Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK SZOCIÁLPOLITIKA. Szociálpolitikai célkitűzés A szociális problémák megelőzése és leküzdése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK SZOCIÁLPOLITIKA. Szociálpolitikai célkitűzés A szociális problémák megelőzése és leküzdése."— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK SZOCIÁLPOLITIKA

2 Szociálpolitikai célkitűzés A szociális problémák megelőzése és leküzdése.

3 Létrejötte, Létrejötte, előzményei Római Szerződés Európai Szociális Alap Első szociális akcióprogram Egységes Európai Okmány Szociális Charta

4 Európai Szociális Alap (ESF, 1958) A foglalkoztatási helyzet javításának legfontosabb eszköze az Európai Unióban: – Humánerőforrás fejlesztés – Foglalkoztatási problémák kezelése Strukturális Alapok összetevője Prioritást élvező kérdéskörök : – aktív munkaerő-piaci politikák alkalmazása – a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével – az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása – az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

5 Szociális Charta (1989) Egyesült Királyság kivételével minden tagország aláírta A dolgozók alapvető szociális jogairól szól Területei: – bérezés és foglalkoztatás – életkörülmények javítása – a férfiak és nők közötti egyenlő elbánás és bérezés – szakmai képzés – szabad mozgás – munkavállalók döntésekben való részvétele – munkavállalók informálása – egészségvédelem – munkahelyi biztonság

6 Legfontosabb témakörei Munkajog Szociális párbeszéd Nők és férfiak esélyegyenlősége Rasszizmus elleni küzdelem Foglalkoztatáspolitika Társadalmi kirekesztettség elleni fellépés Fogyatékkal élőkről való gondoskodás Népegészségügy Munkahelyi egészség és biztonság

7 A hatáskör kérdése A szociálpolitika alapvetően az Uniós tagállamok hatáskörébe tartozik: "A közösségi jog jelen állása szerint a tagállamoknak joguk van arra, hogy maguk alakítsák ki szociális biztonsági rendszerüket." A bérekre, jövedelmekre, nyugdíjakra és szociális juttatásokra nincs egységes Uniós szabályozás.

8 Az egyes kérdésköreinek közösségi szabályozása Kötelező jellegű közösségi szabályozás Nem kötelező érvényű jogszabályi szabályozás (ajánlás) Nyitott koordináció

9 Az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői I. 1. A szociális jogalkotás szükségességének okai: – nyugdíjasokról való gondoskodás – szabad mozgás és munkavállalás joga

10 Az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői II. 2. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: – Alapelvek Egyenlő elbánás elve Egy tagállam joghatósága alá tartozás elve Az összeszámítás elve Ellátások korlátlan exportálhatóságának elve – Területi hatálya – Személyi hatálya – Tárgyi hatálya

11 A szociális szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb magyar jogszabályok: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény) 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezé- séről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

12 Családi és pénzbeli ellátások rendszere Családtámogatások Fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások Rászorultságon alapuló támogatások (segélyek)

13 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK SZOCIÁLPOLITIKA. Szociálpolitikai célkitűzés A szociális problémák megelőzése és leküzdése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések