Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYÍRSÉGVÍZ RT. Minőségirányítási rendszere Galambos Sándor minőségirányítási vezető MSZ EN ISO 9001:2001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYÍRSÉGVÍZ RT. Minőségirányítási rendszere Galambos Sándor minőségirányítási vezető MSZ EN ISO 9001:2001."— Előadás másolata:

1

2 NYÍRSÉGVÍZ RT. Minőségirányítási rendszere Galambos Sándor minőségirányítási vezető MSZ EN ISO 9001:2001

3  1998. RENDSZER kiépítés kezdete 1999. december 10. RENDSZER BEVEZETÉSE 3 hónap üzemeltetés 2000. március 1-2. ELŐAUDIT 2000. ÁPRILIS 3-4. SGS TANÚSÍTÓ AUDIT TANÚSÍTÓ OKIRAT ÁTVÉTELE TANÚSÍTÓ OKIRAT ÁTVÉTELE CERTIFIKAT :érvényessége: 2003. április 16. FOLYTATÁS: MSZ EN ISO 9001:2001 FOLYTATÁS: MSZ EN ISO 9001:2001 ELSŐKÉNT A SZAKMÁBAN TELJESKÖRŰEN

4 Folytatás Tanúsítás 3 évre érvényes: 2000. április 16. - 2003. április 16. A fejlesztés érdekében szükséges a megújítás. 2000. év: megváltozott a szabvány Régi: MSZ EN ISO 9002:1996 Új: MSZ EN ISO 9001:2001 2002. júliusProjekt indítása új szabvány elemeinek összehasonlítása a meglévő dokumentációval rendszer átalakításának megtervezése ( készítők kijelölése ) 2002. július-december Rendszer kiépítése 2002. július-december Rendszer kiépítése Kézikönyv - Eljárások - Szabályzatok - Utasítások Kézikönyv - Eljárások - Szabályzatok - Utasítások 2003. január Oktatások 2003. január Oktatások 2003. február 24. Minőségirányítási 2003. február 24. Minőségirányítási rendszer indítása rendszer indítása 2003. májusPreaudit 2003. májusPreaudit 2003. július 7- 8. TANUSÍTÓ AUDIT K É P

5 KülönbségKülönbség Nehéz a továbbfejlődés (koncepcionális különbségek) ? DINAMIKUS folyamatszemléletű megközelítés rendszerszemlélet az irányításban munkatársak bevonása tényeken alapuló döntéshozatal FOLYAMATOS FEJLESZTÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉS STATIKUS Előírt tevékenységek leírása Helyesbítés –megelőzés minőségbiztosításminőségirányítás

6 FOLYAMAT-MÁTRIXFOLYAMAT-MÁTRIX A NYÍRSÉGVÍZ RT. STRATÉGIAI MINŐSÉGCÉLJAI (Minőségpolitikában van megfogalmazva) A NYÍRSÉGVÍZ RT. MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ALAPELVEI (Minőségpolitikában van megfogalmazva) VÍZTERMELÉS, KEZELÉS ÉS ELOSZTÁS FOGYASZTÓI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS Kapcsolattartás a vevővel és az elégedettség mérése T á m o g a t ó f o l y a m a t o k Értékesítés és ügyfélszolgálat, és a reklamáció kezelése Dokumentum és bizonylat kezelése Ellenőrzés és vizsgálat Gépkarbantartás Vizsgáló- és mérőberendezések, eszközök kezelése Minőségirányítási Tanács működése Vezetőségi átvizsgálás Belső auditok Azonosítás, nyomonkövethetőség és az állagmegőrzés Képzés Minőségcélok L E B O N T O T T M I N Ő S É G C É L O K Minőségcélok TÁRSASÁGI / EGYSÉG / EGYÉNI Minőségcélok Alap f o l y a m a t o k Víziközmű megvalósítás felügyelete Szakszolgáltatások Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység Munkavédelem Vezetőségi átvizsgálás Beszerzés Minőségcélok

7 MINŐSÉGPOLITIKA GONDOLATAI - alapelvek -  FOGYASZTÓKÖZPONTÚ SZOLGÁLTATÁS  STABILITÁS – a szolgáltatás jó minőségű és színvonalú megbízható ellátása, belső technikai és gazdálkodási biztonság,  Előírt és elvárható minőség,  Felelősség a környezet iránt,  Elkötelezettség a szakirányú végzettségű munkavállalók alkalmazására - magasfokú szakismeretekre,  A társaság vezetésének elkötelezettsége,  Minőségszemléletű tervszerű továbbfejlesztés,  Nyílt partneri kapcsolatok kiépítése,  Törekvés a magasfokú cégkultúra kialakítására.

8 Csatornaszolgáltatás  Szennyvízelvezetés  Szennyvíztisztítás Vízszolgáltatás víztermelés, tisztítás, elosztás Laboratórium Hibaelhárítás Karbantartás Minőségirányítási rendszer - Dokumentációs rend Fogyasztói kapcsolatok Beszerzés Beruházás FOGYASZTÓ Kontrolling FOLYAMATOK TELJESKÖRŰSÉGE Üzemvitel

9 GYŰJTEMÉNYFogalommeghatározások E-01Minőségirányítási Szervezet működésének folyamatszabályozása és a minőségcélok ME 01-01 és a minőségcélok ME 01-01 E-02Dokumentumok és bizonylatok kezelésének folyamatszabályozása (Dokumentációs rend) ME 00-01, ME 05-01, ME 16-01 (Dokumentációs rend) ME 00-01, ME 05-01, ME 16-01 E-03Emberi erőforrásgazdálkodás és a képzési tevékenység folyamatszabályozása ME 18-01 E-04Beszerzés folyamatszabályozása ME 03-01, ME 03-02, ME 06-01, ME 10-01-ből! E-05Kapcsolattartás a vevőkkel és az elégedettségmérés folyamatszabályozása E-06 Fogyasztói kapcsolat létesítés folyamatszabályozása ME 09-04, ME 09-03, ME 19-01, ME 03-01 (fogyasztókra vonatkozó része) E-07 Víztermelés-, kezelés-és elosztás folyamatszabályozása ME 09-01 E-08Szennyvízelvezetés- és kezelés folyamatszabályozása ME 09-02 E-09Víziközmű megvalósítás felügyeleti folyamatszabályozása ME 09-05 E-10Szakszolgáltatások folyamatszabályozása ME 09-06 E-11Gépkarbantartási tevékenység folyamatszabályozása ME 09-07 E-12 Ellenőrző, mérő- és vizsgáló berendezések kezelésének folyamatszabályozása ME 11-01 E-13Azonosítás, nyomonkövethetőség és az állagmegőrzés folyamatszabályozása ME 08-01, ME 15-01 ME 08-01, ME 15-01 E-14Ellenőrzés és vizsgálat folyamatszabályozása ME 10-01 E-15Nemmegfelelőség kezelés, helyesbítő  megelőző tevékenység és a reklamáció kezelés folyamatszabályozásaME 13-01, ME 14-01, ME 19-01 E-16Belső auditok folyamatszabályozása ME 17-01 Régi (26) és új (16) kölcsönhatása

10 MINŐSÉGPOLITIKA MK E-.. SZAB., MU, ÜU BIZONYLAT BIZONYLATOK, FORMANYOMTAVÁNYOK SZABÁLYZATOK, UTASÍTÁSOK, ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK (III. SZINT) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV (I. SZINT) ELJÁRÁSOK (II. SZINT) DOKUMENTÁCIÓS PIRAMIS

11 Minőségirányítási Kézikönyv (MK) I. szintű dokumentáció Q II. szintű dokumentáció Eljárások (E-.. ) a fő folyamatok és a rendszerben külön egységként kezelendő folyamatok szabályozásának eszköze, az egyes folyamatokhoz tartozó eljárások általános érvényűek, a konkrét végrehajtási feladatokat a kapcsolódó szabályzatok, utasítások írják le (háttérdokumentáció), 16 darab dokumentált eljárás rendszeresített.

12 Vezetői utasítások Például: - A gépjárművek javításával, karbantartásával kapcsolatos megrendelések, számlaigazolások rendje műszaki vezérigazgató - helyettesi utasítás III. szintű dokumentáció Információs technológiai (IT) dokumentumok - elektronikus adathordozók (archivált állományok esetén). dokumentumok - elektronikus adathordozók (archivált állományok esetén).Például: -felhasználók saját mentései, -számlaadatok havi archiválása. UTASÍTÁSOKPéldául: - ütemtervek készítéséről, - képviseleti jogosultságról, - minőségcélok. Szakmai utasítások - üzemeltetési utasítások, - munkautasítások, - éves tervek és ütemtervek, - kezelési útmutató (saját készítésű). Például: - Mosatási és fertőtlenítési utasítás, - Ibrány alközpont és víztermelő telepeinek üzemeltetési utasítása, telepeinek üzemeltetési utasítása, - Éves képzési terv. Közel 200 db dokumentum

13 IV.1. Minőségirányítási bizonylatok (eljárás, szabályzat és utasítás szintű bizonylatok) IV.2. Körlevelek, levelek, jegyzőkönyvek és emlékeztetők (amennyiben nem bizonylat) IV.3. Tájékoztatók ( papír és adathordozó) IV.4. Műszaki tervek, engedélyek, tervtári és szakági térképek (megvalósulási tervek, használatbavételi engedélyek, stb.) IV. szintű dokumentáció BIZONYLATI ALBUM CÉLJA:  EGYSÉGESÍTÉS ----- RENDSZEREZÉS  HOZZÁFÉRHETŐSÉG  SZABÁLYOZOTT LEGYEN megőrzési idő - azonosítás megőrzési idő - azonosítás adatforgalom - tárolás adatforgalom - tárolás kezelés - módosítás kezelés - módosítás HASZNÁLAT - MÓDOSÍTÁS HASZNÁLAT - MÓDOSÍTÁS

14 Minőségirányítási szervezet felépítése MT elnöke vezérigazgató MT állandó tagjai minőségirányítási vezető műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes vízellátási műszaki vezető csatornázási műszaki vezető

15 Stratégiai Minőségcélok + Üzleti folyamatok Egységszintű célok Egyéni minőségcélok Elemzés Visszacsatolás TERVEZÉS Folyamatos fejlesztés Üzleti évhez illesztett Társasági minőségcélok 2005. év összehangolva a társaság stratégiájával = cégstratégia 3 db stratégiai cél

16 Mérőszám Minőségcélok tervezési folyamata és elemei Stratégiai minőségcél + üzleti terv MINŐSÉGCÉL fejezetelve (társasági össz.33 db) Végrehajtás érdekében elrendelt intézkedés (tervek, akciók, stb.) Erőforrások HR, pénz, eszköz MÉRÉS – MINŐSÍTÉS - ÉRTÉKELÉS havi / negyedéves értékelés folyamatos visszacsatolás TERVEZÉS ALAPJA Végrehajtásért felelős szervezet, személy Területi érvényességÜzleti terv alfejezeteStratégiai min.cél célgazda

17 Minőségcélok MÉRÉS – MINŐSÍTÉS - ÉRTÉKELÉS Társasági minőségcélok Végrehajtás érdekében elrendelt intézkedések állapotát Biztosított erőforrást Ágazati Üzemi Csoport Időbeli állapota, teljesülése Értékelés MT (havonta) Célgazda folyamatosan figyelemmel kíséri Egységszintű minőségcélok Időbeli állapota, teljesülése Végrehajtás érdekében elrendelt intézkedések állapotát Egyéni minőségcélok A munkavállaló személyesen Érintett/közreműködik a cél megvalósításában Mérőszámok TERV - TÉNY

18 minőség......maga a fogyasztói …………..elégedettség A minőség......maga a fogyasztói …………..elégedettség A szlogen:


Letölteni ppt "NYÍRSÉGVÍZ RT. Minőségirányítási rendszere Galambos Sándor minőségirányítási vezető MSZ EN ISO 9001:2001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések