Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Visszatérési Irányelv átültetése a hazai jogalkalmazásba, gyakorlati tapasztalatok Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes Bevándorlási és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Visszatérési Irányelv átültetése a hazai jogalkalmazásba, gyakorlati tapasztalatok Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes Bevándorlási és."— Előadás másolata:

1

2 A Visszatérési Irányelv átültetése a hazai jogalkalmazásba, gyakorlati tapasztalatok Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság

3 Témakörök 1.A Visszatérési Irányelv átültetése az idegenrendészeti szabályozásba 2.A Visszatérési Irányelv átültetését követő gyakorlati tapasztalatok 3.A jogalkalmazás jövőbeni irányai

4 Átültetési határidők és tervek  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve ( 2008. december 16. ) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról – Visszatérési Irányelv: határidő: 2010. december 24. további változás: 2011. augusztus 1. térítésmentes jogi segítségnyújtás – 2011. december 24.

5 A változásokról általánosságban (2010. december 24.)  idegenrendészeti kényszerintézkedési eljárás folyamata, felépítése megváltozott  az Irányelv alkalmazási köre: csak az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra  két lépcsős modell: 1) kiutasítás önkéntes távozással 2) kitoloncolás  önkéntes hazatérés preferálása  beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére a kiutasítást követően is lehetőség van  az őrizet szabályai változtak: személyi kör és időtartam  jogorvoslatok száma megnövekedett: minden kiutasításhoz kapcsoló döntés ellen külön jogorvoslat biztosítása  a jogi segítségnyújtás saját költségen történő igénybevétele, vagy jogvédő szervezet ingyenesen jog segítségnyújtásának elfogadására külön rendelkezés, de a térítésmentes jogi segítségnyújtás biztosítására csak 2011. december 24. után fog sor kerülni

6 Kiutasítás  kiutasítás = EU tagállamai területének elhagyási kötelezettsége,  a tartózkodási engedély kérelmét elutasító, vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatban kiutasító döntést kell hozni, a kiutasítása a tartózkodási ügyben hozott határozat elleni jogorvoslatban támadható  kiutasítási okok köre szűkül, ugyanakkor kötelező a kiutasítás elrendelése, a hatóság mérlegelési jogköre megszűnik az elrendelés tekintetében,  a kiutasítástól eltekintés eddigi szabályai megváltoznak,  a kiutasítás elrendelésére vonatkozó eddigi korlátozások kiegészülnek: EU tagállama által kiadott tagállami tartózkodási engedéllyel más tagállam által elrendelt kiutasítással: csak a végrehajtásra kell intézkedni

7 Beutazási és tartózkodási tilalom  Idegenrendészeti kiutasítás mellett: kötelező a kitoloncolással elrendelt kiutasítás esetén, egyébként a hatóság mérlegelésén múlik a tilalom elrendelése, önálló határozattal is elrendelhető időtartama a Visszatérési Irányelvnek megfelelően az eddigi 10 év helyett legfeljebb 5 évre csökkent, de közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági ok alapján elrendelt kiutasítás esetén megmaradt a 10 éves tilalom, hivatalból vagy kérelemre visszavonhatóvá vált: ha az ország elhagyás utólag bizonyításra kerül vagy az elrendelésre okot adó körülmények megváltoztak  Önálló intézkedésként: a Visszatérési Irányelv nem zárja ki az elrendelését, elrendelésének okai bővülnek az eddigi kiutasítási okok egy részével: költségtartozás, helyszíni, szabálysértési bírság meg nem fizetése, ún. közrendi ok, időtartama továbbra is legfeljebb 3 év

8 Kiutasítás végrehajtása I.  Önkéntes távozással: idegenrendészeti hatóság vagy bíróság által elrendelt kiutasítás esetén is, egy meghatározott időtartamon belül: kiutasítás közlésétől számított legalább 7. legfeljebb 30. napon belül a határidő kérelemre vagy hivatalból meghosszabbítható, ha a külföldi személyes körülményei indokolják, a határidő meghosszabbítása tárgyában hozott végzéssel szemben külön jogorvoslat (végrehajtási kifogás) biztosított, bizonyos esetekben nem kell határidőt meghatározni az önkéntes távozásra, vagy a 7. napnál korábbra is eshet

9 Kiutasítás végrehajtása II.  Kitoloncolással: a kitoloncolás elrendelésének eddigi okai egy okkal bővültek a Visszatérési Irányelv alapján: ha a harmadik országbeli állampolgár az önkéntes távozásra meghatározott határnapot követő napig nem hagyja el az EU tagállamainak területét, a kitoloncolás elrendelése ellen eddig is biztosított külön jogorvoslat (végrehajtási kifogás) előterjesztésének és elbírálásának határideje eltér a Ket. általános szabályaitól, rövidültek a határidők megteremtődött „return monitoring” - a kitoloncolás végrehajtását az ügyészség ellenőrizi a rá vonatkozó szabályok alapján

10 Az őrizetek közös szabályai I. Az őrizetekre vonatkozó közös szabályok kiegészültek: kiskorú gyermekkel rendelkező családdal szemben is elrendelhető: 1) a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva, 2) ha enyhébb intézkedéssel a kiutasítás végrehajtása nem biztosítható, 3) de ekkor is csak végső intézkedésként legfeljebb 30 napra erre figyelemmel az őrizet végrehajtására vonatkozó szabályok is kiegészülnek: 1)kiskorú gyermekkel rendelkező családok elkülönített elhelyezésének alapja megteremtődött, 2)külön rendelkezések kerültek beépítésre a jogszabályba annak érdekében, hogy az őrizet időtartama alatt a kiskorúak szabadidős tevékenysége és oktatása biztosított legyen,

11 Az őrizetek közös szabályai II. a Visszatérési Irányelvnek megfelelően megszűnt az őrizet elrendelése ellen eddig biztosított jogorvoslat (kifogás), ha a kiutasítandó személyek kivételesen nagy száma előre nem látott súlyos terhet ró az őrzött szállások kapacitására, vagy az idegenrendészeti hatóságra (szükséghelyzet) az alábbi általános szabályoktól el lehet térni: 1)őrizet időtartamának 72 órás meghosszabbítása 7 napra tolódhat ki 2)az őrizetet az annak foganatosítására kijelölt helytől eltérő helyen is lehet foganatosítani

12 Az idegenrendészeti őrizet szabályai a kitoloncolás végrehajtásának akadályozása, illetve szökés veszélye esetén az őrizet elrendelésére kivételesen kerülhet sor, ha a kiutasítás végrehajtása enyhébb intézkedésekkel, így úti okmány elvétellel vagy kijelölt helyen tartózkodással nem biztosítható, eddigi lejfeljebb 6 hónapos időtartama további legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg (alkalmanként 30 nappal), ha: 1)a harmadik országbeli állampolgár nem működik együtt a hatósággal, 2)az okmánybeszerzési eljárás a származási ország hatóságainak eljárása miatt elhúzódik

13 A jogszabályi változások miatt bekövetkezett tapasztalatok I.  Hatékonyabb és erőteljesebb fellépés az illegális migrációval szemben  Kiutasítások kényszerrel történő végrehajtásának száma csökkent: a kiutasítás önkéntes teljesítésének preferálása bíróság által elrendelt kitoloncolások esetében is  nem jellemző az önkéntes teljesítésre előírt határidő meghosszabbítása, és az önkéntesség nem teljesítése  A bíróságok részéről tapasztalható jogalkalmazás is megváltozott – mivel a kiutasítás mérlegelési hatáskörben történő elrendelése (szűk kivétellel) megszűnt, a kiutasító döntéseket jogszerűnek ítélik

14 A jogszabályi változások miatt bekövetkezett tapasztalatok II. -A kezdeti nehézségek után az igazságszolgáltatási szervek, együttműködő hatóságok, ügyfelek és jogi képviselői részére is körvonalazódtak az új jogorvoslati formák, vagy korábbi jogorvoslatok megszűnése (pl. őrizet elrendelése elleni kifogás) -családosok őrizetbe vételére a Hivatal eljárásaiban jellemzően nem kerül sor -Idegenrendészeti őrizet 6 hónapon túli meghosszabbítására már történt indítványozás, a bíróság jóváhagyta -A szabad mozgás jogával rendelkező családtagok kiutasítás felülvizsgálata során hozott döntéseket a bíróságok jogszerűnek ítélték

15 A BÁH kényszerintézkedési adatai

16

17 Légi úton végrehajtott kitoloncolások (BÁH)

18

19 2011. augusztus 1-jét követő főbb jogszabályi változások Új rendelkezések a Harmtv-ben a kényszerintézkedési területen: 1. Kiutasítás mellőzése azon jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiket az Európai Unió más tagállama 2009. január 13-át megelőzően kötött kétoldalú visszafogadási egyezmény vagy más megállapodás alapján visszafogad - a visszaadásról a idegenrendészeti hatóság végzéssel dönt - jogorvoslat: végrehajtási kifogás – nincs halasztó hatálya a visszaadás végrehajtására - a visszaadásra a kitoloncolás szabályait kell alkalmazni

20 2011. augusztus 1-jét követő főbb jogszabályi változások 2. Kiutasítást előkészítő őrizet egy új okkal bővül: -ha a harmadik országbeli állampolgár visszaadása folyamatban van kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján az Európai Unió más tagállama részére

21 A jogalkalmazás jövőbeni irányai  Továbbra is hatékony, következetes fellépés az illegális migrációval szemben  Az érintett szervek összehangolt fellépése  Gyors reagálás az aktuális illegális migrációs helyzetre  Az ellenőrzések fokozása  Meghallgatási technikák fejlesztése  Az önkéntes távozás preferálása  A kiutasító döntések végrehajtása hatékonyságának fokozása  Az ingyenes jogi segítségnyújtás hatékony biztosítása

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Elérhetőség: e-mail: bodonyi.laszlo@bah.b-m.hu tel: 06 /1 - 463 9297 fax: 06 /1 - 463 9278


Letölteni ppt "A Visszatérési Irányelv átültetése a hazai jogalkalmazásba, gyakorlati tapasztalatok Előadó: Bodonyi László főosztályvezető-helyettes Bevándorlási és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések