Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

15. éves Lakossági Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "15. éves Lakossági Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 15. éves Lakossági Igazgatóság

2 Történelmi áttekintés
XVIII. Század: az első lakáselőtakarékosságra alapuló társaság megalakulása Angliában 1921: Németországban létrejött az első lakástakarékpénztár, ma a termékpenetráció 50 % 1925: Ausztriában is megalakult az első lakástakarékpénztár, ma a termékpenetráció 85 % Csehországban 70 %-os Szlovákiában 50%-os a termékpenetráció 1997. január 1-től Magyarországon életbe lépett a többször módosított évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1997. tavaszán alakult meg Az OTP Lakástakarékpénztár Rt. ( től OTP Lakástakarék Zrt. néven), a Fundamenta Magyar-német Lakás-takarékpénztár Rt. és az Lakáskassza Első Általános Lakás-takarékpénztár Az OTP Lakástakarék Zrt június 1-től kezdte meg működését 1998-ban jött létre a Otthon Lakástakarékpénztár 2002-es és 2003-as fúziókat követően kétszereplőssé vált a piac. 2011. októberében az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. megjelenésével a lakáselőtakarékossági piac mostanra már három szereplős. OTP Lakástakarék Zrt. Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. Lakossági Igazgatóság

3 Ma Magyaroszágon az LTP termékpenetráció
12 % Van lehetőség értékesíteni !!!! Lakossági Igazgatóság

4 OTP Lakástakarékpénztár
Biztos törvényi háttérrel rendelkező termék Lakossági Igazgatóság

5 A lakástakarékpénztárak működési elve
Törvényi szabályozások: Működésére vonatkozó előírásokat az évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról rögzíti, 215/1996. (XII.23.) Kormányrendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról, 47/1997. (III.12.) Kormányrendelet a lakástakarékpénztár általános szerződései feltételeiről rendelkezik. Lakossági Igazgatóság

6 A lakástakarékpénztárt az ügyfelek megtakarításként kezelik!
Milyen befektetést keres ma az ügyfél? Egyösszegű befizetés, havi befizetés? Hozam? Biztonság? Kamatadó? Garantált tőke, hozam? Örökölhetőség? Adókedvezmény, állami támogatás? A lakástakarékpénztárt az ügyfelek megtakarításként kezelik! Havi rendszerességgel felmerülő kötelező (de pozitív) költségként élik meg Lakossági Igazgatóság

7 Szerződéses összeg = megtakarítás + Lakástakarék kölcsön
Lakáselőtakarékossági szerződés felépítése Betét befizetések Jóváírt betét és állami támogatás kamata Állami támogatás Szerződéses összeg = megtakarítás + Lakástakarék kölcsön Kifizetések az ügyfél számára Megtakarítás + Lakástakarék kölcsön Lakossági Igazgatóság

8 Röviden a termékről A szerződéses összeg két részből áll:
a megtakarítási hányadból (termékcsaládtól/szerződéses módozattól függően a szerződéses összeg 50%-a, ill. 40%-a), mely az elhelyezett betétösszegből, az állami támogatás összegéből és az ezekre jóváírt kamatokból tevődik össze, valamint a kölcsönhányadból (Lakástakarék kölcsön), mely a szerződéses összeg és a kiutalási időpontban elért megtakarítás különbsége. A lakáselőtakarékoskodó/kedvezményezett a megtakarítási időszakot követő kiutalási eljárás (3 hónap időtartamú) során juthat az állami támogatást is tartalmazó megtakarításához, majd egy kölcsönigénylési eljárással a Lakástakarék kölcsönhöz. Lakossági Igazgatóság 8

9 A lakáselőtakarékossági szerződés előnyei I.
állami támogatás természetes személyeknek megtakarítási évenként a betétként elhelyezett összeg 30 %-a, max. évi ,-Ft megtakarítási idő hónap közötti évenkénti lépésközzel rugalmasan változtatható bármikor módosítható, átruházható, megosztható jól tervezhető: betétbefizetés havonta, szerződéskötéskor meghatározott tőkegarancia: felmondás esetén nincs tőkeveszteség! hozamgarancia: fix állami támogatás, fix betéti kamat a megtakarításokat az Országos Betétbiztosítási Alap is védi kamatadómentes megtakarítás családtagoknak is köthető, a megtakarítás így megtöbbszörözhető a lakáscélú felhasználást a közeli hozzátartozó is igazolhatja közvetlenül örökölhető: a már jóváírt állami támogatást nem kell visszafizetni, a megtakarítás folytatható is Lakossági Igazgatóság

10 A lakáselőtakarékossági szerződés előnyei II.
(folytatás előző oldalról) alacsony hitel kamat forint alapú jól tervezhető: a havi fix törlesztő részlet a szerződéskötéskor kerül meghatározásra termékmódozattól függően akár 5,5 % kamat + 0 % kezelési költség megtakarítási múlt alapján egyszerűsített hitelbírálat életkortól, gyerekek számától függetlenül jár előtörlesztés díjmentes széleskörű lakáscélú felhasználási lehetőség lakáscélú hitel előtörlesztése is elfogadható szerződéssel kapcsolatos ügyintézés az OTP Bank országos fiókhálózatában életkortól függetlenül mindenkinek ajánlható, akinek saját ingatlanja van vagy vásárlást tervez, illetve ebben gyermekét/unokáját támogatni kívánja Ez jelenleg Magyarország legjobb és legbiztonságosabb, hozam és tőke garantált megtakarítási terméke! Lakossági Igazgatóság

11 Állami támogatás jellemzői
Állami támogatásra a lakáselőtakarékoskodó, ill. kedvezményezett jogosult. Betétként elhelyezett összeg 30%-a, de megtakarítási évenként: Lakásszám db Igényelhető max. állami támogatás 2-4 Ft 5-30 Ft 31-60 Ft 61-120 Ft Ft Ft 241- Ft a./ természetes személy javára legfeljebb Ft, b./ lakásszövetkezet, ill. a társasház javára épületenként, a lakásszámtól függően. A megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg az adott megtakarítási évben befizetett betét 30%-ának 25-25%-át, vagy, ha a betét 30%-a az egy megtakarítási évre járó maximális állami támogatásnál magasabb, akkor ezen maximális állami támogatás 25-25%-át. Jövedelemtől függetlenül jár. Közvetlenül a lakáselőtakarékossági megtakarítási számlán kerül jóváírásra, nem adókedvezményként jár, nem kell külön igényelni a adóbevallásnál. 2009. július 1. előtt kötött szerződéseknél 8 év megtakarítási idő eltelte után a megtakarítás nem lakáscélú felhasználása esetén is igénybe vehető. Négy év megtakarítási idő után vehető igénybe, de legfeljebb 10 évig igényelhető (2011. január 1. előtt kötött szerződések esetében csak 8 évig). A jóváírt állami támogatás kamata fix, a választott termékcsaládnak megfelelően évi 0,5 % vagy 1,5%, vagy 3%. Ugyanazon személy javára, egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás. Lakossági Igazgatóság

12 Elfogadható lakáscélok
Mely lakáscélok esetében lehet felhasználni a lakáselőtakarékossági szerződést? Elfogadható lakáscélok Természetes személyek Társasházak, lakásszövetkezetek Lakótelek, lakóház, lakás, tanyai lakóingatlan építése, vásárlása, cseréje, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása (ideértve a nyugdíjasházban fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlását) Lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, korszerűsítése, felújítása Közművek, kommunális létesítmények kiépítése, kialakítása (út, járda, kerítés, áram-,gáz-, vízvezeték,csatorna, központi fűtés, informatikai hálózat) Hitelintézettől, munkáltatótól, önkormányzattól igényelt lakáscélú kölcsön kiváltása Közös tulajdonban álló épületrészek felújítása és korszerűsítése * A szerződéses összeg nem használható fel üdülő ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélra! A lakáscélú felhasználásnak a Magyar Köztársaság területén kell megvalósulni! * Társasházi/lakásszövetkezeti lakások természetes személy tulajdonosai saját szerződéseiket is felhasználhatják a közös tulajdonban álló épületrészek felújítására és korszerűsítésére. Lakossági Igazgatóság

13 A lakáscélú felhasználás igazolása
A lakáscélú felhasználást a lakáselőtakarékoskodó, ill. kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója igazolhatja. A lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számla, vagy lakáscélú hitelintézeti kölcsön törlesztéséről szóló igazolás, vagy adásvételi szerződés vagy tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat alapján a vételár kifizetéséről szóló okirat, vagy lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása esetén ezen jog megfizetéséről szóló olyan szerződés fogadható el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási értesítő dátumát, ill. felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat OTP Bank Nyrt.-hez történő benyújtásának, ill. megérkezésének a napját követően keletkezett. Lakáscél Igazolási határidő Vásárlás, csere: „A” kód A megtakarítás, ill. a lakáskölcsön felvételkor Építés, bővítés: „B” kód A megtakarítás, ill. lakáskölcsön felvételét követő 18 hónapon belül Felújítás, közmű: „C” kód A megtakarítás, ill. lakáskölcsön felvételét követő 90 napon belül Lakáscélú hitel kiváltás „D” kód Lakossági Igazgatóság 13 13

14 Kik lehetnek az OTP Lakástakarék ügyfelei?
Lakáselőtakarékossági szerződést a következő lakáselőtakarékoskodó köthet: természetes személy saját maga vagy kedvezményezett javára, gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, társadalmi szervezet, egyház, illetőleg helyi önkormányzat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, a lakásszövetkezet és társasházak épületenként. A lakáselőtakarékoskodó több kedvezményezett javára is köthet szerződést, de egy lakáselőtakarékossági szerződésben csak egy kedvezményezett jelölhető meg. Lakásszövetkezet / társasház kedvezményezettet nem jelölhet meg. Lakossági Igazgatóság

15 lakáselőtakarékoskodó
A Kedvezményezett személye Kedvezményezettként csak közeli hozzátartozó nevezhető meg nagyszülő gyám, gondnok Élettárs* szülő lakáselőtakarékoskodó házastárs testvér gyermek keresztgyerek gondnokolt unoka * Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén! Lakossági Igazgatóság

16 Ügyfél azonosításához szükséges okmányok
Magyar állampolgár: hagyományos személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány/útlevél/ vezető engedély és lakcímigazoló hatósági igazolvány együttesen, adóazonosító jel. Európai uniós állampolgár: Útlevél vagy személyazonosító igazolvány és a magyarországi tartózkodási jogát igazoló okmány (tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya, stb.) együttesen, adóazonosító jel. Menekült/bevándorolt/letelepedett státuszú lakáselőtakarékoskodó / kedvezményezett: ……………. (utca, házszám) ……………. (város/község/) A TÁRSASHÁZ KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT …………… (helyrajzi szám)1 közgyűlésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a …………………………… Társasház ……………………..n megtartott éves rendes/rendkívüli2 Társasház …../……… számú Közgyűlési Határozat Lakástakarékpénztár Rt.-vel lakáselőtakarékossági szerződést köt. épületrészei felújításához, orszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából az OTP A társasház közgyűlése elhatározta 2/3-os közgyűlési határozattal, hogy a háznak a közös tulajdonában álló termék ……………………………. módozatú, ………………………………szerződéses összegű A közgyűlés felhatalmazza a közös képviselőt/intézőbizottság elnökét a(z) ……………………………….……..3 ………………………………..….. Ft-ot kell legkésőbb minden hónap 10. napjáig beérkezően a társasház A közgyűlés megállapítja, hogy havonta lakásonként /m2-ként/ tulajdoni hányadonként4 számlanyitási díj fizetési kötelezettsége keletkezik. lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésével fizetési kötelezettség keletkezik, amelynek mértéke a szerződéses összeg és a választott termékmódozat függvénye. A számlanyitási díj teljes összegét az ajánlat aláírását követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a lakáselőtakarékossági szerződés megkötésével egyszeri számlanyitási díj bankszámlájára befizetni a szerződésszerű betételhelyezés érdekében.” Közgyűlés tudomásul veszi továbbá, hogy a választott módozat szerint vállalt rendszeres betétbefizetést havonta, betétbefizetést az ajánlat aláírását követő hónap 12. napjáig kell befizetni. legkésőbb a tárgyhó 12. napjáig beérkezően kell a megtakarítási számlára befizetni azzal, hogy az első ………………………………. ………………………………… k.m.f. közös képviselő/I.B. elnök hitelesítő tulajdonos ………………………………………. hitelesítő tulajdonos 3 bármelyik forgalmazott termék-módozat választható 2 megfelelő rész aláhúzandó 1 társasház törzslapja csatolandó 4 nem kívánt rész törlendő személyazonosító igazolvány vagy annak kiállításáig a menekültként való elismerésről szóló jogerős határozat, bevándorolt státuszú lakáselőtakarékoskodónál a bevándorlási engedély, letelepedett státuszú lakáselőtakarékoskodónál a letelepedett jogállást igazoló okmány (pl. letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély), adóazonosító jel. Társasház, lakásszövetkezet: társasházi alapító okirat, társasház esetén 2/3-os többségű közgyűlési határozat, adószám, közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési határozat, lakásszövetkezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata. A lakáselőtakarékoskodó azonosítása az értékesítési partner feladata és felelőssége! Lakossági Igazgatóság

17 Alapfogalmak I. Szerződéses összeg:
A lakáselőtakarékoskodó által vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, az állami támogatásra jóváírt kamat és a lakáselőtakarékoskodó, illetve kedvezményezett által maximálisan igényelhető lakáskölcsön együttes összege. Szerződéses összeg = a lakáselőtakarékoskodó részére kifizethető kiutalási összeg Teljes megtakarítás = + + Lakossági Igazgatóság

18 Alapfogalmak II. Számlanyitási díj:
(folytatás előző oldalról) Számlanyitási díj: A számlanyitási díj összege a szerződéses összeg 1%-a, esetenként értékesített csökkentett számlanyitási díjú termékeknél a szerződéses összeg 0,25 %-a, 0,5 %-a vagy 0,75%-a. A számlanyitási díj teljes összegét a tárgyhó végéig bármely időpontban, de legkésőbb az ajánlat aláírását követő hónap 12. napjáig kell befizetni. A beérkező befizetések először a számlanyitási díj összegébe kerülnek beszámításra mindaddig, amíg a díj teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Számlavezetési díj: Az OTP Lakástakarék a lakáselőtakarékossági szerződés megtakarítási ideje alatt számlavezetési díjat számol fel (jelenleg 150 Ft/hó.) A számlavezetési díj összegét a szerződéskötési ajánlat megadott adatmezőjébe be kell írni. Lakossági Igazgatóság

19 Alapfogalmak III. Fizetendő betét:
(folytatás előző oldalról) Fizetendő betét: A rendszeres betétbefizetés összege a szerződéses összeg szerződéses módozatonként meghatározott ezreléke 10 forintra felkerekítve. A rendszeres betétbefizetést legkésőbb minden hónap 12. napjáig beérkezően kell teljesíteni. (Az első havi betétet legkésőbb a szerződéskötést követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.) A befizetés történhet: Csoportos beszedési megbízással, OTP Bank Nyrt.-nél vagy más hitelintézetnél vezetett bankszámláról. OTP-s hitelre engedményezett szerződés esetén használata kötelező és díjmentes! OTP Bank Nyrt.-nél vagy más hitelintézetnél vezetett bankszámláról történő rendszeres átutalással (ügyfélmegbízás alapján), készpénzátutalási megbízással (OCR csekkdíj jelenleg 100 Ft/befizetés). Lakossági Igazgatóság

20 A megtakarítási évek és idő kezdete:
Alapfogalmak IV. (folytatás előző oldalról) Megtakarítás: a lakáselőtakarékoskodó betétbefizetéseinek, a jóváírt állami támogatásoknak és ezek kamatainak az összege. Megtakarítási idő: az adott módozatnak megfelelő, szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezéstől az összegyűlt betét felvételéig eltelt idő. A megtakarítási évek és idő kezdete: az a hónap, amelyben a betétszámla – a számlanyitási díj, a készpénz-átutalási megbízással történő fizetés díja és a számlavezetési díj elszámolása utáni - pozitív egyenlege először eléri a szerződésben rögzített 1 havi teljes betétösszeget. Lakossági Igazgatóság

21 A termékcsaládok és szerződéses módozatok I.
HOZAM PLUSZ termékcsalád Betéti kamat 3 % % 7 % Ft Ft Határozott lakáscéllal még nem rendelkező, biztonságos, ugyanakkor rugalmas lakáscélú megtakarítási formát kereső ügyfeleknek ajánlható, akik várhatóan csak a megtakarítást szeretnék felhasználni, és lakáskölcsönt nem igényelnek. Megtakarítás – lakáskölcsön aránya Lakáskölcsön kamata Termékmódozatok Megtakarítási idő Hozam Plusz 4 45hó Hozam Plusz 5 57hó Hozam Plusz 6 72 hó Hozam Plusz 8 96hó Hozam Plusz 10 120 hó Min.-max. szerződéses összeg Lakossági Igazgatóság

22 A termékcsaládok és szerződéses módozatok II.
HITEL PLUSZ termékcsalád Betéti kamat 0,5 % 40 – 60 % 5,5 % Ft - Ft Mindenkinek ajánlható, aki a közeljövőben ingatlan vásárlását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, korábban felvett pénzintézet útján folyósított lakáscélú kölcsön kiváltását tervezi, illetve az OTP Bank Nyrt.-vel közös hitelkonstrukciót vesz igénybe, ezért fontos az elérhető lakáskölcsön összege és kedvező kamatozása, valamint az időszakosan kedvező számlanyitási díj. Megtakarítás – lakáskölcsön aránya Lakáskölcsön kamata Termékmódozatok Megtakarítási idő Hitel Plusz 4 45hó Hitel Plusz 5 57hó Hitel Plusz 6 72 hó Hitel Plusz 8 96 hó Hitel Plusz 10 120 hó Min.-max. szerződéses összeg Megtakarítási idő 1 hónappal rövidebb, mint a Hozam termékcsaládnál Lakossági Igazgatóság

23 A termékcsaládok és szerződéses módozatok III.
HITEL MAX termékcsalád Mindenkinek ajánlható, aki a közeljövőben ingatlan vásárlását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, korábban felvett pénzintézet útján folyósított lakáscélú kölcsön kiváltását tervezi, illetve az OTP Bank Nyrt.-vel közös hitelkonstrukciót vesz igénybe, ezért fontos az elérhető lakáskölcsön összege és kedvező kamatozása, ugyanakkor a magasabb hozam is. Betéti kamat 1,5 % 40 – 60 % 5,5 % Ft - Ft Megtakarítás – lakáskölcsön aránya Lakáskölcsön kamata Termékmódozatok Megtakarítási idő Hitel Max 4 45hó Hitel Max 5 57hó Hitel Max 6 72 hó Hitel Max 8 96 hó Hitel Max 10 120 hó Min.-max. szerződéses összeg Megtakarítási idő 1 hónappal rövidebb, mint a Hozam termékcsaládnál Lakossági Igazgatóság

24 Szerződéses módozatok, kondíciók
Lakossági Igazgatóság

25 Projektekhez kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések
Projektszerződések, azok a standard lakás-előtakarékossági szerződéses módozatok szerint megköthető, illetve már megkötött lakás-előtakarékossági szerződések, amelyek egy előre meghatározott közös lakáscél – projekt – megvalósítása érdekében jönnek, illetve jöttek létre, és a megvalósítást egy közös projektszervező, bonyolító szervezet – közmű társulat, önkormányzat, társasház/lakásszövetkezet – szervezi. A projekt finanszírozása többségében bankhitel felhasználásával (OTP Bank vagy külső bank) történik. A projektekhez a szervezők különböző pályázatokon elnyerhető önkormányzati, állami vagy egyéb forrásokat is felhasználhatnak. A közös lakáscél megvalósíthatósága érdekében a lakás-előtakarékossági szerződések megtakarításait, vagy a szerződéses összeget (az érdekeltségi hozzájárulás, ill. a felújítási költségből az ügyfélre eső rész erejéig) a lakás-előtakarékoskodók a projektbonyolító szervezetre, illetve a hitelező bankra engedményezik/zálogosítják, ezért az egy projekthez tartozó szerződések megkülönböztetésre kerülnek, és azokat a megtakarítási idő alatt a közös monitoring megvalósíthatósága érdekében együtt (csoportosan) kell kezelni. A projekt és a projekt szerződések fogalma A projektek célja alapján két fő projekttípust különböztetünk meg. 1.) Közmű projekt: A közművek, kommunális létesítmények önkormányzati,- illetve közműfejlesztési társulat által megvalósított, beruházás keretében történő kialakítása és felújítása (szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csatorna, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat /telefon, kábeltelevízió, internet elérés/). 2.) Társasházi/lakásszövetkezeti projekt: A társasházi lakások tulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek, illetve a lakásszövetkezet tulajdonában vagy tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése, illetve az ennek a célnak a finanszírozására pénzügyi intézménytől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön kiváltása. A projektek fajtái Lakossági Igazgatóság

26 A lakáselőtakarékossági szerződés kötése
A lakáselőtakarékossági szerződéses ajánlatot az OTP fiókhálózatban vagy a szerződött értékesítési partnereknél (ügynökök, mobil bankárok) lehet megtenni. A szerződéses ajánlat megtétele és rögzítése az ügyfél jelenlétében, a személyes adatok ellenőrzése és a szükséges szerződéses adatok szóbeli bemondása alapján, on-line módon történik. 1.) OTP fiókban Az értékesítési partnerek a szerződést a “hagyományos” papíralapú szerződéskötési ajánlati nyomtatványok kitöltésével kötik meg. A papíralapú szerződéskötési ajánlat nem szigorú számadású nyomtatvány. Külön nyomtatvány szolgál a természetes személy ill. a nem természetes személy lakáselőtakarékoskodó általi lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére. A megtakarítási számlaszám a lakáselőtakarékossági szerződéskötési ajánlaton szereplő számlaszám lesz. 2.) Értékesítési partnereknél Lakossági Igazgatóság 26 26

27 Lakáselőtakarékossági szerződéses ajánlat kezelése I.
A partnerek a személyi adategyeztetés (ennek prudens elvégzéséért a partner felel) és az ajánlat átvételének igazolására, a kitöltött és a lakáselőtakarékoskodó által aláírt szerződéses ajánlat megfelelő rovataiba beírják a nevüket (nyomtatott nagybetűkkel), és az ügynöki azonosító kódjukat (partner jutalék-elszámoláshoz), valamint a dátumot. Az aláírást követően 1 szerződés példányt (zöld) az ügyfélnek vissza kell adni, melyhez csatolni kell az Általános Szerződési Feltételeket. Az ügyféllel ki kell töltetni és alá kell íratni az ajánlati nyomtatványon kívül az alábbi dokumentumokat: 1.) Marketing Nyilatkozat 2.) Csoportos Beszedési Felhatalmazás nyomtatvány (Átutalási Megbízás megadása esetén nem kell kitölteni): A 2 példányos átírós, papíralapú „Lakástakarék specifikus” Csoportos Beszedési Felhatalmazás nyomtatványon a Teljesítés adatainál az „Érvényesség kezdete” mezőbe a Felhatalmazás érvényességének kezdő dátumát kell beírni. Az „Érvényesség vége” dátumot nem javasoljuk használni (elmaradt betétfizetés esetleg a nem megfelelő dátum miatt nem lesz terhelhető), helyette a „Visszavonásig” mezőbe kell „X” jelet tenni. A Partnernek a nyomtatvány 1. (eredeti) példányát (2. példány az ügyfélé) kell leadnia az OTP bankfiókba (függetlenül attól, hogy a fizető/terhelendő számlát az OTP Bank Nyrt., v. külső bank vezeti-e). A beszedési eljárás 12-i értéknappal, ill. sikertelen első terhelés esetén még egy alkalommal (24-e körüli értéknappal) fogja a havonta fizetendő összeggel (betét + számlavezetési díj) jóváírni az ügyfél megtakarítási számláját. Csoportos beszedéssel biztosabban rákerül a betét összege az ügyfél megtakarítási számlájára. Az OTP-s hitelre engedményezett lakáselőtakarékossági szerződések esetén kötelező a csoportos beszedési fizetési módszert alkalmazni, így ezen hiteleknek a kockázata csökken (a kiutalási időpont nem tolódik ki). 3.) Átutalási Megbízás (Csoportos Beszedési Felhatalmazás megadása esetén nem kell kitölteni): OTP-s számláról történő betétátutalás esetén a betétátutaláshoz kapcsolódó átutalási megbízás mindkét példányát, melyből 1 példány a fiókban marad, 1 példányt visszaigazolással ellátottan, a szerződés visszaigazolásával együtt a fiók az ügyfélnek megküld. Az átutalási megbízáson az átutalás időpontja mindig a hónap 12. napja, ezért amennyiben az átutalási megbízás kitöltésére 12-e után kerül sor és az ügyfél már a tárgyhóban fizetni kíván, az előrenyomtatott átutalási megbízás az első befizetésre nem alkalmas. Ilyen esetben az első befizetésre egyszeri, egyedi megbízást kell adni, vagy a szerződéshez csatolt készpénzátutalási megbízást (sárga, OCR csekk) lehet alkalmazni és a rendszeres átutalást a következő hónapi kezdettel indítani. Más pénzintézetnél vezetett bankszámláról történő átutalás esetén a lakáselőtakarékoskodó figyelmét fel kell hívni arra, hogy a pénzintézetnél a szerződésnek megfelelő átutalási megbízást tegye meg. A devizakülföldi lakáselőtakarékoskodó a fizetendő betét és a díjak átutalására bankjának a megbízást - a devizák árfolyamváltozásának áthidalása érdekében - forint összegre kell adnia. A csoportos beszedéssel történő fizetés előnyeit a lakáselőtakarékossági szerződés megkötésekor ismertetni kell, és szorgalmazni kell, hogy az ügyfél ezt a fizetési módot válassza! Lakossági Igazgatóság 27 27

28 Lakáselőtakarékossági szerződéses ajánlat kezelése II.
(folytatás előző oldalról) 4.) Nyilatkozat hűség vállalásról: A partner feladata, hogy tájékoztassa az ügyfelet a Hűség szolgáltatás előnyeiről, ill. a kapcsolódó kötelezettségekről. A számlanyitási díj nélküli módozatok értékesítésének feltétele, hogy a lakáselőtakarékoskodó a hűség vállalásra vonatkozó „Nyilatkozat hűség vállalásról” nyomtatványban leírt kötelezettséget vállalja. A nyilatkozat aláírásával a lakás-előtakarékoskodó a Hűség időszak alatt lemond arról a jogáról, hogy a lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozóan az alábbi változtatásokat kezdeményezhesse: - szerződéses összeg csökkentése, - megosztás, - felmondás, - társasházi/lakásszövetkezeti, illetve közmű beruházási projekthez kapcsolódó engedményezés, lakás-előtakarékoskodó személyének változtatása. A Hűség időszak a megtakarítási idő kezdetétől számított 48. megtakarítási hónap végéig tart. A papíralapú 4. példányos nyomtatványt az ügyféllel alá kell íratni, majd az ügyfélpéldányt számára át kell adni. Az ügyféllel ki kell töltetni és alá kell íratni az ajánlati nyomtatványon kívül a fenti dokumentumokat, és azokat a szerződéses ajánlat 3 példányával a szerződéses ajánlat keltétől számított 2 munkanapon belül le kell adni az OTP fióknak, ahol azt rögzítik: Csak olvasható, hibátlan szerződéses ajánlat kerül befogadásra, a hibás szerződések javításra visszakerülnek a partnerhez. 30 napon belül az OTP fiók az ajánlat elfogadásáról írásban küld visszaigazolást a lakáselőtakarékoskodónak. Lakossági Igazgatóság

29 Lakáselőtakarékossági Szerződéskötési ajánlat Természetes személy lakáselőtakarékoskodó esetén

30 Lakáselőtakarékossági Szerződéskötési ajánlat NEM természetes személy lakáselőtakarékoskodó esetén

31 Lakáselőtakarékossági szerződés ajánlat kitöltése értékesítési partner által I.
Az ajánlati nyomtatványok megfelelő kitöltéséért, a személyes adatok jogszabályi előírások szerinti ellenőrzéséért a szerződést közvetítő értékesítési partner a felelős! A „Lakáselôtakarékossági Szerzôdéskötési Ajánlat”-ot tollal, nyomtatott nagy betűkkel kell kitölteni. Amennyiben a „LAKÁSELŐTAKARÉKOSKODÓ” vagy a "KEDVEZMÉNYEZETT" 14 éven aluli, az azonosító okmányhoz kapcsolódó információkat nem kell kitölteni, helyette az „Azonosító okmány típusa” mezőbe a „kiskorú” szöveget kell beírni. Ha az ügyfél a havi betétet OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámláról utaltatja, vagy felhatalmazást kíván adni az OTP Lakástakarék Zrt. részére csoportos beszedésre, akkor ki kell tölteni a "Megbízás lakáselőtakarékossági megtakarítási számlára történő átutalásra" vagy a „Felhatalmazás lakás-előtakarékossági betét csoportos beszedési megbízásának teljesítésére” című nyomtatványok egyikét is. Más hitelintézetnél vezetett bankszámláról történő átutalás" választása esetén a megbízást az adott hitelintézetnél kell megtenni. A "Készpénzátutalási megbízással" történő befizetés választása esetén a befizetést díj terheli. A "SZERZŐDÉSES MÓDOZAT"-ok nevei és kódszámai az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező táblázatokban (tarifatáblázatok) szerepelnek. A "SZERZŐDÉSES ÖSSZEG" a tarifatáblázatban az adott módozatnál szereplő minimális és maximális szerződéses összeg közötti bármely tízezer Ft-ra végződő érték lehet. A "SZÁMLANYITÁSI DÍJ" mértéke a tarifatáblázatban illetve a módozatok nevében szereplő szám százalékos értéke. A számlanyitási díj összegét a szerződéses összeg (5. rovat) és a százalékláb szorzataként kell kiszámítani és beírni. A "FIZETENDŐ BETÉT" mértéke a tarifatáblázatban az adott módozatnál ezrelékben van feltüntetve. A fizetendő betét beírandó összegét megkapjuk, ha a szerződéses összeget szorozzuk az ezreléklábbal és azt 10 forintra felkerekítjük. A "Számlanyitási díj" és a "Fizetendő betét" meghatározására Segédtáblázatok is rendelkezésre állnak. A „KÉSZPÉNZÁTUTALÁS DÍJA” a Díjtáblázatban meghirdetett, átutalásonként fizetendő összeg. A „FIZETENDŐ ÖSSZESEN” összeg egyenlő a „FIZETENDŐ BETÉT”, a „SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ” és a „KÉSZPÉNZÁTUTALÁS DÍJA” sorok összegével. A "NYILATKOZAT AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE" rovat bejelölése kötelező. Lakossági Igazgatóság

32 Lakáselőtakarékossági szerződés ajánlat kitöltése értékesítési partner által II.
(folytatás előző oldalról) I.) Természetes személy a lakáselőtakarékoskodó A „TERMÉSZETES SZEMÉLY NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYÉRŐL” rovatnál be kell jelölni, hogy a lakáselőtakarékoskodó kinek a nevében jár el. II.) Társasház a lakáselőtakarékoskodó Adószám megadása kötelező! Cégjegyzékszám/hatósági, bírósági nyilvántartásba vételi szám: nincs A társasházak épületenként köthetnek szerződést. Épület: az olyan jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészében teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés, vagy rendeltetésévek összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. Amennyiben egy épület több különálló társasházi közösségből áll (külön alapító okirattal és ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel rendelkezik) minden egyes társasházi közösség egy-egy szerződést köthet. Az állami támogatás megadásához kötelezően meg kell adni annak az önálló épületnek a címét, amire a szerződés kötik (akkor is, ha csak 1 épületből áll a társasház). Az épületcím elemei: irányítószám, település, közterület név, közterület jellege, házszám, épületjel (pl.: A. ép., IV. ép, stb.), helyrajzi szám. Az épületjel megadása nem kötelező (ha nincs). DE! Több- különböző- épületre kötendő szerződés esetén minden épületnek önálló címmel kell rendelkeznie, azaz az egyes épületek címének (házszámok) és/vagy épületjelének különbözőnek kell lennie. Amennyiben több épületnek azonos a helyrajzi száma, az utca neve és házszáma, akkor az épületjel (pl: A. ép.) szolgál a megkülönböztetésre. Ha egy szerződés házszám intervallumot tartalmaz (pl: Vas u. 8-12), akkor, ha egy másik szerződés épületének házszáma ezen intervallumba esik (pl: Vas u. 10.), a Magyar Államkincstár a két szerződést „ütközőnek” minősíti, és megtagadja a második szerződésre az állami támogatás utalását. Ebben az esetben kötelező az épületjel megadása a megkülönböztetés érdekében! Lakossági Igazgatóság 32

33 Lakáselőtakarékossági szerződés ajánlat kitöltése értékesítési partner által III.
(folytatás előző oldalról) A társasházi lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére 1. a közös képviselő vagy 2. az intéző bizottság elnöke jogosult. A közös képviselő lehet: természetes személy (pl.: Nagy Péter) vagy nem természetes személy (pl.: Napsugár Társasházkezelő Kft.), akinek a konkrét képviseletét a megbízott természetes személy(ek), mint képviseletre jogosult(ak) látják el (pl.: Napsugár Társasházkezelő Kft. képviseletre jogosultja Kovács Erika). Nem természetes személy közös képviselő esetén kell kitölteni a “Társasház esetén nem természetes személy közös képviselő adatai:” – hoz tartozó valamennyi adatmezőt. A képviseletre jogosult természetes személy(ek) adatainak rögzítése előtt be kell ikszelni, hogy önálló képviseletre jogosult-e, vagy még egy másik természetes személlyel közösen, együttes képviseletre (közös képviselet esetén mindkét képviseletre jogosultnak alá kell írnia a szerződést!). A képviseletre jogosult(ak) valamennyi adatát rögzíteni kell, és a képviseletre jogosult személy saját adóazonosító jelét is meg kell adni! A képviseletre jogosultnak nyilatkozni kell a tényleges tulajdonos személyéről (szerződéses nyomtatvány 12. pont): természetes személy képviselő esetén az A.) pontot, nem természetes személy képviselő (társasházkezelő) esetén a B.) pontot kell kötelezően jelölni. Kedvezményezett a szerződésen nem jelölhető meg! Lakossági Igazgatóság 33

34 Lakáselőtakarékossági szerződés ajánlat kitöltése értékesítési partner által IV.
(folytatás előző oldalról) III.) Lakásszövetkezet a lakáselőtakarékoskodó A szerződés kitöltése hasonló, mint a társasház lakáselőtakarékoskodó esetén. A különbségek az alábbiak: Lakásszövetkezet esetén a szerződést a cégjegyzékben feltűntetett személy(ek) írhatja(k) alá, csak természetes személy lehet a képviseletre jogosult (Társasházkezelő nem lehet). Az aláírási jogosultság ellenőrzése 30 napnál nem régebbi cégkivonat és közjegyző előtti aláírási címpéldány alapján történik. Cégjegyzékszám/hatósági,bírósági nyilvántartásba vételi szám: van, kitöltendő. IV.) Egyház / alapítvány / társadalmi szervezet / önkormányzat a lakáselőtakarékoskodó A lakáselőtakarékoskodó az alapítvány, a társadalmi szervezet, az egyház és a helyi önkormányzat lehet, aki minden esetben a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára köti a szerződést. Ezen nem természetes személy lakáselőtakarékoskodóknak természetes személy képviseletre jogosultjának/jogosultjainak az adatait a „I. Társasház a lakáselőtakarékoskodó” pontban megadottak szerint kell rögzíteni. Épületadatot értelemszerűen nem kell rögzíteni. A kedvezményezett megadása kötelező, kedvezményezett csak a gyámság alatt álló gyermek lehet. Lakossági Igazgatóság 34

35 A megtakarítási időszak alatt végrehajtható műveletek
Lakáselőtakarékossági szerződés módosítása Lakáselőtakarékossági szerződés átruházása Lakáselőtakarékossági szerződés felmondása Lakáselőtakarékossági szerződés szüneteltetése Lakáselőtakarékossági szerződés zárolása / zárolás feloldása Hűségvállalás feloldása A megtakarítási időszakban a lakáselőtakarékossági számla felett a lakáselőtakarékoskodó rendelkezik. Zárolt (engedményezett) szerződés esetén a fenti műveletek elvégzéséhez az Engedményes írásbeli hozzájárulása szükséges. Lakossági Igazgatóság

36 A lakáselőtakarékossági szerződés módosítása
A szerződés módosítása az alábbiakat foglalja magában: a.) A szerződéses összeg emelése, illetve csökkentése A szerződéses összeg emelésénél, illetve csökkentésénél figyelembe kell venni az adott módozat maximális, illetve minimális szerződéses összegét. b.) A szerződéses módozat megváltoztatása A lakáselőtakarékoskodó a szerződéses módozatát megváltoztathatja, áttérhet hosszabb vagy rövidebb megtakarítási idejű szerződéses módozatra. A szerződéses módozat megváltoztatása csak a termékcsaládokon belül lehetséges. Az ügyfél meglevő és a módosítás révén felvenni kívánt szerződéses módozata azonos mértékű és éves maximumú állami támogatást mértékű betéti és lakáskölcsön kamatot mértékű számlanyitási díjat mértékű megtakarítási hányadot kell, hogy tartalmazzon. c.) A szerződés megosztása, a szerződések összevonása. A módosított szerződés kiutalhatósága: A módosított szerződés kiutalására a módosítás hatályba lépését követően 3 hónapig nem kerülhet sor. A szerződés módosításának, a szerződéses összeg emelésének költsége: A szerződés módosítása esetén az OTP Lakástakarék módosítási díjat számít fel, aminek összegét az ügyfél megtakarítási számlájára kell befizetni. A szerződéses összeg emelésekor a szerződéses összeg növekményére számlanyitási díj különbözetet kell felszámítani (kivéve a díjmentes szerződésmódosítás alá eső eseteket). Lakossági Igazgatóság

37 A lakáselőtakarékossági szerződés átruházása
Szerződés átruházásának minősül: a.) a lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása, b.) a kedvezményezett személyének megváltoztatása, c.) a kedvezményezett visszavonása, továbbá kedvezményezett megjelölése olyan szerződéseknél, amelyeknek korábban nem volt kedvezményezettje. A szerződés átruházás speciális esetei: a lakáselőtakarékoskodó halálát követő átruházás (kedvezményezettre, ill. hiányában az örökösre), valamint társasház/lakásszövetkezet lakáselőtakarékoskodó esetén történő „jogutódlás”. A lakás-előtakarékoskodó személye – az öröklés, továbbá a gyámságot ellátó személy változásának kivételével - csak akkor változtatható, ha az új lakás-előtakarékoskodó az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója. Új kedvezményezett csak a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója lehet, valamint a gyámság alatt álló gyermek. Társasház/lakásszövetkezet, mint nem természetes személy lakás-előtakarékoskodó jogutóddal történő megszűnése esetén, a jogutód a korábbi szerződő fél helyébe léphet, a jogutódlási dokumentumok beadását és ellenőrzését követően. A gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, egyház, illetőleg helyi önkormányzat által a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára kötött szerződéseknél, a kiskorú gyámságát ellátó személy változása esetén az új gyám a korábbi gyám helyére léphet, a megfelelő gyámhivatali határozat benyújtását és ellenőrzését követően. Lakossági Igazgatóság

38 A lakáselőtakarékossági szerződés felmondása
A szerződés felmondása az OTP Lakástakarék által, illetve a lakás-előtakarékoskodó kezdeményezésére történhet. Felmondással történő szerződésmegszüntetés esetén a Lakástakarék kölcsön nem vehető fel! Az OTP Lakástakarék általi felmondás Az OTP Lakástakarék a szerződést felmondja, ha a megtakarítási idő, a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül nem kezdődik el, a betétet részben vagy egészben végrehajtás miatt átutalásra kerül, a biztosíték céljából zárolt szerződések esetén, a biztosíték jogosultjának értesítése alapján, hitelre zárolt szerződés esetén a hiteldíj és/vagy betétfizetés elmaradás során. A lakáselőtakarékoskodó általi felmondás A lakás-előtakarékoskodó a szerződést a megtakarítási idő alatt bármikor felmondhatja. (Engedményezett szerződést csak az engedményes hozzájárulásával.) Felmondási idők, költségeik: A szerződés normál felmondási ideje 3 hónap. Ha a lakáselőtakarékoskodó a felmondási idő másfél hónapra történő csökkentését kéri, az díjköteles. A lakás-előtakarékoskodó kérheti az azonnali hatályú felmondás és a gyorsított kifizetés lehetőségét, ami díjköteles (a díj összege a kifizetésre kerülő megtakarítás 3%-a). Amennyiben a március 28.tól kötött szerződések esetén a felmondott szerződés megtakarítási ideje a rövidebb mint 4 év, a felmondás díjköteles. Lakossági Igazgatóság

39 A lakáselőtakarékossági szerződés szüneteltetése, zárolása / zárolás feloldása
A lakáselőtakarékoskodó az anyagi helyzetében átmenetileg beállt nehézségek esetén jogosult – nem engedményezett, nem zárolt, nem felmondott, nem kiutalás alatt levő lakáselőtakarékossági szerződés esetén - a betételhelyezést szüneteltetni (többször is). A szüneteltetés időtartama alkalmanként az 1 évet nem haladhatja meg, és a szüneteltetés időtartama beszámít a megtakarítási időbe. A szüneteltetés díjköteles. A lakáselőtakarékossági szerződés zárolásra kerül, amennyiben valamilyen OTP hitel biztosítékául szolgál, ha a szerződéses összeg vagy a megtakarítás engedményezésre került (viziközmű és társasházi projektek esetén), hatósági vagy gyámhivatali határozat alapján. A fiókhálózatban történik a közműprojektek, társasházi/lakásszövetkezeti projektek szerződés-zárolásainak a rögzítése. A zárolás feloldására csak az engedményes, ill. a zárolás jogosultjának a jóváhagyásával kerülhet sor. Lakossági Igazgatóság

40 Hűség kötelezettségtől történő elállás
A lakáselőtakarékoskodó a Hűség időszak alatt a kötelezettség-vállalás alóli mentesítését az OTP Bank fiókban kezdeményezheti. Ebben az esetben az OTP Lakástakarék Zrt. mindenkor hatályos Díjtáblázatában szereplő „Hűség feloldásának díja, ügyfél kérelem alapján” elnevezésű díjat köteles az ügyfél megfizetni. A díjat nem kell megfizetni a Hűség kötelezettséget vállaló személy hagyatékáról rendelkező végzés birtokában. A Hűség feloldásának díja, ügyfél kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor érvényes szerződéses összeg %-ában: 12. megtakarítási hónap utolsó napjáig 1 %, 13. megtakarítási hónap első napja és a 24. megtakarítási hónap utolsó napja között 0,75 %, 25. megtakarítási hónap első napja és a 36. megtakarítási hónap utolsó napja között 0,50 %, 37. megtakarítási hónap első napja és a 48. megtakarítási hónap utolsó napja között 0,25 %. Lakossági Igazgatóság

41 Kiutalás Lakossági Igazgatóság
A betétbefizetési időszakot a 3 hónapos kiutalási időszak követi. A kiutalási időszak első napja, az értékelési fordulónap, amikorra a lakáselőtakarékoskodó: elérte a minimális megtakarítási időt ( hó), a szerződéses összeg 40 vagy 50%-át módozattól függően már megtakarította, a minimális értékszámot (350) elérte, az értékelési fordulónap előtt 3 hónappal nem módosította a szerződését. Kiutalási időszak: az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három hónap Kiutalási időpont: az adott kiutalási időszak utolsó napja Minimális megtakarítási idő: szerződéses módozatonként meghatározott azon legrövidebb megtakarítási idő, amely a kiutalás egyik elengedhetetlen feltétele. Értékszám: a lakástakarékpénztár által meghatározott, a szerződő megtakarítási teljesítményének mérésére szolgáló mutatószám. Az értékszám növekedésének üteme a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ. Minimális értékszám: az az értékszám, amely alatt a szerződéses összeg nem kerülhet kiutalásra. A megtakarítás legkorábban a kiutalási időpontot követő napon vehető fel! Az OTP Lakástakarék egy ún. Kiutalási Csomagban értesíti a lakáselőtakarékoskodót a kiutalással kapcsolatos teendőiről. Nem engedményezett szerződés esetén a kiutalást nem kötelező elfogadni (nem is ajánlott az elfogadása, ha csak a későbbiekben teremtődik meg a lakáscél). Lakossági Igazgatóság 41 41

42 A megtakarítás kifizetése, kapcsolódó lakáscéligazolási feladatok
Az ügyfél (Lakáselőtakarékoskodó/Kedvezményezett) vagy Kiutalás során (Válaszlapot kell kitöltenie), vagy Felmondással (Nyilatkozatot kell kitöltenie) juthat a megtakarításához. A megtakarítási számla megszüntetés jóváhagyása előtt a lakáscélú felhasználás szempontjából igazolandó összeget még a kifizetés előtt: igazolni kell („A” és „D” lakáscél esetén a kifizetéssel egyidejűleg), vagy un. Ígérvénnyel kell lefedni („B” és „C” lakáscél esetén), melynek összeg megegyezik az adott lakáscélhoz tartozó igazolandó összeggel (amihez természetesen később az igazolási határidőn belül be kell nyújtani a megfelelő igazolási számlákat, dokumentumokat). Amennyiben az ügyfél már eleve tudja, hogy nem fogja tudni, csak egy részét igazolni a megtakarításnak, azt jelezheti, és ebben az esetben a nem igazolandó összegnek megfelelő állami támogatás nem lesz kifizethető, visszautalásra kerül a Magyar Államkincstárnak. 2012. március 19-én bevezetésre került az értéknapos átutalási szolgáltatás, melynek keretében a kiutalási, felmondási folyamatban az LTP megtakarítás kifizetésére az ügyfél előre megadhat egy célszámlát, melyre a későbbiekben – a megfelelő lakáscél igazolása, ígérvény benyújtása mellett - a megtakarítás kiutalását kérheti. A megtakarítást felvevő közeli hozzátartozója is felhasználhatja lakáscéljaira a szerződéses összeget. Ehhez a megtakarítást felvevőnek egy Nyilatkozatot kell kitöltenie a közeli hozzátartozó személyéről! Ebben az esetben a közeli hozzátartozónak kell igazolnia a lakáscélú felhasználást! Lakossági Igazgatóság

43 A Lakástakarék kölcsön általános jellemzői
Igénylése: A lakáskölcsönt a lakáselőtakarékoskodó, kedvezményezett esetén kizárólag a kedvezményezett igényelheti, a Kiutalási Csomagban megküldött kölcsönigénylő nyomtatványon. A lakáskölcsön részletekben nem igényelhető. Az ügyfél - a kiutalás elfogadása esetén - a lakáskölcsön kérelmének a kiutalási időponttól számított 12 hónapon belüli későbbi benyújtását is választhatja. Kölcsön összegének megállapítása: Az igényelhető lakáskölcsön maximális összege megegyezik a szerződéses összeg és a kiutalási időpontban várható megtakarítás különbözetével. Az igényelhető lakáskölcsön maximális összegét a Kiutalási Csomag tartalmazza. Kamatozása: A kölcsön forint alapú, fix kamatozású. Az éves ügyleti kamatláb mértéke 6, ill. 4.5 %/év (termékcsaládtól függően) + Kezelési költség (fix, évi 1%), A kölcsön törlesztése, a futamidő megállapítása: A lakáskölcsön havi törlesztő részlete egyenletes törlesztésű (annuitásos), a szerződéses összeg szerződéses módozatonként meghatározott ezreléke. A kölcsön törlesztése az OTP Bank Nyrt-nél, vagy máspénzintézetnél vezetett bankszámláról történhet. A futamidő az igényelt kölcsönösszeg függvényében kerül meghatározásra. Lehetőség van az előtörlesztésre (a szerződésben meghatározott törlesztő részletnél magasabb törlesztés teljesítésére), melyet díj, illetve költség nem terhel. A kölcsön felhasználási célja: A kölcsön csak lakáscélra fordítható. FONTOS: a Lakástakarék kölcsön kizárólag egy összegben folyósítható, részfolyósítás nincs! Lakossági Igazgatóság

44 A Lakástakarék kölcsön fedezete
Az ingatlan fedezet: A kölcsön fedezete elsősorban - természetes személy kölcsönigénylő esetén mindig - a lakáselőtakarékoskodó (kedvezményezett) tulajdonában álló vagy kerülő, vagy más személy tulajdonában álló – a fedezetül felajánlott – ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Természetes személy esetében, ha az igényelt kölcsön összege eléri az 1,5 millió Ft-ot, az OTP fiók köteles a forgalmi érték megállapításához hivatalos hitelbiztosítéki–érték megállapítást elrendelni (az OTP Jelzálogbank Zrt.-től meg kell rendelni). OTP Lakástakarék jelzálogjogának bejegyzése: Természetes személy kölcsönigénylő esetén az ingatlan-nyilvántartásban OTP Lakástakarék javára minden esetben, a kölcsön összegétől függetlenül jelzálogjogot kell bejegyeztetni. Lakásszövetkezet és társasház részére nyújtott kölcsön esetén, amennyiben a lakáskölcsön összege a 4 millió Ft-ot elérte, vagy a kölcsön egy lakásra jutó összege a 100 ezer Ft-ot meghaladja, vagy a lakásszövetkezet, illetve a társasház II. osztályú adós az OTP Lakástakarék megköveteli a jelzálog jog bejegyzését, a lakásszövetkezet, illetve a társasház tulajdonában lévő külön tulajdoni lapon nyilvántartott osztatlan, közös ingatlanra, vagy az albetétekre (tulajdoni hányad arányosan). A fedezeti ingatlan biztosítása: A hitel fedezetét képező ingatlanra a biztosító által ajánlott összegről szóló, teljes körű vagyonbiztosítást kell kötni. A vagyonbiztosítás kedvezményezettje a kölcsöntörlesztés időszaka alatt, a kölcsön és járuléka erejéig, az OTP Lakástakarék. Lakossági Igazgatóság

45 Köszönöm szíves figyelmüket!
Lakossági Igazgatóság


Letölteni ppt "15. éves Lakossági Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések