Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Út a munkához program Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 20. Székesfehérvár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Út a munkához program Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 20. Székesfehérvár."— Előadás másolata:

1 Út a munkához program Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 20. Székesfehérvár

2 Az „Út a munkához” program célcsoportja 2008. évi átlaglétszámok alapján A program célcsoportját a 147,5 + 60 ezer fő alkotja Ebből: rendszeres szociális segélyben részesülők 147,5 ezer fő

3 Az átalakítás célja és elvárt eredményei célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése a foglalkoztatás növelése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében elvárt eredmények: jelentősen csökkenteni az aktív korú segélyezettek számát (kb. évi 80-100 ezer fővel) markánsan kettéválasztani a szociális segélyesek, ill. a foglalkoztatás-politikai eszközökkel támogatottak táborát (hatékonyabbá teszi a kirendeltségi időfelhasználást) tisztítani a regisztrált álláskeresők állományát (az álláskeresők valóban a munkára kész és képes népességből kerülnek ki) hatékonyabbá tenni az önkormányzatok, a családsegítők és az állami foglalkoztatási szolgálat közötti feladatmegosztást munkaerőpiaci támogatások felhasználását célzottabbá tenni javítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők relatív foglalkoztatási pozícióját

4

5

6 A munkaügyi központokban 2008. évben nyilvántartott segélyezettek megoszlása régiónként (fő)

7 A felülvizsgálat folyamata Ügyfél Önkormányzat Elvégzi az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás az önkormányzat által kijelölt szervnél (családsegítő központ) nyilvántartásba veteti magát és teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat a munkaügyi központ kirendeltségével működik együtt és regisztrált álláskeresőként teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat együttműködési kötelezettség :  közfoglalkoztatásban vesz részt  elfogadja a kirendeltség által számára felajánlott megfelelő munkát  elfogadja és igénybe veszi a kirendeltség által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást és képzési lehetőséget, valamint munkaerő- piaci programban való részvételt a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező személy köteles olyan képzésben részt venni, amely az általános iskolai végzettség, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzését biztosítja

8 2. A 2009. január 1. és 2009. március 31. közötti időszakra vonatkozó rendelkezések A 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben (rszs) részesülők Egészség- károsodottak Közfoglalkozta- tásban résztvevők Kereső tevékenységet nem folytató rszs- ben részesülők Támogatott álláskeresők Aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálata A soron következő felülvizsgálatkor kell rendelkezni a jogosultságról A közfoglalkoztatás megszűnésekor kell elvégezni 2009. március 31-ig kell elvégezni Az rszs-t az álláskeresési támogatás folyósításának időtartama alatt tovább kell folyósítani Az rszs-t a felülvizsgálat napjáig változatlan összegben kell folyósítani Ha a közfoglalkozta- tással egyidejűleg rszs- ben részesül, azt a közfoglalkoztatás megszűnéséig változatlan összegben folyósítani kell A felülvizsgálat elvégzéséig az rszs-t kell folyósítani

9 A felülvizsgálatot követően kialakított csoportok bemutatása munkavállalási korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória lesz az eddigi egy (segély) helyett: munkavállalási korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória lesz az eddigi egy (segély) helyett: rendszeres szociális segélyezettek: munkára egészségi okok miatt nem képesek 55 év felettiek ha a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátását az önkormányzat nem tudja biztosítani rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak közfoglalkoztatásban, képzésben illetve munkaerőpiaci programokban vesznek részt a fentiek hiányában folyósítják számukra a juttatást

10 Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak az ellátásra való jogosultság feltétele: közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel (35. év alatti, általános iskolát nem végzettek esetén speciális szabály) együttműködési kötelezettség: állami foglalkoztatási szervvel (nyilvántartásba vétel és álláskeresési megállapodás megkötése) összege: fix, a család létszámától függetlenül a minimálnyugdíj összegével egyezik meg szankció: juttatásra való jogosultság megszüntetése neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából a felajánlott munka visszautasítása fekete munkavégzés (azonos a segélyével)

11 Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettség: az önkormányzat által kijelölt szervvel, jellemzően a családsegítő szolgálatokkal áll fenn együttműködés célja: képességfejlesztés, életmódformálás önként vállalhatja a rendelkezésre állási támogatásban való részvételt, és az azzal járó összes kötelezettséget összege: az eddigi szabályokat kell alkalmazni, vagyis továbbra is a család összetételének figyelembevételével a nyugdíjminimum 90%-ig egészíti ki a család jövedelmét (max. a nettó minimálbér) szankció: a segély megszüntetése együttműködés megszegése esetén (2 éven belül ismételten megszegi) fekete munkavégzés ( 1. alkalommal 1 hónapos szüneteltetés, 2. alkalommal megsz ü ntetés)

12 A közfoglalkoztatási terv Fogalma: Az önkormányzat (önkormányzati társulás) által a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából készített éves terv. Az önkormányzat (önkormányzati társulás) által a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából készített éves terv.Tartalma: a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetétele a részben, vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok és várható ütemezésük az egyes feladatok ellátásához szükséges létszám a közfoglalkoztatás finanszírozásához rendelkezésre álló források A közfoglalkoztatási terv év közben módosítható.

13 Az önkormányzatok feladatai 2009. január 1-től 1. A 2008. december 31-én RSZS-ben részesülő személyek felülvizsgálata besorolás : - rendszeres szociális segélyezett - rendelkezésre állási támogatásban részesülő 2. Közfoglalkoztatási terv készítése 2009. évben: március 31-ig a helyi önkormányzat jegyzője felülvizsgálja az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők szociális ellátásra való jogosultságát, március 31-ig a helyi önkormányzat jegyzője felülvizsgálja az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők szociális ellátásra való jogosultságát, ezzel egyidejűleg a települési önkormányzat vagy társulása elkészíti a közfoglalkoztatási tervet, amelyet a munkaügyi központ, illetve szociálpolitikai kerekasztal véleményezését követően április 15-ig a képviselő-testület elfogad.ezzel egyidejűleg a települési önkormányzat vagy társulása elkészíti a közfoglalkoztatási tervet, amelyet a munkaügyi központ, illetve szociálpolitikai kerekasztal véleményezését követően április 15-ig a képviselő-testület elfogad. 2010. évtől kezdődően: a települési önkormányzat vagy társulása a közfoglalkoztatási tervet minden év január 31-ig készíti el, a települési önkormányzat vagy társulása a közfoglalkoztatási tervet minden év január 31-ig készíti el, a kirendeltség véleményét figyelembe véve az önkormányzat képviselő- testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve évente február 15-ig véglegesíti.a kirendeltség véleményét figyelembe véve az önkormányzat képviselő- testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve évente február 15-ig véglegesíti.

14 A program megvalósítását segítő további intézkedések Országos Foglalkoztatási Paktum Egységes foglalkoztatási-szociális adatbázis létrehozása Közfoglalkoztatási terv készítése Start Régió Program járulékmentesség biztosítása 3 éven keresztül azoknak a munkaadóknak, akik legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben, vagy településen lakó rendelkezésre állási támogatásban részesülő álláskeresőt foglalkoztatnak járulékmentesség biztosítása 3 éven keresztül azoknak a munkaadóknak, akik legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben, vagy településen lakó rendelkezésre állási támogatásban részesülő álláskeresőt foglalkoztatnak KKV+ program azok a vállalkozások, amelyek létszámukat legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresővel, vagy a legalább egy éve kereső tevékenységet nem folytató személlyel, vagy létszámleépítéssel érintett munkavállalóval bővítik, 1+1 évig foglalkoztatják, az első évben teljes járulékmentességet kapnak azok a vállalkozások, amelyek létszámukat legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresővel, vagy a legalább egy éve kereső tevékenységet nem folytató személlyel, vagy létszámleépítéssel érintett munkavállalóval bővítik, 1+1 évig foglalkoztatják, az első évben teljes járulékmentességet kapnak Szociális szövetkezetek támogatása Foglalkoztatási paktum kistérségi szinten Tranzit foglalkoztatási programok

15 Közfoglalkozást szervező közfoglalkoztatottak  Pályázat önkormányzatok részére közfoglalkoztatást szervező munkaerő bevonására – tervezett jelentkezési idő: február 15. és április 30 között.  A tervezett közfoglalkoztatással arányosan leosztott létszám.  Regionális munkaügyi központok által készített településsoros lista a legalább érettségizett álláskeresőkről, rszs-ekről, akik közül a nyertes foglalkoztató önkormányzat választ.  Forrás: MPA, maximum 12 hónapos bér- és közteher-támogatás.  Pályázatok értékelése több lépcsőben a regionális munkaügyi központoknál. A Közép-dunántúli régióban 62 fő foglalkoztatására lesz lehetőség.


Letölteni ppt "Út a munkához program Regionális Államigazgatási Kollégium 2009. március 20. Székesfehérvár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések