Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Út a munkához fórum Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.február 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Út a munkához fórum Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.február 9."— Előadás másolata:

1 1 Út a munkához fórum Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.február 9.

2 2 A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként

3 3 Útvonalterv az Út a munkához program bevezetéséhez a 2009.jan1.-2009. június 30.közötti időszakra feladatokÖnkormányzatok ÁFSZ határidők  Tájékoztatás x x 2009.jún.30.  Jogszabályok,eljárások 2009.febr.15.  Egységes Fogl.Szoc. x Adatbázis-kidolgozás2009.márc.15. bevezetés x2009.márc.15-31.  Közfoglalkozatási terv x  Adatok átadása a tervhez x2009.febr.15-ig  A terv elkészítése x2009.márc.15  A terv véleményezése x2009.márc.31.  A terv elfogadása x2009.ápr.15  Képzések a végrehajtók 2009.máj. 31. részére/önk.,áfsz/  Képzések előkészítése a x2009.márc.31. 35 év alattiak részére - Tananyagok kidolgozása x2009.márc.31. - A célcsoport iskolai vég- x x2009.február 28. zettségének felmérése

4 4 1.Tájékoztatási feladatok és formák  A végrehajtó szervezetek részére nyújtott információk: - Call center útján telefonon 2009 január 10-jun 30 között FSZH –ban működik Tel:06-1-459-1077,elsősorban a végrehajtók részére - Szakmai tájékoztató anyagok,útmutatók,eljárásrendek, - önkormányzatok,kirendeltségek részére/portálon elérhetőek –SZMM-FSZH,/ - Konferenciák - szakmai fórumok /-7000 fő részére-május végéig folyamatosan/ - Sajtó híradások - folyamatosan  Ügyfelek részére: - call center, kirendeltségeken,önkormányzatoknál –telefonon - írásos tájékoztató anyag –szórólap február 15-ig kikerül az önkormányzatokhoz,kirendeltségekhez -SZMM-ÁFSZ honlap-portál aktuális információk  Közvélemény,kisebbségi önkormányzatok,vállalkozói képviseletek részére: -szakmai fórumok,sajtó,portál

5 5 2.Jogszabályok,eljárásrendek  A tv felhatalmazása alapján: - Az egységes adatbázis vezetésére,adatszolgáltatásra,adatigénylés rendjére vonatkozó kormány rendelet - A tv által módosított álláskeresési és képzési szabályokra vonatkozó rendeletek módosítása-az ügyfél utak egyszerűbb szabályozására lenne szükség - A jogszabályok elfogadásának várható ideje 2009.február 28. - Az FSZH az igényelt szakmai javaslatokat a tárca részére elkészítette,átadta.  Eljárásrend készül a tv-ben foglalt feladatok egységes végrehajtására a munkaügyi központok kötelező használatra, az önkormányzatok részére ajánlásként - véglegesítés a jogszabályok elfogadását követően.

6 6 Az ügyfél útja  Önkormányzat: felülvizsgálat legkésőbb március 31-ig-de lehet hamarabb  aktív korúak ellátására jogosultság megállapítása rszs törvény szerint, rát –ra jogosultak –Közfoglalkoztatás - -rát megállapítása ha nincs közfoglalkoztatás vagy képzési támogatás  Munkaügyi központ kirendeltsége-kötelező együttműködés Álláskeresési megállapodás-közvetítés,elhelyezés-képzésbe vonás,szolgáltatás

7 7 3.Egységes Foglalkoztatási - Szociális Adatbázis  Az adatbázis fejlesztése novemberben elkezdődött, március 15-ig befejeződik. A felkészítések,betanítás március 31-tartanak az önkormányzati és kirendeltségi vezetők ügyintézők részére.  Az adatbázist az FSZH működteti- elektronikus adattovábbítás.  Az adatbázis tartalmazza: Rszs-ek teljes körét-statisztikai célra, azonosításra nem alkalmas módon A jegyző csak azt a kört,akit ő vitt az adatbázisba. Közös adatbázis,mely az IR-ben és az önkormányzattól megkapott együttműködésre kötelezett RÁT-ra jogosult kör Az OMFF –től megkapott adatok közül a foglalkoztatási kötelezettséget megsértők hatályos listáját,/jogerős határozatok alapján/melyet a közös adatbázissal összevetve az önkormányzat intézkedik a RÁT-tal összefüggésben/figyelmeztetés,támogatás megvonás/

8 8 Adatbázis működtető FSZH AdatszolgáltatóAdattartalom Önkormányzat Kirendeltségek OMMF Aktív korúak ellátására jogosultak/rszs,rát/ Adatbázis/ álláskeresők, rát- ra jogosult közfoglal- koztatottak jogsértők Álláskeresők,rát-ra jogosultak is

9 9 4.Közfoglalkozatási terv  Tervezett célcsoportok-tervezett feladatok- állami,vagy önkormányzati feladatok, amit az önkormányzat vagy saját maga,vagy más szervezet útján végez.  Adatok átadása a tervhez -ÁFSZ  A terv elkészítése -önkormányzatok  A terv véleményezése -ÁFSZ  A terv elfogadása Önkormányzatok Legkésőbb ápr. 15-ig

10 10 5.Közfoglalkozást szervező közfoglalkoztatottak  Pályázat önkormányzatok,illetve a közfoglalkoztatást végzők részére közfoglalkoztatást szervező munkaerő bevonására pályázat :február 15-április 30 között tervezett jelentkezési idő  kb 1500 közfoglalkoztatott, a tervezett közfoglalkoztatással arányosan leosztott létszám,leghátrányosabb kistérségekben kedvezőbb szám  rmk-k által készített településsoros lista a legalább érettségizett,szakképzett álláskeresőkről,rszs-ekről,akik közül a nyertes önkormányzat választ  Forrás :MPA max 12 hónapos bér és közteher támogatás  Pályázatok értékelése rmk-knál

11 11 6.A szakemberek felkészítése  Felkészítés tartalma.:Jogi változások,eljárási szabályok,fogalmak,együttműködés,ügyfélút egységes értelmezése,egymás szakterületeinek megismerése,adatbázis kezelése, információcsere  A felkészítés formái: rövid 1-3 napos tréningek január 21-től március közepéig kiscsoportokban,régiókban az önkormányzati mintahelyekre támaszkodva, kirendeltségi multiplikátorok /180 fő/ február 9-től-február 28-ig Szakmai fórumok-7200 fő-minden ügyintéző bevonására mód van - fontos az összehangolás, -a rendezvények a portálon /előadók,önkormányzatoktól,áfsz-től/ Távoktatás március 15-től május végéig

12 12 7.A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként

13 13 A képzésre kötelezettek összetétele  A képzési részvételre kötelezett 35 év alatti befejezetlen általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma mintegy 8000 fő (az ÁFSZ nyilvántartásában múlt év decemberében: 6537 fő)-az átsorolások során várható növekedés 1500 fő  Ugyanennyire tehető, az egyéb /nem rát jogosultak közt a létszámuk/  Végzettség szerinti becsült összetétel. 7. 8. osztály hiányzik 60-70 % Kevesebb befejezett osztállyal rendelkezik: 30 - 40 %.

14 14 A képzés célja  a 7.- 8. osztály elvégzése vagy  olyan szakképzettség megszerzéséhez szükséges bemeneti kompetenciák közismeretek elsajátítása, amelyek a közfoglalkoztatásban hasznosítható szakmák vagy hiányszakmák tanulásához kellenek.  a befejezést követően szakképesítés vagy rész-szakképesítés megszerzése.

15 15 A 35 év alatti alacsonyan iskolázottak képzésének előkészítése  Adekvát képzési programok kidolgozása folyamatban /márc 31-ig rkk-k, NSZFI/ /felzárkóztató 7.-8.osztály,szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák-hiányszakmák,közfoglalkoztatás szakmáinak alapkompetenciái/  Az érintett mintegy 8000 fő, a célcsoportba tartozó álláskereső leválogatása,képzési csoportokba való sorolása rmk-rkk együttműködés-február végéig  Képzésbe vonásuk kezdeményezése/forrás az rkk-kban rendelkezésre áll április 1-től  Információadás az önkormányzat részére a bevonásuk ütemezéséről, rendelkezésre állási támogatás megállapítása részükre

16 16 További szép napot!


Letölteni ppt "1 Út a munkához fórum Út a munkához fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató- helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.február 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések