Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes"— Előadás másolata:

1 A Visszatérési Irányelv átültetése a hazai jogalkalmazásba, gyakorlati tapasztalatok
Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság

2 Témakörök A Visszatérési Irányelv átültetése az idegenrendészeti szabályozásba A Visszatérési Irányelv átültetését követő gyakorlati tapasztalatok A jogalkalmazás jövőbeni irányai

3 Átültetési határidők és tervek
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve ( december 16. ) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról – Visszatérési Irányelv: határidő: december 24. további változás: augusztus 1. térítésmentes jogi segítségnyújtás – december 24.

4 A változásokról általánosságban (2010. december 24.)
idegenrendészeti kényszerintézkedési eljárás folyamata, felépítése megváltozott az Irányelv alkalmazási köre: csak az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra két lépcsős modell: 1) kiutasítás önkéntes távozással 2) kitoloncolás önkéntes hazatérés preferálása beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére a kiutasítást követően is lehetőség van az őrizet szabályai változtak: személyi kör és időtartam jogorvoslatok száma megnövekedett: minden kiutasításhoz kapcsoló döntés ellen külön jogorvoslat biztosítása a jogi segítségnyújtás saját költségen történő igénybevétele, vagy jogvédő szervezet ingyenesen jog segítségnyújtásának elfogadására külön rendelkezés, de a térítésmentes jogi segítségnyújtás biztosítására csak december 24. után fog sor kerülni

5 Kiutasítás kiutasítás = EU tagállamai területének elhagyási kötelezettsége, a tartózkodási engedély kérelmét elutasító, vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatban kiutasító döntést kell hozni, a kiutasítása a tartózkodási ügyben hozott határozat elleni jogorvoslatban támadható kiutasítási okok köre szűkül, ugyanakkor kötelező a kiutasítás elrendelése, a hatóság mérlegelési jogköre megszűnik az elrendelés tekintetében, a kiutasítástól eltekintés eddigi szabályai megváltoznak, a kiutasítás elrendelésére vonatkozó eddigi korlátozások kiegészülnek: EU tagállama által kiadott tagállami tartózkodási engedéllyel más tagállam által elrendelt kiutasítással: csak a végrehajtásra kell intézkedni

6 Beutazási és tartózkodási tilalom
Idegenrendészeti kiutasítás mellett: kötelező a kitoloncolással elrendelt kiutasítás esetén, egyébként a hatóság mérlegelésén múlik a tilalom elrendelése, önálló határozattal is elrendelhető időtartama a Visszatérési Irányelvnek megfelelően az eddigi 10 év helyett legfeljebb 5 évre csökkent, de közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági ok alapján elrendelt kiutasítás esetén megmaradt a 10 éves tilalom, hivatalból vagy kérelemre visszavonhatóvá vált: ha az ország elhagyás utólag bizonyításra kerül vagy az elrendelésre okot adó körülmények megváltoztak Önálló intézkedésként: a Visszatérési Irányelv nem zárja ki az elrendelését, elrendelésének okai bővülnek az eddigi kiutasítási okok egy részével: költségtartozás, helyszíni, szabálysértési bírság meg nem fizetése, ún. közrendi ok, időtartama továbbra is legfeljebb 3 év

7 Kiutasítás végrehajtása I.
Önkéntes távozással: idegenrendészeti hatóság vagy bíróság által elrendelt kiutasítás esetén is, egy meghatározott időtartamon belül: kiutasítás közlésétől számított legalább 7. legfeljebb 30. napon belül a határidő kérelemre vagy hivatalból meghosszabbítható, ha a külföldi személyes körülményei indokolják, a határidő meghosszabbítása tárgyában hozott végzéssel szemben külön jogorvoslat (végrehajtási kifogás) biztosított, bizonyos esetekben nem kell határidőt meghatározni az önkéntes távozásra, vagy a 7. napnál korábbra is eshet

8 Kiutasítás végrehajtása II.
Kitoloncolással: a kitoloncolás elrendelésének eddigi okai egy okkal bővültek a Visszatérési Irányelv alapján: ha a harmadik országbeli állampolgár az önkéntes távozásra meghatározott határnapot követő napig nem hagyja el az EU tagállamainak területét, a kitoloncolás elrendelése ellen eddig is biztosított külön jogorvoslat (végrehajtási kifogás) előterjesztésének és elbírálásának határideje eltér a Ket. általános szabályaitól, rövidültek a határidők megteremtődött „return monitoring” - a kitoloncolás végrehajtását az ügyészség ellenőrizi a rá vonatkozó szabályok alapján

9 Az őrizetek közös szabályai I.
Az őrizetekre vonatkozó közös szabályok kiegészültek: kiskorú gyermekkel rendelkező családdal szemben is elrendelhető: 1) a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva, 2) ha enyhébb intézkedéssel a kiutasítás végrehajtása nem biztosítható, 3) de ekkor is csak végső intézkedésként legfeljebb 30 napra erre figyelemmel az őrizet végrehajtására vonatkozó szabályok is kiegészülnek: kiskorú gyermekkel rendelkező családok elkülönített elhelyezésének alapja megteremtődött, külön rendelkezések kerültek beépítésre a jogszabályba annak érdekében, hogy az őrizet időtartama alatt a kiskorúak szabadidős tevékenysége és oktatása biztosított legyen,

10 Az őrizetek közös szabályai II.
a Visszatérési Irányelvnek megfelelően megszűnt az őrizet elrendelése ellen eddig biztosított jogorvoslat (kifogás), ha a kiutasítandó személyek kivételesen nagy száma előre nem látott súlyos terhet ró az őrzött szállások kapacitására, vagy az idegenrendészeti hatóságra (szükséghelyzet) az alábbi általános szabályoktól el lehet térni: őrizet időtartamának 72 órás meghosszabbítása 7 napra tolódhat ki az őrizetet az annak foganatosítására kijelölt helytől eltérő helyen is lehet foganatosítani

11 Az idegenrendészeti őrizet szabályai
a kitoloncolás végrehajtásának akadályozása, illetve szökés veszélye esetén az őrizet elrendelésére kivételesen kerülhet sor, ha a kiutasítás végrehajtása enyhébb intézkedésekkel, így úti okmány elvétellel vagy kijelölt helyen tartózkodással nem biztosítható, eddigi lejfeljebb 6 hónapos időtartama további legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg (alkalmanként 30 nappal), ha: a harmadik országbeli állampolgár nem működik együtt a hatósággal, az okmánybeszerzési eljárás a származási ország hatóságainak eljárása miatt elhúzódik

12 A jogszabályi változások miatt bekövetkezett tapasztalatok I.
Hatékonyabb és erőteljesebb fellépés az illegális migrációval szemben Kiutasítások kényszerrel történő végrehajtásának száma csökkent: a kiutasítás önkéntes teljesítésének preferálása bíróság által elrendelt kitoloncolások esetében is nem jellemző az önkéntes teljesítésre előírt határidő meghosszabbítása, és az önkéntesség nem teljesítése A bíróságok részéről tapasztalható jogalkalmazás is megváltozott – mivel a kiutasítás mérlegelési hatáskörben történő elrendelése (szűk kivétellel) megszűnt, a kiutasító döntéseket jogszerűnek ítélik

13 A jogszabályi változások miatt bekövetkezett tapasztalatok II.
A kezdeti nehézségek után az igazságszolgáltatási szervek, együttműködő hatóságok, ügyfelek és jogi képviselői részére is körvonalazódtak az új jogorvoslati formák, vagy korábbi jogorvoslatok megszűnése (pl. őrizet elrendelése elleni kifogás) családosok őrizetbe vételére a Hivatal eljárásaiban jellemzően nem kerül sor Idegenrendészeti őrizet 6 hónapon túli meghosszabbítására már történt indítványozás, a bíróság jóváhagyta A szabad mozgás jogával rendelkező családtagok kiutasítás felülvizsgálata során hozott döntéseket a bíróságok jogszerűnek ítélték

14 A BÁH kényszerintézkedési adatai

15 A BÁH kényszerintézkedési adatai

16 Légi úton végrehajtott kitoloncolások (BÁH)

17 Légi úton végrehajtott kitoloncolások (BÁH)

18 2011. augusztus 1-jét követő főbb jogszabályi változások
Új rendelkezések a Harmtv-ben a kényszerintézkedési területen: 1. Kiutasítás mellőzése azon jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiket az Európai Unió más tagállama január 13-át megelőzően kötött kétoldalú visszafogadási egyezmény vagy más megállapodás alapján visszafogad - a visszaadásról a idegenrendészeti hatóság végzéssel dönt - jogorvoslat: végrehajtási kifogás – nincs halasztó hatálya a visszaadás végrehajtására - a visszaadásra a kitoloncolás szabályait kell alkalmazni

19 2011. augusztus 1-jét követő főbb jogszabályi változások
2. Kiutasítást előkészítő őrizet egy új okkal bővül: ha a harmadik országbeli állampolgár visszaadása folyamatban van kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján az Európai Unió más tagállama részére

20 A jogalkalmazás jövőbeni irányai
Továbbra is hatékony, következetes fellépés az illegális migrációval szemben Az érintett szervek összehangolt fellépése Gyors reagálás az aktuális illegális migrációs helyzetre Az ellenőrzések fokozása Meghallgatási technikák fejlesztése Az önkéntes távozás preferálása A kiutasító döntések végrehajtása hatékonyságának fokozása Az ingyenes jogi segítségnyújtás hatékony biztosítása

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Elérhetőség: e-mail: bodonyi.laszlo@bah.b-m.hu
fax: 06 /


Letölteni ppt "Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések