Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRSZ Szakmai nap Vass Tímea Dr.Koller József

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRSZ Szakmai nap Vass Tímea Dr.Koller József"— Előadás másolata:

1 MRSZ Szakmai nap Vass Tímea Dr.Koller József
LÉGIJOG MRSZ Szakmai nap Vass Tímea Dr.Koller József 2014.június 07

2 Előadás témái Nemzetközi légijog Hazai légijog
Chicagoi egyezmény- ICAO Nemzetközi szervezetek a légiközlekedésben SES Hazai légijog Szervezetek légiközlekedésben EU rendeletek adaptálása a hazai jogrendbe: Rugalmas légtérfelhasználás Szakszolgálati engedélyek

3 ICAO és a Chicagoi Egyezmény
Előzmények: 1942. USA, Kanada, Nagy-Britannia titkos diplomáciai tevékenységének megkezdése 1942. január Shelmerdine Report 1942. vége Dr. Edward Warner – „Légifolyosók a béke felé” Az USA politikájának, a háború utáni nemzetközi polgári repülés jellemzői 1943. Teheráni Csúcstalálkozó – a nemzetközi polgári repülés utáni szabályozásra vonatkozó elképzelések felvetése 1944. augusztus – Szovjetunió területén csak szovjet légitársaság és személyzet repülhet Az USA álláspontja: A tengelyhatalmak nem rendelkezhetnek repülőiparral de még önálló légitársasággal sem, belső forgalmukat is külföldi légitársaságok szolgálják ki az Egyesült Nemzetek szervezésével. Az összes többi ország saját maga határozhatja meg belső repülési fejlesztésit és szolgáltatásait, saját tulajdonú légitársasággal rendelkezhet. Az összes nemzetközi légitársaság szabad vállalkozásként működhet, csakis a piac által szabályozottan. A légtér használata és a repülési és leszállási jogok megadása az államok szabad alkujának tárgya kell, hogy legyen, beleértve azt a jogot, hogy bármelyik légitársaság szabadon vehessen fel utast, árut vagy poggyászt. A nemzetközi repülés jövőbeni szabályozását célzó nemzetközi konferencia összehívása előtt kétoldalú egyeztetést kell folytatni az USA elképzeléseinek érvényre juttatására. A Szovjetúnió azért hívja vissza küldötteit, mert olyan államok is meghívást kapnak a chicagoi konferenciára, akik a Szovjetúnióval szemben ellenséges jobboldali politikát folytattak.

4 ICAO és a Chicagoi Egyezmény
A Chicagoi konferencia összehívása: 1944. szeptember – a nemzetközi polgári repülési értekezlet összehívása – Chicagói konferencia összehívása 1944. november 01. – a konferencia megnyitása Négy bizottság létrehozása: I. Sokoldalú repülési egyezmény és nemzetközi repülési szervezet kialakítása II. Technikai szabványok és eljárások III. Ideiglenes útvonalak kijelölése IV. Ideiglenes tanács összeállítása Repülési és gazdasági kérdések megvitatása Az Egyesült Királyság a nemzetközi szervezet ellenőrzése alatt működő meghatározott elvek szerint elosztott légiútvonalakon üzemelő, kijelölt nemzetközi légitársaságok együttműködését szorgalmazza Szovjetúnió: szuverén területére megállapodásokban rögzített módon léphetnek be az utasok és az áruforgalom, de külföldi repülőgépek nem USA: általánosan elfogadott nemzetközi szabályok szerint, miden ország minden egyes légitársasága számára biztosítani kívánja a szabad repülés és leszállás jogát, egy a piaci verseny szabályai által meghatározott rendszerben, az általános kereskedelmi alapelvek mentén 55 ország kap meghívást: Egyesült nemzetek tagjai, II.vh szövetségesek, semleges eu-i és ázsiai országok Repülési kérdések:biztonság és rendszerességet célozták Gazdasági kérdések:légifuvarozás hatékonyságát és gazdaságosságát.

5 ICAO és a Chicagoi Egyezmény
A konferencia zárása: 1944 december 7. Záróokmány és mellékletei PICAO megalakulása, mely az egyezmény hatálybalépéséig működik 1947 április 4. Chicagoi Egyezmény hatálybalépése- ICAO megalakulása Magyarország az évi 25.tv erejű rendelettel hirdette ki . Konferencia jogalkotása, vagyis a záróokmány és mellékletei: Egyezmény a Nemzetközi Polgári Repülésről Ideiglenes megállapodás a nemzetköz polgári repülésről A nemzetközi légijáratok átmenő forgalmáról szóló tranzit megállapodás Megállapodás a nemzetközi légiszállításról Egyezmény a 12 technikai Annex Szabványforma a kétoldalú megállapodásokhoz PICAO: Provisional Int Civ Av Org

6 ICAO tevékenységének fő területei
37 cikk: Szabványok és Ajánlott gyakorlatok útján valósítja mega célkitűzéseit, melynek elsődleges célja a világviszonylatban történő egységesítés 38.cikk: kötelezi az államokat az eltérések bejelentésére 1-18 (19) Annexek tartalmazzák a fő területeket; A chicaoi egyezmény 95 cikkelyéből a fentieket érdemes kiemelni, hiszen ezek írják le röviden az ICAO tevékenységét. A 38. cikkely vagyis az eltérések megjelenítésének az eszköze nem más, mint minden ország légiforgalmi tájékoztatásinak közzétételére szolgáló AIP (Aeronautical Information Publication), ahol a repülési szabályokat, az ország légterébe való belépéshez szükséges engedélyek beszerzésének módját , vagy magának a légtérnek és a repülőtereknek az igénybevételéről is lehet tájékozódni.

7 Nemzetközi szervezetek
EASA/JAA ICAO EU EUROCONTROL Mindkét Nemzetközi szervezet az EU és az ICAO is szoros kapcsolatot tart fenn a fenti hárommal. A feladatik a következők: EASA: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, 2002 júliusában egy EU rendelet hozta létre, felelőssége kiterjed az üzemben tartás és az engedélyezés területeire, nem csak a légijárművek esetén de azok gyártására és karbantartásásra szolgáló eszközök esetén is. Szabályozza a kereskedelmi légiszállítás EU OPS rendeletét is…2008 június teljes mértékben átveszi a JAA szerepét. JAA: Társult Légügyi Hatóságok, 1979 alakult 19 ECAC tagállam részvételével, Magyarország 1996 óta a tagja, közös légialkalmassági követelményeket állapított meg a légijárművek légialkalmassági bizonyítványait illetően JAR, ajánlásai a EK országaiban kötelező érvényűek ECAC:Kereskedelmi jogi tevékenysége: Megállapodás az európai nem menetrendszerű légijáratok kereskedelmi forgalmáról Importált légijárművek légialkalmassági bizonyítványainak kölcsönös elfogadásáról szóló megállapodás Megállapodás az európai menetrendszerinti járatok díjtételeinek kialakítási gyakorlatáról A 90 évek kezdete óta az európai és a később a harmadik országokra kiterjedő ATM infrastruktúra fejlesztése, közös képzések, áramlásszervezés stb. ( ez utóbbi munkának ( ATM) a folytatása a 2004 évtől már SES (Single European Sky) projekt égisze alatt leginkább a EUROCONTROL szakmai felügyelete mentén folyik) EUROCONTROL: European Organization fo Safety Air Navigation: alakult, MO 1992 óta tag, az európai ANS ( Air Navigation Services, mint a HUNGAROCONTROL is) az ajánlási alapján dolgoznak, legfontosabb feladata a légiforgalom gyors, rendszeres és biztonságos áramlásának biztosítása az európai légtérben. ECAC

8 SES 2004. EU kezdeményezésére, az EUROCONTROL szakmai felügyelete mellett, megalkotják a fő szabályokat tartalmazó rendeleteket. 9 FAB biztosítja majd EU légiközlekedését és szolgáltatja az ANS, MET és AIS adatokat SESAR , a légtérfelhasználók és szolgáltatók igényeinek megvalósítására Az európai légiközlekedés progosztizálható növekedése miatt valamint annak érdekében , hogy a káros anyag kibocsájtást csökkentsék és esetleg rövidebb úton jussanak el az indulástól a célűállomásig a lgj-ek egy optimálisabb páneurópai légiútvonal szerkezetet kívánnak létrehozni. További cél, a gazdaságossági szempontok: új díjszámítási rendszer, valamint a légiforgalmi szolgáltatókat gazdaságos működtetésre ösztönözni, ezt a bevételek átláthatósága valamint a légiforgalmi irányító központok számának csökkentése révén akarják megvalósítani ( hiszen USA-ban 20 légiforgalmi irányító kp elég, Európában meg kb 60 van ). A biztonság természetesen a mindig a legelső így a SESAR ( Single European Sky ATM Research projekt segítségével egy innovatív és fenntartható (ezek nagyon divatos szavak mostanság) technikai hátteret tesznek mögé. FAB: Functional Airspace Boksz: ennek igazán az oka, hogy több olyan ország van aminek kis területe feletti légtérben az átrepülő gépek csak néhány percet töltenek el, statisztikák szerint 2-3 percenként frekvenciát kell váltani a pilótáknak, hogy éppen az aktuális ország nyelvén köszönjenek és biztosítsák őket afelől, hogy irányítás alatt állnak. Ezeknek a blokkok megalakításra kerültek, de csak a Danube ( Román , Bulgár) és FAB UK britt-ír működik az elvárásoknak megfelelően. Ennek nyilván az az oka, hogy a kisebb országok közül senki nem ellensége a saját gazdasági érdekeinek és fenn akarja tartani a szolgáltatásait hiszen ez jelent számára bevételt. SESAR : technológia háttér, fedélzet és irányító központok közötti adatkapcsolat, ami már képes lehet/lesz a hang alapú kommunkáció helyett csak az adatkapcsolaton keresztül utasításokat és engedélyeket kiadni, de legaktuálisabb légiforglami tájékoztatásokat is azonnal feljuttani a fedélzetre, ezzel a pilóta dönthet az útvonalának a módosításáról is. VIDEÓ

9

10 Hazai légiközlekedés intézményei
Törvényhozó , jogszabályalkotó : Országgyűlés, Kormány és a Minisztériumok. Hatósági feladatok ellátása: NKH Légiközlekedési Igazgatóság, Légügyi Hivatal Közlekedéséért felelős miniszter hozta létre a mai formáját. Közlekedésbiztonsági Szervezet, Közlekedési és gazdasági Minisztériumnak alárendelve Magyarország hivatalos légiforgalmi szolgáltatója : a HUNGAROCONTROL Zrt ;NFM alárendeltségében ÁLLAM: Hiszen törvényt az Országgyűlés alkothat, ilyen a legmagasabb szintű jogforrás a légiközlekedésnek, vagyis az 1995 évi 97 tv az Lt., a kormány rendeletileg szabályozza a légiközlekedést, ami alapulhat törvényi felhatalmazáson vagy feladatkörénél fogva is, a minisztériumok pedig , az ágazat szakirányításáért felelősek, törvényi , kormány rendeleti felhatalmazás alapján vagy feladatkörüknél fogva alkothatnak jogszabályokat. HATÓSÁG:A szakszolgálati engedélyezés és képzés, szakértői engedélyezés, üzembentartás, légialkalmasság és dokumentáció, légiforgalom, repülőterek, Nemzeti felügyeleti hatóságként is működik, repülésbiztonsági és repülésvédelmi feladatok ellátása, korlátozott légiközlekedési jogok, utasjogok és légitársaságoknak címzett közlemények funkciókat is működtet. KBSZ: Feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyünk a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében, Tevékenységünk alapvető céljának ebből adódóan a megelőzést tekintjük. Szakmai vizsgálatainkban mindenkor az objektív tényekre törekszünk támaszkodni. Az okok pontos körülhatárolásához fel kell tárnunk az eseményhez vezető körülményeket. A gyakorlatban ez a szükséges műszaki és egyéb technikai jellegű vizsgálatok elvégzésén túl a jogszabályi háttér, a műszaki-technológiai folyamatok, forgalmi helyzetek szabályozottságának biztonsági szempontból való áttekintését is jelenti. Vizsgálatainkban kiemelt szerepet kap az emberi tényező, mint a biztonság szempontjából a folyamatok legfontosabb láncszeme. Ezért helyezünk nagy hangsúlyt az oktatás, a már megszerzett ismeretek, gyakorlat fenntartásának, fejlesztésének kérdéseire. A mi vizsgálataink nem irányulnak a jogi értelemben vett személyes felelős megnevezésére. Ezt, az Európai Unioban alkalmazott irányelveket követve, a hazai jogszabályok is tiltják a független szakmai balesetvizsgálat számára. Vizsgálataink személytelenek, a megállapításainkat összegző zárójelentések nevek nélkül készülnek el. 4. HUNGAROCONTROL: Központi költségvetési és önállóan gazdálkodó szerv. mint integrált (polgári-katonai) légiforgalmi szolgáltató minden, a magyar légtérben polgári szabályok (GAT) szerint működő légijármű biztonságát garantálja, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező és onnan induló járatok irányításától a magaslégtéri átrepülő forgalomig.

11 EU rendeltek hatása Rugalmas légtérfelhasználás
26/2007 (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet, a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről hatályos módosítás tartalmazza a Drop Zone igénylése és igénybevételére vonatkozó szabályokat Műrepülő légtér kijelölése, igénylésére vonatkozó szabályokat Eseti légtérrel kapcsolatos változásokat A rendelet létrehozza a NLKM ( Nemzeti Légtérkoordinációs Munkacsoportot), aminek a célja és feladata, az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben meghatározottak szerint kell előterjeszteni a közlekedésért felelős miniszternek. Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megszerzését megelőzően kell az előzetes javaslatot benyújtani. A létesítési engedélyhez szükséges dokumentációnak az NLKM (3) bekezdésben meghatározott döntési javaslatát kell tartalmaznia.

12 Drop zone Repülőtér üzembentartója vagy LÉFISZ kérelmezheti a kijelölést Felső határ 500’ Eje ugrás, gyakorló műrepülés LOA alapján LOA –ban rögzíteni az eüm és koordinációs feladatokat, ha: DZ ellenőrzött légtérben van kijelölve DZ és CTA magassági határa között kevesebb, mint 1000’ DZ és ellenőrzött légtér oldalhatárától kevesebb, mint 2,5NM Aktiválás 30’-el kezdés előtt Bp ATS kp felé TRA-val együtt nem üzemelhet , ha érinti annak terültét LOA-t a hatóság hagyja jóvá

13 Drop Zone Illetékes légiforgalmi szolgáltató:
Üzemelési időtartam az ugrás idejére korlátozódik Szükség esetén lekorlátozhatja a légtér működését Együttműködési megállapodás Légtérfelhasználó szemszögből: Állandó légtér 1: térképen is feltöltésre kerül Nem szükséges 3 havonta meghosszabbítania légtér kijelölését A repülőtér egyéb forgalma az ugrási fázis végrehajtásán kívül Történhet A dobást végrehajtó légijármű elsőbbséget élvez a drop zónban lévő egyéb légijárművel szemben HA-SJW request.. Kiliti „Skydive Balaton” Drop Zone 11,11 km (6 NM) sugarú kör a N E középpont körül FL155 (4750 m STD) / GND (ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint. Tököl Drop Zone 3,15 km (1,7 NM) sugarú kör a N E középpont körül FL145 (4450 m STD) / 3500’ (ICAO „G”) Közzétett üzemidő szerint.

14 Eseti légtér 30 nappal az igénybevétel előtt 2x90 napra lehet igényelni a katonai Légügyi Hatóságtól Magassági határa 500’ véégződjön Amennyiben az eseti légtér: Ellenőrzött légtérben Ahol műszeres repülési eljárás engedélyezett Vagy magassági határai függőlegesen 1000’oldalirányban 2,5 NM közelebb vannak az ellenőrzött légtér határához 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági elemzést kell benyújtani A biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság nyilatkozik. 1/D. § (7)  Az eseti légtér nem harmonizál a rugalmas légtérfelhasználás elveivel, de nyilván szükséges egyrészt a rendeletben is megjelölt esetekben , mint: a) a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, b) légi bemutatókhoz, ejtőernyős bemutatókhoz, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint, repülősport-rendezvényekhez, c) a külön légtér-igénybevétellel járó katonai vagy rendészeti műveletekhez, d) gyakorló ejtőernyős ugráshoz vagy gyakorló műrepülés céljából az ATZ-vel, TIZ-zel nem rendelkező repülőterek esetében. ,másrészt pedig katasztrófavédelmi, mentési feladatokban (árvíz, vörösiszap) repülést folyatató légijárművek repüléseinek biztosítására és a feladatban részt nem vevők kizárására. 4/1998(I. 16.) Korm. Rendelet 1. §(4) A légteret igénylő szervezet vagy személy felelős: a) a légiközlekedési célra igényelt légtérben a légiforgalom biztonságos szervezéséért, b) a nem légiközlekedési célra igényelt légtérben a tevékenységnek a légtér határain belül történő végrehajtásáért.

15 1178/2011/EU RENDELETE Célja : a polgári repülésbiztonság egységesen magas szinten tartása Kiterjed az egyes lgj vezető, repülőszimulátor üzembentartó pilóta, pilóta képzés, vizsgáztatás ellenőrzésben részt vevő személy tanúsítására Pilóták egészségügyi alkalmasságát felülvizsgáló és igazoló szerveztekre Légiutaskísérő személyzetekre, azok egészségügyi alkalmasságára és feladataira Nemzeti pilóta szakszolgálati engedélyek konvertálására

16 1178/2011/EU RENDELETE Kiterjed továbbá a: Előírja: ,
Harmadik országok által kibocsájtott engedélyek elfogadásának feltételeire Előírja: , hogy rögzíteni kell a már elvégzett képzés elismerésének feltételeit Elegendő időt kell hagyni a JAR[*]-ok hatályán kívül eső pilóta szakszók orvosi minősítésének és a rendelet előtt kiadott szakszó orvosijának elismeréséhez is *„JAR”: a Társult Légügyi Hatóság által elfogadott, 2009. június 30-án hatályos egységes légügyi előírás

17 1178/2011/EU RENDELETE Hatálya alá tartoznak a:
Pilóta szakszolgálati jogosításaira, nemzeti pilóta és repülőmérnök szakszolgálati engedélyek konvertálására, harmadik országban kiadott engedélyek elfogadására Repülő és szimulátoros oktatásért felelős személyek képesítésére Orvosi minősítéseire és azok konvertálására Orvos szakértők képesítésére és háziorvosok repülőorvosként való eljárás feltételeire Légiutaskísérők orvosi vizsgálatára 1178/ cikkely leírja, hogy A JAR-oknak megfelelő, egy tagállam által április 8. előtt kibocsátott vagy elismert engedélyt úgy kell tekinteni, hogy e rendeletnek megfelelően állították ki. A tagállamok az ilyen engedélyeket legkésőbb április 8-ig az ARA részben meghatározott formátum szerinti engedélyekre cserélik.

18 A rendeletnek való megfelelőség folyamata
erről az oldalról lehet szemezgeti, pl, hogy lehet katonai repülésben szerzett időt elismertetni stb Összességében ami ezen az oldalon fenn van nyomtatvány arra vonatkozóan az elismertetést el lehet végeztetni a hatósággal. Mivel Közig hatósági eljárás ezért van díja, Kikre vonatkozik majd a szakszolgálati engedély? – Voltaképpen mindenkire, de a Part-FCL-nek van egy olyan része, amely szerint a különböző rendelkezései később is bevezethetők. Mi – az első lépcsőben – a repülőgép- és helikopter-pilóta szakszolgálati engedélyeket vezettük be. A légiutas-kísérő, a ballonpilóta, a vitorlázó repülő szakszolgálati engedélyekre viszont derogációt kértünk, ami azt jelenti, hogy fél vagy egy évvel eltoljuk az adott rendelkezés bevezetését. – Ezzel elérünk oda, hogy egy magyar pilóta az unión belül bárhol munkát vállalhat a Magyarországon kiadott szakszolgálati engedélyével? – Igen, a Part-FCL szakszolgálati engedélyt egy tagállam még akkor is köteles elfogadni, ha az adott tagállamban még JAR-FCL engedélyeket adnak ki, vagyis a tagállam élt a derogáció lehetőségével.

19 Mindenképpen pozitív előrelépés és hatóság álhatatos munkájának eredménye.

20 Amit még érdemes lapozgatni
FCL .055 Nyelvismeret= Language proficiency A repülőgép, helikopter, helyből felszálló repülőgép és léghajó pilótája, aki számára kötelező a rádió használata akkor gyakorolhatja a szakszolgálati engedélyének jogosításaiból fakadó jogosultságait,ha szakszolgálati engedélye nyelvismereti igazolást tartalmaz angol nyelvből vagy abból a nyelvből amelyen repülés közben a rádiókommunikáció folyik. Az igazoláson fel kell tüntetni a nyelvet, a nyelvismeret szintjét és érvényességi dátumát A nyelvismereti igazolást kérelmezőnek igazolnia kell, hogy legalább operatív szintű nyelvismerettel rendelkezik ( operatív szint az ICAO level 4) verzió

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MRSZ Szakmai nap Vass Tímea Dr.Koller József"

Hasonló előadás


Google Hirdetések