Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) Anyagi- és eljárásjogi szabályok, adótervezés 2012. december 11. BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) Anyagi- és eljárásjogi szabályok, adótervezés 2012. december 11. BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA."— Előadás másolata:

1 A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) Anyagi- és eljárásjogi szabályok, adótervezés 2012. december 11. BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA

2 2012.12.11. 2.2. Tartalom I. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) ¬ Adóalanyiság, adómérték, kiváltott közterhek, ellátások ¬ Adminisztratív kötelezettségek ¬ Pro és kontra ¬ Potenciális alanyok – egyéni vállalkozó, egyéni cég, kkt., bt. ¬ Áttérés szabályai ¬ Ügyvédek, ügyvédi irodák II. Kisvállalati adó (KIVA) ¬ Adóalanyiság, adómérték, kiváltott közterhek, ellátások ¬ Adminisztratív kötelezettségek ¬ Áttérés szabályai ¬ Potenciális adóalanyok III. Gyakori kérdések ¬ A keddi adótanácsadói fogadóóra leggyakoribb kérdései – válaszokkal Szempontok: ¬ Anyagi- és eljárásjogi szabályok, az áttérés szabályai ¬ Kiknek éri meg? – adótervezés ¬ Ügyvédek, ügyvédi irodák mint potenciális kisadózók I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

3 2012.12.11. 3.3. I. A kisvállalkozók tételes adója (KATA) I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

4 2012.12.11. 4.4. I. KATA – Adóalanyiság ¬ Alanya lehet ¬ egyéni vállalkozó, egyéni cég ¬ kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt., kkt. ¬ A bejelentést követő hó első napjától, ha legalább egy magánszemélyt kisadózóként bejelentett. ¬ Nem lehet kisadózó az alkalmazott, segítő családtag, megbízási jogviszonyos személy. ¬ KATA választása esetén kisadózónak kell bejelenteni ¬ az egyéni vállalkozót, az egyéni cég tagját ¬ a kkt., bt. esetében mindazokat a személyeket, akik a cég tevékenységében részt vesznek (személyesen közreműködő tag, a megbízás alapján tevékenységet végző vezető tisztségviselő), kivéve ha munkaviszonyban vannak. ¬ Nem lehet kisadózóként bejelenteni pl. a bt. kültagját, ha a társaság működésében nem vesz részt. ¬ A KATA 6 millió Ft árbevétel felett is választható. ¬ DE: ha a várható árbevétel a kisadózó vállalkozásnál 6 millió Ft közelében van, vagy azt meghaladja, célszerű előzetes számításokat végezni. ¬ Nem választható ¬ biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység (TEÁOR 66.22); biztosítási, nyugdíjalap kiegészítő tevékenység (TEÁOR 66.29); saját, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 68.20) esetén, ha van bevétel ezen tevékenységekből ¬ ha az adószámot a bejelentést megelőző 2 évben felfüggesztették, törölték ¬ a KATA adóalanyiság megszűnésétől számított 2 éven belül I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

5 2012.12.11. 5.5. I. KATA – Adómérték ¬ Tételes adó ¬ Főállású kisadózó: 50 E Ft/fő/megkezdett naptári hónap - nincs legalább heti 36 órás munkaviszonya - nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak - nem külföldön biztosított személy - nem rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas - nem részesül rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban ¬ Nem főállású kisadózó: 25 E Ft/fő/megkezdett naptári hónap ¬ Tételes adó megfizetése: tárgyhót követő hó 12-ig, bevallás nincsen. ¬ 40%-os „büntető” adó ¬ Az (áfa nélkül) 6 millió Ft árbevétel feletti árbevétel részt (évesítve) a tételes adón túlmenően 40%-os adó sújtja. ¬ A 40%-os adó időarányosan értelmezendő, azaz a nem teljes évben KATA alany esetében a 40%-os adó (500 E Ft) * (megkezdett hónapok száma) árbevétel fölött fizetendő! ¬ A 6 millió Ft értékhatár a kisadózó vállalkozásra értendő, a bejelentett kisadózók számától függetlenül! ¬ A KATA alanyiság ebben az esetben is változatlanul fennmarad. ¬ A százalékos mértékű adót az adóévet követő év február 25-ig, vagy a KATA alanyiság megszűnésétől számított 30. napig kell bevallani és megfizetni. I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

6 2012.12.11. 6.6. I. KATA – Kiváltott közterhek, ellátások ¬ a KATA által kiváltott adók és járulékok ¬ vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni szja, átalányadó ¬ társasági adó ¬ kisadózótól levont szja, járulékok, 14% egészségügyi hozzájárulás ¬ kisadózó után fizetendő szociális hozzájárulási adó, 10% és 27% egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás ¬ A kisadózó nem mentesül ¬ A munkavállalónak juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. ¬ Külön kell bevallani és megfizetni a helyi adókat. ¬ KATA keletkeztette ellátások ¬ Főállású kisadózó: biztosítottnak minősül ¬ jogosultságot szerez a Tbj.-ben és 1991. évi IV. tv.-ben meghatározott valamennyi ellátásra, de a pénzbeli ellátások (táppénz, nyugdíj, thgys, gyed) számításának alapja: 81 300 Ft/hó ¬ Nem főállású kisadózó: nem minősül biztosítottnak ¬ Nem kell a KATA-t megfizetni arra a hónapra ¬ amelynek egészében a kisadózó táppénzt, baleseti táppénzt, tgyás-t,gyes-t, gyed-et, gyermeknevelési támogatást, ápolási díjat kapott és ténylegesen nem végez munkát ¬ egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, stb. ¬ A kiadózó vállalkozás ezt a tárgyhót követő hó 12-ig köteles a NAV-nak jelenteni. I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

7 2012.12.11. 7.7. I. KATA – Adminisztratív kötelezettségek I. ¬ Bejelentkezés KATA alá 2013-ra ¬ 2012. december 1-31. közötti időszakban ¬ ügyvédek: T101 jelű adatlapon ¬ egyéni vállalkozók: T101E ¬ Kkt, Bt, egyéni cég: T201T ¬ tevékenységet kezdők: egyablakos rendszerben, elektronikus úton ¬ EVA alanyoknak jelenleg hatályos jogszabály szerint ki kell jelentkezniük 2012. december 1-20-ig ¬ De! T/9401 törvényjavaslat szerint: a KATA alanyiság létrejötte napját megelőző nappal automatikusan megszűnik az EVA alanyiság ¬ KATA alanyiság megszűnik ¬ kijelentkezéssel (bejelentés hónapjának utolsó napjával) ¬ ha a végrehajtható adótartozás a negyedév utolsó napján > 100e Ft ¬ adószám-felfüggesztés esetén ¬ KATA alá bejelentett tag a társaságból kilép, vagy nem magánszemély tag belép ¬ ha az adó- vagy vámhatóság jogerős határozatban mulasztási vagy jövedéki bírságot állapított meg a kisadózó terhére az alábbiak egyike miatt ¬ számla, nyugtaadás elmulasztása, ¬ be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, ¬ igazolatlan eredetű áru forgalmazása ¬ átalakulás pl. kft-vé, stb. I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

8 2012.12.11. 8.8. I. KATA – Adminisztratív kötelezettségek II. ¬ Kisadózó vállalkozás adminisztrációja ¬ bevételi nyilvántartás elég, (kivéve áfa alanyiság esetén, ahol pénztárkönyv/naplófőkönyv és áfa analitika is szükséges) ¬ a számviteli törvénynek nem alanya ¬ bizonylatmegőrzés a kiállítás adóévétől számított 5. naptári év végéig ¬ számlán fel kell tüntetni: „Kisadózó” (ha nem, Art. szerinti mulasztási bírság) ¬ 13KATA nyomtatványon (adóévet követő év február 25-ig, ill. a KATA alanyiság megszűnésétől számított 30. napig ) nyilatkoz ik ¬ az árbevétel nagyságáról ¬ bevallja a 40%-os adót ¬ adatot szolgáltat, ha bármely adóalanynak éves szinten 1 millió Ft-ot meghaladó értékben bocsátott ki számlát. ¬ Kisadózó vállalkozás számláját befogadó adminisztrációja ¬ a 08-as bevalláson a számla befogadója nyilatkozik az 1 millió Ft-ot meghaladóan egy kisadózó vállalkozástól befogadott számlák tekintetében. I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

9 2012.12.11. 9.9. I. KATA – Adminisztratív kötelezettségek III. ¬ Ügyvédi tevékenység szüneteltetésének általános eljárási szabályai ¬ határozott vagy határozatlan időre, min. 3 hónap ¬ BÜK Elnökség hozzájárulása ¬ helyettesítő ügyvéd nyilatkozata ¬ ügyvédi igazolvány és szárazbélyegzők leadása ¬ Adóadminisztráció ¬ a BÜK a jóváhagyást követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltat a NAV felé ¬ tárgyhót követő 12-ig a KATA-val kapcsolatban bejelentés a NAV felé ¬ ügyvéd köteles a szüneteltetés kezdetétől számított 15 napon belül a T1011-es nyomtatványon egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére bejelentkezni (amennyiben más biztosítási jogviszonnyal járó jogviszonya nincsen) ¬ ügyvéd köteles 30 napon belül soron kívüli bevallást benyújtani és az adót megfizetni: iparűzési adó, áfa ¬ pénzforgalmi számla megszüntetése / fenntartása (nyilatkozat pénzintézet felé) I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

10 2012.12.11. 10. I. KATA – Pro és kontra ¬ Előnyök ¬ kiszámítható és tervezhető adófizetési kötelezettség ¬ rugalmas be- ill. kilépés (az adózás naptári hónapra választható) ¬ egyszerűbb nyilvántartás, különösen: ¬ alanyi ÁFA-mentesség esetén ¬ ha a társas vállalkozás minden tagja kisadózóként van bejelentve és nincs alkalmazott, vagy a tevékenységben részt nem vevő kültag (a részére fizetendő osztalék jelenlegi tisztázatlan adójogi kezelése miatt) ¬ Hátrányok ¬ jelentési kötelezettség mind a kisadózó vállalkozás, mind az üzleti partner részéről az éven belüli 1 millió Ft-ot meghaladó teljesítés esetén, ¬ törvényi vélelem a munkaviszonyra, mely csak akkor dönthető meg, ha bizonytani tudjuk, hogy az alábbi feltételekből legalább kettő fennáll ¬ az éves bevétel több, mint 50%-a más vevőtől származik ¬ a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte ¬ a vevőnek nem volt utasítási joga a tevékenység végzésének módjára ¬ a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában volt ¬ szükséges eszközöket, anyagokat nem a vevő adta ¬ a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozta meg ¬ a kihirdetett jogszabályszöveg alapján EVA alanyiság négy évig nem választható (nem hivatalos forrás szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a KATA alanyiság megszűnése után közvetlenül EVA-ba vissza lehessen lépni) I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

11 2012.12.11. 11. I. KATA – Pro és kontra / Egyéni vállalkozó, egyéni cég ¬ Általánosságban megéri ¬ alacsony költséghányaddal, kis költséggel dolgozó vállalkozások számára ¬ ha az árbevétel 6 millió Ft közelében mozog ¬ 6 millió Ft árbevétel felett illetve nyugdíjasoknál értékhatárra tekintet nélkül kalkuláció szükséges ¬ Konkrétan ¬ főállású egyéni vállalkozó ¬ ha eddig 108 E Ft garantált bérminimum után fizette a járulékokat, és az árbevétel 6 millió Ft közelében van ---> mindenképp megéri az áttérés 12 x [(108.000 x 112,5% x 27%) + (108.000 x 150% x 8,5%) + (108.000 x 10%)] > 12 x 50.000 12 x 57.375 > 12 x 50.000 688.500 > 600.000 ¬ mellékfoglalkozású egyéni vállalkozó (ez ügyvédeknél nem releváns) ¬ kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók (pl. nyugdíjas) járulékai vs. KATA: ¬ Kalkulációt igényel, hogy az áttérés kifizetődő-e a havi fix 25 E Ft-os KATA fizetési kötelezettséghez képest, önmagában a járulékok alapján a döntést nem lehet meghozni: (12 x 108.000 x 10%) + (12 x 6.600) vs. 12 x 25.000 208 800 vs. 300 000 ¬ jelenlegi adóhatósági álláspont szerint a 12 x 6660 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot nem kell megfizetni KATA alanyiság esetén ¬ 10% nyugdíjjárulék fizetés hiányában ugyanakkor a nyugdíj emelést sem lehet kérelmezni I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

12 2012.12.11. 12. I. KATA – Pro és kontra / bt., kkt. ¬ Általánosságban megéri, ha ¬ relatíve kevés (legfeljebb 2) fő vesz részt a vállalkozás működtetésében ¬ alacsony költséghányaddal, kis költséggel dolgozó vállalkozások ¬ az árbevétel 6 millió Ft környezetében mozog ¬ Konkrétan Kiindulási pont: a társaság egyik tagja az ügyvezető és ténylegesen munkavégző egy személyben (beltag), a másik tag „passzív” (kültag) ¬ főállásúnak minősülő tag ¬ esetében érvényesek a főállású egyéni vállalkozónál elmondottak: a 108 E Ft garantált bérminimum havi közterhe > 50 E Ft tételes adó ---> mindenképp megéri az áttérés ¬ mellékfoglalkozásúnak minősülő tag ¬ jelenlegi adózási formában csak akkor fizetendő a munkavégzés utáni közteher, ha a tag személyesen közreműködik, így jövedelem kivét hiányában összehasonlítandó: (eredmény utáni 10% szja + az osztalék után fizetendő 16% SZJA és 14% EHO) vs. 12 x 25 E Ft ---> kalkulációt igényel, hogy az áttérés kifizetődő-e ¬ kiegészítő tevékenységű tag ¬ esete megegyezi a mellékfoglalkozásúnak minősülő taggal ---> kalkulációt igényel, hogy az áttérés kifizetődő-e I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

13 2012.12.11. 13. I. KATA – Áttérésről röviden ¬ Áttérés egyéni vállalkozók esetén ¬ az áttérést megelőzően realizált, de pénzügyileg az áttérést követően rendezett ¬ bevétel az Szja tv. szerint adózik, nem „KATA-s bevétel” ¬ kiadás az Szja tv. szerinti költség, akkor is ha kiegyenlítésük a KATA-s adóalanyi időszakban történt meg ¬ az áttéréskor meglévő készleteket adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartani mindaddig, míg a KATA-s adóalanyiság fennáll ¬ az áttérést megelőző időszak összes elhatárolt veszteségéből a KATA-s adóalanyiság időszakának minden 12 hónapjában 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni ¬ Áttérés cégek esetében ¬ a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak ¬ mivel a „KATA-s” vállalkozás profitját pótlólagos adókötelezettség nélkül fizetheti ki a tagoknak, ezért a „KATA-s” adóalanyiság előtti időszak eredménye után 16% adó fizetendő, melynek értéke: + ET, LT, MSZE, jóváhagyott osztalék - tárgyi eszközök könyv szerinti értéke = osztalék utáni adót kiváltó adó alap x 16% ¬ az adó 3 részletben fizetendő: 1. áttéréskor 2-3. áttérést követő évek febr.25. ¬ az áttérést megelőző időszak összes elhatárolt veszteségéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

14 2012.12.11. 14. I. KATA – teendők áttéréssel kapcsolatban ügyvédek számára ¬ Egyéni vállalkozó ügyvéd („egyéni ügyvéd”) ¬ Ha EVA alany  EVA hatálya alól történő kijelentkezés december 1-20. a között (jogvesztő határidő vs. T/9401 törvényjavaslat) ¬ Ha ÁFA mentességet szeretne  bejelentés legkésőbb december 31-én (értékhatár 2013-ban: 6 millió Ft) ¬ KATA hatálya alá történő bejelentkezés  legkésőbb december 31-én, ha 2013. január 1-től KATA alany kíván lenni ¬ Fenti esetekben ’T101 nyomtatvány benyújtása szükséges  célszerű egy nyomtatványon megtenni ¬ Biztosítottként történő bejelentést is meg kell tenni ’T1041-es nyomtatványon?  eddig elérhető információk és szóban kapott tájékoztatás szerint nem I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

15 2012.12.11. 15. I. KATA – egyszemélyes ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd I. ¬ Egyszemélyes ügyvédi iroda nem választhatja! ¬ Tehát működési formaváltás szükséges: ügyvédi iroda  egyéni ügyvéd ¬ Ügyvédi iroda megszüntetése (Ügyvédi tv. 15. § és 76. §) ¬ Alapítói döntés (kérelem) benyújtása a Budapesti Ügyvédi Kamarához ¬ Kamara a benyújtást követő ülésen, de legfeljebb 40 napon belül dönt ¬ Kérelem keltét követő 15 napon belül bejelentés a NAV-hoz a megszüntetési döntés tényéről (’T201 nyomtatvány) ¬ Kamara döntése (végzés)  egyéni ügyvédként történő NAV bejelentkezéshez közvetlenül NEM szükséges, de Art. 17. § (4) szerinti bejelentési kötelezettség fennáll a végzés kézhezvételét követő 15 napon belül ¬ Egyéni ügyvédként történő bejelentkezés a NAV-hoz ’T101-es nyomtatványon ¬ Adószám kérése ¬ Alanyi áfa mentesség választása ¬ KATA választása I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

16 2012.12.11. 16. I. KATA – egyszemélyes ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd II. ¬ Ügyvédi iroda megszüntetésének kedvezőtlen adózási következményei lehetnek ¬ Nincs adózási szempontból jogutódlás az ügyvédi iroda és az egyéni ügyvéd között  adófizetési kötelezettség! ¬ Az iroda eredménytartaléka után adófizetési kötelezettség ¬ 16% SZJA és ¬ 14% EHO, max. 450 000 Ft ¬ Fentieken felül a tárgyévi eredmény is adóköteles, amely az ügyvédi iroda megszűnése miatt nem tartalékolható (kötelező az „osztalék” kivétele) ¬ Nem pénzben kivett eszközök után áfa fizetési kötelezettség ¬ Megszűnéssel kapcsolatos adminisztráció ¬ Záró beszámoló, megszűnéssel kapcsolatos soron kívüli adóbevallások valamennyi adónemről ¬ 2012. december 31-i megszűnési nap esetén nincs jelentős adminisztrációs többletteher egy átlagos évzáráshoz képest I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

17 2012.12.11. 17. I. KATA – többtagú ügyvédi iroda  KATA-s egyéni ügyvéd ¬ Ügyvédi iroda tagjai KATA-t nem választhatnak ¬ A KATA-zni kívánó ügyvéd(ek), mint tag(ok) kilépése szükséges ¬ Ügyvédi iroda fennmaradásához legalább 1 tagnak „maradnia kell” ¬ Lépések ¬ Elszámolás a KATA-t választani kívánó kilépő taggal ¬ Fő szabály szerint a kilépő ügyvéd a tulajdoni hányada arányában „magával viszi” a kilépéskori időpontban meglévő eszközöket, felhalmozott eredményt  ügyvédi iroda megszűnésével analóg adójogi következmények az iroda-tag viszonylatában! ¬ Közbenső mérleg készítése szükséges évközi kilépés esetén! ¬ Egyéni ügyvédként történő regisztráció a Kamaránál ¬ Egyéni ügyvéd bejelentkezése a NAV-nál ’T101-es nyomtatványon ¬ Rövid kitérő: ügyvédi társulás és a KATA ¬ Ügyvédi társulás tagjai szuverén adóalanyok  amennyiben egyéni ügyvédek akkor választhatják a KATA alanyiságot külön-külön! I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

18 2012.12.11. 18. II. A kisvállalati adó (KIVA) I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

19 2012.12.11. 19. II. KIVA – Adóalanyiság ¬ Alanya lehet ¬ egyéni cég, bt., kkt., kft., zrt. ¬ végrehajtó-, ügyvédi-, közjegyzői, szabadalmi ügyvivői iroda ¬ szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, külföldi vállalkozó ¬ Adóalanyiság feltételei ¬ átlagos állományi létszám az adóévben < 25 fő (kapcsoltság vizsgálata!) ¬ az adóévet megelőző év árbevétele és mérlegfőösszege várhatóan < 500 millió Ft (kapcsoltság vizsgálata!) ¬ üzleti év mérlegforduló napja december 31., a beszámoló pénzneme Ft ¬ az adószámot a bejelentést megelőző 2 évben nem törölték ¬ a bejelentés napján nem lehet 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozás ¬ Megszűnik az adóalanyiság ¬ ha az adótartozás > 1 millió Ft (figyelési időszak: negyedéves) ¬ adószám-felfüggesztés esetén ¬ ha az adó- vagy vámhatóság jogerős határozatban mulasztási vagy jövedéki bírságot állapított meg a kisadózó terhére az alábbiak egyike miatt ¬ számla, nyugtaadás elmulasztása, ¬ be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, ¬ igazolatlan eredetű áru forgalmazása ¬ ha az árbevétel 500 millió Ft, átlagos állomány 50 fő fölé emelkedik ¬ az adóalanyiság megszűnésétől számított 2 éven belül az adóalanyiság ismételten nem választható, stb. I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

20 2012.12.11. 20. II. KIVA – Adóalap, adómérték, kiváltott közterhek ¬ Adómérték ¬ adóalap x 16%, ahol + pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések = adóalap, (de legalább a személyi jellegű kifizetések összege) ¬ Példák a pénzforgalmi adómegállapítás miatti korrekciókra ¬ +/- hitel, kölcsön ¬ +/- tőkekivonás, -bevonás ¬ +/- osztalék, osztalékelőleg, ellátmány ¬ + térítés nélküli tartozásátvállalás, eszközátadás, szolgáltatásnyújtás ¬ korrekciót eredményező további területek: ¬ transzferárak, alultőkésítés, ésszerűtlen gazdálkodás ¬ Kiváltott közterhek I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink KIVA által nem kiváltott adók ¬ Minden más közteher, pl.: ¬ Osztalék utáni szja (16%) és EHO (14%) ¬ Munkavállalót terhelő járulékok ¬ Ügyvéd egyéni járulékai ¬ Általános forgalmi adó ¬ Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók KIVA által kiváltott adók ¬ Társasági adó (10%) ¬ Szociális hozzájárulási adó (27%) ¬ Szakképzési hozzájárulás (1,5%)

21 2012.12.11. 21. Kitérő – SZOCHO kedvezmények 2013-tól Foglalkoztatott Szociális hozzájárulási adó … Ft bérösszegig 1. év2. év3. évn. év Szakképzetlen munkaerő (kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott (FEOR 9)) 12,5% 100 e Ft Fiatal/idős munkavállaló ( 55 életkor) 12,5% 100 e Ft Pályakezdő munkavállaló (180 nap munkaviszony és < 25 év) 0%* 27% 100 e Ft Tartósan álláskereső személy (a foglalkoztatását megelőző 9 hónapon belül 6 hónapig álláskereső (ÁFSZ igazolás)) 0%* 12,5%27% 100 e Ft Családalapító (GYES/GYED/GYET után foglalkoztatott) 0%* 12,5%27% 100 e Ft Új munkavállaló (szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások) 0%* 12,5%27% 100 e Ft Kutató (kutató munkakör; kutatóhelynek minősülő kifizető;doktori (PhD) vagy magasabb tud. fokozat) 0%* 500 e Ft * Szakképzési hozzájárulás sem fizetendő. I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

22 2012.12.11. 22. II. KIVA – Adminisztráció ¬ Adóbevallás ¬ a KIVA választásának jogvesztő határideje dec. 20., a választás visszavonásának jogvesztő határideje jan. 15. – változni fog ¬ a bejelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet ¬ nyomtatvány:’T203KV ¬ a KIVA alanya bevallását az adóévet követő máj.31-ig benyújtja ¬ nyomtatvány: 13KIVA ¬ adóelőleg fizetési kötelezettségének eleget tesz ¬ havi bevallás esetén a tárgyhót követő hónap 12-éig (ha az adófizetési kötelezettség az adóévet megelőző évben > 1 millió Ft) ¬ negyedéves bevallás esetén a negyedévet követő hónap 12-éig (ha az adófizetési kötelezettség az adóévet megelőző évben < 1 millió Ft) (az adóalanyiság 1. évében a kritérium: előző évi árbevétel > v.<100 millió Ft) ¬ Adminisztrációs terhek, hátulütők ¬ pénzforgalmi szemléletben kisebb a tervezés bizonyossága ¬ a bevallás rövid határideje miatt a bizonylatokat hamarabb kell eljuttatni a könyvelésnek I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

23 2012.12.11. 23. II. KIVA – Potenciális adóalanyok ¬ Kinek érheti meg? ¬ ahol magas a személyi jellegű kifizetések összes ráfordításon belüli aránya  a KIVA kapcsolódó közterheket vált ki! ¬ az áttéréskor alacsony a tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke ¬ Jelentősége: a TAO-val szemben a KIVA esetében nincs lehetőség értékcsökkenési leírással adóalapot csökkenteni, így mindez a KIVA szempontjából kedvező ¬ a pénzforgalmi szemléletű eredménylevezetés nem jelent túlzott többletterhet a vállalat könyvviteli, adminisztrációs rendszerének ¬ gyakoriak a késedelmes fizetések, nemteljesítések ¬ Egy ügyvédi iroda példája, amelynek megéri a KIVA ¬ Egyszemélyes ügyvédi iroda, 1 fő nyugdíjas tag ¬ Árbevétel 13-17 M Ft, költség (kivéve bér) 5-7 M Ft ¬ 3-4 fő alkalmazott, ebből 1 fő titkárnő és 2-3 fő ügyvédjelölt ¬ Jelentősége: a KIVA béreket terhelő közterheket vált ki! ¬ Viszonylag kevés és alacsony könyv szerinti értékű tárgyi eszközök ¬ Beruházást, létszámváltozást a következő években nem terveznek I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

24 2012.12.11. 24. II. KIVA –Potenciális adóalanyok ¬ Modellszámítás az előző évek számadatai alapján, amely a példában egybeesik a tervezett számokkal ¬ A vázolt példában több százezer forint adómegtakarítás éves szinten! I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

25 2012.12.11. 25. II. KIVA – Potenciális adóalanyok ¬ Kevés az idő december 20-ig és lehet, hogy a KIVA lenne adó szempontból az optimális megoldás, de ezt még nem tudjuk? ¬ Időt kell nyerni! ¬ a parlament előtt lévő tv-javaslat szerint a határidő 2013. január 15. lenne ¬ Többszemélyes ügyvédi irodánál, 2013-ban derül ki egyvalaki számára, hogy KIVA-zna, de az ügyvédi iroda nem tért át? ¬ KIVA-t újonnan(!) alakult adózó választhatja ¬ KIVA-t választani kívánó tag pl. közös megegyezéssel megszünteti tagsági jogviszonyát az ügyvédi irodában ¬ 2013-ban év közben egy egyszemélyes ügyvédi irodát alapít újonnan ¬ Megvalósíthatóság a KIVA tv. 19 § (9) bekezdés értelmezésén múlik: újonnan alakult adózónak” minősül-e a korábban kivált tag egyszemélyes ügyvédi irodája? – Valószínűnek tartjuk, hogy igen! ¬ Jogutódlással történő átalakulást (kiválás) NEM javasoljuk 2013-ban! ¬ Jogutód valószínűleg nem minősül „újonnan alakult adózónak”, így KIVA-t sem választhat év közben! I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

26 2012.12.11. 26. II. KIVA – Potenciális adóalanyok ¬ Többszemélyes ügyvédi irodánál, mindenki KIVA-zna, de egyvalaki év közben meggondolja magát 2013-ban és „kiszállna”? ¬ „Egyvalaki” közös megegyezéssel lépjen ki az irodából, de NE jogutódlással váljon ki és ne úgy alapítson pl. egy egyszemélyes ügyvédi irodát! ¬ Oka: jogutódlással történő átalakulásnál a jogelőd ügyvédi iroda mindenképpen elveszíti a KIVA-t 2013-ra! I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

27 2012.12.11. 27. III. Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a keddi adótanácsadói fogadóórákon I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

28 2012.12.11. 28. III. GYIK ¬ Melyik tevékenységi formát válasszam: ügyvédi iroda vagy egyéni vállalkozó ügyvéd? ¬ Választáshoz egyik döntő elem az adózás ¬ 6 M Ft körüli éves árbevétel esetében egyéni ügyvéd (KATA!) ¬ Jóval magasabb árbevétel és több tag, alkalmazott esetében az ügyvédi iroda lehet kedvezőbb ¬ KIVA választásának lehetősége ¬ TAO választása esetén az év végén keletkező, 10% társasági adóval leadózott eredmény eredménytartalékba helyezhető  egyéni ügyvéd nem tartalékolhat! ¬ További döntő tényező: támogatások! ¬ Mit tegyek, ha egyedül végzem az ügyvédi tevékenységemet egyszemélyes ügyvédi irodában, KATA-t szeretnék választani, de az ügyfelek irányában nem szeretnék „egyéni vállalkozóként” illetve „kisadózóként” megjelenni? ¬ Ügyvédi iroda  egyéni ügyvéd ¬ Ügyvédi társulás létrehozása ¬ A „kisadózó” státusz nem titkolható el teljesen (ld. számla tartalma!). I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

29 2012.12.11. 29. III. GYIK ¬ Egyszemélyes ügyvédi iroda tagjaként szüneteltetném a tevékenységemet, amelyet a Kamarához bejelentek. Ügyvédi irodám társasági adóalany. Ekkor az iroda adókötelezettségei is szünetelnek? ¬ Nem, mivel az iroda önálló jogi személy, így adókötelezettsége elválik a tag adókötelezettségétől  az iroda adó- és számviteli kötelezettségei továbbra is fennállnak ¬ Bankszámla fenntartási kötelezettség is fennáll ¬ Egy csökkentett összegű tagdíjfizetési kötelezettség is megmarad a területi Kamara irányában ¬ Probléma: fenti többletköltség jelentős lehet, ha a szünetelés huzamosabb időn keresztül fennáll ¬ Megoldás: ügyvédi iroda megszüntetése és kamarai tagság megszüntetése? I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

30 2012.12.11. 30. III. GYIK ¬ Gyermekvállalásra készülök, köteles vagyok-e szüneteltetni az ügyvédi tevékenységemet? ¬ Nem ¬ Nyújthatok-e jogi szolgáltatást anyasági ellátás igénybe vétele alatt? ¬ TGYÁS / GYED jogosultság feltétele ¬ Ebtv. 41. § (1) b) pontja és Ebtv. 42/C. § a) pont ¬ Nem jár a TGYÁS / GYED, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja ¬ Fenti pénzbeli ellátások feltétele: nem vesz fel díjazást ÉS nem is végez személyes közreműködést  anyasági támogatásokat kap és minimum járulékfizetési kötelezettsége sincsen ¬ Az anyaság kamarai bejelentése csökkentett összegű kamarai tagdíjfizetést tesz lehetővé I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

31 2012.12.11. 31. III. GYIK ¬ 1953-ban született nő vagyok, szeretnék az előrehozott öregségi nyugdíj jogutódjában, azaz a korhatár előtti ellátásban részesülni. Milyen főbb feltételeknek kell megfelelnem? Szüneteltetnem kell-e a tevékenységemet? ¬ Feltételek ¬ Betöltött 59. év ¬ Korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati idő ¬ Korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesülhet ¬ Korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem állhat (elégséges egyetlen nap „kiesés”!) ¬ Aktív kamarai tagság idejére a biztosítás fennáll  szükséges a tevékenység szüneteltetése, amelyet a Kamara felé be kell jelenteni! ¬ Probléma: szüneteltetés egy napra nem lehetséges… ¬ Hatályban marad-e az EVA törvény 2013-tól? ¬ Igen I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

32 2012.12.11. 32. III. GYIK ¬ Egyszemélyes ügyvédi iroda tagja vagyok, az irodám EVA alany, 2011. november 1-je óta folyamatosan szüneteltetem a tevékenységemet, várhatóan 2013. első negyedévében kezdeném újra a tevékenységemet az irodában. Maradhat-e EVA alany az irodám 2013-ban is? ¬ Jogi személy esetében EVA hatálya alatt maradás feltétele a folyamatos „árbevétel” elszámolás ¬ Eva tv. 2. § (3) e) pont szerinti feltétel teljesítéséhez a gyakorlatban a NAV a főtevékenység szerint elszámolt értékesítés nettó árbevételét fogadja el (jogi szolgáltatás, jogi tanácsadás, stb.), évente legalább 1 db kimenő számlában ¬ Feltétel teljesítése nem lehetséges, mert nem jogosult az ügyvéd tevékenység végzésére a szünetelés időszakában! ¬ Az ügyvédi iroda általi tárgyi eszköz bérbeadásból (ingatlan, számítógép) származó árbevétel elérése elégséges-e? ¬ Nem elégséges: EVA hatálya alól ki kell jelentkezni, mivel az „árbevétel” elérésére vonatkozó feltételt nem teljesíti 2012-ben! I. KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák II. KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? III. Gyakori kérdések Elérhetőségeink

33 Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Siklós Márta H 1027 Budapest, Kapás u 6-12 B/V T +36 1 279 29 30, F +36 1 209 48 74 E siklos.marta@leitnerleitner.hu

34 Wien ┌ Linz Salzburg TSCHECHIEN Praha SLOWAKEI Bratislava UNGARN Budapest RUMÄNIEN Bucureşti SERBIEN Beograd BOSNIEN UND HERZEGOWINA Sarajevo ┌ KROATIEN Zagreb SLOWENIEN Ljubljana Zürich SCHWEIZ ÖSTERREICH ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌

35 2012.12.11. 35. ¬ LeitnerLeitner Consulting d.o.o. SRB 11000 BEOGRAD, Uzun Mirkova 3 T +381 11 655 51 05, F +381 11 655 51 06, E office.belgrade@leitnerleitner.com ¬ BMB Leitner k.s. SK 811 01 BRATISLAVA, Zámocká 32 T +421 2 591 018-00, F +421 2 591 018-50, E bratislava.office@bmbleitner.sk ¬ Adevaris Romania RO 020334 BUCUREŞTI, Str Gara Herastrau 2-4, Et 7 T +40 21 528 57 57, F +40 21 528 57 50, E office@adevaris.com ¬ Leitner + Leitner Kft H 1027 BUDAPEST, Kapás utca 6-12, Viziváros Office Center T +36 1 279 29-30, F +36 1 209 48-74, E office@leitnerleitner.hu ¬ LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 4040 LINZ, Ottensheimer Straße 32 T +43 732 70 93-0, F +43 732 70 93-156, E linz.office@leitnerleitner.com ¬ Leitner + Leitner d.o.o. SI 1000 LJUBLJANA, Dunajska cesta 159 T +386 1 563 67-50, F +386 1 563 67-89, E office@leitnerleitner.si ¬ VORLÍČKOVÀ PARTNERS s.r.o. CZ 110 00 PRAHA 1, Jungmannova 31 T +420 233 111-100, F +420 233 111-133, E office@vorlickova.com ¬ LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 5020 SALZBURG, Hellbrunner Straße 7 T +43 662 847 093-0, F +43 662 847 093-825, E salzburg.office@leitnerleitner.com ¬ Leitner + Leitner Revizija d.o.o. BIH 71 000 SARAJEVO, Kranjčevićeva 4a/I T +387 63 684-883, F +387 33 206-181, E office@leitnerleitner.ba ¬ LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater A 1030 WIEN, Am Heumarkt 7 T +43 1 718 98 90, F +43 1 718 98 90-804, E wien.office@leitnerleitner.com ¬ Leitner + Leitner Consulting d.o.o. HR 10000 ZAGREB, Radnička cesta 47/II T +385 1 60 64-400, F +385 1 60 64-411, E office@leitnerleitner.hr ¬ LeitnerLeitner Zürich AG CH 8001 ZÜRICH, Bahnhofstraße 69a T +41 44 226 36-10, F +41 44 226 36-19, E zuerich.office@leitnerleitner.com www.leitnerleitner.com KATA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kinknek éri meg? Áttérés Ügyvédek / ügyvédi irodák KIVA Adóalanyiság Adómérték Kiváltott közterhek Adminisztráció Kiknek éri meg? Gyakori kérdések Elérhetőségeink


Letölteni ppt "A kisvállalkozók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) Anyagi- és eljárásjogi szabályok, adótervezés 2012. december 11. BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések