Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2010. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2010. április."— Előadás másolata:

1 Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2010. április 7.

2 I. A témaválasztás indoklása egyházi iskolák jelenléte a mai oktatási rendszerben az egyházi iskola választásának szempontjai, a családi háttér befolyása az egyházi iskola hatása a fiatalok döntései során a személyes hit szerepe döntéshozó helyzetekben

3 II. A kutatás céljai 1. az egyházi iskolába járó serdülők saját iskolájukhoz való hozzáállása, a sajátos egyházi iskolai programokhoz, tanáraikhoz, közösségükhöz való viszonyuk 2. a serdülők iskolaválasztási és életvezetési döntéseikkel kapcsolatos szempontjai 3. serdülők döntései erkölcsi kérdésekben

4 A kutatás módszerei kérdőíves felmérés

5 IV. Az eddigi kutatás „utóélete”, a téma iránti érdeklődés 1.- II. Katolikus Hittanár Konferencia (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged, 2009.04.17.) 2. – beszélgetés a kérdőív kitöltőivel (D.A.P.G. 10.b. osztály, 2009.05.22.) 3. – kerekasztal-beszélgetés a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanáraival (osztályfőnöki értekezlet, 2010.03.22.)

6 V. A kutatás további irányai Követő kutatás elkészítése és strukturált interjúkészítés A kutatás kiterjesztése más (egyházi és nem egyházi) intézmények tanulóira Más felekezetek bevonása Esettanulmányok ismertetése és feldolgozása

7 Legfontosabb felhasznált irodalom: Egyházi iskolák a rendszerváltás előtt és ma. www.okm.huwww.okm.hu Korzenszky Richárd OSB: Szünet nélkül, Egyházról, iskoláról. Bencés Apátság Tihany, 2000. Meleg Csilla: Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2003. Osmer, R., - Fowler, J.: A gyermek-és serdülőkor a hitfejlődés szemszögéből. In.: Embertárs, 2007/2 Sági Matild: Az iskolaválasztás oksági modellje a racionáliscselekvés-elmélet alapján. www.oki.huwww.oki.hu Schweitzer, F.: Vallás és életút. Vallási fejlődés és keresztyén nevelés gyermek- és ifjúkorban. Kálvin Kiadó, Budapest, 1999.

8 Jelenleg feldolgozás alatt álló hazai szakirodalom(1) Kozma Tamás - Forray R. Katalin: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika Kozma Tamás: Egyházi iskolák indítása Magyarországon : tudományos tanácskozás : Gyula, 1992. június 22-24. Kozma Tamás: Kié az iskola? Kozma Tamás: Látens és manifeszt célok az iskolai szervezetben. /Értelmezési keret és vizsgálati javaslat/. Kozma Tamás: Reformvitáink Kozma Tamás - Perjés István (szerk) : Új kutatások a neveléstudományokban: hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. 2008

9 Jelenleg feldolgozás alatt álló hazai szakirodalom(2) Pusztai Gabriella: Iskola és közösség : Felekezeti középiskolások az ezredfordulón Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke és az iskola - kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra Pusztai – Rébay (szerk): Kié az oktatáskutatás? - tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára Pusztai Gabriella Religion and values in education in Central and Eastern Europe Halasi Endre: Az egyházi középiskolák szerepe a politikai szocializációban. http://www.kommentar.info.hu/halasi_endre_az_egyhazi_kozepiskol ak_szerepe_a_politikai_szocializacioban.pdf http://www.kommentar.info.hu/halasi_endre_az_egyhazi_kozepiskol ak_szerepe_a_politikai_szocializacioban.pdf A II. Vatikáni Zsinat GRAVISSIMUM EDUCATIONIS kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2010. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések