Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Míg e testben élünk…” Az idő Szent Benedek Regulájában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Míg e testben élünk…” Az idő Szent Benedek Regulájában"— Előadás másolata:

1 „Míg e testben élünk…” Az idő Szent Benedek Regulájában
Bokros Balázs Márk OSB Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

2 A kereszténység időszemlélete
Forrásai: Ciklikus időtapasztalat (egyetemes, emberi) Profán és szent idő megkülönböztetése Lineáris időfelfogás (zsidó hagyomány) Történetiség, jövőre irányultság, dinamizmus A Krisztus-esemény hatása (újdonság) Idők teljessége, „már” és „még nem” feszültsége

3 A Regula időszemléletének elemei

4 Az eszkatologikus irányultság
Alapja: a lineáris idő végpontja A kollektív és személyes idő végessége Hatása a szerzetes életére Az idő „relativitása” (fontosság és jelentéktelenség egyszerre) „Míg időnk van, (…) csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik.” A végpont tudatában élni „Félj az ítélet napjától!” – „Míg aggódik [az apát] a másokról való számadás miatt, a magáéról is gondoskodik.” „Kívánd az örök életet!” – „aki a mennyei hazába igyekszel…”  Kiindulópont a mindennapok megéléséhez

5 A „mindig” tudatos megélése
Az „egzisztenciális idő” folyamatos megélése Döntés jó és rossz között = válasz Isten állandó jelenlétére A Regula célja eszközöket adni ehhez A jó cselekedetek eszközei – általánosan érvényes parancsok „Életed tetteire minden órában ügyelj!” A szerzetes: „folyton gondol mindazokra, amiket Isten parancsol” Az apát: „mindig tartsa emlékezetében, hogy minek nevezik”  ERÉNYES ÉLET ÖSZTÖNZÉSE, AZ ALKALMAK KIHASZNÁLÁSA

6 A pillanat mint megkülönböztetett idő
Kiemelt időszakok „Bármi jóba kezdesz, igen állhatatosan kérjed…” „Vegyük tehát fontolóra… és úgy álljunk a zsolozsmázáshoz” „a negyvennapnak ebben az idejébe…” Megfelelő idő Az apát: „mindig az időnek megfelelően cselekedjen” A házgondnok: „mindent a maga idejében adjon” DE: késés  „alkalmat ad a gonosznak”  A pillanatokra készen kell állni

7 Készenlét és várakozás
Istenre való várakozás  értékprioritás Találkozás  késedelem nélküli cselekvés (vs. késés) Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli engedelmesség.” „Mihelyt meghallják az istentiszteletre hívó jelet, azonnal (…) induljanak” „Aki pedig az étkezéshez nem ér oda…” „azonnal, minden késlekedés nélkül boruljon le előtte” (ti. elöljáró előtt) „Mihelyt (…) vendéget jelentenek, szolgálatkész szeretettel siessenek elébe…”  A türelmes várakozás

8 A türelem ideje Eszkatologikus perspektíva  mindenre van idő
„ne engedjék meg neki könnyen a belépést” „egy vagy kétízben négyszemközt intsék meg” „Ha ismét kilépne, még harmadszor is vegyék vissza” „Minden életkornak (…) legyen meg a maga mértéke.” „mindhalálig állhatatosan megmaradunk (…) a monostorban” vs. „huzamosabb próbatétel után”  Mindenre van idő, de be kell osztani

9 A Regula időbeosztása A kozmikus idő mint alap
Az életszervezés éves ciklusai Istenszolgálat (2 szakasz)  ima, alvás; alleluja (3) Közös étkezés (4 szakasz)  böjt Munka (3 szakasz)  fizikai és szellemi (lectio) A napirend struktúrája Napkelte – napnyugta  8 imaalkalom Teljesen beosztott nap Az este megszentelése A Húsvét mint kiindulópont

10 Történetiség és aktualitás
A Regula történelmi ideje Adott helyen és időben értelmezett Regula: „ha az apát is úgy ítéli meg” „mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni”  A Regula aktualitása: alapelveket fogalmaz meg

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Míg e testben élünk…” Az idő Szent Benedek Regulájában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések