Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. előadás és szeminárium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. előadás és szeminárium"— Előadás másolata:

1 2. előadás és szeminárium
Nemzetközi pénzügyek 2. előadás és szeminárium

2 Nemzetközi pénzügyek 2. előadás
A nemzetközi fizetési mérleg és a külfölddel szembeni befektetési pozíció

3 A fizetési mérleg meghatározása
A fizetési mérleg egy forgalmi (flow) típusú kimutatás, amely adott ország rezidens és nem rezidens gazdasági szereplői között, egy meghatározott időszakban lezajló reálgazdasági és pénzügyi műveletek számbavételére szolgál. Összeállításának célja: makrogazdasági hatások átlátható becslése. Ez alapján valamelyest előre jelezhetővé válik a valutaárfolyam alakulása és az ország jövőbeli nemzetközi fizetőképessége Rezidens az a személy vagy szervezet, aki vagy amely alapvető gazdasági érdeke (lakhelye, székhelye, telephelye, termelése stb.) az adott ország gazdasági területéhez tartozik.

4 A fizetési mérleg összeállítása
A kettős könyvelés elvét kell alkalmazni, minden egyes tranzakciót két helyen – tartozásként és követelesként – kell elszámolni. Konvenció alapján: KÖVETEL (+, Bevétel, Credit) -Áruk és szolgáltatások exportja -Jövedelmek beáramlása -Kapott egyoldalú átutalások -Követelésállomány csökkenése -Tartozások állományának növekedése TARTOZIK (– , Kiadás, Debit) -Áruk és szolgáltatások importja -Jövedelmek kiáramlása -Nyújtott egyoldalú átutalások -Követelésállomány növekedése -Tartozások állományának csökkenése

5 A fizetési mérleg jellemzői
Elméleti nullszaldó Gyakrolatban: utólagos alkalmazása a “tévedések és kihagyások” egyenlegező tételnek Eredményszemléletű statisztika (nem pénzforgalmi szemléletű) A fizetési mérleg struktúrája -következő oldal-

6 Tétel Bevétel (Credit) Kiadás (Debit) Egyenleg I. Folyó fizetési mérleg ( ) 1. Áruk 2. Szolgáltatások 3. Jövedelmek 4. Viszonzatlan folyó átutalások II. Tőkemérleg III. Pénzügyi mérleg ( ) 5. Közvetlentőke-befektetések - Külföldön - A jelentő országban 6. Portfólióbefektetések - Követelések - Tartozások 7. Pénzügyi derivatívák 8. Egyéb befektetések 9. Nemzetközi tartalékok IV. Tévedések és kihagyások FIZETÉSI MÉRLEG (I+II+III+IV)

7 A nemzetközi fizetések egyensúlyhiányának okai
A nemzetközi versenyképesség relatív gyengülése A hazai és/vagy a külföldi kereslet relatív változása Eltérő konjunktúraciklusok (ciklusok aszinkronitása): Piaci szereplők várakozása Makrogazdasági politikák nemzetközi koordinálatlansága Egyéb sokkok: bankcsődök, fizetésképtelenség, begyűrűző külső sokkok Az export és az import hazai és külföldi jövedelemérzékenysége Hazai és külföldi megtakarítási és beruházási hajlandoság A korábbi időszak tőkeforgalmi fejleményei kihatnak a folyó időszak tőkejövedelmeinek áramlására Pl.: múltbeli felhalmozódó nettó tőkeimport előidézi a folyó időszak tőkejövedelmi mérlegének deficitjét

8 Külfölddel szembeni befektetési pozíció (1)
A külfölddel szembeni befektetési pozíció állomány (stock) típusú kimutatás, amely egy meghatározott időpontban egy adott ország nem rezidensekkel szemben fennálló pénzügyikövetelés- és tartozásállományának nagyságát, összetételét és dinamikáját mutatja. A mérleg két oldalának, a követeléseknek és tartozásoknak a különbsége a külfölddel szembeni nettó pozíció (nettó követelés vagy nettó tartozás), amely az ország nettó vagyonának külfölddel szembeni pénzügyi befektetésekből származó részével egyenlő

9 Külfölddel szembeni befektetési pozíció (2)
A tartozások vagy kötelezettségek fogalma eltér az adósságétól Az adósság olyan tartozásokat foglal magába, amelyekhez törlesztési vagy kamatfizetési kötelezettség tartozik. Vagyis a tulajdonosi részesedést megtestesítő közvetlentőke-befektetések, a tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió-befektetések és a pénzügyi derivatívák nem adóssággeneráló finanszírozási forma.

10 Külfölddel szembeni befektetési pozíció (3)
Az állományok értékében bekövetkező változások okai: Tranzakciók (a fizetési mérleg pénzügyi mérlege mutatja) Átértékelődés: Devizaárfolyam-változás Árváltozás Egyéb állományváltozások (pl. követelések leírása) Előjel: - Az állomány növekedése esetén: + - Az állomány csökkenése esetén: – A kimutatás struktúrája - következő oldal -

11 devizaárfolyam változás miatt árválto-zás miatt
Nyitó állomány Állományváltozás Záró állomány tranzakciók devizaárfolyam változás miatt árválto-zás miatt egyéb állomány változás miatt 1. Követelések 1.1. Közvetlentőke-befektetések 1.2. Portfólióbefektetések 1.3. Pénzügyi derivatívák 1.4. Egyéb befektetések 1.5. Nemzetközi tartalékok 2. Tartozások 2.1. Közvetlentőke-befektetések 2.2. Portfólióbefektetések 2.3. Pénzügyi derivatívák 2.4. Egyéb befektetések 3. Nettó követelés 3.1. Közvetlentőke-befektetések 3.2. Portfólióbefektetések 3.3. Pénzügyi derivatívák 3.4. Egyéb befektetések 3.5. Nemzetközi tartalékok Nettó követelés összesen

12 Fogalomtár Fizetési mérleg, balanța de plăți, balance of payments I. Folyó fizetési mérleg, cont curent, current account 1. Árumérleg, bunuri, goods 2. Szolgáltatások mérlege, servicii, services 3. Termelési tényezők nemzetközi jövedelemtranszfere, venituri, income - Munkából származó jövedelmek, venituri din muncă, compensation of employees - Tőkejövedelmek, venituri din capital, investment income 4. Egyoldalú átutalások, transferuri curente, current transfers II. Tőkemérleg, contul de capital, capital account III. Pénzügyi mérleg, contul financiar, financial account 5. Közvetlentőke-befektetések, investiţii directe, direct investments 6. Portfólióbefektetések, investiţii de portofoliu, portfolio investments 7. Pénzügyi derivatívák, derivative financiare, financial derivatives 8. Egyéb befektetések, alte investiţii, other investments 9. Nemzetközi tartalékok, active de rezervă, official reserve assets IV. Hibák és kihagyások, erori şi omisiuni, net errors and omissions

13 Szakirodalom Magyarország fizetésimérleg- és külfölddel szembeni befektetéspozíció-statisztikái, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 2012, 9-22 o.

14 Nemzetközi pénzügyek 2. szeminárium
A nemzetközi fizetési mérleg és a külfölddel szembeni befektetési pozició

15 FELADAT Éden hivatalos pénzneme a peták, ebben készülnek a statisztikák. A pénzügyi műveleteket a hazai bankoknál vezetett számláikon keresztül bonyolítják a gazdasági szereplők. Az állam nemzetközi ügyleteit a Nemzeti Bankon keresztül bonyolítja. Az időszak átlagos árfolyama: 3 peták/tallér. Állítsa össze Éden fizetési mérlegét, ha az elemzett időszakban a rezidensek és nem rezidensek között a következő ügyletek jöttek létre:

16 Éden nem rezidensekkel folytatott tranzakciói (1)
Éden vállalatai autót exportáltak. Az export ellenértékeként befolyt millió tallért a hazai számlavezető kereskedelmi bankok külföldi nostro számláján írták jóvá. Élelmiszerimportra az év során millió petákot fordítottak, amelyet a hazai számlavezető bankok külföldi nostro számlájáról egyenlítettek ki. Az áruimporthoz kapcsolódva, nem-rezidens szállítmányozási vállalkozók szolgáltatását igénybe véve millió petákkal egyenértékű tallér került leemelésre a hazai számlavezető bankok külföldi nostro számlájáról. Édenben a Pokolból érkező turisták 4333 millió tallért váltottak át a kereskedelmi bankokban, és költöttek el az otttartózkodásuk alatt. Éden kormánya 318 millió peták értékű gyógyszersegélyt küldött a természeti katasztrófa által sújtott Pokolba. A Pokolban dolgozó édeni vendégmunkások 56 millió tallért utaltak haza az otthoniak kereskedelmi banki számláira.

17 Éden nem rezidensekkel folytatott tranzakciói (2)
Éden vállalatai közvetlen hitelfelvétel formájában 1300 millió tallér forrást vontak be az év során. Az Édenben 100%-os külföldi tulajdonban lévő, közvetlentőke-befektetéssel létrehozott vállalatok tárgyévi adózott eredménye 4000 millió peták. A portfólióbefektetések után Éden 1067 millió tallér kamatbevételt számolhatott el. Éden kormánya kötvényt bocsátott ki, amelyből a külföldiek 100 millió petákot jegyeztek. A kormány 49%-ban privatizálta a Postát, a külföldi befektető 1500 millió tallért fizetett a tulajdonrészért. Éden rezidensei 300 millió tallér értékű Pokol-kötvényt vesznek. Az ügyletek felírása a kettős könyvelési elvnek megfelelően - következő oldal -

18 Millió peták Követel (Credit) Tartozik (Debit) 1. áruk 1. kereskedelmi bankok követelései, betét 10.239×3=30.717 30.717 2. áruk 2. kereskedelmi bankok követelései, betét 35.609 3. szolgáltatások 3. kereskedelmi bankok követelései, betét 11.432 4. szolgáltatások 4. kereskedelmi bankok követelései, betét 4.333×3=12.999 12.999 5. áruk 5. viszonzatlan folyó átutalás 318 6. kereskedelmi bankok követelései, betét 6. viszonzatlan folyó átutalás 168 56×3=168 7. egyéb tőkebefektetések, tartozások, hitel 7. kereskedelmi bankok követelései, betét 1.300×3=3.900 3.900 8. tőkejövedelmek (FFM) 8. közvetlentőke-befektetések (PM), Éden 4.000 9. tőkejövedelmek (FFM) 9. kereskedelmi bankok követelései, betét 1.067×3=3.201 3.201 10. portfólióbefektetések, tartozások 10. nemzetközi tartalékok 100 11. közvetlentőke-befektetések, Éden 11. nemzetközi tartalékok 1.500×3=4.500 4.500 12. portfólióbefektetések, követelések 12. kereskedelmi bankok követelései, betét 900 300×3=900

19 (1)=30.717+(4)=12.999+ +(6)=168+(7)=3.900+ +(9)=3.201=50.985
Tétel Bevétel (Credit) Kiadás (Debit) Egyenleg I. Folyó fizetési mérleg ( ) 47.403 51.359 -3.956 1. Áruk (1)= (5)=318=31.035 (2)=35.609 -4.574 2. Szolgáltatások (4)=12.999 (3)=11.432 1.567 3. Jövedelmek (9)=3.201 (8)=4.000 -799 4. Viszonzatlan folyó átutalások (6)=168 (5)=318 -150 II. Tőkemérleg III. Pénzügyi mérleg ( ) 60.441 56.485 3.956 5. Közvetlentőke-befektetések 8.500 - Külföldön - A jelentő országban (8)=4.000+(11)=4.500=8.500 6. Portfólióbefektetések 100 900 -800 - Követelések (12)=900 -900 - Tartozások (10)=100 7. Pénzügyi derivatívák 8. Egyéb befektetések 51.841 50.985 856 (2)= (3)= +(12)=900=47.941 (1)= (4)= (6)=168+(7)= (9)=3.201=50.985 -3.044 (7)=3.900 3.900 9. Nemzetközi tartalékok (10)=100+(11)=4.500= 4.600 -4.600 FIZETÉSI MÉRLEG (I+II+III)

20 Tétel Bevétel (Credit) Kiadás (Debit) Egyenleg I. Folyó fizetési mérleg ( ) 47.403 51.359 -3.956 1. Áruk 31.035 35.609 -4.574 2. Szolgáltatások 12.999 11.432 1.567 3. Jövedelmek 3.201 4.000 -799 4. Viszonzatlan folyó átutalások 168 318 -150 II. Tőkemérleg III. Pénzügyi mérleg ( ) 60.441 56.485 3.956 5. Közvetlentőke-befektetések 8.500 - Külföldön - A jelentő országban 6. Portfólióbefektetések 100 900 -800 - Követelések -900 - Tartozások 7. Pénzügyi derivatívák 8. Egyéb befektetések 51.841 50.985 856 47.941 -3.044 3.900 9. Nemzetközi tartalékok 4.600 -4.600 FIZETÉSI MÉRLEG (I+II+III)

21 FELADAT Írja át a fizetési mérleg releváns tételeit a külfölddel szembeni befektetési pozíció kimutatásba

22 devizaárfolyam változás miatt árválto-zás miatt
Nyitó állomány Állományváltozás Záró állomány tranzakciók devizaárfolyam változás miatt árválto-zás miatt egyéb állomány változás miatt 1. Követelések 8.544 1.1. Közvetlentőke-befektetések 1.2. Portfólióbefektetések 900 1.3. Pénzügyi derivatívák 1.4. Egyéb befektetések 3.044 1.5. Nemzetközi tartalékok 4.600 2. Tartozások 12.500 2.1. Közvetlentőke-befektetések 8.500 2.2. Portfólióbefektetések 100 2.3. Pénzügyi derivatívák 2.4. Egyéb befektetések 3.900 3. Nettó követelés -3.956 3.1. Közvetlentőke-befektetések -8.500 3.2. Portfólióbefektetések 800 3.3. Pénzügyi derivatívák 3.4. Egyéb befektetések -856 3.5. Nemzetközi tartalékok Nettó követelés összesen

23 Szakirodalom Magyarország fizetésimérleg- és külfölddel szembeni befektetéspozició-statisztikái, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 2012, o.


Letölteni ppt "2. előadás és szeminárium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések