Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az intézményi fejlesztési terv Krajcsovicz Ágnes dél-alföldi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az intézményi fejlesztési terv Krajcsovicz Ágnes dél-alföldi."— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az intézményi fejlesztési terv Krajcsovicz Ágnes dél-alföldi régiós koordinátor 2010.május 18.

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az intézményi fejlesztési terv szerepe a referencia-intézménnyé válásban A referencia-intézményi minősítés feltétele az intézményi fejlesztési terv teljesítése Az intézményi fejlesztési terv megvalósításához a TÁMOP 3.1.7. pályázat nyújt forrást Benyújtásának feltétele: eredményes részvétel a referencia-intézményi előminősítési eljáráson (pozitív előminősítési nyilatkozat csak az intézményi fejlesztési terv megfelelősége esetén adható ki)

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A TÁMOP 3.1.7. szakmai feladatterve I. Képzések, felkészítések II. Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások III. Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei IV. Szakmai eszközfejlesztés

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt I. Képzések, felkészítések I.1.Alapmodulok 15 órás képzések: A referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása Hálózati együttműködések és kapcsolatok PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció 30 órás akkreditált képzés: A referenciahelyi mentor-pedagógusok felkészítése

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt I. Képzések, felkészítések I.2. Alapmodulok felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció vállalása esetén Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (8 óra) A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése.(60 óra - akkreditált) I.3. Választható modul vezetők részére Vezetőképzés (30 óra - akkreditált)

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt I. Képzések, felkészítések I.3.Választható képzések pedagógusoknak 30 órás akkreditált képzések: Együttnevelés A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazása 15 órás képzés: Felkészülés az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek alkalmazására

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „Felmentések” Az intézmény a Fejlesztési terv adatlap elektronikus sablonja felületén megjelölheti azokat a kötelező elemeket, melyeket teljesítettnek értékel feladatellátási helye vonatkozásában. Ezt a sablon felületen rövid szöveges indoklással kiegészítenie, a helyszíni látogatáskor pedig részletesen dokumentálnia kell.

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt II. Szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére Referencia-intézményi szerephez szükséges fejlesztések támogatása A referencia-intézményként való működés kiépítésének támogatása Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának támogatása 20-50 óra/ 10 eFt

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt III.Az intézmény belső fejlesztési tevékenységei A referencia-intézményi tevékenységeket irányító team kialakítása Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit) Rendszeres szakmai tantestületi műhelyek forgatókönyvének kialakítása Eljárásrend kidolgozása a jó gyakorlatok átadására Értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása 40 -60- 90 ó / 400 e – 900 eFt

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt IV. Eszközbeszerzés Olyan eszközök beszerzése, melyek igazolhatóan a referencia- intézményi szolgáltatás ellátásához kapcsolódnak. E célra a teljes támogatási összeg legfeljebb 30%-a fordítható. A 150.000 Ft-nál kisebb értékű beszerzéseknél nem kell árajánlatot kérni A 150.000 Ft és 1.500.000 Ft közötti értékű beszerzések esetén a pályázónak egy ajánlatot kell bekérnie 1.500.000 Ft felett legalább három árajánlatot kell bekérni Amennyiben a pályázó a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül, a Kbt. előírásai szerint kell eljárnia

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt További elszámolható költségek Projektmenedzsment 1fő projekt menedzser,1 fő pénzügyi vezető az összes projektköltség max. 10 %-a Egyéb szolgáltatások az összes projektköltség max. 3%-a Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség az összes projektköltség max. 8%-a

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs terv „Arculati Kézikönyvben” szereplő „C” plakát TÁMOP-3.2.2 regionális koordinációs hálózat projektirodája a TÁMOP-3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje, az Educatio Nonprofit Kft. számára

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt További fontos tudnivalók Több, a minősítési eljárásba vont feladatellátási hely esetén mindegyikre vonatkozóan külön regisztrációt kell indítani, és tervet kell készíteni a referencia- intézményi minősítési eljárásban. A pályázatban az akkreditált továbbképzési és (nem akkreditált) felkészítési szolgáltatásokat kizárólag az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett, kosar.educatio.hu honlapon található képzési listáról lehet kiválasztani.

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt További fontos tudnivalók A pályázathoz csatolni szükséges a fenntartó nyilatkozatát, melyben egyrészt a projekt támogatásáról, másrészt arról a tényről nyilatkozik, hogy rendelkezik rá vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel, a nevelőtestület hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot (a szakmai véleményezés dokumentumát a Támogató a helyszíni ellenőrzés keretében megnézi).

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt További fontos tudnivalók A pályázónak együttműködési megállapodást kell kötnie a regionális hálózatkoordinációs központtal, amely szerint a pályázó intézmény minősített feladatellátási helye a projektzárást követően két évig hálózati tanulási feladatokat lát el, illetve referencia helyi szolgáltatásokat nyújt a régió többi nevelési-oktatási intézménye számára. A pályázónak vállalnia kell, hogy legalább öt évig referenciahelyként működik.

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Krajcsovicz Ágnes dél-alföldi régiós koordinátor krajcsovicz.agnes@educatio.hu 00-36-30-682-2513 Köszönöm, hogy meghallgattak.


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az intézményi fejlesztési terv Krajcsovicz Ágnes dél-alföldi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések