Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A. Hare (1973)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A. Hare (1973)"— Előadás másolata:

1 A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A. Hare (1973)

2 Egy kis vitacsoport interakciós profilja % pozitív reakciók 1.szolidaritást fejez ki3,4 2.feszültségcsökkenést fejez ki6 3.egyetértést fejez ki16,5 feladatra irányuló viselkedés 4.javaslatot tesz8 5.véleményt nyilvánít30,1 6.útmutatással szolgál17,9 problémamegoldó erőfeszítések 7.útmutatást kér3,5 8.véleményt kér2,4 9.javaslatot kér1,1 negatív reakciók 10.véleménykülönbséget fejez ki7,8 11.feszültséget fejez ki2,7 12.ellenséges érzelmeket fejez ki0,7 0102030 % pozitív reakciók 1.szolidaritást fejez ki3,4 2.feszültségcsökkenést fejez ki6 3.egyetértést fejez ki16,5 8 30,1 17,9 3,5 2,4 1,1 negatív reakciók 10.véleménykülönbséget fejez ki7,8 11.feszültséget fejez ki2,7 12.ellenséges érzelmeket fejez ki0,7 0102030

3 A beszélgető első és következő aktusának összehasonlítása % 1.szolidaritást fejez ki3.84.1 2.feszültségcsökkenést fejez ki1.68 3.egyetértést fejez ki226.3 4.javaslatot tesz105.9 5.véleményt nyilvánít39.522.3 6.útmutatással szolgál31.415.4 7.útmutatást kér3.4 8.véleményt kér3.42.1 9.javaslatot kér1.40.9 10.véleménykülönbséget fejez ki1.48.7 11.feszültséget fejez ki1.41.8 12.ellenséges érzelmeket fejez ki0.71.1 01020302.1.

4 A csoportdöntés folyamatának szakaszai Arány aktusonként 100 40vélemény 30információ 20pozitív reakció 10javaslat 9negatív reakció 8 7 6 5 1. harmad2. harmad3. harmad Csoportvita szakaszai

5 Az aktusok osztályozása Thelen és mts. nyomán Kijelentés minősítése a 4 tevékenységi típusnak megfelelően 2)Fenntartó vagy rutin tevékenység szintje, olyan aktusok mint: feladat meghatározási törekvések, módszerek keresése, korábbi tervek tisztázása, stb… 3)Koncentrált tevékenység szintje: a tevékenységbe új tényezőket vonnak be, aktív problémamegoldás 4)Döntően alkotó jellegű, értelmes és összehangolt tevékenység szintje: gyakran csoportdöntések értelmezése, tagok különböző élményeinek összehasonlítása 1)Személyes szükségletek kielégítésére irányuló, a csoporttevékenységtől független tevékenység szintje Menekülés (M): a probléma megkerülése vagy a részvéttől való tartózkodás kifejezése Párbaállás (P): melegség, intimitás és támogatás kifejezése Függés (F): a csoporttagokon kívüli személyekre vagy dolgokra való hagyatkozás Harc (H): ellenségesség és agresszió kifejezése E: jelen van érzelmi megnyilvánulás, de túl zavaros/diffúz a kategorizáláshoz A kifejezésre jutó emocionalitás jellege

6 Bennis és Shepard csoportfejlődési elmélete: I. szakasz: Függés-hatalmi viszonyok 1. részszakasz: függés- alárendelődés 2. részszakasz: függetlenség 3. részszakasz: megoldás 1. érzelmi modalitás függés menekülésharc a függetlenségért párbaállás, intenzív bekapcsolódás a csoportfeladat megoldásba 2. Tartalmi témák külsődleges személyes problémák megbeszélése csoportszerveződés megbeszélése vezető szerepének megvitatása és meghatározása 3. Domináns szerepek támadókedvű csoporttagok szervezői tapasztalatokkal legagresszívabb független/függő csoporttagok támadó függetlenek 4. Csoportstruktúra előzetes tapasztalatok alapján alcsoportok szervezése függetlenek/függők két szoros alcsoportjának kialakulása belső hatalmi rendszer, egyesülés a cél megvalósítására 5. Csoporttevékenység önmagára irányuló viselkedés egyetértés mechanizmusainak kérdései vezetői szerepeket a tagok veszik át 6. A csoportfejlődést serkenti fair play szabály kidolgozás, részvételi szabályok oktatótól való elhatárolódástámadó függetlenek zendülése 7. Főbb elhárítások projekció, tekintély becsmérléseátlépés a II. szakaszba

7 Bennis és Shepard csoportfejlődési elmélete: II. szakasz: Kölcsönös függés-személyes viszonyok 4. részszakasz: elragadtatás 5. részszakasz: kiábrándulás 6. részszakasz: egyetértéses megerősítés 1. érzelmi modalitás párbaállás menekülés, a csoport szentképként való tisztelete harc-menekülés, szorongás- reakciók, bizalmatlanság párbaállás, megértés, elfogadás 2. Tartalmi témák "csoporttörténet" megvitatása1.részszakasz témái újraélednekmegbeszélés, értékelés 3. Domináns szerepek a részvétel egyenletes eloszlásalegagresszívabbak kiemelkedésetámadó kedvű függetlenek 4. Csoportstruktúra szolidaritás egybeolvadás LeBon "csoportszellem" átstrukturálódás, versengő alcsoportokká tájékozódáson alapuló kapcsolatok lazítása, fontos kérdésekben könnyebb egyetértés 5. Csoporttevékenység nevetés, tréfa, humor egyet nem értés megnyilvánulása, elutasítások a csoport az egyéni értelmezéseket összeveti a tényleges helyzettel 6. A csoportfejlődést serkenti függetlenség, teljesítmény 7. Főbb elhárítások visszautasítás, elszigetelődés, intellektualizáció, elidegenedés kiábrándulás a képzeleti várakozások miatt barométer effektus: tagok ellenőrzik a valóságot, enyhítik az önkényes meggyőződéseket

8 Tuckman csoportfejlődési szakaszai 1. szakasz Csoportstruktúravizsgálódás és függés Feladatra irányuló tevékenységtájékozódás és vizsgálódás 2. szakasz Csoportstruktúracsoporton belüli konfliktus Feladatra irányuló tevékenység emocionális válasz a feladat előzményeire 3. szakasz Csoportstruktúracsoportkohézió kialakulása Feladatra irányuló tevékenység saját és csoporttársak problémáinak megbeszélése 4. szakasz Csoportstruktúra funkcionális szerepviszonyok kialakulása Feladatra irányuló tevékenységmegértés kialakulása

9 Mann kategóriarendszere a csoporttag- vezető viszony értékelésére TerületRészterületKategória Impulzus Gyűlölet ellenmozgás ellenállás visszahúzódás bűntudatkezelés Szeretet jóvátétel azonosulás elfogadás közeledés Hatalmi viszonyok érzelmi függés kifejezése érzelmi függetlenség kifejezése érzelmi egymásrautaltság kifejezése Én állapot Szorongás szorongás kifejezésre juttatása szorongás tagadása Depresszió depresszió kifejezésre juttatása depresszió tagadása


Letölteni ppt "A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A. Hare (1973)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések