Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó

2 Kompetencia alapú oktatás
képességek kompetencia tudás attitűdök

3 A sikeres élethez/társadalomhoz szükséges kulcskompetenciák
(OECD ) Az autonóm cselekvés képessége Jogaink, kötelességeink, érdekeink, szükségleteink, korlátaink felismerése és védelme - Életpálya-tervek és egyéni projektek megalkotása és irányítása - Cselekvés a tágabb (társadalmi) kontextusban Eszközök interaktív használata a nyelv, szövegek, szimbólumok interaktív használata az információ/tudás interaktív használata - az (új) technológiák interaktív használata Tevékenység szociális szempontból heterogén csoportokban - pozitív viszonyulás a többiekhez - együttműködés, konfliktuskezelés } LLL

4 Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció
NAT 2007 Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

5 Egyenlő hozzáférés a közoktatásban meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése differenciált, egyénre szabott fejlesztés

6 Innovatív intézmények
Módszertani megújulás: a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani, tanulásszervezési eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése Cél: élménygazdag iskola, jókedvű diák, elégedett pedagógus „Ha azt csinálod, amit mindig is csináltál, akkor azt fogod kapni, amit mindig is kaptál.”

7 Eltérő, változatos tanítási módszerek eltérő tanulási stílusok
Érzékleti modalitások Auditív, vizuális, mozgásos Szociális tér Társas, csendes Befogadás – reakció Impulzív Mechanikus

8 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Legalább egy tanulócsoportban a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

9 Adaptációs követelmények
Képzési követelmények Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra 40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Programcsomagok bevezetése Adaptációt segítő továbbképzés Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók

10 Pedagógus-továbbképzések
Kompetencia alapú programcsomagok implementációja Általános pedagógus-mesterség IKT Módszertani képzések Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás Tevékenység-központú pedagógia Tanulás tanítása Árnyalt értékelés Hatékony tanulómegismerés Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda – iskola átmenet

11 Programcsomag: Oktatási program (pedagógiai rendszer)
A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. Alkotórészei: Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, esetleg elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. Kerettanterv: tartalmazza a tantárgy céljait, a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. Ennek változata a programtanterv. 3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről.

12 Programcsomag: Oktatási program (pedagógiai rendszer)
4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: (a) információhordozók: tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, CD-k stb., (b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., (c) a kettő kombinációi: szoftverek, SDT-anyagok stb. 5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését. 6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására. 7. Támogatás: tanácsadás, mentorálás – a bevezetés szaktanácsadói segítése; programkarbantartás a fejlesztő műhely részéről.

13 Adaptációs követelmények
Képzési követelmények Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra 40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Programcsomagok bevezetése Adaptációt segítő továbbképzés Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók

14 Oktatásszervezési követelmények
Tantárgytömbösített (epochális) oktatás a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének legalább 5%-a felmenő rendszerben. Legalább egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként. Legalább egy moduláris program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, stb.) megszervezése tanévenként. A programban érintett tanórák 25%-a IKT eszközökkel támogatott tanóra

15 Innovatív tevékenységek
Horizontális tanulás (HEFOP 3.1, TIOK-ok, HEFOP 2.1) – Jó gyakorlatok átvétele Referenciaintézmények, „Jó gyakorlat-gazda” intézmények Saját fejlesztések, jó gyakorlatok dokumentálása

16 Innovatív pedagógiai lehetőségek (és kényszerek)
Összefüggő vagy/és csekély óraszámú tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása, modul). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban (B és C programcsomagok) Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együtt-működésével (témahét, projekt). Közösen kialakítandó, a változatos tanulásszervezéshez illeszkedő értékelési rendszer (osztályozás)

17 Gondok, nehézségek Egy hajóban: 470 fenntartó,
kb feladatellátási hely A program időbeni csúszása (pályázat – értékelés; közbeszerzés) Tankönyvek, taneszközök hiánya Közbeszerzés – ár- vagy minőségi verseny? Támogató környezet lemaradt 3.1.1: Educatio Központi Intézkedés 3.2.2: Regionális hálózatkoordinációs központok

18 TÁMOP 3.1.1

19

20 Sikeres projektet, jó munkát, jó iskolát kívánok!
Köszönöm figyelmüket! Pertl Gábor


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések