Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felszíni vizek védelmének új szabályozása Botond György vezető főtanácsos Környezetvédelmi Minisztérium Környezeti Elemek Védelmének Főosztálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felszíni vizek védelmének új szabályozása Botond György vezető főtanácsos Környezetvédelmi Minisztérium Környezeti Elemek Védelmének Főosztálya."— Előadás másolata:

1 A felszíni vizek védelmének új szabályozása Botond György vezető főtanácsos Környezetvédelmi Minisztérium Környezeti Elemek Védelmének Főosztálya

2 A szabályozás célja A felszíni vizek minőségének védelme A felszíni vizek minőségének védelme A felszíni vizek „jó” állapotának elérése és megőrzése A felszíni vizek „jó” állapotának elérése és megőrzése A jelenleg hatályos szabályozási rendszer megújítása A jelenleg hatályos szabályozási rendszer megújítása Jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése Jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése

3 A szabályozás alanyai A felszíni vízbe közvetlenül, A felszíni vízbe közvetlenül, a felszíni vízbe közvetve (közcsatorna hálózaton keresztül) szennyvizet vezető kibocsátók (bizonyos paraméterek esetén) a felszíni vízbe közvetve (közcsatorna hálózaton keresztül) szennyvizet vezető kibocsátók (bizonyos paraméterek esetén)

4 Betartandó főbb EU Irányelvek A Tanács 76/464/EGK irányelve az egyes, a Közösség vizeibe kibocsátott anyagok által okozott szennyezésről és vonatkozó leányirányelvei A Tanács 76/464/EGK irányelve az egyes, a Közösség vizeibe kibocsátott anyagok által okozott szennyezésről és vonatkozó leányirányelvei A Tanács 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről A Tanács 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről A Tanács 96/61/EK irányelve az integrált szennyezés-megel ő zésr ő l (IPPC Irányelv) A Tanács 96/61/EK irányelve az integrált szennyezés-megel ő zésr ő l (IPPC Irányelv) A Tanács 2000/60/EK Víz Keretirányelve A Tanács 2000/60/EK Víz Keretirányelve

5 A szabályozás eszközrendszere 240/2000. (XII. 23.) Korm. r. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 240/2000. (XII. 23.) Korm. r. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 203/2001. (X. 26.) Korm. r. a felszíni vizek védelméről 203/2001. (X. 26.) Korm. r. a felszíni vizek védelméről KÖM-KöViM miniszter 9/2002.(III.22.) sz. együttes rendelete a vízszennyező források kibocsátási határértékeiről és egyes kibocsátási határértékek megállapításának szabályairól KÖM-KöViM miniszter 9/2002.(III.22.) sz. együttes rendelete a vízszennyező források kibocsátási határértékeiről és egyes kibocsátási határértékek megállapításának szabályairól A KöM miniszter7/2002.(III.1.) sz. rendelete a használt és szennyvizek kibocsátásnak mérési, ellenőrzési és adatszolgáltatási feltételeiről A KöM miniszter7/2002.(III.1.) sz. rendelete a használt és szennyvizek kibocsátásnak mérési, ellenőrzési és adatszolgáltatási feltételeiről 204/2001. (X. 26.) Korm. r. a csatornabírságról 204/2001. (X. 26.) Korm. r. a csatornabírságról

6 A határérték rendszer (külön miniszteri rendeletekben) Szennyvíz-kibocsátási (emissziós) határértékek: Szennyvíz-kibocsátási (emissziós) határértékek: Területi határértékek Technológiai határértékek Befogadó vízminőségi (immissziós) határértékek (ivóvíz termelésre és haltenyésztésre használt felszíni vizek) Befogadó vízminőségi (immissziós) határértékek (ivóvíz termelésre és haltenyésztésre használt felszíni vizek)

7 Általános területi határértékek 32 komponens 32 komponens 3 területi kategória: 3 területi kategória: érzékeny területek (Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó vízgyűjtő területe) ivóvízbázisok egyéb területek

8

9 Technológiai határértékek A BAT-on alapulnak Települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatos technológiai határértékek Vízre különösen veszélyes anyagok kibocsátásának technológiai határértékei (I. listás anyagok) Egyéb technológiai határértékek

10 Az engedélyezés és a szankcionálás rendje A szennyvízkibocsátással kapcsolatos követelményeket a kibocsátó számára: A szennyvízkibocsátással kapcsolatos követelményeket a kibocsátó számára: a) vízjogi engedély köteles tevékenységek esetében a felügyelőség szakhatósági állásfoglalása alapján, a vízjogi engedélyben a) vízjogi engedély köteles tevékenységek esetében a felügyelőség szakhatósági állásfoglalása alapján, a vízjogi engedélyben b) a külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében az egységes környezethasználati engedélyben, a környezetvédelmi engedélyben, vagy a környezetvédelmi működési engedélyben b) a külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében az egységes környezethasználati engedélyben, a környezetvédelmi engedélyben, vagy a környezetvédelmi működési engedélyben

11 Az engedélyezés és a szankcionálás rendje Technológiai határértékkel szabályozott komponens esetén csatornabírság nem szabható ki. Technológiai határértékkel szabályozott komponens esetén csatornabírság nem szabható ki. Átvállalás esetén a szolgáltató levonhatja a más által kifizetett bírság összegét Átvállalás esetén a szolgáltató levonhatja a más által kifizetett bírság összegét Szennyezés csökkentési program megvalósítása esetén a bírság csak 5 % Szennyezés csökkentési program megvalósítása esetén a bírság csak 5 % Türelmi idő alatt fokozatos bevezetés Türelmi idő alatt fokozatos bevezetés Türelmi idő lejárta után 100 % + 1 év - korlátozás, bezárás ! Türelmi idő lejárta után 100 % + 1 év - korlátozás, bezárás !

12 Az ellenőrzés és az adatszolgáltatás rendje (min.r.) A 15 m 3 /d fölötti kibocsátók, és a veszélyes anyagokat, a bőripari, vegyipari és fémmegmunkálási eredetű szennyvizeket kibocsátó üzemek a külön jogszabályban meghatározottak szerint önellenőrzésre kötelezettek az engedélyben szereplő komponensek tekintetében A 15 m 3 /d fölötti kibocsátók, és a veszélyes anyagokat, a bőripari, vegyipari és fémmegmunkálási eredetű szennyvizeket kibocsátó üzemek a külön jogszabályban meghatározottak szerint önellenőrzésre kötelezettek az engedélyben szereplő komponensek tekintetében Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről évente összefoglaló jelentést készíteni ! Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről évente összefoglaló jelentést készíteni ! A veszélyes anyagok kibocsátásairól a felügyelőség köteles nyilvántartást vezetni ! A veszélyes anyagok kibocsátásairól a felügyelőség köteles nyilvántartást vezetni !

13 Hatálybalépés Hatálybalépés A Kormányrendelet 2003. január 01-én, meglévő létesítmények esetében a létesítményre vonatkozó türelmi idők leteltekor A Kormányrendelet 2003. január 01-én, meglévő létesítmények esetében a létesítményre vonatkozó türelmi idők leteltekor Új létesítmények engedélyezése a rendelet kihirdetését követő 60. naptól Új létesítmények engedélyezése a rendelet kihirdetését követő 60. naptól Bírságolás: 2002. december 31-ig a 3/1984. OVH Rend. szerint Bírságolás: 2002. december 31-ig a 3/1984. OVH Rend. szerint Technológiai határértékek külön jogszabály rendelkezései szerint (legalább 5 évente) Technológiai határértékek külön jogszabály rendelkezései szerint (legalább 5 évente)


Letölteni ppt "A felszíni vizek védelmének új szabályozása Botond György vezető főtanácsos Környezetvédelmi Minisztérium Környezeti Elemek Védelmének Főosztálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések