Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A"— Előadás másolata:

1 A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A
A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A. Hare (1973)

2 Egy kis vitacsoport interakciós profilja
% pozitív reakciók 1. szolidaritást fejez ki 3,4 2. feszültségcsökkenést fejez ki 6 3. egyetértést fejez ki 16,5 8 30,1 17,9 3,5 2,4 1,1 negatív reakciók 10. véleménykülönbséget fejez ki 7,8 11. feszültséget fejez ki 2,7 12. ellenséges érzelmeket fejez ki 0,7 10 20 30 % pozitív reakciók 1. szolidaritást fejez ki 3,4 2. feszültségcsökkenést fejez ki 6 3. egyetértést fejez ki 16,5 feladatra irányuló viselkedés 4. javaslatot tesz 8 5. véleményt nyilvánít 30,1 6. útmutatással szolgál 17,9 problémamegoldó erőfeszítések 7. útmutatást kér 3,5 8. véleményt kér 2,4 9. javaslatot kér 1,1 negatív reakciók 10. véleménykülönbséget fejez ki 7,8 11. feszültséget fejez ki 2,7 12. ellenséges érzelmeket fejez ki 0,7 10 20 30

3 A beszélgető első és következő aktusának összehasonlítása
% 1. szolidaritást fejez ki 3.8 4.1 2. feszültségcsökkenést fejez ki 1.6 8 3. egyetértést fejez ki 2 26.3 4. javaslatot tesz 10 5.9 5. véleményt nyilvánít 39.5 22.3 6. útmutatással szolgál 31.4 15.4 7. útmutatást kér 3.4 8. véleményt kér 2.1 9. javaslatot kér 1.4 0.9 10. véleménykülönbséget fejez ki 8.7 11. feszültséget fejez ki 1.8 12. ellenséges érzelmeket fejez ki 0.7 1.1 20 30

4 A csoportdöntés folyamatának szakaszai
Arány aktusonként 100 40 vélemény 30 információ 20 pozitív reakció 10 javaslat 9 negatív reakció 8 7 6 5 1. harmad 2. harmad 3. harmad Csoportvita szakaszai

5 Az aktusok osztályozása Thelen és mts. nyomán
Kijelentés minősítése a 4 tevékenységi típusnak megfelelően A kifejezésre jutó emocionalitás jellege Személyes szükségletek kielégítésére irányuló, a csoporttevékenységtől független tevékenység szintje Harc (H): ellenségesség és agresszió kifejezése Menekülés (M): a probléma megkerülése vagy a részvéttől való tartózkodás kifejezése Fenntartó vagy rutin tevékenység szintje, olyan aktusok mint: feladat meghatározási törekvések, módszerek keresése, korábbi tervek tisztázása, stb… Párbaállás (P): melegség, intimitás és támogatás kifejezése Koncentrált tevékenység szintje: a tevékenységbe új tényezőket vonnak be, aktív problémamegoldás Függés (F): a csoporttagokon kívüli személyekre vagy dolgokra való hagyatkozás Döntően alkotó jellegű, értelmes és összehangolt tevékenység szintje: gyakran csoportdöntések értelmezése, tagok különböző élményeinek összehasonlítása E: jelen van érzelmi megnyilvánulás, de túl zavaros/diffúz a kategorizáláshoz

6 Bennis és Shepard csoportfejlődési elmélete:
I. szakasz: Függés-hatalmi viszonyok 1. részszakasz: függés-alárendelődés 2. részszakasz: függetlenség 3. részszakasz: megoldás 1. érzelmi modalitás függés menekülés harc a függetlenségért párbaállás, intenzív bekapcsolódás a csoportfeladat megoldásba 2. Tartalmi témák külsődleges személyes problémák megbeszélése csoportszerveződés megbeszélése vezető szerepének megvitatása és meghatározása 3. Domináns szerepek támadókedvű csoporttagok szervezői tapasztalatokkal legagresszívabb független/függő csoporttagok támadó függetlenek 4. Csoportstruktúra előzetes tapasztalatok alapján alcsoportok szervezése függetlenek/függők két szoros alcsoportjának kialakulása belső hatalmi rendszer, egyesülés a cél megvalósítására 5. Csoporttevékenység önmagára irányuló viselkedés egyetértés mechanizmusainak kérdései vezetői szerepeket a tagok veszik át 6. A csoportfejlődést serkenti fair play szabály kidolgozás, részvételi szabályok oktatótól való elhatárolódás támadó függetlenek zendülése 7. Főbb elhárítások projekció, tekintély becsmérlése átlépés a II. szakaszba

7 Bennis és Shepard csoportfejlődési elmélete:
II. szakasz: Kölcsönös függés-személyes viszonyok 4. részszakasz: elragadtatás 5. részszakasz: kiábrándulás 6. részszakasz: egyetértéses megerősítés 1. érzelmi modalitás párbaállás menekülés, a csoport szentképként való tisztelete harc-menekülés, szorongás-reakciók, bizalmatlanság párbaállás, megértés, elfogadás 2. Tartalmi témák "csoporttörténet" megvitatása 1.részszakasz témái újraélednek megbeszélés, értékelés 3. Domináns szerepek a részvétel egyenletes eloszlása legagresszívabbak kiemelkedése támadó kedvű függetlenek 4. Csoportstruktúra szolidaritás egybeolvadás LeBon "csoportszellem" átstrukturálódás, versengő alcsoportokká tájékozódáson alapuló kapcsolatok lazítása, fontos kérdésekben könnyebb egyetértés 5. Csoporttevékenység nevetés, tréfa, humor egyet nem értés megnyilvánulása, elutasítások a csoport az egyéni értelmezéseket összeveti a tényleges helyzettel 6. A csoportfejlődést serkenti függetlenség, teljesítmény 7. Főbb elhárítások visszautasítás, elszigetelődés, intellektualizáció, elidegenedés kiábrándulás a képzeleti várakozások miatt barométer effektus: tagok ellenőrzik a valóságot, enyhítik az önkényes meggyőződéseket

8 Tuckman csoportfejlődési szakaszai
Csoportstruktúra vizsgálódás és függés Feladatra irányuló tevékenység tájékozódás és vizsgálódás 2. szakasz csoporton belüli konfliktus emocionális válasz a feladat előzményeire 3. szakasz csoportkohézió kialakulása saját és csoporttársak problémáinak megbeszélése 4. szakasz funkcionális szerepviszonyok kialakulása megértés kialakulása

9 Mann kategóriarendszere a csoporttag-vezető viszony értékelésére
Terület Részterület Kategória Impulzus Gyűlölet ellenmozgás ellenállás visszahúzódás bűntudatkezelés Szeretet jóvátétel azonosulás elfogadás közeledés Hatalmi viszonyok érzelmi függés kifejezése érzelmi függetlenség kifejezése érzelmi egymásrautaltság kifejezése Én állapot Szorongás szorongás kifejezésre juttatása szorongás tagadása Depresszió depresszió kifejezésre juttatása depresszió tagadása


Letölteni ppt "A CSOPORTFEJLŐDÉS ELMÉLETEI ÉS AZ INTERAKCIÓ-ELEMZÉS KATEGÓRIÁI Paul A"

Hasonló előadás


Google Hirdetések