Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó

2 Kompetencia alapú oktatás tudás kompetencia képességek attitűdök

3 A sikeres élethez/társadalomhoz szükséges kulcskompetenciák (OECD 1998-2003) Az autonóm cselekvés képessége - Jogaink, kötelességeink, érdekeink, szükségleteink, korlátaink felismerése és védelme - Életpálya-tervek és egyéni projektek megalkotása és irányítása - Cselekvés a tágabb (társadalmi) kontextusban Eszközök interaktív használata - a nyelv, szövegek, szimbólumok interaktív használata - az információ/tudás interaktív használata - az (új) technológiák interaktív használata Tevékenység szociális szempontból heterogén csoportokban - pozitív viszonyulás a többiekhez - együttműködés, konfliktuskezelés } LLL

4 Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT 2007

5 Egyenlő hozzáférés a közoktatásban meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése differenciált, egyénre szabott fejlesztés

6 Innovatív intézmények Módszertani megújulás: a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani, tanulásszervezési eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése Cél: élménygazdag iskola, jókedvű diák, elégedett pedagógus „Ha azt csinálod, amit mindig is csináltál, akkor azt fogod kapni, amit mindig is kaptál.”

7 Eltérő, változatos tanítási módszerek eltérő tanulási stílusok Érzékleti modalitások Auditív, vizuális, mozgásos Szociális tér Társas, csendes Befogadás – reakció Impulzív Mechanikus

8 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése –Legalább egy tanulócsoportban a „Szövegértés- szövegalkotás” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

9 Adaptációs követelmények Képzési követelmények –Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Programcsomagok bevezetése –Adaptációt segítő továbbképzés –Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók

10 Pedagógus-továbbképzések Kompetencia alapú programcsomagok implementációja Általános pedagógus-mesterség IKT Módszertani képzések Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás Tevékenység-központú pedagógia Tanulás tanítása Árnyalt értékelés Hatékony tanulómegismerés Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda – iskola átmenet

11 Programcsomag: Oktatási program (pedagógiai rendszer) A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. Alkotórészei: 1.Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, esetleg elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. 2.Kerettanterv: tartalmazza a tantárgy céljait, a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. Ennek változata a programtanterv. 3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről.

12 Programcsomag: Oktatási program (pedagógiai rendszer) 4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: (a) információhordozók: tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, CD-k stb., (b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., (c) a kettő kombinációi: szoftverek, SDT-anyagok stb. 5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését. 6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására. 7. Támogatás: tanácsadás, mentorálás – a bevezetés szaktanácsadói segítése; programkarbantartás a fejlesztő műhely részéről.

13 Adaptációs követelmények Képzési követelmények –Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Programcsomagok bevezetése –Adaptációt segítő továbbképzés –Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók

14 Oktatásszervezési követelmények Tantárgytömbösített (epochális) oktatás a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének legalább 5%-a felmenő rendszerben. Legalább egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként. Legalább egy moduláris program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, stb.) megszervezése tanévenként. A programban érintett tanórák 25%-a IKT eszközökkel támogatott tanóra

15 Innovatív tevékenységek Horizontális tanulás (HEFOP 3.1, TIOK-ok, HEFOP 2.1) – Jó gyakorlatok átvétele –Referenciaintézmények, „Jó gyakorlat-gazda” intézmények Saját fejlesztések, jó gyakorlatok dokumentálása

16 Innovatív pedagógiai lehetőségek (és kényszerek) Összefüggő vagy/és csekély óraszámú tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása, modul). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban (B és C programcsomagok) Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együtt-működésével (témahét, projekt). Közösen kialakítandó, a változatos tanulásszervezéshez illeszkedő értékelési rendszer (  osztályozás)

17 Gondok, nehézségek Egy hajóban: 470 fenntartó, kb. 1400 feladatellátási hely A program időbeni csúszása (pályázat – értékelés; közbeszerzés) Tankönyvek, taneszközök hiánya Közbeszerzés – ár- vagy minőségi verseny? Támogató környezet lemaradt –3.1.1: Educatio Központi Intézkedés –3.2.2: Regionális hálózatkoordinációs központok

18 TÁMOP 3.1.1

19 www.edu-coop.hu

20 Sikeres projektet, jó munkát, jó iskolát kívánok! Köszönöm figyelmüket! pertlg@index.hu Pertl Gábor


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések