Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakás-takarékpénztárak Magyarországon Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2003. április 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakás-takarékpénztárak Magyarországon Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2003. április 28."— Előadás másolata:

1 Lakás-takarékpénztárak Magyarországon Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2003. április 28.

2 Dr. Ferencz Iván Bevezetés a lakáselőtakarékosságba 1.  A lakáselőtakarékosság alapgondolata: kölcsönös segítség elve, piaci kamatkörnyezettől független konstrukció  Kezdetek: 1920-as évek, Németország és Ausztria (I. vh. pusztítása, hiperinfláció)  zárt (ún. Bauspar-) modell: csak betétes lehet hitelfelvevő, sorbaállítás  nyílt (francia) modell

3 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Bevezetés a lakáselőtakarékosságba 2.  Lakossági elterjedtség (penetráció)

4 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Bevezetés a lakáselőtakarékosságba 3.  Miért népszerű a lakástakarékpénztári rendszer Európában?  az előtakarékoskodás a kultúra része  tudatában vannak a kamatlábak ciklikus változásának  a LTP kamata fix, kiszámítható, független a külső környezettől  munkáltatói ösztönzőrendszer része  lehetőség rugalmas termék-innovációra

5 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Magyarországi előzmények  I. vh. után: állami szerepvállalás „a lakásínség megszüntetésére”  1941. évi IV. tc. az építőtakaréküzlet szabályozásáról (kis hatás)  1945 után: a polgári öngondoskodás szerepének háttérbe szorítása  43/1980. PM r. az ifjúsági takarékbetétről  90/1987 PM r. a lakáscélú megtakarításokról

6 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Jelenlegi jogszabályi környezet  1996:CXII. tv. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)  1996:CXIII. tv. a lakástakarékpénztárakról (Ltp.tv.) – hatályba lépés: 1997.01.01.  215/1996. Korm. r. a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról  47/1997. Korm. r. a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről  2003. április 1.: átfogó módosítás

7 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Pénzügyi intézmények rendszere *  Pénzügyi intézmény  Hitelintézet  Bank  Szakosított hitelintézet  Szövetkezeti hitelintézet (takarék- vagy hitelszövetkezet)  Pénzügyi vállalkozás * : A Hitelintézeti törvény szerinti csoportosítás, amelynek alapját az eltérő tevékenységi kör és az eltérő egyébkövetelmények (tőke, jogszabály stb.) adják

8 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Szakosított hitelintézetek 1.  Specialitásukat külön jogszabály, vagy jogszabály rész szabályozza, amely szabályokat mindig az alapjogszabállyal (Hpt.) együttesen kell alkalmazni.  Minimális alaptőke: a külön jogszabályokban szabályozott  Tevékenységi kör: speciális, és/vagy nem terjedhet ki a teljes pénzügyi szolgáltatási palettára (Hpt. 3. §)

9 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Szakosított hitelintézetek 2.  Magyar Fejlesztési Bank Rt.  Magyar Export-Import Bank Rt.  Jelzálog-hitelintézetek  Lakás-takarékpénztárak Lakásfinanszírozási lehetőségek !

10 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A lakástakarékpénztár alapvonásai 1.  Az állam az öngondoskodást támogatja  lakás-takarékpénztár: lakáscélú betétgyűjtés  életbiztosítás: vészhelyzetre történő önálló felkészülés  nyugdíjbiztosítás: öregkorra történő előtakarékosság

11 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A lakástakarékpénztár alapvonásai 2.  Speciális szabályozás: Ltp.tv. és két Korm. r.  Kizárólagosság a lakástakarék-üzletre  Feladata, célja:  lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékossági lehetőség biztosítása  ezáltal hozzájárulás a hazai lakásállomány bővüléséhez, értékének megőrzéséhez  Működési elve:  zárt rendszer, állami támogatás  Minimális alaptőke:  2 milliárd Ft (azonos a kereskedelmi bankokéval)

12 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakástakarékpénztárak: tevékenységi kör  Kizárólag:  lakáscélú betétgyűjtés  lakáscélú hitelezés  lakáscélú finanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódóan más pénzügyi intézmény, illetve biztosítóintézet részére pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység)  részesedés a Hpt. szerinti járulékos vállalkozásban legfeljebb a szavatoló tőke 10%-a erejéig

13 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakástakarékpénztárak: lakáscél 1.  Lakótelek, lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, nyugdíjasházban bérleti jog vásárlása  bővítés, felújítás, korszerűsítés, helyreállítás  közművek, kommunális létesítmények kialakítása, felújítása: szilárd út, kerítés, járda, telefon, áram-, víz-, gázvezeték szennyvízcsatorna, csapadékvíz- elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat

14 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakástakarékpénztárak: lakáscél 2.  szövetkezeti vagy társasházi közös tulajdonú épületrészek felújítása, korszerűsítése  pénzügyi intézménytől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása (korábban: hitelintézettől felvett lakáscélú kölcsön kiváltása)

15 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakástakarékpénztárak: a konstrukció 1.  Megtakarítási szakasz  Előtakarékosság: min. 4 év  Állami támogatás: 30%, max. 72.000 Ft-216.000 Ft (1997- ben 40%, 36.000 Ft, 1998-tól 30%, 36.000 Ft)  Betéti kamat: évi 3%  Áthidaló kölcsön: 2 év után, 25% megtakarítási szint elérése esetén  Hitelszakasz  6%-os éves kamatozású, lakáscélú kölcsön (10% alatt kell legyen az állami támogatáshoz)  futamideje: megtakarítási szakaszhoz igazodó

16 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakástakarékpénztárak: a konstrukció 2. idő Ft Saját befizetés Megtakarítási szakasz Hitelszakasz Állami tám. 30% Lakáscélú kölcsön fix 6%-os kamat Szerződéses összeg 50% 50% Kamat 3%

17 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A szerződéses összeg  Fogalma: a megtakarítások, az állami támogatások, a betéti kamatok és a lakáskölcsön együttes összege  Számítási alapja a havi megtakarítási és hiteltörlesztési összegnek  Összege:  4 év után: 1,2-1,4 millió Ft  2,4-7,5 millió Ft  8 év után: 2,6-2,8 millió Ft  5,2-15 millió Ft

18 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakástakarékpénztárak: befektetések  Törvényi korlátozások a szabad eszközök (gyakorlatilag ügyfélpénzek) befektetésére  min. 50% állampapír (H, EU, OECD, IMF) vagy készpénz, számlapénz  max. 20% bankközi betét belföldi hitelintézetnél  max. 20% áthidaló kölcsön  max. 30% (korábban: 25%) jelzáloglevél

19 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván  1997-ben három pénztár indult  1998-tól 2002-ig négy pénztár működött  2002. 09. 01.: a Lakáskassza-Wüstenrot Rt. átvette az Otthon Rt. állományát  2003. nyár: a Fundamenta Rt. és a Lakáskassza- Wüstenrot Rt. egyesülnek  két hazai lakástakarékpénztár +  A magyar lakástakarék piac 1.

20 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A magyar lakástakarék piac 2.  betétállomány (2003.03.31.): 77 Md Ft  állami támogatás állomány (2003.03.31.): 18 Md Ft  érvényben lévő szerződések (2003.03.31.): 837 ezer db  szerződés összege (2003.03.31.): 576 Md Ft  kiutalás (2001-től 2003.03.31-ig): 94 ezer db  kiutalás (2001-től 2003.03.31-ig): 76 Md Ft szerződéses összeg

21 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A „háromlábú” finanszírozás  Önerő  Lakás-előtakarékosság  Hitelek - hitelintézeti: támogatott - hitelintézeti: piaci - szociális: munkáltatói, önkormányzati hitel és támogatás

22 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Hitelintézeti piaci helyzet 1.

23 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Hitelintézeti piaci helyzet 2.

24 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Hitelintézeti piaci helyzet 3.

25 Lakáshelyzet Magyarországon Lakáshelyzet Magyarországon (2000. évi adatok)

26 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáshelyzet Európában 1.

27 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáshelyzet Európában 2.

28 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáshelyzet Európában 3.

29 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáshelyzet Magyarországon 1.  nincsenek jelentős mennyiségi problémák  1000 főre kb. 400 lakás  lakások minősége elmarad az európai színvonaltól  nem megfelelő közműellátottság  500-800 ezer lakás nem megfelelő színvonalú, 100-150 ezer fel sem újítható  cca. 700 ezer panel vagy más iparosított eljárással épült, felújítandó ingatlan

30 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáshelyzet Magyarországon 2.  túlzsúfoltság nem számottevő  háztartások kb. 20%-ában kényszeregyüttélés  új lakás építésében nem drámai a lemaradás  jelentős regionális különbségek  magántulajdon dominanciája  kulturális és privatizációs okok  korlátozza a lakás-rendszer rugalmasságát  lakásmobilitás alacsony szinten

31 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakásfinanszírozás  Finanszírozás főként magánerőből  Az EU átlaggal fordított finanszírozási arányok Saját erőHitel 80 %20% 85-90%10-15% Mo. EU átl.

32 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáshitelezés fejlődését hátráltató tényezők  Csak nagy mértékű állami szerepvállalás mellett érhető el a vállalható kamatszint  Hosszú lejáratú hitelek hiánya  Megoldatlan nyilvántartási problémák (földhivatalok)  Törvényi akadályok (jelzálogjog érvényesítésének nehézkessége)

33 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván Lakáspolitikai koncepciók  106/1988. MT r. és több tucat módosítása: széttagolt kedvezményrendszer, lassú reakció a piaci változásokra  12/2001. Korm. r. és módosításai: előtérben a jelzáloghitelezés, kiterjesztett lakáscélok  Nemzeti Lakásprogram 2003: társasházi, bérlakás-program, fecskeházak

34 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 1.  Alanyai  lakástakarékpénztár  szerződő: lakáselőtakarékoskodó, betétes  adós  kedvezményezett: korlátozott (közeli hozzátartozó)

35 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 2.  A lakáselőtakarékossági szerződés létszakaszai  az ügyfél ajánlata - elfogadás az ltp. által  betéti szakasz  kiutalás  hitelszakasz

36 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 3.  A kiutalás  a szerződések értékelése a fordulónapokon, sorbaállítás (értékszám), kiutalási feltételek  a szabad eszköz meghatározása (célértékszám)  kiutalási értesítő - ügyfélválasz  kiutalási időszak (3 hónap)  kiutalás (nem azonos a kifizetéssel)

37 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 4.  Hitelszakasz  fix, alacsony kamatozású kölcsön, annuitásos törlesztés  rendkívüli előtörlesztés lehetősége nincs korlátozva  Szja.tv. 38. § szerinti adókedvezményre nem jogosít (alkotmányossági aggályok)

38 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A zárt rendszerű előtakarékosság jellemzői 5.  A lakáscélú felhasználás ellenőrzése  Teljes szerződéses összegre (benne az állami támogatásra)  Ha nem igazol: az ltp. a Magyar Állam képviseletében eljárva érvényesíti a követelést  A végrehajtás az adóhatóság feladata

39 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A szabályozás továbbfejlesztésének irányai 1.  Új termékek  munkáltatói befizetés - munkaadói szerződés (önkéntes pénztári minta)  családi szerződések bevezetése (legalább a kiskorúak tulajdonszerzési kényszerének megszüntetése)  Részvétel állami programokban  a bérlakásprogramban kötelező előtakarékoskodás becsatornázása a lakástakarékpénztárakba

40 2003. április 28.Dr. Ferencz Iván A szabályozás továbbfejlesztésének irányai 2.  A konstrukció kötöttségeinek oldása  Szja-kedvezmény a 6%-os kölcsönök után  épületenkénti helyett lakásonkénti szerződéskötés  áthidaló hitel 6 hónap után  áthidaló hitel /szabad eszköz arány enyhítése  50%-os betét/SZÖ arány megváltoztatása, finanszírozási képesség javítása


Letölteni ppt "Lakás-takarékpénztárak Magyarországon Dr. Ferencz Iván Pázmány Péter Tudományegyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet 2003. április 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések