Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁRPÁD KORI TÖRVÉNYEK, FORRÁSOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁRPÁD KORI TÖRVÉNYEK, FORRÁSOK"— Előadás másolata:

1 ÁRPÁD KORI TÖRVÉNYEK, FORRÁSOK

2 1. „Ha a tolvaj az istenítélet folytán bűnösnek találtatik, vakítsák meg.” „A boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak.” – mondta ki törvénykönyve. „Jelentéktelen külsejű ember volt, de ravasz és tanulékony…a tudományokban kora összes királyainál jártasabb volt.” – írta róla a krónika.

3 2. „Magyarország nemeseit megvetette, a föld javait a vadállat módjára üvöltő németekkel meg a csacsogó fecskék módjára fecsegő olaszokkal együtt dölyfös szemmel és telhetetlen szívvel zabálta fel…Az erősségeket, őrhelyeket és városokat németek és olaszok őrizetére bízta” Írta róla a krónika.

4 3. „Ezek közül Baranya vármegyében fekvő Szársomlyó hegyet (…) Miklós dubicai ispánnak és általa örököseinek, valamint leszármazottainak adományoztuk, mivel ott jóváhagyásunkkal, személye védelmére és az ország hasznára, saját költségén és erőfeszítésével várat építtet magának”

5 4. „Egész vármegyéket vagy bármiféle méltóságokat örök tulajdonul vagy birtokképpen nem adományozunk.” „ Azt is elrendeltük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen rendelkezéseink ellen akarna cselekedni, ennek az oklevélnek erejénél fogva mind a püspököknek, mind a többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek együttesen és külön-külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.”

6 5. „Mivel az emberi természet fogyatékossága következtében az idők múlásával az elmúlt dolgok emlékezetébe könnyen belopódzik a feledés, ezért méltó írással védelmezni és megerősíteni azt, amiben a jogi személyek szerződést kötöttek, azért, hogy ez az írás ereje és alkalmas férfiak tanúságtétele révén sértetlenül és háborítatlanul megmaradjon. Ezt a dolgot én, Béla, Magyarország kiváló királya megfontolván és a jövőre nézve királyi felségem érdekében akképpen gondoskodván, nehogy bármiféle, jelenlétemben tárgyalt és befejezett ügy érvénytelenné váljék, szükségesnek ítélem: az én felségem jelenlétében megvitatott akármilyen ügyet az írás bizonyságával erősítsenek meg.”

7 6. „Azt is akarjuk, hogy magát a tolvajt, ha csak nem menekül az egyházba, akasszák fel, és egész vagyona vesszen el.”

8 7. „Ha valaki a rabszolgák közül lopást követ el, első esetben adja vissza a lopott dolgot, és orrát, ha tudja, váltsa meg öt tinóval, ha pedig nem tudja, vágják le azt. Ha orra levágása után ismét lopást követ el, füleit váltsa meg öt tinóval, ha tudja, ha pedig nem, vágják le azokat. Ha pedig harmadszor is lopást követ el, életét veszítse.”

9 8. „Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel és ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról könyvekről a püspök.” „Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tízedik részt adja Istennek, és ha valaki tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. És ha valaki a püspöknek elkülönített tizedet meglopja, mint tolvaj ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen.”


Letölteni ppt "ÁRPÁD KORI TÖRVÉNYEK, FORRÁSOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések