lehet elérni? Költségcsökkenés Többletforrások mozgosítása Minőség javulása Hozzáférhetőség javulása

8 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőségbiztosítás igénye az egészségügyben Saját teljesítmény javulására való törekvés Gondozottak elégedettségének növelése Erőforrások jobb kihasználtsága Gazdaságosság

9 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A minőség komponensei Hatásosság – egy vizsgálattal, beavatkozással az ideális körülmények között elérhető haszon Eredményesség – az ellátás szokásos körülményei között elért eredmények az ellátottak egészségi állapotában Hatékonyság – az egészségügyi ellátás eredményeinek viszonya a költséghez és a felhasznált erőforrásokhoz (pénz, idő, eszközök,...) viszonyítva

10 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Donabedian, Hopkins 1996

11 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Ellátás elvárásai Egészség megőrzés, fejlesztés Veszélyesztettség megelőzése, korai felismerése, jelzése Krizis helyzetek kezelése Családok támogatása, tájékoztatása A védőnői szolgálat folyamata IRÁNYITÓ FOLYAMAT Jogszabályok, Protokollok, Szakmai irányelvek, Módszertani levelek SZAKMAI FOLYAMAT Családlátogatás, Tanácsadás, Közösségi egészségfejlesztés TÁMOGATÓ FOLYAMAT Működési feltételek, juttatások, Szakmai képzések, továbbképzések, Értekezletek, Fórumok Eredmények Egészséges életmód ismereteinek és készségeinek elsajátítása, Rizikótényezők csökkentése, Veszélyeztetettség korai kezelése, Szővődmények elkerülése, Tájékozottság eü., mentális és szociális kérdésekben ElégedettségElégedettség Forrás: Gulyásné Kedves Magdolna

12 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Az egészségügyi ellátás minőségének mérése, értékelése Kritériumok Standardok Indikátorok Protokollok

13 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Kritériumok „ Szisztematikusan kialakított állásfoglalás, mely méri és meghatározza az ellátás egy világosan körülírt aspektusát, és alkalmas a dötések, gyógyító eljárások, eredmények megfelelőségének vizsgálatára.” Pl.: A hypertóniás gyerekeknek az alapellátásban legalább havonta egyszer meg kell mérni a vérnyomását.

14 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Standardok „ Szakmai alapokon nyugvó kijelentések, kinyilatkozások, amelyek a szervezet tervezett, elképzelt, elérni kívánt állapotát írák le.” 1.Leíró standard: előre meghatározott elvárások összessége, melynek teljesítése szükséges a kívánt minőség eléréséhez Pl.: A hypertóniás gyerekeknél a védőnőnek rendszeresen kell ellenőrizni a vérnyomást. 2. Numerikus standard: az események százaléka, amelynek az adott kritérium alapján teljesülnie kell. Pl.: Az ellátás elfogadható, ha a hypertóniás gyerekek 95%-nál havonta legalább egyszer megtörténik a vérnyomás mérés.

15 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Standardok Iidőben behatárolt Sspecifikus Mmérhető Eelérhető Rreleváns (kivitelezhető)

16 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. VES – Védőnői Ellátási Standardok azaz MEES - Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok www.eum.hu/letoltes.php?d_id=1886, Eü.közlöny 4.sz. 2007. február 21. I/3.8. iskolás, tanköteles korú gyerekek védőnői ellátása I/3.9. védőnői vizsgálatok, szűrővizsgálatok I/3.10. védőnői ellátás jelzőrendszere I/3.11. egészségfejlesztési tevékenység

17 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Protokollok Az egészségügyi ellátás elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendezett listája, → a helyi gyakorlatot írja le, a helyi gyakorlatból indul ki. 1. Csecsemőkori hasi panaszok védőnői ellátása 2. A szűlést követő időszak pszichés változásai 3. A védőnő feladatai a változó korban lévő nők egészségvédelmében

18 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Indikátorok Az indikátor egy olyan jelzőszám, amelynek változása megmutatja, hogy az ellátás adott területén van-e minőségi probléma, amely részletesebb elemzést igényel. (egyenlőtlenségek feltárása, változások követése, erősségek és fejlesztendő területek feltárása) Ami nem mérhető azt nehéz fejleszteni!!!

19 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Indikátorok – MEES alapján - Veszélyesztetett gondozottak aránya - Védőnői tanácsadás forgalma - Tervezett egészségfejlesztési programok megvalósulása - Szociális intézkedések éves gyakorisága - Átoltottság aránya - Családon belüli bántalmazásra tett intézkedések éves gyakorisága

20 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Indikátorok Nem könnyű feladat jó indikátort választani, ami a minőségi ellátásról ad jelzést és nem a mennyiségiről!!! Példa: 1.kispest: 2003-2004 tanév bázis év=100%, a többi évet ehhez mérték, 85% küszöb- érték! 2.Tervezett / megvalósított egészségfejlesztési órák száma

21 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőségirányítási rendszerek, mint a minőségfejlesztés megvalósításának lehetőségei - Standardokon alapuló akkreditáció – MEES - ISO 9000 szabványsorozat - TQM - Total Quality Management - Teljeskörű minőségmenedzsment - EFQM - Szervezet Kíválósági Modell

22 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. ISO 9000 szabványsorozat - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 1987, 150 tag - Alapelvei: vevőoriántáltság, vezetés és munkatársak részvétele, bevonása, folyamatalapú megközelítés, rendszermegközelítés, folyamatos fejlődés, javítás, tényeken alapuló döntéshozatal - ISO 9001:2000 kiértékeli a folyamatokat, intézmény célok maradéktalan megvalósulása, képzésekkel, tréningekkel a feladatokat megvalósíthatóvá teszi, fontos a munkatársak teljesítménye és elégedettsége, felelősségek és kötelességek rendezetté tétele Biztonságot, elismerést, előnyöket jelent másokkal szemben!!!

23 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. TQM – Total Quality Management - Teljes körű minőségmenedzsment, - Egy vezetési filozófia és intézményi gyakorlat - Vezetői szintről kiindulva építkezik - Átfogja az egész szervezetet, nemcsak a folyamatokra terjed ki, hanem vezetésre, irányításra, erőforrásokra is. - Alapelvei: - Vevőközpontúság - vevői elégedettség - Folyamatos fejlesztés - Teljeskörű részvétel, elkötelezettség - Közös tanulás – tanuló szervezet

24 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. EFQM – Szervezet Kiválósági Modell Európai Uniós döntés értelmében 2006-tól a közszolgálati intézmények (eü., oktatás,...) számára javasolt, hogy az EFQM alapján történjen a minőségügyi rendszerek kiépítése. - Csoportmunkára épül - 9 kritérium és 32 alkritérium alapján végeznek elemzést → adottságok és eredmények - Láthatóvá válnak a fejlesztendő területek, segíti a stratégiai tervezést

25 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Standardokon alapuló akkreditáció Miért nem működik????????????????????? Oka lehet szerintem: - Védőnők minőségbiztosítással kapcsolatos eddigi tapasztalataik felszínre hozása - Vezető védőnők egyértelmű és tartós elkötelezettsége - Minőségügyet külsőleg segítő intézmények bevonása - Széleskörű, célírányos tájékoztatás és oktatás, - „részese vagyok az ügynek” érzés kialakítása a védőnők körében - Protokollok kidolgozása - Modellkisérlet támogatása

26 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőségbiztosítási ismeret Győr N:18, Megye N:30

27 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Védőnői ellátási standardok ismerete N:30

28 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Standardokon alapuló akkreditáció Miért nem működik????????????????????? Oka lehet szerintem: - Védőnők minőségbiztosítással kapcsolatos eddigi tapasztalataik felszínre hozása - Vezető védőnők egyértelmű és tartós elkötelezettsége - Minőségügyet külsőleg segítő intézmények bevonása - Széleskörű, célírányos tájékoztatás és oktatás, - „részese vagyok az ügynek” érzés kialakítása a védőnők körében - Protokollok kidolgozása - Modellkisérlet támogatása

29 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A minőségügyi rendszer elemei Belső minőségügyi rendszerKülső minőségügyi rendszer Az egészségügyi szolgáltató minőségbiztosítási, minőségfejlesztési, ellenőrzési rendszere biztosítja Az egészségügyi szolgáltatók működési, engedélyezési rendjére épül Szükséges feltételek: Vezetőség elkötelezettsége Human, anyagi és tárgyi erőforrások Szolgáltatási folyamatok tervezése, működtetése, értékelése és fejlesztése Belső minőségügyi rendszer rendszeres indikátorokon alapuló értékelése Megvalósulás: 1. Szakmai felügyelet: jogszabáyok és a szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése 2. Megfelelőség-tanúsítás: az eü.szolgáltató minőségi rendszerének és a nyújtott ellátások minőségének felülvizsgálata és elismerése Forrás: Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.tr.4.Cím: Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása 119.§-124§. ESZCSM szakmai irányelve az egészségügy szolgáltató szervezetek belső minőségügyi rendszeréről, azok követelményeiről Eü.Közl.2004.14.sz 764-766.

30 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A védőnői ellátás minőségügyi rendszere Belső minőségügyi rendszerKülső minőségügyi rendszer 1. Szakmai ellenőrzés Működtető/Munkáltató vezető védőnő – auditor védőnő által - szolgáltatások minőségének folya- matos fejlesztése, folyamatok megis- merése, tervezés, hiányosságok ke- zelése,költségek, károk csökkentése Belső audit: „Ciklikusan ismétlődő folyamat, amely során a védőnők, szisztematikusan áttekintik a tevékenységük e- redményességét, és ha szükséges változtatnak az ellátás során alkal- mazott gyakorlaton” 1. Szakmai felügyelet - Országos vezető védőnő - Regionális vezető védőnő mts: szakfelügyelő vezető védőnő - Kistérségi vezető védőnő /fővárosi kerületi vezető védőnő látja el az ÁNTSZ keretein belül szorosan együttműködve az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központtal /OSZMK/ 2. Megfelelőség-tanúsítás ISO, VES? Forrás: Az előzőek és Az egészségügyi szolgálatok szakmai felügyeletéről szóló 15/2005.(V.2.) EüM rendelet

31 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15.

32

33 Két külföldi példa minőségfejlesztésre a védőnői szolgálatoknál 1. Skandinávok -TQM alapokon, több mint 500 oldal eljárás leírások, minden téma mellé rendel egy segítő csoportot, akik szakmai segítséget nyújtanak 2. Skótok - 4 terület: az ellátás gyakorlata, irányítása, védőnői oktatás, kutatás → CÉL

34 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Az iskola védőnő feladatai a minőség tükrében Szerintem jó ötletek: Tervkészítés → egyeztetett munkaterv → egységes, célírányos, az előző tanéves jelentésre építve Tájékoztatás → igazolás a védőnői alapszűrés végzéséről és eredményeiről Védőoltások szervezése, lebonyolítása Képzések, továbbképzések Egységes dokumentációs rendszer

35 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Összefoglalva A legfontosabb cél a jővőben a minőségügyi kultúra fejlesztése a védőnők körében, hogy érték legyen a minőségi ellátás

36 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. „A minőség soha nem véletlen, A minőség mindig szellemi erőfeszítés eredménye” /John Ruskin/

37 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Köszönöm a figyelmet!

38 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

39 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15.

40 Minőség irányába mutató néhány elem a védőnői ellátás területén - Egységes munkaterv - Egészségfejlesztési programterv /Diploma V.melléklet/ - Szürővizsgálati terv - Egységes dokumentáció - Munkanapló, ambulánsfüzet, veszélyesztetett füzet, tanácsadási forgalom füzet, postakönyv - Pl: Igazolás a védőnői alapszűrés végzéséről és eredményéről /Diploma VIII.melléklet/ - Egységes eljárásmódok, protokollok - Pl: védőoltások tárolására

41 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Aktív egészségfejlesztési módszerek preferálása az iskolavédőnők körében Magatartás változtatás szükséges /Prochaska és Di Clement modell alapján/ Informálás, oktatás, továbbképzések – Cél: mindenki ismerje a módszereket Képességek kiterjesztése – Cél: irracionális meggyőződések elvetése Önsegítő csoport – Cél: egymás segítése, tanulni egymás hibáiból és sikereiből

42 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Védőnők csoportos egészségfejlesztési tevékenységének értékelése II. Egészségfejlesztési óra Diagnosztikus értékelés – kiinduló helyzet Folyamat értékelés – diákok reakciói, visszajelzései Eredmény értékelés - hova jutottunk? Egészségfejlesztési óra után Tanácsadáson résztvettek Éves munkaterv – egészségfejlesztési terv értékelése Önmagam és a szakma számára Nevelési értekezlet – pedagógusok számára Szűlőértekezlet – szülők, iskolaszék számára

43 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Legfőbb korlátok a védőnői munka minőségbiztosításával kapcsolatban A védőnők nincsenek rákényszerítve a minőségi munkavégzésre, → érték legyen a minőségi ellátás Ismeretek hiánya Protokollok hiánya Egyértelmű és tartós elkötelezettség hiánya a vezetés részéről

44 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A védőnői ellátás külső minőség- biztosításának megvalósulása I. A védőnői ellátás szakfelügyeletét az Országos vezető védőnő Régiós / fővárosi vezető védőnők Városi / fővárosi kerületi vezető védőnők Az ÁNTSZ szervezeti keretein belül látják el, szorosan együttműködve az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központtal (OSZMK)

45 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A védőnői ellátás külső minőség- biztosításának megvalósulása II. OSZMK feladatai közül kiemelném: - Módszertanilag irányítja szakfelügyeleti hálózat tevékenységét, - A klinikai audit módszertanának alkalmazásával biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az audit során használható standardokra javaslatot tesz, - országos és regionáis szinten ellenőrzi a belső minőségügyi rendszert és a minőségügyi elemek érvényesülését, - Minőségügyi rendszer auditjához indokolt esetben vagy felkérésre véleményt nyílvánít, Forrás: Az egészségügyi szolgálatok szakmai felügyeletéről szóló 15/2005.(V.2.) EüM rendelet

46 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Munkáltatói és ÁNTSZ vezető védőnői kompetenciák a védőnői ellátás vonatkozásában MegnevezésMunkáltató/Működtető feladata ÁNTSZ vezető védőnő feladata A védőnői munkaA működés szervezése, irányítása A szakmai irányítás a teljes körű védőnői el- látás biztosítása érde- kében MinőségbiztosításBelső minőségbiztosításKülső minőségbiztosítás Szakmai ellenőrzésBelső minőségbiztosítás keretében – főiskolai szintű védőnői szakképesítéssel rendelkző szakember által Szakfelügyeleti ellenőr- zés, jelzés a munkáltató felé, szabálysértés ese- tén intézkedés kezde- ményezése a külső minőségbiztosítás keretében Forrás: Védőnő újság: Védőnői szakmai irányítás és felügyelet rovat (Odor)

47 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A védőnői ellátás belső minőség- biztosításának megvalósulása I. Munkáltató / Működtető feladata - vezető védőnő vagy auditor-védőnő által - szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, szolgáltatás folyamatainak megismerése, részletes tervezés -felmerülő hiányosságok felismerése, intézkedések megtétele, költségek, károk csökkentése -szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés

48 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Klinikai audit „Ciklikusan ismétlődő folyamat, amely során az egészségügyi dolgozók (orvosok, ápolók, védőnők, stb) szisztematikusan áttekintik a tevékenységük eredményességét, és ha szükséges változtatnak az ellátás során alkalmazott gyakorlaton” Forrás: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai irányelve a klinikai audit végzéséhez. Egészségügyi Közlöny 2004, 14, 746-763

49 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Az iskola- védőnői szolgálatok belső auditja Nagyvárosokban és a fővárosban megvalósítható Munkáltató vezető védőnő vagy védőnő-auditor feladata Ha......... Széleskörű tájékoztatás és oktatás a védőnők célírányos felkészítése → minőségbiztosítási ismeret Minőségbiztosítási rendszer / filozófia / modell bevezetése Protokollok, indikátorok kidolgozása Egyértelmű és tartós elkötelezettség!!!

50 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A védőnői szolgálatok külső és belső minőségbiztosítása Forrás: Védőnői menedzsment óra (Csordás)

51 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Az előadásom felépítése Minőség, minőségbiztosítás,minőségfejlesztés Minőségbiztosítás Főbb okai Mit lehet elérni vele? Igénye az eü.-ben Minőség komponensei, dimenziói Az eü.ellátás minőségének mérése Minőségügyi rendszerek Külső, belső minőségügy a védőnői szolgálatoknál A védőnő iskola-eü. feladatai a minőség tükrében

52 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. Minőség WHO 1992 „Kiváló az az egészségügyi ellátás, mely a tudományos ismeretek és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével megfelel a jótékony hatás maximalizálása és az egészségkárosító kockázat minimalizálása iránt támasztott elvárásoknak.” Pont annyit adjunk ami éppen szükséges!

53 Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. I./3.9.VÉDŐNŐI VIZSGÁLATOK, SZŰRŐVIZSGÁLATOK (V.SZŰR) V.SZŰR.1. standard A vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzése tervezett és dokumentált. V.SZŰR.1. standard magyarázata A hatályos jogszabályok, szakmai irányelvek, szakmai protokollok és egyéb szakmai előírások alapján történik a vizsgálati, szűrővizsgálati terv készítése. A terv elkészítésénél a védőnő figyelembe veszi a gondozott anamnézisét, az aktuális állapotát, körülményeket és a szakorvosi véleményt. V.SZŰR.1. standard felülvizsgálati szempontjai 1.A vizsgálatok, szűrővizsgálatok tervezettek. 2.A vizsgálati, szűrővizsgálati terv a hatályos jogszabályok, szakmai előírások és az egyéni szükségletek figyelembevételével készül, dokumentált, aktualizált. 3.A gondozott, a szülő, illetve a törvényes képviselő tájékoztatása és szükség szerint szakorvoshoz irányítása megtörténik.


Letölteni ppt "Iskolavédőnői Szakmai Nap 2007.június 15. A MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE A VÉDŐNŐ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKÁJÁBAN Wenhard Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések