Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hol is vagyunk. Elindulunk! Nemsokára „repülni fogunk”! Kérem, kapcsolják be a szellemi biztonsági övet!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hol is vagyunk. Elindulunk! Nemsokára „repülni fogunk”! Kérem, kapcsolják be a szellemi biztonsági övet!"— Előadás másolata:

1 Hol is vagyunk. Elindulunk! Nemsokára „repülni fogunk”! Kérem, kapcsolják be a szellemi biztonsági övet!

2 Krisztushívő lehetséges modellje John Vettri jezsuita szerzetes modellje alapján John Vettri jezsuita szerzetes modellje alapján Annak tudatában, hogy egyetlen modell sem lehet teljes… Annak tudatában, hogy egyetlen modell sem lehet teljes… Koncentrikus körökkel Koncentrikus körökkel Hat szint Hat szint Legbelül személyiségem központja Legbelül személyiségem központja Legkívül megnyilvánulásom „felülete” Legkívül megnyilvánulásom „felülete” Ez leírás nem „önmagában” akar valamit rólam megállapítani, hanem Ez leírás nem „önmagában” akar valamit rólam megállapítani, hanem a lelki folyamatok megkülönböztetésnek pontosabb leírása a cél a lelki folyamatok megkülönböztetésnek pontosabb leírása a cél

3 1. Személyem középpontja (Szentlélek lakóhelye) 2. Szükségleteim hajtóerőim 3. Affektív szint (érzelmi reakcióim) 4. Emlékezésem, képzeletem 5. Értelmem, akaratom 6. Spirituális tudatosságom

4 Lényem középpontja (1) A legbensőbb kör személyem, lényem középpontja, a Szentlélek lakóhelye (1). A legbensőbb kör személyem, lényem középpontja, a Szentlélek lakóhelye (1). Teremtettségem illetve megkereszteltségem folytán adott, de hitemben ismerhetem csak fel. Teremtettségem illetve megkereszteltségem folytán adott, de hitemben ismerhetem csak fel. Az önmagát felülmúló (öntranszcendáló) Énemet szolgálja. Az önmagát felülmúló (öntranszcendáló) Énemet szolgálja.

5 Szükségleteim, hajtóerőim, ösztöneim (2) Személyem valódi középpontját övezi szükségleteim, hajtóerőim, ösztöneim. Személyem valódi középpontját övezi szükségleteim, hajtóerőim, ösztöneim. Ezek inkább az önközpontú Énemet szolgálják. Ezek inkább az önközpontú Énemet szolgálják. Az ábra azt is kifejezi, hogy a 2-es az 1-es „köré van teremtve” (nem „ellenségek”). Az ábra azt is kifejezi, hogy a 2-es az 1-es „köré van teremtve” (nem „ellenségek”).

6 Affektív (érzelmi) reakcióim (3) Az erre épülő következő kör személyem affektív, érzelmi reakcióimmal kapcsolatos része. Az erre épülő következő kör személyem affektív, érzelmi reakcióimmal kapcsolatos része. Érzelem = időben elnyúló hangulat Érzelem = időben elnyúló hangulat Érzés: inkább pillanatnyi érzet, benyomás Érzés: inkább pillanatnyi érzet, benyomás Belső, spontán reakció. Belső, spontán reakció. Önmagában erkölcsileg nem megítélhető (sem nem jó, sem nem rossz). Önmagában erkölcsileg nem megítélhető (sem nem jó, sem nem rossz). Vettri a 2-es és 4-es szintet ezen a (3) rétegen keresztül összeköti egy oda-vissza nyíllal. Vettri a 2-es és 4-es szintet ezen a (3) rétegen keresztül összeköti egy oda-vissza nyíllal.

7 Míg az emlékezés a megtörtént esemény felidézése, addig Míg az emlékezés a megtörtént esemény felidézése, addig a képzeletet a képzelőerő teremti és álomvilágban ábrándozik. a képzeletet a képzelőerő teremti és álomvilágban ábrándozik. A múlttal kapcsolatban: „Mi lett volna, ha…?”, vagy a jövővel kapcsolatban: „Mi lenne, ha…?” A múlttal kapcsolatban: „Mi lett volna, ha…?”, vagy a jövővel kapcsolatban: „Mi lenne, ha…?” Az emlékezés és a képzelet (4)

8 2-3-4 átjárhatósága Például ha szükségleteimből, ösztöneimből (2) elindul valami, akkor az érzelmi reakciókat (3) válthat ki, és ez valamilyen képzetet, emléket (4) jeleníthet meg. Például ha szükségleteimből, ösztöneimből (2) elindul valami, akkor az érzelmi reakciókat (3) válthat ki, és ez valamilyen képzetet, emléket (4) jeleníthet meg. De az irány lehet fordított is. De az irány lehet fordított is. Például egy adott emlékkép, képzelet (4) érzelmi reakció (3) segítségével előhívhatja, megcélozhatja egyik-másik hajtóerőmet, szükségletemet (2) Például egy adott emlékkép, képzelet (4) érzelmi reakció (3) segítségével előhívhatja, megcélozhatja egyik-másik hajtóerőmet, szükségletemet (2)

9 Értelmi, akarati szint (5) Ez személyem értelemi, akarati szintje. Ez személyem értelemi, akarati szintje. Itt dől el, hogy mit kezdek mindazzal, ami mint gondolat vagy érzés feljön bennem, Itt dől el, hogy mit kezdek mindazzal, ami mint gondolat vagy érzés feljön bennem, illetve hogyan, és milyen szálakkal szövöm tovább gondolataimat illetve hogyan, és milyen szálakkal szövöm tovább gondolataimat adott esetben átadom-e szóvá, cselekedetté vagy valaminek elmulasztásává? adott esetben átadom-e szóvá, cselekedetté vagy valaminek elmulasztásává? Ez a felelősség szintje! Ez a felelősség szintje!

10 A (3) (4) és az (5) szintet John atya itt is oda-vissza nyíllal köti össze. A (3) (4) és az (5) szintet John atya itt is oda-vissza nyíllal köti össze. Például gondolkodásom, tünyölődésem az értelmi és akarati szintről (5) egy képzeleten vagy emléken (4) keresztül érzelmeket (3) célozhat meg, érzelmi reakciókat válthat ki. Például gondolkodásom, tünyölődésem az értelmi és akarati szintről (5) egy képzeleten vagy emléken (4) keresztül érzelmeket (3) célozhat meg, érzelmi reakciókat válthat ki. Vagy egy-egy feljövő érzésemet (3) egy emlék megélésével illetve egy képzelet megidézésével (4) beleszőhetem gondolkodásom szövetébe (5). Vagy egy-egy feljövő érzésemet (3) egy emlék megélésével illetve egy képzelet megidézésével (4) beleszőhetem gondolkodásom szövetébe (5). 3-4-5 átjárhatósága

11 Legkülső szint: spirituális tudatosságunk (6/1) Ez személyem legkülső rétege, amely „mentőövszerűen” körbefogja az összes többit. Ez személyem legkülső rétege, amely „mentőövszerűen” körbefogja az összes többit. Közvetlen kapcsolatban van a külvilággal Közvetlen kapcsolatban van a külvilággal Itt (6) Krisztusra figyelünk, akit személyünk legbelső (1) szentélyünkből szólal meg a Szentlélek szavával. Itt (6) Krisztusra figyelünk, akit személyünk legbelső (1) szentélyünkből szólal meg a Szentlélek szavával. Az értelmi, akarati megnyilvánulásainkra is reflektálni szoktunk. Az értelmi, akarati megnyilvánulásainkra is reflektálni szoktunk.

12 Spirituális tudatosságunk (6/2) De nem mindegy, hogy ezeket milyen szempontból értékeljük, értelmezzük. De nem mindegy, hogy ezeket milyen szempontból értékeljük, értelmezzük. A spirituális tudatosságunk a Jóisten szeretetének a mértékéhez méri mindezeket, amit sokszor az erkölcstan fejt ki, magyaráz el. A spirituális tudatosságunk a Jóisten szeretetének a mértékéhez méri mindezeket, amit sokszor az erkölcstan fejt ki, magyaráz el. Nemcsak „leírja”, hanem feltárja azokat és javaslatokat tesz. Nemcsak „leírja”, hanem feltárja azokat és javaslatokat tesz. Az erkölcstan ezt szintet képviseli. A "Mit kell tennem?„ Az erkölcstan ezt szintet képviseli. A "Mit kell tennem?„ Ez a kifejezett lelkivezetés területe. Ez a kifejezett lelkivezetés területe.

13 Indítékok megkülönböztetése Döntéseinknek alapvetően kétféle indítékát különíthetjük el. Döntéseinknek alapvetően kétféle indítékát különíthetjük el. Ha az a (2) szintről indult ki, akkor affektív mozdulásaink a szükségletek, a hajtóerők, az ösztönök szintjéről jönnek elő. Ha az a (2) szintről indult ki, akkor affektív mozdulásaink a szükségletek, a hajtóerők, az ösztönök szintjéről jönnek elő. Ez esetben önmagam indítékairól van szó. Ez esetben önmagam indítékairól van szó. Erkölcsi megítélés szempontból ezek lehetnek jók illetve rosszak. Erkölcsi megítélés szempontból ezek lehetnek jók illetve rosszak.

14 A Lélek indíttatásai Ha az (1) szintről indul ki, akkor az spirituális (lelki) megmozdulás, Ha az (1) szintről indul ki, akkor az spirituális (lelki) megmozdulás, vagyis a Szentlélek indítása. vagyis a Szentlélek indítása. Felmerül a kérdés: „Mi alapján mondhatom ezt ki?” Felmerül a kérdés: „Mi alapján mondhatom ezt ki?” Önmagamat, és a bennem zajló folyamatokat nem látom. Önmagamat, és a bennem zajló folyamatokat nem látom. Az innen induló késztetések a szeretetre, a jóra indítanak. Az innen induló késztetések a szeretetre, a jóra indítanak.

15 1. Személyem középpontja (Szentlélek lakóhelye) 2. Szükségleteim hajtóerőim 3. Affektív szint (érzelmi reakcióim) 4. Emlékezésem, képzeletem 5. Értelmem, akaratom 6. Spirituális tudatosságom

16 A döntés A megkülönböztetés különösen fontos, mikor döntenünk kell. A megkülönböztetés különösen fontos, mikor döntenünk kell. A döntés fő szempontjai: (1) alapvető meggyőződések ill. vallásos hit; (2) az erkölcsi cselekvő karaktere (képességei, hajlamai, szándékai, késztetései stb.); (3) az értékek konfliktusát előidéző szituáció és annak elemzése; (4) a megfelelő normák és alkalmazásuk. A döntés fő szempontjai: (1) alapvető meggyőződések ill. vallásos hit; (2) az erkölcsi cselekvő karaktere (képességei, hajlamai, szándékai, késztetései stb.); (3) az értékek konfliktusát előidéző szituáció és annak elemzése; (4) a megfelelő normák és alkalmazásuk. A helyzet minél pontosabb megfogalmazása és árnyalása szükséges. A helyzet minél pontosabb megfogalmazása és árnyalása szükséges. Olykor vagy érzéseim, ösztöneim ellenére igent mondok a dologra. Olykor vagy érzéseim, ösztöneim ellenére igent mondok a dologra. Vagy nemet mondok arra, amit érzéseim, ösztöneim diktálnak. Vagy nemet mondok arra, amit érzéseim, ösztöneim diktálnak. A döntés súlypontját a kegyelem indíttatására (1) áthelyezem lényem és személyem központjába akár az énem (2) ellennére is, és így visszatérek személyem legbensőbb szentélyéhez. A döntés súlypontját a kegyelem indíttatására (1) áthelyezem lényem és személyem központjába akár az énem (2) ellennére is, és így visszatérek személyem legbensőbb szentélyéhez.

17 Gyümölcseiről ismeritek meg a fát. ► Minden esetben maga a lelki FOLYAMAT az érdekes (2-3-4; 3-4-5; 2-5; 1-6)! ► A lelki FOLYAMATOT kell követnem, tudatosítanom, és ebben segít a lelkivezető. ► Hogyan kezdődött? ► Hogyan folytatódott? ► Merre felé halad, merre mutat a folyamat? ► Milyen gyümölcsei vannak? ► De nem emberi szempontból… ► „Hogyan látna engem ebben a folyamatban Jézus?”

18 Krisztus-központúvá válok Ezt az „elmozdulást” a Jóisten kegyelme indítja el bennem, Ezt az „elmozdulást” a Jóisten kegyelme indítja el bennem, Átélem ezáltal a húsvéti misztérium lényegét: Átélem ezáltal a húsvéti misztérium lényegét: meghalok önmagamnak, meghalok önmagamnak, Krisztusban pedig feltámadok és új emberré leszek. Krisztusban pedig feltámadok és új emberré leszek.

19 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.


Letölteni ppt "Hol is vagyunk. Elindulunk! Nemsokára „repülni fogunk”! Kérem, kapcsolják be a szellemi biztonsági övet!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések