Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban
Dr. Bendik Gábor Vezető tanácsadó Viveo Hungary Kft. Zalaegerszeg 2011. december 13.

2 A termékdíj-köteles termékek köre 2011.
-az egyéb kőolajtermék - gyakorlatilag a kenőolajok (2005. január 1-ig az üzemanyag is), -a gumiabroncs, -a csomagolás (2003. január 1-jéig a csomagolóeszköz), -az akkumulátor, -a reklámhordozó papír, -az elektromos és elektronikai berendezés (2005. január 1-től, január 1-től beleértve a hűtőberendezéseket is) (A hígítók és oldószerek termékdíj-fizetési kötelezettsége január 1-én, a hűtőközegeké jan. 1-én megszűnt.). 2

3 A termékdíj-köteles termékek köre 2012.
-akkumulátor, -csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer, -egyéb kőolajtermék, -elektromos, elektronikai berendezés, -gumiabroncs, -reklámhordozó papír Az egyes kategóriákon belül a termékdíjköteles termékek vtsz. szerinti felsorolása törvény mellékletében, a csomagolószerek katalógusa a végrehajtási rendelet mellékletében lesz. 3

4 A kötelezettek köre 2011 Főszabály: a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója Kivétel: Belföldi előállítású egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír - a termék elsõ belföldi forgalomba hozójának első vevője és a saját célú felhasználó (a gyakorlatban, aki a gyártótól a terméket megveszi). Bérgyártás: bérgyártató Fontos, hogy korábban más szabályok is érvényesültek (pl. import, kereskedelmi csomagolás továbbforgalmazó, bérgyártás eltérő szabályai, stb.)

5 Változások a kötelezetti körben 2012
Csomagolószernél a kötelezettség tárgyának változása miatt a kötelezetti kör is megváltozik. Reklámhordozó papír esetén az első forgalomba hozó/saját célú felhasználó (általában nyomda) lesz a kötelezett, nem a megrendelő (Viszont a megrendelőnek nyilatkoznia kell a megrendelésről!) A saját célú felhasználás esetköre kibővül (jogutód nélküli megszűnés esetén a készlet, ill. elszámolható hiányt meghaladó hiány és a termékdíjköteles termék megsemmisülése) A nyilatkozó is kötelezetté válik, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el!

6 A kötelezettség keletkezésének időpontja 2011
Első belföldi forgalombahozatalkor: az első belföldi forgalomba hozatalkor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján. Saját célú felhasználáskor: a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján. Egyéb kőolajtermék és a reklámhordozó papír: az első belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik. Készletre vétel: A termékdíjköteles termék, csomagolóeszköz készltre vétele napján

7 A kötelezettség keletkezésének időpontja 2012
Első belföldi forgalomba hozatalkor: az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett telesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján. Saját célú felhasználáskor: saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napján keletkezik. Jogutód nélküli megszűnés esetén legkésőbb a végelszámolás utolsó napján, az elszámolható hiányt meghaladó hiány esetén pedig a hiányról, vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése tényéről felvett okirat alapján, annak könyvelése napján keletkezik. Egyéb kőolajtermék: az első belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján, vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján Készletre vétel: A termékdíjköteles termék készletre vétele napján

8 A rendszer lelke: A nyilvántartás
Előírások: -A nyilvántartásnak bizonylatokkal alátámaszthatónak kell lennie -Annak is kell vezetnie, aki termékdíj mentességben részesül -A hatósági ellenőrzés kulcseleme -Visszaigénylés esetén a jogosultság nyilvántartása nagyon hangsúlyos -Az adatszolgáltatásnak a nyilvántartáson kell alapulnia -Kenőolaj visszaigénylés esetén speciális nyilvántartás -Többutas csomagolások speciális nyilvántartása -A számlán feltüntetett termékdíj, a hasznosítási díj, valamint a termékdíj-kedvezmény és termékdíjmentesség összegét nyilvántartással kell alátámasztani, amely tartalmazza a vevők nevét, adószámát és címét, valamint a számla sorszámát és kiállításának dátumát. -A termékdíjkötelezettség mértéket minden hónapban meg kell állapítani -Kereskedelmi csomagolások levonásához külön nyilvántartás 2012. évi változások: -termékdíj nettó összege negyedéves bontásban -minimális tartalmi követelmények a végrehajtási rendeletben

9 Termékspecifikus módszer Raktári készletfogyás módszere
Csomagolás számítási módszerek (az Öko-Pannon ajánlásaival összhangban) Termékspecifikus módszer Raktári készletfogyás módszere Súlyozott bruttó-nettó súly módszere Statisztikai mintavétel módszere Egyedi mérés módszere (Hulladék-nyilvántartás – nem megfelelő) (Beszerzések nyomon követése – nem megfelelő) 2012-től: A módszerek megfelelő átalakítással alkalmazhatók (pl. termékimport, csomagolóeszköz-gyártás)

10 Termékspecifikus módszer
A kiépítés nehéz, utána egyszerű Adatbázis létrehozása szükséges Fajlagos mérések, vagy adatbekérés a beszállítótól – érdemes a súlyokat egy nagyobb egységű termékre vetíteni Értékesítési (felhasználási) adatok × fajlagos adatok Változások nyomán frissíteni kell Kapcsolódhat vállalatirányítási rendszerhez is

11 Raktári készletfogyás módszere
Egyszerű, de kevésbé pontos Belföldi gyártás esetén alkalmazható Havi készletmérés Készletfelvétel rendezettsége alapvető Havi készletek különbsége a kibocsátás (korrigálva az új készlet mennyiségével) Export és selejt mennyiségekre érzéketlen

12 Súlyozott bruttó-nettó tömeg módszere
Nettó súly = termék, Bruttó – Nettó = Csomagolás Számlánként, vagy adatbázisban találhatók meg a súlyos Több anyagfajta esetén el kell különíteni/súlyozni kell

13 Statisztikai mintavétel módszere
A módszer nem teljesen pontos, alkalmazása csak a hatóság jóváhagyása esetén javasolt Hasonló termékeket egy statisztikai csoportba kell sorolni Meg kell határozni a vezértermékek fajlagos adatait A csoport összes termékére ezeket az adatokat kell vetíteni

14 A nyilvántartás-vezetés módszerei
Vállalatirányítási rendszerhez fűzve Excel táblázat-rendszerek segítségével Leírt szabályzat készítése javasolható Az adatáramlás áttekinthető legyen Az egyes adatforrások könnyen visszakereshetőek legyenek és megegyezzenek a számviteli bizonylatokkal

15 A környezetvédelmi termékdíj kódok (KT-kódok)
Bevallások és egyéb eljárások során speciális azonosító számokat kell használni A KT-kódok 5+2 számjegyből, illetve betűjelekből állnak, -az első három számjegyet a termék típusa határozza meg, -a 4. és 5. számjegy attól függ, hogy a kötelezett milyen típusú termékdíj-fizető (teljes fizető, a termékdíjat nem kell megfizetni, vissza lehet igényelni, a termékre mentességben, vagy kedvezményben részesül, esetleg ezeknek valamilyen kombinációja). -A +2 az ún. származáskód A kódok részletesen a 10/1995. KTM rendelet 7. számú mellékletében, illetve a bevallási nyomtatványokhoz készített, és a vámhatóság honlapjáról letölthető kitöltési útmutatóban található meg. 2012-től: -a kódrendszer egyszerűsödik -a végrehajtási rendelet mellékletében lesznek

16 A „múlt rendezése” A vámhatóság 2006-tól ellenőrizhet
A korábbi jogszabályok rendelkezései alapján (a vámhatóság honlapján van segédanyag) : pótbevallással, illetve önellenőrzéssel lehet rendezni Nyilvántartások itt is kellenek Visszamenőleges befizetés és pótlékok Esetleges mulasztási bírság

17 Számlán való feltüntetés kötelezettsége 2011
Az első belföldi forgalomba hozatalkor kiállított számlán Csak nagykereskedelmi értékesítés esetén Kézzel írt számlák esetén kódok feltüntetése Nem összekeverendő a számlán történő átvállalással teljes termékdíjfizetés esetén: díjtételenként „a környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból : Ft” szöveget, termékdíj-kedvezmény esetén: „a környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból környezetvédelmi termékdíja: Ft” termékdíjmentesség esetén (díjtételenként): „a környezetvédelmi termékdíj alól %-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft” szöveget, újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került”

18 Számlán való feltüntetés kötelezettsége 2012
3 esetben: a) számlán történő átvállalás esetén, vagy b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor A pontos feltüntetendő szövegek a végrehajtási rendeletben kerülnek meghatározásra, a fenti c) esetben – amely a kötelezettek nagy részét érinti – feltehetően egy egyszerű és állandó szöveg lesz kötelező.

19 A Kötelezettség alapja 2011-ben – a csomagolás
Definíció (Cskt. szerint): csomagolóanyag, -eszköz, illetve olyan termék, amelyet termék, áru befogadására, megóvására, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében felhasználnak. Minden fogyasztási (elsődleges), gyűjtő- (másodlagos) és szállítói (harmadlagos) csomagolás

20 A Kötelezettség alapja 2012-ben – a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer
Definíciók: csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma; csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű - általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított - ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap; csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható - így különösen záró, rögzít ő, párnázó, díszít ő - elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma; egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag.

21 Többutas csomagolások kérdései 2011 I.
Nyilvántartás: a többutas csomagolás belföldön kibocsátott mennyisége, a visszaérkező többutas csomagolás mennyiség, a visszaérkezett mennyiségből selejtezett mennyiség, a többutas csomagolás újonnan beszerzett mennyisége, Az újonnan beszerzett mennyiségből először belföldön forgalomba hozott mennyiség Külön kell nyilvántartani a saját és más tulajdonában lévő mennyiségeket is

22 Többutas csomagolások kérdései 2011 II.
A kötelezettségek: A termékdíj esetén az először belföldön forgalomba hozott mennyiség után kell fizetni A hasznosítási kötelezettség a hulladékká váló (körforgásból kikerülő) mennyiséget tekinti a kötelezettség alapjának Külföldi kör (jellemzően saját célú felhasználásnál) levonással működik

23 Többutas csomagolások kérdései 2011 III.
Feltételek: GTIN szám Külön bejelentés (BJ2 lapon) Külön nyilvántartás és éves adatszolgáltatás

24 Többutas csomagolások kérdései 2012
Belföldi kör: -betétdíjas rendszer -hatósági nyilvántartásban való szereplés Külföldi kör: -Visszaszállítás (nettósítás, illetve visszaigénylés)

25 Termékdíjas képviselet
Az Art. szabályai szerinti képviselő, jövőre a termékdíj ügyintézői végzettséggel rendelkezők is: a bejelentési kötelezettség teljesítése; a bevallási kötelezettség teljesítése; az igazolások kérése; a termékdíj visszaigénylési eljárás; a mentességi eljárás; az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; a koordináló szervezettel történő kapcsolattartás; a nyilvántartás vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások a termékdíj befizetése

26 Egyéb fontos jövő évi szabályok

27 A termékdíj átalányfizetési lehetőség kiterjesztése
Csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett: Meghatározott mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó gazdálkodó szervezet

28 A mentességi rendszer megszűnése
Megszűnik a mentesség A koordináló szervezetek feladatait az állami OHÜ veszi át Mindenki teljes termékdíjat fizet, kivéve, aki egyéni hasznosítási teljesítést végez

29 Nem termékdíj, de fontos:
Hasznosítási kötelezettség Csomagolás Elektronikai termék Akkumulátor és szárazelem Hulladék-nyilvántartás

30 Változnak még (a teljesség igénye nélkül):
A termékdíj tételek A termékdíjköteles termékek köre (pl. elektronika) Az átvállalás esetei A visszaigénylés esetei A kötelezettség tartalmának egyértelmű felsorolása

31 Bejelentés Egyéni hulladékkezelés 2012. jan. 15-ig EZ JOGVESZTŐ.
Mindenki más április 20-ig A RÉGI KÖTELEZETTEK IS, ÚJRAHASZNÁLHATÓT IS, KÉPVISELETET IS. KORÁBI ÉS ÚJ KÉSZLETRE VEVŐK IS.

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Bendik Gábor Vezető tanácsadó Környezetvédelmi szakjogász Termékdíj ügyintéző (OKJ) Viveo Hungary Kft. 1095 Budapest, Váci út 95, 32 32 32


Letölteni ppt "A környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések