Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio NKft. T342B projekt Intézményi konfiguráció lépései INYR Kibocsátás F1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio NKft. T342B projekt Intézményi konfiguráció lépései INYR Kibocsátás F1."— Előadás másolata:

1 Educatio NKft. T342B projekt Intézményi konfiguráció lépései INYR Kibocsátás F1

2 Tartalom 1.) Feladatok és előzmények 2.) Intézményi konfiguráció lépései 3.) Fogalmak áttekintése

3 1.) Feladatok és előzmények 2/1 Az megyei intézmény főigazgatója illetve a tagintézmény vezetője az INYR rendszerhez hozzáférést kap(ott): – Oktatási azonosítójával és az ahhoz tartozó jelszóval be tud lépni a rendszerbe – A közvetlen irányítása alá tartozó intézmény vagy tagintézmény vonatkozásában jogosult a következőkre: Valamennyi, az Intézményhez tartozó adatot eléri a rendszerben Munkatársai számára jogosultságokat tud kiosztani

4 1.) Feladatok és előzmények 2/2 A lépések végrehajtásához szükség lesz az INYR rendszer belépéshez szükséges felhasználónévre és jelszóra A munkatársak szervezethez rendelése és jogosultságainak beállítása az Oktatási azonosítóik segítségével történik, az intézménynél dolgozók Oktatási azonosítóit a jogosultságok kiosztása előtt célszerű összegyűjteni

5 2.) Intézményi konfiguráció lépései 2.1.) Bejelentkezés 2.2.) Beállított szakterületek ellenőrzése 2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 2.4.) Ellátó szakemberek felvitele 2.5.) Kliensfelelős jogosultságok kiosztása 2.6.) Csoportfelelős jogosultságok kiosztása 2.7.) Jogosultságkezelés delegálása

6 2.1.) Bejelentkezés A rendszer elérése a következő címen történik az interneten keresztül: http://

7 KIR azonosítás, beállítás

8 KIR SZNY

9 KIR

10 2.2.) Beállított szakterületek ellenőrzése Az intézményhez beállított szakterületek a szakszolgálati felületen legegyszerűbben egy új tevékenység rögzítésének megkezdésével és a választható szakterületek átnézésével ellenőrizhetőek.

11 2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/1 Két szinten adhatóak ki: – Intézményi szinten – Szakterületi szinten (pl. Nevelési tanácsadás, logopédia, stb.) A kiadható jogosultság – Intézményi szerkesztő – Intézményi szakterületi szerkesztő Pontos részletek a fogalomtárban találhatóakfogalomtárban

12 A jogosítandó kolléga oktatási azonosítója alapján választható ki. 2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/2

13 Intézményi jogosultság esetén: A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény irányítási szerepkör” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szerepkör listában a lehetőségek közül a szerkesztőt kell választani. 2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/3

14 Szakterületi jogosultság esetén: A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Szakterület irányítási szerepkör” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szakterület a legördülő listából választható. A szerepkör listában a lehetőségek közül a szerkesztőt kell választani. 2.3.) Vezetői jogosultságok kiosztása 4/4

15 2.4.) Ellátó szakemberek felvitele A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Szakszolgálati szerepkör” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szakterület a legördülő listából választható, majd az adott szakterülethez tartozó szakszolgálati szerepkörök közül a listából kiválasztható a megfelelő elem.

16 2.5.) Kliensfelelős jogosultságok kiosztása A klienskezelő jogosultság intézményi szinten értelmezett. A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény irányítási szerepkör” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szerepkör listában a lehetőségek közül a kliensfelelőst kell választani.

17 2.6.) Csoportfelelős jogosultságok kiosztása 2/1 Csoportfelelős jogosultságok két szinten adhatóak ki: Intézményi szinten Szakterületi szinten Intézményi jogosultság esetén: A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény irányítási szerepkör” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szerepkör listában a lehetőségek közül a csoportfelelőst kell választani.

18 2.6.) Csoportfelelős jogosultságok kiosztása 2/1 Szakterületi jogosultság esetén: A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Szakterület irányítási szerepkör” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szakterület a legördülő listából választható. A szerepkör listában a lehetőségek közül a csoportfelelőst kell választani.

19 2.7.) Jogosultságkezelés delegálása Intézményi adminisztrátor szerepkör kiosztása valamely felhasználó számára. A jogosultság típusát ki kell választani: Ez „Intézmény amindisztrátor” lesz. Az intézmény neve az első pár karakter begépelése után kiválasztható. A szerepkör listában a lehetőségek közül a jogosultság karbantartót kell választani.

20 3.) Fogalmak 3.1.) Alapfogalmak 3.2.) Használatban lévő szerepkörök 3.3.) Nem használt szerepkörök

21 3.1.) Alapfogalmak Intézmény (teljes megnevezése: pedagógiai szakszolgálati intézmény) Az INYR rendszerben pedagógiai szakszolgálati intézményként jelenik meg minden olyan Rendeletben meghatározott állami fenntartású feladatellátási hely - székhelyintézmény, tagintézmény, telephely -, ahol szakszolgálati tevékenységet végeznek. Szakterület Minden Intézmény esetében meghatározott, hogy milyen Szakszolgálati feladatokat lát el, ezek az Intézmény Szakszolgálati területei, a továbbiakban: Szakterületei.

22 3.1.) Alapfogalmak Tevékenység – Tervezési alapegység, egy önálló munkaegység (pl. egy foglalkozás, megbeszélés) – Egy intézmény, egy szakterületén, egy időpontban, egy felelős által egy klienssel végrehajtandó feladat – Egy szakszolgálati tevékenység(típusra) vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)

23 3.1.) Alapfogalmak Szolgáltatási folyamat – a közös céllal, tervezett egymásutániságban megvalósított Tevékenységek Szolgáltatási folyamatba szervezhetőek. Ilyen lehet egy teljes terápiás folyamat, vagy pl. egy több lépcsős szakértői bizottsági vizsgálat – Egy intézmény, egy szakterületén, egy kliensre vonatkozik, egy folyamat felelős által koordinált, de egyébként önálló tevékenységek sorozata – Egy szolgáltatási folyamattípusra vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)

24 3.1.) Alapfogalmak Klienstípusok 2/1 – gyermek/tanuló = természetes személy, egyedi TAJ és/vagy oktatási azonosító – nevesített csoport = intézményben szervezett csoport – nem nevesített csoport = általunk szabadon nevezett egyszeri csoport – iskolai/óvodai csoport = kiválasztott intézmény szabadon nevezett csoportja – Szülő = (gondviselő), egy konkrét gyermek/tanuló-é – gyermek/tanuló pedagógusa = egy konkrét gyermek/tanuló nevezett tanára – Pedagógus = általunk szabadon nevesített – Család = egy konkrét gyermek/tanuló családja

25 3.1.) Alapfogalmak Klienstípusok 2/2 – szülők csoportja = általunk szabadon elnevezett – pedagógusok csoportja = általunk szabadon elnevezett – szakszolgálati szakalkalmazott = általunk szabadon elnevezett – szakszolgálati szakalkalmazottak csoportja = általunk szabadon elnevezett – szakszolgálaton kívüli szakember = általunk szabadon elnevezett – szakszolgálaton kívüli szakemberek csoportja = általunk szabadon elnevezett – szakember csoport = általunk szabadon elnevezett

26 3.1.) Alapfogalmak Gyermek/Tanuló Kliens = Gyermek/Tanuló Természetes személy, gyermek/tanuló, aki egyedi TAJ számmal és/vagy oktatási azonosítóval rendelkezik Egy intézménybe új klienst csak a Kliensfelelős vehet fel a KIR rendszerből vagy „átmeneti” adatokkal, ha a KIR rendszerben még nem azonosított a TAJ szám szerinti alany Más intézménybeli adatai csak akkor láthatóak, ha adatai összevezetésre (Megfeleltetésre) kerültek a rendszerben A kliensadatokat, a megfeleltetését minden intézménynél a Kliensfelelős joga és kötelessége kezelni

27 3.1.) Alapfogalmak Csoport – Kliens = Csoport (nevesített csoport) A gyermekek/tanulókból az Intézményben, egy Szakterületen belül Csoportot lehet képezni A csoportnak van tulajdonosa, kezdési és befejezési dátuma (becsülten) Tagsága (az itt kezelt tagokat lehet a tevékenységnél a jelenléti ívre felvenni)

28 3.1.) Alapfogalmak Módszertani leírás – Módszertani leírás a módszertani egységesesítés, az alkalmazott módszerek rögzítése, és az egységes protokollok kialakítása és bevezetése miatt fontos – Tevékenységnek és Szolgáltatási folyamatnak lehet módszertani leírása – A szakszolgálati tevékenység illetve a szolgáltatási folyamattípus határozza meg a tartalmát

29 3.1.) Alapfogalmak Módszertani leírás elemei – Terület - Leírja, hogy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat milyen területre vonatkozott (pl.: Kognitív képességek, Finom-motorika) – Módszer - Az alkalmazott diagnosztikai, fejlesztési módszer (pl.: Ayres terápia) – Eszköz - A használt fizikai eszköz, amely az Intézmény eszközei közül kiválasztható (pl.: billenőtalp) – Eszköztár - A használt eszköztár, pl.:tüskés labda. A eszköztárak nem szerepelnek az Intézmény nyilvántartásaiban, értékkészletből választhatóak – Űrlap - Űrlap, amely a módszer vagy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat részletes adatait tartalmazza. – Csatolmány - Megadott típusú állomány, amely a módszer vagy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat dokumentálását biztosítja.

30 3.2.) Használatban lévő szerepkörök Szerepkör (jogosultságokat meghatározó adat) – Szakszolgálati (Ellátó szakember) = aki a tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse, illetve csoport tulajdonosa lehet – Irányítási szerepkörök = intézményi, illetve szakterületi szinten értelmezett irányítási, működtetési funkciókhoz kapcsolódó jogok – Intézményi adminisztrátori = rendszerbeli adatok, jogosultságok kezelése Ezeket a jogosultságokat intézményi szinten, az intézményi adatkarbantartó felületen kezeli az erre jogosult.

31 3.2.1.) Szakszolgálati szerepkörök Szakszolgálati szerepkörök – Ellátó szakember = aki a tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse, végrehajtója, illetve csoport tulajdonosa lehet – Egy ellátó szakember egyidőben több szerepkörrel is rendelkezhet – Egy ellátó szakemberi szerepkör egy intézmény, egy szakterületén egy szakszolgálati szerepkört jelent (Pl. ABC intézményben a Gyógytestnevelés szakterületen gyógytestnevelő)

32 3.2.2.) Irányítási szerepkörök Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi) – Szerkesztő = aki az intézmény/szakterület szintjén minden adathoz szerkesztési joggal hozzáfér (tipikusan valamilyen vezető ), de ezen a jogon nem lehet tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse – Kliensfelelős = egy intézménynél új gyermek/tanuló felvételére, adatai kezelésére jogosult – Csoportfelelős = egy intézmény/szakterületnél új csoportot tud létrehozni, adatait kezelni A két utóbbi általában társul valamilyen más szerepkörök mellé.

33 3.2.3.) Adminisztrátori szerepkörök Adminisztrátor szerepkörök (intézményi szintű) – Jogosultság karbantartó = aki az intézménynél a felhasználókat, azok jogosultságait kezelheti. Először az intézmény vezetője, majd akinek Ő beállítja ezt a jogot.

34 3.2.) Nem használt szerepkörök 2/1 Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi) – első fázisban nem használtak – Elemző = aki az intézmény elemzéseket készíthet – Delegáló = aki kiosztja a tevékenységeket – Jóváhagyó = aki a tevékenység elkészültét szakmailag jóváhagyja – Jelentéskészítő = aki intézményi jelentéseket készíthet Ezek mind általában társulnak valamilyen más szerepkörök mellé.

35 3.2.) Nem használt szerepkörök 2/2 Adminisztrátor szerepkörök (intézményi szintű) – Eszköz karbantartó = egy intézmény eszközeit kezeli – Módszertani javaslattevő = az intézmény nevében kérelmezheti a rendszer protokoll adatkészleteinek bővítését – Kompetencia karbantartó = az intézmény felhasználóinak kompetencia adatait kezelheti

36 KÉRDÉSEK ÉS TÁMOGATÁS Educatio INYR Helpdesk szolgáltatás Telefonszám: (06-1) 477-3166 E-mail: inyrhelpdesk@educatio.hu Kern Zoltán Kern.zoltan@educatio.hu www.slideshare.net/kernz


Letölteni ppt "Educatio NKft. T342B projekt Intézményi konfiguráció lépései INYR Kibocsátás F1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések