Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AEGON Lakás-takarékpénztár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AEGON Lakás-takarékpénztár"— Előadás másolata:

1 AEGON Lakás-takarékpénztár

2 LTP pozitívumok Mindenki számára elérhető, államilag támogatott lakáscélú megtakarítási lehetőség, Öngondoskodás elvén alapul, Szigorú jogszabályi háttér, (Tv. OBA, MNB) Magas hozama miatt a legjobb befektetések egyike, Egyetlen olyan államilag támogatott lakás-finanszírozási lehetőség, amelyet a megtakarító családi állapot-, jövedelmi-, vagyoni-, életkor- vagy egyéb megkötöttség nélkül vehet igénybe, Zárt rendszerű A számlanyitáskor érvényben lévő feltételekkel fut ki a megtakarítás.

3 Kiemelkedő, garantált hozam
Fix betéti és hitelkamatok a teljes futamidőre 30%-os, maximum évi 72 000 Ft állami támogatás (2003.ápr.) Tőke- és hozamgarantált Személyi jövedelemadó- és kamatadó-mentes Szigorú törvényi- és felügyeleti szabályozás, ellenőrzés 3. dia A konstrukcióhoz állami támogatás kapcsolódik: az állam a lakáscélú megtakarításokat a piacon egyedülálló mértékű állami támogatással egészíti ki. A maximális mértéke áprilistól: ,- Ft. A megtakarításon elérhető kiemelkedő hozam mellett a lakástakarékpénztár alacsony kamatozású lakáskölcsön lehetőséget is biztosít. A lakástakarékpénztári megtakarítás tőke- és hozamgarantált. Egyik legnagyobb előnye abban rejlik, hogy a fix betéti és hitelkamatoknak köszönhetően kiszámíthatóvá teszi a lakáscél megvalósítását, hiszen a kamatok nagysága független a pénzpiaci változásoktól és a teljes futamidőre állandó. A lakástakarékpénztári megtakarítás személyi jövedelemadó- és kamatadómentes.

4 Jogszabályi háttér 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 47/1997. (III. 12.) Kormányrendelet a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről 215/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról Az Ltp. tv.-nek különöse két §-a kiemelednő: 7.§ (3) bek. – (betéti- és hitelkamat, valamint a kezelési költség fix) 22.§ (1)bek. – az állami támogatás mértéke és felső határa a már megkötött szerződéseket nem érinti) 6. dia A lakás-takarékpénztárak szakosított hitelintézetek. → évi CXII. tv. a hitelintézetekről ….

5 Szabályozott előre rögzítette feltételek
Rögzített, nem változtatható feltételek a szerződés teljes tartama alatt Betéti kamat mértéke a megtakarítási időszakban Hitel kamat, és a kezelési költség mértéke a lakáskölcsön teljes tartama alatt Az állami támogatás mértéke, illetve az igényelhetőség feltételei Csak szerződés módosítással módosítható feltételek A fizetendő havi betét összege (a szerződéses összeg arányában) Megtakarítási idő A maximális lakáskölcsön összege 10. dia 1996. évi CXIII tv. 7.§ (3) „ A szerződésben meghatározott betéti és hitelkamat mértékét, valamint a kezelési költség mértékét a szerződés időtartama alatt nem lehet módosítani.” 1996. évi CXIII. tv. 22.§ (1). Az állam támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti.”

6 A lakásállomány elöregedett
2000 óta 1945 előtt

7 Ki lehet szerződő? Cselekvőképes természetes személy saját nevében, saját maga, ill. természetes személy kedvezményezett javára Korlátozottan cselekvőképes személy, az általa megnevezett természetes személy kedvezményezett javára gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, társadalmi szervezet, egyház, illetőleg helyi önkormányzat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítése céljából.

8 Ki lehet kedvezményezett?
A Lakás-előtakarékoskodó Ptk. 685.§ b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy a gyámság alatt álló gyermek. A kedvezményezett személyét az LTP nem ellenőrzi, arról büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás- előtakarékoskodó. A szerződő és a kedvezményezett személye is módosítható a szerződés folyósításáig. A szerződő, ill. a kedvezményezett rendelkezhet úgy, hogy nem a saját, hanem a közeli hozzátartozója lakáscélját valósítja meg.

9 Kik a közeli hozzátartozók? Ptk 685.§ b. pontja
Nagyszülő Gyám, gondnok Szülő Házastárs Lakás - előtakarékoskodó Testvér Gyermek A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a PTK 685. § b. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. RAZ – család! Gondnokolt Unoka

10 Ki jogosult rá? – a kedvezményezett
Állami támogatás Ki jogosult rá? – a kedvezményezett - aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkező: - magyar állampolgár, vagy - annak közeli hozzátartozója - bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy. Az igénylés feltételei: - minden lakás-előtakarékossági szerződésre egy naptári évben csak egyszer igényelhető ÁT. Ez azt jelenti, hogy egy természetes személynek lehet több lakás-előtakarékossági szerződése, de mindegyik szerződésen más-más személynek kell szerepelnie állami támogatásra jogosultként. 14. dia ÁT-ra az a lakás-előtakarékoskodó jogosult, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkező: magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló személy, vagy bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy.

11 Mitől függ az állami támogatás összege?
• a szerződés megkötésének dátumától, • a megtakarítási évben elhelyezett betétek összegétől, • megfizetésre kerültek-e a megtakarítási évben felszámított díjak, • a megtakarítások elhelyezésének rendszerességétől. A Lakás-takarékpénztári előnyök teljes kihasználásának alapvető feltétele a havi rendszeres betét elhelyezés a számlavezetési díjjal együtt. 15. dia Kinyomtatott anyag elemzése Ha a lakás előtakarékoskodó nem a szerződésben maghatározott rendszerességgel és részletekben helyezi el a betétjét, akkor az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatása nem haladhatja meg az egyébként járó állami támogatás 25-25%-át. A változás lényege: a megtakarítás rendszeressége hatást gyakorol az igényelhető állami támogatás mértékére is, amelynek következményeként azokat a megtakarítókat, akik rendszertelenül fizetik a havi betétüket, állami támogatás és kamatveszteség is érheti. A harmadik és a negyedik megtakarítási negyedévben befizetett összegre csak a teljes évi megtakarítás alapján megszolgált állami támogatás max %-a igényelhető. A tv. célja, hogy rendszeres megtakarításra ösztönözze a betétgyűjtőket.

12 Szerződésszerű betétbefizetés Nem szerződésszerű betétbefizetés
Megtakarítási év Szerződésszerű betétbefizetés Nem szerződésszerű betétbefizetés I. negyedév 20 000 II. negyedév 10 000 III. negyedév 30 000 40 000 IV. negyedév Kapott állami támogatás 72 000 69 000 36000 36 000 18 000 Veszteség összege 3 000 54 000

13 Kinek a lakáscéljára fordítható?
A teljes megtakarítás vagy a szerződéses összeg felhasználható: a szerződő (ha nem jelölt meg kedvezményezettet) a kedvezményezett (akit a szerződő megjelölt vagy ezen személyek közeli hozzátartozó(i)ja tulajdonában lévő ingatlan finanszírozására.

14 A lakás-takarékpénztári megtakarítás szakaszai
Betét elhelyezési Kiutalási Törlesztési időszak időszak időszak (3 hó) Betéti kamat Állami támogatás Saját befizetések Lakáskölcsön SZ E R Z Ő D É S Ö G 19. dia Megtakarítási időszak: Az ügyfél rendszeresen betétet helyez el a számláján. Kiutalási időszak: Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó 3 hónap, amely során az ügyfél eldöntheti mire használja fel a szerződéses összeget, kíván-e felvenni lakáskölcsönt. Ekkor kell a lakáscélú felhasználást is igazolni. Törlesztési időszak: Az az időszak, amely alatt az ügyfél a felvett kölcsönt előre meghatározott részletekben visszafizeti.

15 A megtakarítási időszak
A megtakarítási idő kezdete az a naptári nap, amikor (díjak költségek levonása utáni) befizetés összege eléri a havi betét összegét A havi rendszeres betétet és a számlavezetési díjat minden naptári hó 15. napjáig kell befizetni A havi betétetet az ügyfél fizetheti banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, vagy készpénzátutalási megbízással (!!!200 Ft/postai csekk a díja) A lakástakarékpénztár évente küld számlakivonatot A megtakarítási időszak vége: a kifizetés időpontja, azaz az összegyűlt betét felvételének időpontja

16 A szerződéses összeg akkor kerülhet kiutalásra, ha a …
a szerződés eléri a minimális megtakarítási időt a lakás-előtakarékoskodó megtakarította a módozatra jellemző minimális megtakarítási hányadot, a szerződés elérte a minimális értékszámot, valamint a megtakarító jelezte, hogy elfogadja a kiutalást. Minimális megtakarítási idő: az adott módozatra megadott minimális megtakarítási idő Minimális megtakarítási hányad: a teljes megtakarítás aránya az SZÖ-ben. Értékszám: a megtakarító rendszeres befizetéseinek a mérőszáma A kiutalás feltételeinek az értékét az Üzletszabályzat 1. sz. Melléklete tartalmazza.

17 A lakáskölcsön Ha a megtakarítási idő lejár az ügyfél dönthet:
1. a kiutalási időszak lejártával kéri a teljes megtakarítás kiutalását 2. folytatja a betét elhelyezést, mert nem most valósítja meg a lakáscélját 3. lakáskölcsönt igényelhet, amely forint alapú és fix kamatozású. Bármelyik lehetőséggel él, erre az értékelési fordulónapot követően kiküldött elfogadó nyilatkozat visszaküldésével válaszolnia kell. Kölcsönigény jelzése – a kedvezményezett részére kiküldi az LTP a Kölcsönigénylő nyilatkozatot. 31. dia - Hogy számítjuk ki a lakáskölcsön összegét? A kölcsön összege = szerződéses összeg – összes megtakarítás (betét befizetés + ÁT + betéti kamatok)

18 Törlesztési időszakban
Fix kamat: 5,5 % NINCS KEZELÉSI KÖLTSÉG! A tőke és a kamattörlesztés együttesen történik A törlesztő részletek nagysága a teljes futamidő alatt állandó és egyenlő. A kölcsönként a betét elhelyező a szerződéses összeg és az összes megtakarítás különbségét igényelheti. A megtakarító a kölcsönszerződés elfogadó nyilatkozatának visszaküldésekor tudja, hogy pontosan meddig és milyen részletekben kell a kölcsönt visszafizetnie. FUNDAMENTA 3,9% + 1% kezelési költség

19 Csaknem „ingyen” kölcsön …
Összes saját Ami rendelkezésre FIX Törlesztő befizetés áll az ügyfelünknek ,- Ft 72 x ,- Ft ,- Ft SZÖ 84 x ,- ,- Ft 22. dia 72 hónap alatt ,- Ft-ot fizet be az ügyfél, majd ezt követően ,- Ft-tal gazdálkodhat. ,- Ft-tal kap többet, mint amit befizetett. A felvett kölcsönt 84 hónapon keresztül ,- Ft-tal törleszti, vagyis 84 x ,- Ft = ,- Ft-ot fizet vissza. Hitel rész: ,- Ft Ennyi a visszafizetés!

20 Széleskörű felhasználási lehetőségek
Lakótelek vásárlása Lakás, családi ház vásárlása, cseréje Bővítés, felújítás, korszerűsítés Ház- és kertépítés Tetőtér-beépítés Lakáscélú kölcsön kiváltása Lakásbérleti- v. lakáshasználati jog vásárlása Nyugdíjas házban bérleti-, v. lakáshasználati jog vásárlása Tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, felújítása 17. dia Lakáscélú felhasználásnak minősül a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója javára történő lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, valamint lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve a nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlása, tulajdonában vagy a fenti jogcímen használatában lévő lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása korszerűsítése, helyreállítása, a tulajdonában vagy a fenti jogcímen használatában lévő lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a már beépítés alatt álló vagy beépített terület lakhatóságát javító, a következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények saját, vagy önkormányzati közműfejlesztési társulat által megvalósított beruházás keretében történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadék-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat, (telefon, kábeltelevízió, Internet elérés), a lakásszövetkezet tulajdonában vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése, a társasházi lakás lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése, a fentiekben meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, illetve ehhez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitel, és végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása.

21 Szinte mindenre fordítható, ami a lakással kapcsolatos!
Festés, parkettázás, burkolólap, padlószőnyeg, beépített gardrób Ablakcsere, redőny, szalagfüggöny, karnis, szúnyogháló Csempézés, mosdó, zuhanykabin, hidromasszázs kád, villanybojler, kazán Konyhabútor, beépített főzőlap, gáztűzhely, mosogatógép, mikrohullámú sütő, szagelszívó, központi porszívó Munkaeszközök, pl. csavarhúzókészlet, vödör, vakolókanál, kalapács, fűrész, festőecset Központi fűtés, kazán, radiátor, cserépkályha, kandalló Klímaberendezés, hőszigetelés, napelem Ajtó, kapu, garázsajtó, biztonsági rács, biztonsági zár, riasztó Kertépítés, öntöző rendszerek kiépítése Kerti medence kialakítása 18. dia Lakáson belül végzett felújításokra, korszerűsítésekre, például: Festés, parkettázás, burkolólap, padlószőnyeg vásárlása és lerakása, beépített gardrób építése Ablakcsere, redőny, szalagfüggöny, karnis, szúnyogháló vásárlása és felszerelése Csempézés, mosdó, zuhanykabin, hidromasszázs kád, villanybojler, kazán vásárlása és beépítése Konyhabútor készítése, beépített főzőlap, gáztűzhely, mosogatógép, mikrohullámú sütő, szagelszívó, központi porszívó vásárlása és beépítése A fentiekhez szükséges munkaeszközök, pl. csavarhúzókészlet, vakolókanál, vödör, kalapács, fűrész, festőecset vásárlása Központi fűtés, kazán, radiátor, cserépkályha, kandalló vásárlása, és beépítése Klímaberendezés vásárlása és felszerelése Lakáson kívüli felújításokra, korszerűsítésekre, többek között: Ajtó, kapu, garázsajtó vásárlása és beszerelése Biztonsági rács, biztonsági zár, riasztó vásárlása és beszerelése Hőszigetelés, napelem felszerelése Kertépítés, öntöző rendszerek kiépítése Kerti medence kialakítása TARIFA Táblázat!!!

22 Minden korosztály számára jó
Fiataloknak – első lakáshoz jutás Gyermekes szülőknek – gyermekei(k) lakáscéljainak támogatása Idősebb korosztálynak unokák lakáshoz jutásának támogatása nyugdíjasházban lakás bérleti-, vagy használati jog vásárlása Mindenkinek – kisebből nagyobb lakásba panelből társas házba, vagy kertes házba felújítás, korszerűsítés, bővítés és ráépítés Kortalan… kiskorú kedvezményezettől a nyugdíjas szerződőig Nincs jövedelmi, adófizetési korlátja az állami támogatásnak 22

23 Rövid idő alatt megvalósítható cél
Szemben azzal, hogy ezelőtt évre vállalnunk kellett az eladósodást, már 60 hónapig tartó törlesztés, vagy előbb történő elő- vagy végtörlesztés Tízből hét család tervez lakásfelújítást a következő öt évben A év közöttiek 35%-ának van 4-6 éven belül lakásterve, amelyet nem 20 évig tartó eladósodottság mellett szeretnének megvalósítani Évekkel ezelőtt a lakosság egyszerűnek és természetesnek vette, hogy valamelyik hitelintézet segítségével megvalósítja a lakáscélját. Ma már ez nem természetes, és nem egyszerű. És nem akarnak az emberek évig adósként élni. Ez a teher szörnyű lehet. „Tízből hét család tervez valamilyen felújítást, korszerűsítést az otthonában a következő öt évben – derül ki az OTP Lakástakarék friss online gyorsfelmérésből. … A válaszadók 39 százaléka már az idei évben tervez valamilyen – akár kisebb – felújítást az otthonában, 17 százalékuk a következő 1-2 évben vágna bele a korszerűsítési munkálatokba, míg további 14 százalék öt éven belül látja reálisnak, hogy hasonló beruházásba fogjon. … Arra a hipotetikus kérdésre, hogy ha lenne egymillió forintjuk erre a célra, a válaszadók legnagyobb része, 37 százaléka azt válaszolta, hogy a konyhát és/vagy a fürdőszobát újítaná fel elsőként. Gyakorlatilag ugyanekkora arányban, 36 százalék válaszolta azt, hogy az ingatlanja energiakorszerűsítésére költené a pénzt, azaz például az ajtók, ablakok cseréjére, hőszigetelésre, vagy a fűtési rendszer modernizálására. A válaszadók 13 százaléka a lakás bővítését jelölte meg célként, ami az olyan munkálatokat takarja, mint például a tetőtér beépítése, galériaépítés vagy a különböző szobák egybenyitása, a lakás elosztásának átalakítása. A megkérdezettek 11 százaléka a lakófelületek – hálószoba, nappali – felújításába kezdene bele, míg 3 százalék a gyerekek szobáira költené az összeget.” „A Fundamenta a éves korosztály körében végzett felmérést, amelyből kiderült: a fiatalok 35 százalékának van lakásterve. Közülük 27 százalék 1-2 éven belül, 26 százalék 2-4, 30 százalék pedig 4-8 év távlatában valósítaná meg a céljait. … A legtöbb lakástervvel rendelkező fiatal egyébként élete első lakását vagy házát szeretné megvásárolni, 28 százalékuk tervez felújítást, tíz százalékuk lakáscserét, 6 százalék energetikai korszerűsítést, és ugyanennyien építkezést terveznek.” (Forrás: Világgazdaság Online) Forrás: KSH, Világgazdaság online 23

24 30%-os állami támogatás A megtakarítási időszakban befizetett összegre az állam 30%, legfeljebb évi 72 ezer Ft állami támogatást (ÁT) nyújt Az ÁT kizárólag lakáscélú felhasználás esetén vehető igénybe Minimum 4 éves elő-takarékosság esetén és legfeljebb 10 évig jár Az állami támogatás alapja az adott megtakarítási évben befizetett betétek összege, csökkentve az esetlegesen meg nem fizetett díjakkal. Alanyi jogon jár – nincs jövedelemigazolás. Az 1 éves gyerektől a 90 éves nagypapáig ÁT-ra az a lakás-előtakarékoskodó jogosult, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkező: magyar állampolgár (magyar lakcím és érvényes adószám) bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy. A maximális ÁT havi Ft rendszeres befizetéssel érhető el Közeli hozzátartozók javára is felhasználható 24

25 Nagyon kedvező megtakarítási lehetőség
A változó piaci környezet ellenére állandó, kiszámítható hozam EBKM állami támogatással: éves: 10,68%, éves : 4,81% A bankbetétekre fizetett kamatok csökkenésével az LTP megtakarítás hozamelőnye folyamatosan nő. Az ábrán megjelölt 30% már nagyobb mértékű, hiszen a banki betétek mértéke csökkent, az LTP esetében az állami támogatás mértéke viszont fix. EBKM- Egységesített Betéti Kamatlábmutató (egy-egy betét nettó hozama) Mielőtt döntünk arról, milyen megtakarítási formát választunk pénzünk elhelyezéséhez fontos, hogy előtte összehasonlítsuk az egyes szolgáltatók által kínált termékeket. Mi alapján hasonlíthatóak össze az egyes megtakarítási termékek?  A betétek esetében ezt legkönnyebben az Egységesített Betéti Kamatlábmutató (EBKM) alapján tehetjük meg. Ez megmutatja a betét – a kamatadón kívül - ténylegesen kifizetendő éves kamatát. Mit mutat az EBKM? A betétekre nem csak kamat jár, hanem a kezeléséért a bank különböző díjakat, jutalékokat is felszámíthat. Mivel ezek csökkentik a betét hozamát, a tényleges hozam tehát kisebb lehet, mint a bank által ígért kamat. Az EBKM ezeket a levonásokat is tartalmazza. Ebből tudjuk meg egy-egy betét nettó hozamát, és összehasonlíthatjuk egymással a bankok kamatígéreteit. 25

26 AEGON LTP: 5,5% fix kamat Kedvező, fix kamatozású hitellehetőség
A folyósított lakáshitelek 37%-át a Lakástakarékok adták 2012-ben Ha a megtakarítás lejár és kölcsönt igényel a betételhelyező, már a számla megnyitásakor tudja az ügyfél, hogy AEGON LTP: 5,5% fix kamat az első havi törlesztő részlet összege = az utolsó részlet összegével Ingyenes elő- és végtörlesztési lehetőség!!! Forrás: KSH, MNB 26

27 Biztonságos, átlátható és kiszámítható
MNB (engedélyezés, működés, módozatok) Fix betéti és hitelkamatok a teljes futamidőre Törvény rögzíti a számlanyitási, a számlavezetési és a szerződésmódosítási díjak maximumát, az állami támogatás mértékét OBA garancia az elhelyezett betétekre és annak kamataira Aegon Csoport – Megbízhatóság Lakástakarékpénztárt minimum 2 milliárd forint jegyzett tőkével, szakosított hitelintézetként lehet létrehozni, kizárólag részvénytársasági formában. A tevékenység csak az MNB engedélyével kezdhető meg. Az MNB nemcsak az engedélyezés, hanem a lakástakarékpénztárak folyamatos működése során is rendszeres ellenőrzéseket tart. Az ő engedélye szükséges az Üzletszabályzat módosításához és új módozatok bevezetéséhez is. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a befagyott betétek tőkéje és kamata után kártalanítást fizet legfeljebb euróig személyenként és hitelintézetenként összevontan. A hpt. szerint az OBA biztosítása a lakástakarékpénztárak esetén a lakás-előtakarékoskodó által elhelyezett betétekre és annak szerződésszerű kamataira terjed ki (az állami támogatásra és annak kamataira nem). 27

28 Rugalmas – élethelyzethez igazítható
A szerződéses összeg csökkenthető, ill. növelhető (ha többet/kevesebbet tudok fizetni) Megosztható A megtakarítás összege növelhető /csökkenthető (pl: nincs jelenleg munkahelyem) A megtakarítás futamideje (módozata) változtatható – csökkenthető/növelhető (pl: nem 10, hanem 8 év múlva szeretnék felújítani vagy nincs jelenleg lakáscélom A szerződő és a kedvezményezett személye módosítható (közeli hozzátartozó !) Egy lakáscél megvalósításához több számla felhasználható (2010.november) 28

29 Családbarát Egy családon belül több szerződés is köthető különböző kedvezményezettekre, így az igénybe vehető összeg és a kapott állami támogatás megtöbbszörözhető A felhasználás egy ingatlanra is összevonható Kiskorú kedvezményezett is jelölhető, a felhasználás történhet a szülők lakására. Mikortól lehet közeli hozzátartozóra is felhasználni a megtakarításokat, ill. a felvehető kölcsönt?

30 Aegon Lakástakarék – Tarifatáblázat elemzése
0,25%=6845 Ft 4 év alatt /év 143,- Ft/hó Aegon Kamat Fix módozatcsalád Betéti kamat: 0,75% Hitel kamat: 5,5% Kezelési költség: 0% EBKM állami támogatással: 4,81%-10,68% Referencia THM: 7,64% - akciósan: 6,23% Mit jelent a mi esetünkben a 0,25%-os betéti kamat eltérés? OTP – AEGON – FUNDAMENTA Van-e értelme az összehasonlításnak? más betéti kamat. más számlanyitási díj, más-más futamidők Az a fontos, hogy Te vidd el ezt a lehetőséget az Ügyfelednek! Egy kérdés: El tudna-e költeni pár millió forintot a lakására? Gondoljátok végig, hány millió Ft-ot költöttetek el az elmúlt 4-6 évben a lakásotokra? Mekkora támogatást nem vettetek igénybe? 4 családtag esetén 4 x 72 e Ft = 288 e Ft/ év, 4 év alatt: 1,152 MFt. Nem kérdés, hogy el lehet-e adni! Saját példa!!!

31 A szerződéskötés A lakás-előtakarékoskodó a szerződés megkötését az Ajánlat benyújtásával kezdeményezheti Az Ajánlat beérkezésétől 30 napig ajánlati kötöttség terheli, az ajánlatát nem módosíthatja, nem vonhatja vissza Az Ajánlat elfogadásról a lakástakarék a beérkezésétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik A szerződés kezdete az elfogadás napja A lakás-előtakarékoskodó a szerződés megkötését az ajánlat benyújtásával kezdeményezheti. Az ajánlatot írásban, a lakástakarékpénztár erre a célra rendszeresített nyomtatványán kell benyújtani. A lakás-előtakarékoskodót az ajánlat beérkezése napjától számított 30 napig ajánlati kötöttség terheli, azaz ezen időszakban az ajánlatát nem módosíthatja, és nem vonhatja vissza. Az ajánlat elfogadásról a lakástakarékpénztár annak a beérkezésétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik, mellyel létrejön a szerződés. A szerződés kezdete az elfogadás napja, ekkor esedékes a számlanyitási díj megfizetése. A számlanyitási díj megfizetése a szerződés létrejöttekor esedékes

32 A megtakarítási időszak kezdete
A szerződés kezdete ≠ a megtakarítási időszak kezdetével! A megtakarítási idő kezdete az a naptári nap, amikor (díjak költségek levonása utáni) befizetés összege eléri a havi betét összegét A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfél befizeti A számlanyitási díjat → SZÖ 1%-a Az első havi betét összegét → pl Ft Az első havi számlavezetési díjat → 150 Ft Csekkes díjfizetés esetén a csekk díjat → 200 Ft A tanácsadó díjnyugta csekklapon a számlanyitási díjat és legfeljebb az első 2 havi betét összegét vehet át az Ajánlat kitöltésekor A szerződés kezdete és a megtakarítási időszak kezdete nem ugyanaz az időpont. A megtakarítási idő kezdete az a naptári nap, amikor a díjak, költségek levonása utáni befizetés összege eléri a havi betét összegét. A szerződés a lakás-előtakarékoskodó által kiválasztott módozat szerinti tartalommal jön létre. A szerződés létrejöttekor a lakástakarékpénztár megtakarítási számlát nyit, és a folyósításig vezet a lakás-előtakarékoskodó részére.

33 A lakáscélú felhasználás igazolásához szükséges iratok
Kifizetés előtt Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolat) Adásvételi szerződés Jogerős építési engedély Hitelintézeti igazolás fennálló lakáskölcsönről Kifizetést követően 30 napon belül → vevő tulajdonjogának bejegyzési engedélyét vásárláskor és hitelkiváltás esetén hitelintézeti igazolás az előtörlesztésről 120 napon belül → lakáscélú felhasználást igazoló számlák felújítás, korszerűsítés esetén 18 hónapon belül → lakáscélú felhasználást igazoló számlák építés, bővítés esetén Lakótelek vásárlása, lakás vagy családi ház vásárlása, cseréje: tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat) a kifizetés előtt adásvételi szerződés (tulajdonjog visszterhes átruházására vonatkozó irányuló egyéb okirat) a kifizetés előtt vételár kifizetéséről szóló okirat a kifizetés előtt vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat a kifizetést követő 120 napon belül Lakás vagy családi ház építése, bővítése: jogerős építési engedély a kifizetés előtt az építési engedély érvényességi időtartamán belül keletkezett, a felhasználást igazoló számlák a kifizetést követő 18 hónapon belül Lakás, családi ház, közös tulajdonban, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújítása, korszerűsítése: a felhasználást igazoló számlák a kifizetést követő 120 napon belül Lakáscélú kölcsönök kiváltása: a tartozást nyilvántartó hitelintézetnek a lakáscélú hitel törlesztéséről szóló igazolása a kifizetés előtt hitelintézeti igazolás arról, hogy előtörlesztés történt a kifizetést követő 30 napon belül

34 Rekordokat döntöget a Fundamenta …
2013-ban a a teljes hitelintézeti piacon a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. folyósította a lakáshitelek 33%-át 354 milliárd forintnyi szerződéses összeggel kötöttek új lakás- előtakarékossági szerződéseket, 124 ezer új szerzés Az ügyfelek befizető képessége a Fundamentánál a 2010-es 84%-nál is sokkal jobb, 91%-os volt a vállalt befizetéshez képest az ügyfelektől ténylegesen beérkező összeg. 2010-ben még átlagosan forintot, tavaly forintot takarítottak meg havonta az ügyfelek, és egyre magasabb a havi 20 ezer forintos

35 Üzeneteink… Havi rendszeres megtakarítási forma, mely kedvező lakáscélú kölcsönlehetőséget is biztosít Szinte mindenre fordítható, ami a lakással kapcsolatos A betéti kamatok csökkenésével még inkább felértékelődött a szerepe Kiemelkedő hozam, 10% feletti EBKM 30%-os, akár évi 72 000 Ft állami támogatás a befizetésekre Fix betéti és hitelkamat a teljes futamidőre Tőke- és hozamgarantált Személyi jövedelemadó- és kamatadómentes

36 Online szerződéskötés
User: lakastakarek jelszó: aek8aR8f Ügynökkód:

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "AEGON Lakás-takarékpénztár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések