Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó."— Előadás másolata:

1 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó

2 Kompetencia alapú oktatás tudás kompetencia képességek attitűdök

3 A sikeres élethez/társadalomhoz szükséges kulcskompetenciák (OECD ) Az autonóm cselekvés képessége - Jogaink, kötelességeink, érdekeink, szükségleteink, korlátaink felismerése és védelme - Életpálya-tervek és egyéni projektek megalkotása és irányítása - Cselekvés a tágabb (társadalmi) kontextusban Eszközök interaktív használata - a nyelv, szövegek, szimbólumok interaktív használata - az információ/tudás interaktív használata - az (új) technológiák interaktív használata Tevékenység szociális szempontból heterogén csoportokban - pozitív viszonyulás a többiekhez - együttműködés, konfliktuskezelés } LLL

4 Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT 2007

5 Egyenlő hozzáférés a közoktatásban meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése differenciált, egyénre szabott fejlesztés

6 Innovatív intézmények Módszertani megújulás: a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani, tanulásszervezési eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése Cél: élménygazdag iskola, jókedvű diák, elégedett pedagógus „Ha azt csinálod, amit mindig is csináltál, akkor azt fogod kapni, amit mindig is kaptál.”

7 Eltérő, változatos tanítási módszerek eltérő tanulási stílusok Érzékleti modalitások Auditív, vizuális, mozgásos Szociális tér Társas, csendes Befogadás – reakció Impulzív Mechanikus

8 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése –Legalább egy tanulócsoportban a „Szövegértés- szövegalkotás” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása –Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

9 Adaptációs követelmények Képzési követelmények –Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Programcsomagok bevezetése –Adaptációt segítő továbbképzés –Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók

10 Pedagógus-továbbképzések Kompetencia alapú programcsomagok implementációja Általános pedagógus-mesterség IKT Módszertani képzések Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás Tevékenység-központú pedagógia Tanulás tanítása Árnyalt értékelés Hatékony tanulómegismerés Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda – iskola átmenet

11 Programcsomag: Oktatási program (pedagógiai rendszer) A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. Alkotórészei: 1.Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, esetleg elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. 2.Kerettanterv: tartalmazza a tantárgy céljait, a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. Ennek változata a programtanterv. 3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről.

12 Programcsomag: Oktatási program (pedagógiai rendszer) 4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: (a) információhordozók: tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, CD-k stb., (b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., (c) a kettő kombinációi: szoftverek, SDT-anyagok stb. 5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését. 6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására. 7. Támogatás: tanácsadás, mentorálás – a bevezetés szaktanácsadói segítése; programkarbantartás a fejlesztő műhely részéről.

13 Adaptációs követelmények Képzési követelmények –Bevont pedagógusok 4x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –Bevont vezetők 2x30 óra - Óvoda: 2x30 óra –40%HH: testületi IPR- és módszertani képzések Programcsomagok bevezetése –Adaptációt segítő továbbképzés –Adaptációt segítő mentorok, tanácsadók

14 Oktatásszervezési követelmények Tantárgytömbösített (epochális) oktatás a kötelező tanórai foglalkozások teljes időkeretének legalább 5%-a felmenő rendszerben. Legalább egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként. Legalább egy moduláris program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, stb.) megszervezése tanévenként. A programban érintett tanórák 25%-a IKT eszközökkel támogatott tanóra

15 Innovatív tevékenységek Horizontális tanulás (HEFOP 3.1, TIOK-ok, HEFOP 2.1) – Jó gyakorlatok átvétele –Referenciaintézmények, „Jó gyakorlat-gazda” intézmények Saját fejlesztések, jó gyakorlatok dokumentálása

16 Innovatív pedagógiai lehetőségek (és kényszerek) Összefüggő vagy/és csekély óraszámú tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása, modul). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban (B és C programcsomagok) Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együtt-működésével (témahét, projekt). Közösen kialakítandó, a változatos tanulásszervezéshez illeszkedő értékelési rendszer (  osztályozás)

17 Gondok, nehézségek Egy hajóban: 470 fenntartó, kb feladatellátási hely A program időbeni csúszása (pályázat – értékelés; közbeszerzés) Tankönyvek, taneszközök hiánya Közbeszerzés – ár- vagy minőségi verseny? Támogató környezet lemaradt –3.1.1: Educatio Központi Intézkedés –3.2.2: Regionális hálózatkoordinációs központok

18 TÁMOP 3.1.1

19

20 Sikeres projektet, jó munkát, jó iskolát kívánok! Köszönöm figyelmüket! Pertl Gábor


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Vácrátót - Vácduka Pertl Gábor folyamattanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések