Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.szocialismunka.hu A munka jövőjének európai modellje a „flexicurity” Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.szocialismunka.hu A munka jövőjének európai modellje a „flexicurity” Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék."— Előadás másolata:

1 www.szocialismunka.hu A munka jövőjének európai modellje a „flexicurity” Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2010. október 28.

2 www.szocialismunka.hu A flexicurity-hez vezető út •Az ipari bérmunka tündöklése és bukása - a standard munka jellemzői – a foglalkoztatás bérben nem kifejezhető elemei •A standard munka – a szociálpolitika következménye •A standard munkaviszony gyengülése – a foglalkoztatási helyzet és a munkaerőpiac átalakulása (gazdasági, válságok, tudásalapú gazdaság, globalizáció, növekvő munkanélküliség és inaktivitás) •A hazai foglalkoztatási helyzet jellemzői

3 www.szocialismunka.hu A flexicurity Európában – a közös stratégia •Lisszaboni Stratégia - eredeti központi célkitűzése, hogy az EU 2010-ig a világ leg versenyképes ebb és legdinamikusabban fejlődő, tudásalapú gazdaságává váljék, amely képes a fenntartható fejlődésre, miközben nagyobb szociális kohézió val több és jobb munkahelyet teremt – 2004-ben átdolgozásra került (kevesebb, de jobban megvalósítható cél kijelölése) •Az elsődleges prioritás ma a növekedés és a munkahelyteremtés elősegítése az infrastruktúra, a társadalmi és gazdasági kohézió és a K+F erőteljesebb támogatásával

4 www.szocialismunka.hu A flexicurity Európában – a közös stratégia •Versenyképesség kontra európai szociális modell •Alkalmazkodókészség, változásra való készség, ezzel együtt a biztonság igényének felértékelődése •Flexicurity – flexibility+security – e két alapvető igény egyesítése •Rugalmasság – sikeres átmenetek, munkaszervezeti formák, •Biztonság – több, mint egy állás megőrzése, átmenetek megkönnyítése

5 www.szocialismunka.hu A flexicurity dimenziói A rugalmasság dimenziói (Wilthagen, 2003): • Külsődleges számszerűsíthető rugalmasság ( munkából való elbocsátás nehézsége, határozott idejű munkaszerződések alkalmazásának mértéke ) • Belső (cégeken belüli) rugalmasság ( létszámcsökkentés, belső átcsoportosítás nehézsége – munkaórák változtatása, részmunkaidő ) • Funkcionális rugalmasság ( szintén a munkaszervezet változtatásának nehéz vagy könnyű volta, a munkások képessége az új feladatok kihívásaihoz való alkalmazkodásra ) • Bér rugalmasság ( teljesítménytől, eredménytől függő bérformák ) A biztonság dimenziói: • A munkafeladat biztonsága • A foglalkoztatás biztonsága • A jövedelem biztonsága • A kombinációs biztonság ( fizetett munka és családi kötöttségek ) Ezeket egymással kombinálva hozható létre a flexicurity- mátrix.

6 www.szocialismunka.hu Wilthagen-féle flexicurity “útvonalak”

7 www.szocialismunka.hu A flexicurity politikák négy alkotóeleme Európai Bizottság (EC2007b) • rugalmas és megbízható szerződési formák (mind a munkáltatók és a munkavállalók, mind az ‘’insiderek’’ és az ‘’outsiderek’’ szempontjából), korszerű munkajogi szabályozás, kollektív szerződések és korszerű munkaszervezés révén; • az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, LLL) átfogó stratégiáinak megfogalmazása a munkavállalók, és közöttük is különösképpen a legkiszolgáltatottabbak folyamatos alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának biztosítása érdekében; • hatékony aktív munkaerő-piaci eszközök, melyek segítenek az egyéneknek megbirkózni a gyors változásokkal, csökkentik a munkanélküliségben töltött életszakaszok időtartamát, és könnyítik az újra elhelyezkedést. • korszerű társadalombiztosítási rendszerek, melyek megfelelő anyagi támogatást biztosítanak, ösztönzik a foglalkoztatást és elősegítik a munkaerő-piaci mobilitást. Ez magában foglalja a szociális védelem ellátásainak széles körét, amelyek elősegítik a munka, a családi élet és gyermeknevelés összeegyeztetését.

8 www.szocialismunka.hu A flexicurity jellemzői az OECD tagországokban • mérsékelt foglalkoztatás-védő szabályozás; • magas részvétel az életen át tartó tanulásban; • magas ráfordítás a munkaerő-piaci eszközökre (aktívra és passzívra egyaránt); • jogokat és kötelességeket egyensúlyban tartó, bőkezű munkanélküli-ellátási rendszer; • magas társadalombiztosítási lefedettség; • magas szakszervezeti lefedettség; •Rugalmas munkaszervezési formák alkalmazása

9 www.szocialismunka.hu

10 Flexicurity ajánlások Közép- és Kelet-Európai országai számára •a vállalkozásokon belüli rugalmasság fokozása : 1). szabadabb lehetőség biztosítása a munkaidőt, mozgóbért és képzettségi követelményeket szabályozó a kollektív szerződések tartalmát illetően; 2). a nők munkavállalásának elősegítése rugalmas munkaidő, részmunkaidő, a család és a munka összeegyeztetése •a munkaerőpiacra történő belépés t alacsonyabb közterhekkel és nagyobb rugalmassággal kell elsegíteni, a biztonságot pedig az után kell felépíteni, •az informális foglakoztatásnak a formális foglalkoztatás irányába terelése, úgy, hogy közben a rugalmasságban rejlő előnyök ne vesszenek el,

11 www.szocialismunka.hu Flexicurity ajánlások Közép- és Kelet-Európai országai számára •a foglalkoztatás közterheinek csökkentése, a munkaügyi ellenőrzés hatékonyabbá tétele, •az idősebb munkavállalók számára a részleges nyugdíj és a részleges foglalkoztatás lehetőségének biztosítása, a nyugdíjasok számára pedig – tisztességes nyugdíj mellett – a részleges foglalkoztatás lehetőségének biztosítása, • az idősebb munkavállalók bevonása a szakmai képzésbe, pl. kisvállalkozásoknál történő szakképzési gyakorlat vezetésével, • a munkaerő-piaci politikák aktív eszközeinek előtérbe helyezése a passzív eszközökkel szemben ; különösen a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekhez igazításával, •az élethosszig tartó tanulás rendszerszerűvé tétele (kollektív szerződésben megjelenítve)

12 www.szocialismunka.hu Flexicurity ajánlások Közép- és Kelet-Európai országai számára •könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása vállalkozási ismeretek megszerzésére, mind a fiatalok, mind az idősebbek számára, •a társadalombiztosítási járulék fizetésének rugalmassá tétele, a rendszertelen befizetések lehetővé tétele (tekintettel a szabadúszók, önfoglalkoztatók jövedelmeinek rendszertelenségére – fekete-szürke zónába sodródás elkerülése) •a jóléti juttatások munkaerőpiacra kerülést szolgáló erőfeszítésekhez kötése, egyidejűleg az aktív munkaerőpiaci eszközök erősítése a munkaerőpiaci integráció tényleges elősegítse érdekében, •a társadalmi párbeszéd erősítése és hatékonyságának fokozása.

13 www.szocialismunka.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Www.szocialismunka.hu A munka jövőjének európai modellje a „flexicurity” Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések