Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium."— Előadás másolata:

1

2 Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

3 Alattvaló vagy polgár? A fiatalok társadalmi és közéleti szerepekre való felkészítése, a társadalomismeret oktatás eredményei és nehézségei iskolavezetői szempontból.

4

5 „Tél van, puhán jár, mint a köd a síkló, soknyákú, kegyenc - kékorrú katonák között polgár vagyok-e, vagy fegyenc!” (József Attila)

6 "Egyszerűen megfogalmazva, az alattvaló engedelmeskedik a törvényeknek, az állampolgár pedig részt vesz a megalkotásukban és megváltoztatásukban." B. Crick

7 Mit kell tanítani? Miért kell tanítani? A NAT (2007) – három követelménytípusban:  mint kulcskompetencia: „Szociális és állampolgári kompetencia”  mint kiemelt fejlesztési feladat (kerettantervi feladat): „Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés”  mint az „Ember és társadalom” műveltségi terület egyik komponense Kerettantervekben (minden területen megfogalmazódik)

8 TANULMÁNYI TERÜLETEK ÉS TARTALMAK EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG HELYI TÁRSADALOM MAI MAGYARORSZÁG GLOBALIZÁLT VILÁG

9 Hogyan kell tanítani? A tanítás-tanulás új szemlélete  A társadalomismeret tanítása lényegében a hagyományos órák rendjét követi.  Újdonságot az jelent, hogy a készségfejlesztés, szemléletformálás jelentősége és aránya nagyobb.  A tanítás során alapvető feladat egyrészt az, hogy fogalmi ismereteket és értelmezési kereteket adjunk. Másrészt viszont az, hogy minél több önálló feladatot kapjanak a diákoknak.

10 pedagógus-kompetenciák  tudjon tervezni,  tudja megtanítani a tanulás képességét,  ismerje és tanítása során alkalmazza az új tanulásszervezési formákat (kooperatív technikák, projektoktatás stb.),  legyen interaktív kapcsolata diákokkal,  rendelkezzen magas empátiával,  legyen facilitátor (segítő).

11  a tanár állampolgári kompetenciái  a társadalomról való tudása átadásához nélkülözhetetlen eszköztár birtoklása

12 A tanítás-tanulás klasszikus módszerei: Előadás Magyarázat Megbeszélés, beszélgetés Szemléltetés

13 Interaktív, résztvevő, saját élményen alapuló módszerek: Kooperatív tanulás Szerepjáték Vita Speciális, előkészítő, elmélyítést/elmélyülést tevő módszerek: Interjúkészítés Kutatás, megfigyelés Médiafigyelés

14  A tanulás lényege nem az ismeretek elsajátítása, hanem a személyiség különböző komponenseinek az egyénre jellemző fejlődése.  A pedagógus feladata a feltételek megteremtése

15 A gyermeki személyiség optimális fejlődéséhez három alapszükséglet kielégítése szükséges: a kapcsolat a kompetencia az autonómia

16 kapcsolat az ember valahová tartozásának érzése az ember egyik legalapvetőbb feltétele közösség

17 kompetencia  az öröm, a boldogság, a siker érzése  a „meg tudom csinálni” biztos tudata

18 autonómia  önszabályozás  döntéshozatal és a döntések következményeinek viselése  ez az alapja a személyiség fejlődésének, az egyén közösségben elfoglalt helye alakulásának

19 Tankönyvek  Forgács Attila – Győrfi-Tóth Péter – Mező Ferenc – Nagy Imre – Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó)  Bayer József, Jávor István,Utasi Ágnes: Társadalomismeret (Dinasztia Kiadó)  Czike Klára – Csizmady Adrienn-Ligeti György – Rózsavölgyi Adél:Minden másképp van  Gönczöl Enikő: Én és a többiek (Nemzeti Tankönyvkiadó)  Gönczöl Enikő: Én és a politika (Nemzeti Tankönyvkiadó)  Kukorelli István-Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Korona Kiadó)

20 A tanításhoz használható honlapok  http://kompasz.balzac.zpok.hu/ http://kompasz.balzac.zpok.hu/  http://www.civitas.hu http://www.civitas.hu  http://www.aktivpolgar.hu http://www.aktivpolgar.hu  http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciaterul etek/4_szocialis/index.html http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciaterul etek/4_szocialis/index.html  http://www.osztalyfonok.hu http://www.osztalyfonok.hu  www.globalisneveles.hu www.globalisneveles.hu  http://kla.hu/aktivallampolgarsag http://kla.hu/aktivallampolgarsag

21 "Senki sem születik jó állampolgárnak, ahogy egyetlen államban sincs magától értetődő demokrácia. Sokkal inkább igaz az, hogy mind a kettő folyamat,amely egy életen át tart és fejlődik. A fiatalokat születésüktől kezdve be kell vonnunk ebbe a folyamatba." (Kofi Annan)


Letölteni ppt "Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések