Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bokros Balázs Márk OSB Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bokros Balázs Márk OSB Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola."— Előadás másolata:

1 Bokros Balázs Márk OSB Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

2 Forrásai:  Ciklikus időtapasztalat (egyetemes, emberi) ▪ Profán és szent idő megkülönböztetése  Lineáris időfelfogás (zsidó hagyomány) ▪ Történetiség, jövőre irányultság, dinamizmus  A Krisztus-esemény hatása (újdonság) ▪ Idők teljessége, „már” és „még nem” feszültsége

3

4  Alapja: a lineáris idő végpontja ▪ A kollektív és személyes idő végessége  Hatása a szerzetes életére ▪ Az idő „relativitása” (fontosság és jelentéktelenség egyszerre) ▪ „Míg időnk van, (…) csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik.”  A végpont tudatában élni ▪ „Félj az ítélet napjától!” – „Míg aggódik [az apát] a másokról való számadás miatt, a magáéról is gondoskodik.” ▪ „Kívánd az örök életet!” – „aki a mennyei hazába igyekszel…”  K IINDULÓPONT A MINDENNAPOK MEGÉLÉSÉHEZ

5  Az „egzisztenciális idő” folyamatos megélése ▪ Döntés jó és rossz között = válasz Isten állandó jelenlétére  A Regula célja eszközöket adni ehhez ▪ A jó cselekedetek eszközei – általánosan érvényes parancsok ▪ „Életed tetteire minden órában ügyelj!” ▪ A szerzetes: „folyton gondol mindazokra, amiket Isten parancsol” ▪ Az apát: „mindig tartsa emlékezetében, hogy minek nevezik”  ERÉNYES ÉLET ÖSZTÖNZÉSE, AZ ALKALMAK KIHASZNÁLÁSA

6  Kiemelt időszakok ▪ „Bármi jóba kezdesz, igen állhatatosan kérjed…” ▪ „Vegyük tehát fontolóra… és úgy álljunk a zsolozsmázáshoz” ▪ „a negyvennapnak ebben az idejébe…”  Megfelelő idő ▪ Az apát: „mindig az időnek megfelelően cselekedjen” ▪ A házgondnok: „mindent a maga idejében adjon” ▪ DE: késés  „alkalmat ad a gonosznak”  A PILLANATOKRA KÉSZEN KELL ÁLLNI

7  Istenre való várakozás  értékprioritás ▪ Találkozás  késedelem nélküli cselekvés (vs. késés) ▪ Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli engedelmesség.” ▪ „Mihelyt meghallják az istentiszteletre hívó jelet, azonnal (…) induljanak” ▪ „Aki pedig az étkezéshez nem ér oda…” ▪ „azonnal, minden késlekedés nélkül boruljon le előtte” (ti. elöljáró előtt) ▪ „Mihelyt (…) vendéget jelentenek, szolgálatkész szeretettel siessenek elébe…”  A TÜRELMES VÁRAKOZÁS

8  Eszkatologikus perspektíva  mindenre van idő ▪ „ne engedjék meg neki könnyen a belépést” ▪ „egy vagy kétízben négyszemközt intsék meg” ▪ „Ha ismét kilépne, még harmadszor is vegyék vissza” ▪ „Minden életkornak (…) legyen meg a maga mértéke.” ▪ „mindhalálig állhatatosan megmaradunk (…) a monostorban” vs. „huzamosabb próbatétel után”  M INDENRE VAN IDŐ, DE BE KELL OSZTANI

9  A kozmikus idő mint alap  Az életszervezés éves ciklusai ▪ Istenszolgálat (2 szakasz)  ima, alvás; alleluja (3) ▪ Közös étkezés (4 szakasz)  böjt ▪ Munka (3 szakasz)  fizikai és szellemi (lectio)  A napirend struktúrája ▪ Napkelte – napnyugta  8 imaalkalom ▪ Teljesen beosztott nap ▪ Az este megszentelése  A Húsvét mint kiindulópont

10  A Regula történelmi ideje ▪ Adott helyen és időben értelmezett Regula: „ha az apát is úgy ítéli meg” ▪ „mivel korunkban lehetetlen a szerzeteseket erről meggyőzni”  A R EGULA AKTUALITÁSA : ALAPELVEKET FOGALMAZ MEG

11


Letölteni ppt "Bokros Balázs Márk OSB Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések