Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése."— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése.

2 FŐBB TÉMAKÖREINK 2. A költséggazdálkodás főbb kérdései
1. A költséggazdálkodás alapfogalmai 2. A költséggazdálkodás főbb kérdései 3. A költségek csoportosítása 4. A költségek nagyságát meghatározó tényezők 5. A költségek elemzése 6. A költségek tervezése

3 A költséggazdálkodás alapfogalmai
A rendelkezésre álló erőforrások (eszközök, munkaerő) ésszerű, takarékos felhasználására irányuló tevékenység.

4 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Gazdaságossági elv: adott ráfordítással a lehető legnagyobb eredmény elérése, vagy adott eredmény eléréséhez a lehető legkisebb ráfordítás felhasználása

5 A költséggazdálkodás feladatai
Meg kell határozni a szükséges és indokolt mértékű költségértéket. Tudatosan befolyásolni és folyamatosan ellenőrizni kell a költségalakulást. El kell számolni a ténylegesen felmerült költségekkel. Össze kell hasonlítani és elemezni kell a tervezett és tényleges költségeket.

6 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Ráfordítás Kiadás

7 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Adott teljesítmény érdekében felhasznált munka és egyéb tényező pénzben kifejezett összege.

8 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Ráfordítás: Szélesebb körű fogalom, mivel magában foglal olyan eszközfelhasználást is, amelyek nem jelennek meg költségként. l. beruházás, költségként csak az értékcsökkenés elszámolásakor jelenik meg

9 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Kiadás Az értékesítés feltételeinek ellenértékeként a vállalkozás által kifizetett pénzösszeg. A költségektől rendszerint időben elkülönül.

10 800 (+200 ÁFA), a pénztárba 400 (+100 ÁFA), készpénzzel 200+200 = 400
Ez év január 8-án vásárolunk 400 nettó értékű anyagot készpénzért, aminek a felét termékünkbe beépítettük. További felmerült költségünk a termék előállítás miatt 200 +ÁFA volt, amit még nem fizettünk ki. A termék megvásárlásakor a vevő az 1000 Ft-ot fizetett be a pénztárba. 800 (+200 ÁFA), a pénztárba a) Mennyi a bevételünk? 400 (+100 ÁFA), készpénzzel b) Mennyi a kiadásunk? = 400 c) Mennyi a költségünk? 400 d) Mennyi a ráfordításunk? 800 e) Mennyi az árbevételünk? = 400 f) Mennyi az eredményünk? 200 anyagkészlet g) Mennyi a készletünk? 200 (+50) ÁFA h) Mennyi a Szállítónk? Nincs, kifizette i) Mennyi a Vevőnk?

11 A költséggazdálkodás alapfogalmai
A termék önköltsége: Az összes költségből az ún. kalkulációs egységre jutó költség. A kalkulációs egység lehet egy termék, termékcsoport, szolgáltatás, folyamat vagy hálózati egység.

12 Az áruforgalom költségei
Az áru megvételétől az áru eladásáig Munkabér Eladás-ösztönzés költségei Szállítmányozási, raktározási költségek Felhasznált eszközök Hitelkamat költségei Működtetés költségei Kereskedelmi veszteségek (Tárolási, értékesítési veszteség, káló, leltárhiány)

13 A költségek csoportosítása
1. Költségnemenként 2. Összetételük szerint 3. Elszámolhatóságuk módja szerint 4. A forgalom változásához való viszonyuk sz. 5. Az áruforgalomhoz való kapcsolódásuk sz. 6. Funkció szerint 7. Egyéb csoportosítási szempontok szerint

14 1. Költségnemenként A költség felmerülését melyik erőforrás felhasználása idézte elő. (számvitel) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Anyagjellegű: vásárolt anyagok energia felhasználás anyagi jellegű szolgáltatások: fuvardíj, karbantartás Vállatgazdálkodási megközelítésben az ELÁBÉ-t nem tekintjük költségráfordításnak, hiszen nem az árrést, hanem az árbevételt terheli. Személyi jellegű: munkabér személyes közreműködésként kivett összeg személyi jellegű egyéb kifizetés (utazás, étkezés stb.) TB és egyéb járulékok Értékcsökkenési leírás Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési értéke költségként elszámolt értéke Egyéb költségek Bankköltség, kamat kivétel, biztosítás, hatósági díjak, nem anyagi jellegű ráfordítások

15 Több költségnemből álló költség
2. Összetételük szerint Egyszerű, elemi költségek Egy költségnemből álló költség Pl. anyagköltség, értékcsökkenési leírás Összetett költségek Több költségnemből álló költség Pl. üzemi általános költség, vállalati általános költség, központi költség, hálózati költség, belső szállítás költsége, stb.

16 3. Elszámolhatóságuk módja szerint
Arra ad választ, hogy az árufajtával kapcsolatos költségek nagysága közvetlenül meghatározható-e? Közvetlenül elszámolható költségek Részben közvetlen költségek Közvetett költségek Üzemi általános Vállalati általános költség (rezsiköltség)

17 4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint
Viszonylag állandó költségek (fix) Lépcsősen változó Változó költségek Kölcsönös egymásra hatás a forgalommal

18 3.4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint (Változó költségek)
Lineáris (arányosan változó) Degresszív (csökkenő arányú) Progresszív (növekvő arányú) Regresszív

19 Lineárisan változó költség
Azonos irányban és azonos mértékben változik Pl.csomagolás, munkabér jutalékos része

20 Degresszív költségek Változás iránya azonos, de mértéke kisebb
Pl. Berendezések fenntartási költsége, alapbér, munkavédelmi költség

21 Progresszív költségek
A változás iránya azonos, de nagyobb mértékű Túlórák bérköltsége, reklám, karbantartási

22 Regresszív költségek Fordított irányú költségek
pl.Nem körszerű gépekhez kapcsolódó költségek

23 5. Az áruforgalom egyes szakaszaihoz való kapcsolódásuk szerint
Beszerzéshez kapcsolódó költségek Készletezéshez kapcsolódó költségek Értékesítéshez kapcsolódó költségek Beszerzéshez kapcsolódó költségek szállítás, rakodás üzletszerzők bére beszerzéssel kapcsolatos (utazás, posta, telefon, nyomtatvány, napidíj) Jó esetben ezek a beszerzési árba épülnek be, a beszerzett készlet értékében jelennek meg. Ráfordításként az áru értékesítésekor számoljuk el anyagi jellegű ráfordítások között, az eladott áruk beszerzési értékeként. Készletezéshez kapcsolódó költségek Raktárépület fűtési, világítási, karbantartási, takarítási ktg. részben az üzlethelyiség ilyen jellegű költségei is azok Raktári berendezések értékcsökk, karbantartás, üzemelés Raktározási, árukezelési feladatokat ellátók bérköltsg, ha nem válik külön az eladószemélyzet bérköltg-nek egy része Értékesítéshez kapcsolódó költségek Eladó, üzletkötő pénztáros bére Reklám Értékesítéshez szükséges eszközök Bolti eladótér Nagykernél a vevőkhöz kiszállítás klg

24 6. Funkció szerint Hálózati költségek Központi igazgatás költségei

25 7. Egyéb csoportosítás Emberi munkával kapcsolatos költségek (munkabér és közterhei) Árukkal kapcsolatos költségek - pl.: szállítási, raktározási, csomagolási, stb. Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek - pl.: bérleti díj, amortizáció, rezsi, stb.

26 4. A költségek nagyságát meghatározó tényezők
az áruforgalom nagysága és összetétele, a forgalom készletigénye, a kereskedelmi munka minősége, a kereskedelmi munka munkaigénye, a bolthálózat nagysága és összetétele, a tarifák (díjtételek) változása, a munka- és üzemszervezés színvonala.

27 A költségek elemzése Általában az alábbi tételeket elemzik
Termékcsoportok Üzemegységek Értékesítési módszerek Elosztási csatornák Területek Vásárlások nagysága Vásárlók típusai Kereskedőgárda Megrendelések nagysága Értékesítési feltételek

28 Az elemzés mutatói 1. Költségváltozás viszonyszám:
Tárgyidőszak költségösszege Bázisidőszak költségösszege 2. Tervfeladat-viszonyszám: Tervezett költséget hány százalékkal kívánják csökkenteni, vagy növelni a bázishoz képest 3. Tervteljesítési viszonyszám: 4. Megoszlási viszonyszám: Az egyes szempontok szerint csoportosított költségekre %

29 Az elemzés mutatói 6. Költségszínvonal mutatói (Ksz 1-3) 1.forgalom,
2.árréstömeg, 3.nyereség  Ktg Árbevétel %  Ktg Árrés %  Ktg Nyereség %

30 Az elemzés mutatói Költségszínvonal-változás mértéke
Ksz1-Ksz0 Költségszínvonal-változás dinamikája Ksz1/Ksz0 x 100 Költségszínvonal-változás üteme Ksz0 x100

31 7. Költségkövetési mutató
Megmutatja, hogy egy %-os forgalomnöve- kedést hány % költségnövekedés követ.

32 8. Forgalom kitermelő képesség
Megmutatja, hogy egy %-os költségráfordítás milyen forgalomnövekedést okoz  E% Ktgkit =  Ktg%


Letölteni ppt "Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések