Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR ENERGIA HIVATAL Változások a távhő jogi szabályozásában (engedélyezés, ármegállapítás, fogyasztóvédelem) Lángfy Pál osztályvezető Magyar Energia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR ENERGIA HIVATAL Változások a távhő jogi szabályozásában (engedélyezés, ármegállapítás, fogyasztóvédelem) Lángfy Pál osztályvezető Magyar Energia."— Előadás másolata:

1 MAGYAR ENERGIA HIVATAL Változások a távhő jogi szabályozásában (engedélyezés, ármegállapítás, fogyasztóvédelem) Lángfy Pál osztályvezető Magyar Energia Hivatal

2 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2 Az új távhőtörvény megalkotásának okai A tv. alkalmazása során tapasztalt hiányosságok korrigálása, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás (új VET, piacnyitás a villamos energia és a földgáz esetében, hatékonyabb fogyasztóvédelem iránti igény).

3 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 3 A tv. módosítás főbb célkitűzései A mérés és elszámolás, valamint a díjfizetés pontosabb szabályozása, az önkormányzatok és a Magyar Energia Hivatal közötti hatósági és felügyeleti hatáskör megosztásának újraszabályozása, a fogyasztói érdekvédelem hatékonysá- gának javítása.

4 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 4 Változnak a hatáskörök! A Magyar Energia Hivatal engedélyezési és felügyeleti hatáskörébe tartozik minden olyan távhőtermelő, amely közvetlenül, vagy közvetve lakossági célra hőenergiát termel és villamos energiát is előállít. Valamennyi távhőszolgáltató a települési önkormányzat jegyzőjének az engedélyezési és felügyeleti hatáskörébe tartozik. Megszűnik az üzemi szabályzat (a termelő és a szolgáltató között).

5 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 5 Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem a jegyzők hatásköréből a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségekhez kerül át, mint elsőfokú hatósághoz. Az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetőjéhez, aki a fellebbezést elbírálja. A Hivatal együttműködik a fogyasztóvédelmi szervekkel a távhőszolgáltatás országos, elvi jellegű kérdéseiben.

6 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 6 A változások következményei Az új engedélyezési hatáskörbe került termelők és szolgáltatók a tv. hatálybalépésétől számított 90 napon belül (szeptember 28-ig) engedélyért kell folyamodjanak az illetékes hatósághoz. A tv. bevezeti az egyszerűsített engedélyezési eljárást a távhőtermelői létesítési és működési engedélyezésnél, az 50 MW összes névleges hőteljesítmény alatti létesítmények esetében.

7 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 7 Az engedélyezés I. Az engedélyezés államigazgatási eljárás keretében történik, melynek alapvető szabályait az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény tartalmazza. 2005. november 1-től azonban hatályba lép a már kihirdetett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

8 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 8 A Hivatal engedélyezési hatásköre A Hivatal csak távhőtermelői működési engedélyeket ad ki, de csak azokban az esetekben amikor a távhőtermelő létesítményben villamos energiát is termelnek és a hőenergiát (részben vagy egészben) távhőszolgáltatási célra termelik. A távhőszolgáltatási tevékenység engedélyezése a települési jegyzők hatáskörébe tartozik. Azon távhőszolgáltatók, akik saját kogenerációval rendelkeznek, a távhőtermelői működési engedélyt szintén a Hivataltól kell kérjék.

9 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 9 Változik a fogyasztói tájékoztatás kötelezettsége Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. tv. 19. §-a szerint a Tszt 60. § kiegészül (a kormány rendeletben állapítja meg): „i) a távhőszolgáltatás árképzése átláthatóságának biztosítása érdekében, a távhőszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatok - különösen a távhőszolgáltatással kapcsolatos árszabályozás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki információk - körét és a közzététel módját.”

10 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 10 Újabb változások az ártörvényben Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. tv. 10. §-a szerint módosul az ártörvény is : (5) E törvény Melléklete II. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” a települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének beszerzését követően.”

11 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 11 Előbbiekkel összefüggésben a Tszt Vhr. a következő rendelkezést tartalmazza: „ 22. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” esetben a gazdasági és közlekedési miniszter véleményezési határideje 30 nap.”

12 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 12 Új elemek a Tszt Vhr-ben I. Távhőtermelő létesítmény létesítése esetében meg kell vizsgálni a megújuló energiahordozók alkalmazásának a lehetőségét. A vizsgálat eredményét az engedélykérelemhez minden esetben csatolni kell. Ha ez kedvezőbb, akkor a létesítési és működési engedélyt a megújuló energiahordozó felhasználására kell kiadni.

13 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 13 Új elemek a Vhr.-ben II. Kogeneráció esetén 2005. dec. 28-ig OMH hiteles mérővel kell mérni a távhőcélra átvett hőmennyiséget. 2005. nov. 28-ig a távhőszolgáltató köteles a fogyasztói hőközpontokra névleges teljesítmény- értékeket meghatározni és a fűtési idény végén az igénybe vett legnagyobb teljesítményről a fogyasztókat tájékoztatni.

14 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 14 Új elemek a Vhr.-ben III. Az 1000-nél több lakást ellátó távhőszolgáltatók 2006. január 27-ig honlapot kötelesek létre hozni és működtetni. A honlapon legalább két évre visszamenőleg kell az adatokat megjelentetni.

15 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 15 A honlap tartalmi elemei I. üzletszabályzat, az előző év gazdálkodási adatai (mérleg és eredménykimutatás) az árakra vonatkozó egyéb lényeges információk, információk a távhőszolgáltatással kapcsolatban elérhető támogatásokról és pályázatokról,

16 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 16 A honlap tartalmi elemei II. az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és fogyasztói érdekképviseletek elérhetőségei, a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatos információk, a rendelet mellékletét képező, gazdasági és műszaki adatokat tartalmazó 11 db táblázat.

17 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 17 Új elemek a Vhr.-ben IV. A Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (TKSz) részletes szabályokat tartalmaz a fűtési költségosztók alkalmazásával kapcsolatban.

18 MAGYAR ENERGIA HIVATAL 18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Lángfy Pál E-mail: langfyp@eh.gov.hu Tel: 459 7796 Fax: 459 7797 http://www.eh.gov.hu


Letölteni ppt "MAGYAR ENERGIA HIVATAL Változások a távhő jogi szabályozásában (engedélyezés, ármegállapítás, fogyasztóvédelem) Lángfy Pál osztályvezető Magyar Energia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések