Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségirányítás a Nyírségvíz Rt vízellátási és csatorna- szolgáltatási tevékenységében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségirányítás a Nyírségvíz Rt vízellátási és csatorna- szolgáltatási tevékenységében."— Előadás másolata:

1 Minőségirányítás a Nyírségvíz Rt vízellátási és csatorna- szolgáltatási tevékenységében

2 Az ivóvíz szolgáltatás folyamata VíztermelésVíztisztítás Ivóvízhálózatok üzemeltetése Távvezetéki vízszállítás Városi nyomásfokozás Vízelosztás, hálózat üzemeltetés Hibaelhárítás Hibaelhárítás K É P

3 Fogyasztói kapcsolatok  Vízbekötések  Vízmérőleolvasás  Vízmérőcsere  Reklamációk kezelése

4 A csatorna-szolgáltatás folyamata K É P

5 Csatornahálózatok üzemeltetése  Hálózat üzemeltetés, karbantartás  Csatornahálózatok mosatása  Csatornahálózatok ellenőrzése  Csatornahálózatok rekonstrukciója  Szennyvízátemelők üzemeltetése  Szennyvízátemelők karbantartása K É P

6 A szennyvíztisztítás folyamata  mechanikai tisztítás:  biológiai tisztítás  szennyvíziszapok kezelése, ártalmatlanítása  biogáz hasznosítás  szennyvíziszap komposztálás K É P

7  Minőség-ellenőrzés  Informatika  Energetika A társaság minden tevékenységéhez szervesen kapcsolódik K É P

8  Rendszerbe kell foglalni a folyamatokat.  Optimalizálni kell a folyamatokat.  Meg kell határozni a célokat.  Meg kell határozni a célok elérésének eszközeit.  Ütemezni kell a feladatokat.  Ellenőrizni és számonkérni kell a végrehajtást.  Elemezni kell a műszaki és gazdasági folyamatokat és szükség esetén korrigálni kell azokat. A minőség tervezhető!

9 A minőségirányítás eszközei  Tulajdonosi elvárások  Fogyasztói igények A társaság üzleti terve hozza létre szintézist

10 Minőségcélok rendszere A NYÍRSÉGVÍZ RT. MINŐSÉGCÉLJAI 2005. ÉVRE - VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS -

11 Stratégiai minőségcélok  A társaság versenyképességének, piaci pozíciójának, jó hírnevének folyamatos erősítése  A fogyasztói megelégedettség szintjének folyamatos fejlesztése és a szolgáltatással szembeni bizalom növelése  A fogyasztóknak a szolgáltatással szemben támasztott igényeinek kielégítése a vonatkozó jogszabályok és az EU elvárások szabta keretek között

12 A minőségcélok hatóköre  társasági  ágazati  üzemi  telepi  egyéni

13 A minőségcél rendszer főbb pontjai az ivóvíz ellátásban  A szolgáltatott ivóvíz minőségellenőrzésének javítása  A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása.  A víztermelés, tisztítás, továbbítás műszaki biztonságának fokozása  A vízhálózat karbantartásával, rekonstrukciójával a fogyasztók folyamatos ellátási feltételeinek biztosítása  A fogyasztói megelégedettség szintjének jobb kielégítése érdekében a vízminőség javítása a hálózatok karbantartásával  A hibaelhárítások miatti szolgáltatás kiesések minimalizálása a hibaelhárítás reagáló képességének javítása:  A termékelőállítás során csak az indokolt minimum mértékben merüljön fel energia költség

14 A minőségcél rendszer főbb pontjai a csatorna szolgáltatásban  A környezeti terhelés csökkentése a szennyvízcsatorna hálózatok jobb kihasználásával  A vizikörnyezet minél kisebb szennyezése érdekében a határérték felett szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben  A szennyvíztisztító berendezéseket érő többletszennyezések megakadályozása.  A szennyvíztisztítás folyamatában csak az indokolható legkisebb mértékben kerüljön külső forrásból származó energia felhasználásra.  A szennyvíziszap komposzt minőségének javítása  A szennyvízátemelők üzembiztonságának növelése  A szennyvízátemelők által okozott környezeti ártalom csökkentési lehetőségeinek feltárása  A szennyvízelvezetés folyamatosságának fenntartása.

15 A minőségcélok rendszere SORSZÁM: II.1.2 Stratégiai cél: A fogyasztói elégedettség, a szolgáltatásokkal szembeni bizalom növelése Alfejezet: Az ivóvíz minőségének javítása Ágazati minőségcél: „A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása” „A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása”

16 Minőségcél: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása MÉRŐSZÁM: A teljes technológiai sorra, illetve hálózati mintavételi pontokra vonatkozó vizsgálati eredmények kifogásoltsági arányának csökkentése, kémiai, biológiai, mikrobiológiai paraméterek tekintetében. Cél: 3,5%-ra csökkenjen a kifogásoltsági arány Bázis adat: 3,7%

17 A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN ELRENDELT INTÉZKEDÉSEKET TARTALMAZZÁK:  Beruházási terv  Víztermelő telepek technológiai felülvizsgálatának 2005. évi ütemterve  Térségi vízellátási üzem ivóvíz hálózatok szivacsdugós mosatási ütemterve 2005. évre  Víztároló medencék mosatási ütemterve 2005. évre  Nyíregyházi vízellátási üzem ivóvíz hálózatának szivacsdugós mosatási ütemterve 2005. évre  Klórozó berendezések üzemeltetési és karbantartási ütemterve  Műszaki fejlesztési ütemterv feladatai CÉL: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása

18 ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA: Üzleti terv: ágazati, üzemi költség-ráfordítások meghatározása Üzleti terv: ágazati, üzemi költség-ráfordítások meghatározása Beruházási terv:bekötő vezeték rekonstrukció Beruházási terv:bekötő vezeték rekonstrukció csomóponti rekonstrukció ágvezetékek összekötése mosatóaknák építése víztermelő telepek irányítástechnikai fejlesztése vízbázis rekonstrukció technológiai rekonstrukció

19 CÉL: A fogyasztók részére szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA: Műszaki fejlesztési terv vízminőség javítással kapcsolatos pontjai: Műszaki fejlesztési terv vízminőség javítással kapcsolatos pontjai: Hálózatvégek automatikus mosatása Hálózatvégek automatikus mosatása Alternatív fertőtlenítőszerek alkalmazás Alternatív fertőtlenítőszerek alkalmazás Az ivóvíz mangántartalmának csökkentése rétegenkénti vegyszer adagolással Az ivóvíz mangántartalmának csökkentése rétegenkénti vegyszer adagolással Az ivóvíz organoleptikus tulajdonságainak javítása projekt Az ivóvíz organoleptikus tulajdonságainak javítása projekt

20 Minőségcél rendszer lebontása Üzemi szintű minőségcélok  Üzemi feladatok  Üzemi mérőszámok a kifogásoltsági arány tekintetében Nyíregyházi Üzem: 1,5 % Víztermelési Üzem: 1,4 % Térségi Vízellátás: 6,0 % Alközponti szintű minőségcélok  5 alközpontra  3 víztermelő telepre Telepi, települési szintű minőségcélok  dolgozókra lebontva

21 Minőségcél rendszer lebontása Minőségcélok a Központi Laboratórium részére  A vízminőség ellenőrzés során végzett hálózati mintavételek számának növelése: Bázis adat: 2003-ban 3408 db, 2004: 4430 db mintavétel Bázis adat: 2003-ban 3408 db, 2004: 4430 db mintavétel Cél: 2005-ben szinten tartani Cél: 2005-ben szinten tartani  A vizsgálati paraméterek számának növelése: Bázis adat: 2003: 69 paraméter, 2004: 80 paraméter Bázis adat: 2003: 69 paraméter, 2004: 80 paraméter Cél 2005: 95 paraméter Cél 2005: 95 paraméter

22 A minőségcélok rendszere A minőségcélok rendszere SORSZÁM: III.1.2. Stratégiai minőségcél: A környezet terhelésének csökkentése Alfejezet: A tisztított szennyvíz minőségének javítása Ágazati minőségcél: „A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben” „A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben”

23  MÉRŐSZÁM: Az eltávolított szennyező anyag mennyiségének 1,5%-os növelése KOId-ben számolva, és 5,0%- os növelése NH4-N-ben számolva 2004-i bázishoz képest.  Bázis adat: Szervesanyag eltávolítás KOI-ban :6.223,4t Szervesanyag eltávolítás KOI-ban :6.223,4t NH4-N: 413,5t NH4-N: 413,5t CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben

24 A VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN ELRENDELT INTÉZKEDÉSEK  Önellenőrzési tervek végrehajtása  Újfehértó szennyvíztisztító telep rekonstrukciója  Leveleki szennyvíztisztító bővítése  A közcsatornába szennyvizet kibocsátó üzemek ellenőrzési ütemterve  Szennyvíztisztító telepek technológiai felülvizsgálati ütemterve  Demecseri agglomeráció szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez a szakmai háttér biztosítása

25 ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA  Újfehértó, Levelek szennyvíztisztítók fejlesztésére beruházási tervben foglaltak  A társaság 2005. évi üzleti tervében foglalt ágazati, üzemi költségkeretek  A Központi Laboratórium 2005. évi költségkerete. CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben

26 Erőforrások biztosítása: Műszaki fejlesztési terv  A Nyíregyházi telepen a gépi rács automatikájának PLC vezérlése  Az átemelők vezérlésének átalakítása a napi egyszeri teljes leszívás érdekében  A rothasztók hőmérsékletének emelése a gázkihozatal illetve a szervesanyag lebontás fokozására CÉL: A vizikörnyezet minél kevésbé történő szennyezése érdekében a határérték feletti szennyezőanyagok mennyiségének csökkentése a tisztított szennyvízben

27 Minőségcél rendszer lebontása Üzemi szintű minőségcélok a szennyvíztisztítási üzemre  A szennyvíztisztító telepekre lebontott minőségcélok: KOI t NH4-Nt KOI t NH4-Nt Nyíregyháza 5.457,2 380,1 Nyíregyháza 5.457,2 380,1 Ibrány 142,3 8,4 Ibrány 142,3 8,4 Nyírbogdány 124,4 9,8 Nyírbogdány 124,4 9,8 Tiszabercel 69,1 4,1 Tiszabercel 69,1 4,1 Tiszadada 9,6 0,84 Tiszadada 9,6 0,84 Gávavencsellő 46,8 2,7 Gávavencsellő 46,8 2,7

28 Minőségcél rendszer lebontása Üzemi szintű minőségcélok a gépészeti üzemre  Nyírbogdány iszap recirkuláció átalakítása  Gávavencsellő: légbevitel hatékonyságának növelése  Demecser: vegyszeres szervesanyag eltávolítás

29 Minőségcél rendszer lebontása Minőségcélok a Központi Laboratórium részére  A közcsatornába szennyvizet kibocsátók ellenőrzésének fokozása Bázis adat:2004-ban 48 db ellenőrzés Bázis adat:2004-ban 48 db ellenőrzés Cél:2005-ben 56 ellenőrzés Cél:2005-ben 56 ellenőrzés  Szennyvíztisztító telepek önellenőrzési terveiben foglalt vizsgálatok számának növelése:  Bázis adat 2004: 7500 vizsgálat  Cél 2005: 8250 vizsgálat

30 A minőségcélok megvalósulásának ellenőrzése  Minőségellenőrző rendszer működése akkreditált Központi Laboratórium  Folyamatirányító felügyeleti rendszer  Vezetői információs rendszer  Műszaki információs rendszer  Fogyasztói elégedettség vizsgálat  A Minőségirányítási Tanács szerepe

31 A minőségcélok megvalósulásának motiválása  Minden feladatnak nevesített felelőse van  A társaság premizálási rendszere  A társaság jutalmazási rendszere  Dolgozói alkalmasság vizsgálat rendszere

32 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Minőségirányítás a Nyírségvíz Rt vízellátási és csatorna- szolgáltatási tevékenységében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések