Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egész életen át tartó tanulás Dr. Drexlerné Solymos Mária ETI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egész életen át tartó tanulás Dr. Drexlerné Solymos Mária ETI."— Előadás másolata:

1 Egész életen át tartó tanulás Dr. Drexlerné Solymos Mária ETI

2 "Elég baj, hogy most már semmit sem lehet egy egész életre megtanulni. Elődeink ahhoz tartották magukat, amit ifjúkorukban tanultak; nekünk azonban most minden öt évben újra kell átvennünk, ha nem akarunk egészen elmaradni a divattól." J.W. Goethe: „Vonzások és változások”

3 LLL értelmezése/lényege Szűkebb értelmezése: Szűkebb értelmezése: - a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzés. - a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzés. Tágabb értelmezése: Tágabb értelmezése: - a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról. - a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról. (megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni, megtanulni együttműködni másokkal, megtanulni élni.)

4 A tanulás formái Formális tanulás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el Formális tanulás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el Nem formális tanulás: az oktatási rendszer fő áramán kívül zajlik, általában (nem) ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal Nem formális tanulás: az oktatási rendszer fő áramán kívül zajlik, általában (nem) ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal Informális tanulás: a mindennapi élet fő velejárója Informális tanulás: a mindennapi élet fő velejárója

5 Miért tanulnak a felnőttek? A munkahely szakmai képzést vagy átképzést követel meg tőlük. A munkahely szakmai képzést vagy átképzést követel meg tőlük. Felébred bennük a „második esély” iskolái nyújtotta lehetőségek iránti igény. Felébred bennük a „második esély” iskolái nyújtotta lehetőségek iránti igény. Magasabb képzettség elérésével javítani szeretnének alacsonynak tartott fizetésükön. Magasabb képzettség elérésével javítani szeretnének alacsonynak tartott fizetésükön. Fogyatékosként speciális munkakörben szeretnének elhelyezkedni. Fogyatékosként speciális munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

6 Tényezők, amelyek befolyásolják a felnőttek tanulását (Hogyan tanulnak a felnőttek?) Fizikai tényezők: - egészségi állapot Fizikai tényezők: - egészségi állapot Érzelmi tényezők: - énkép, érzelmi világkép Érzelmi tényezők: - énkép, érzelmi világkép - motiváció - motiváció - megerősítés - megerősítés Intellektuális tényezők: Intellektuális tényezők: - előzetes ismeretek - előzetes ismeretek - a passzív és aktív tanulás - a passzív és aktív tanulás - tanulási módszerek közötti - tanulási módszerek közötti választás választás

7 Az egész életen át tartó tanulás egyéni aspektusai Mikor tanuljak? Mikor tanuljak? - újabb tudásra van szükségem - újabb tudásra van szükségem - az alapvető életviteli ismeretek megszerzése - az alapvető életviteli ismeretek megszerzése szükséges szükséges - a tanulás-képzés pótlása - a tanulás-képzés pótlása Mit tanuljak? Mit tanuljak? - szakmai ismereteket - szakmai ismereteket - általános képességfejlesztésre irányuló (magatartási vagy személyiségtulajdonságok fejlesztése)ismereteket - általános képességfejlesztésre irányuló (magatartási vagy személyiségtulajdonságok fejlesztése)ismereteket

8 Tanári szerepváltás (Mit csináljunk másképpen?) Ne rohanjunk kéretlenül segíteni! Ne rohanjunk kéretlenül segíteni! Ne oldjuk meg a tanuló helyett a nehezebb részeket, segítsük ötletekkel! Ne oldjuk meg a tanuló helyett a nehezebb részeket, segítsük ötletekkel! Ne bontsuk a tananyagot apró részletekre, ezt hagyjuk a tanulóra! Ne bontsuk a tananyagot apró részletekre, ezt hagyjuk a tanulóra! Empátia!!!: „Látunk a másik szemével, hallunk a fülével és érzünk a szívével” (Buda Béla) Empátia!!!: „Látunk a másik szemével, hallunk a fülével és érzünk a szívével” (Buda Béla)

9 Kormányprogram az egész életen át tartó tanulás fejlesztésére Célok: - A foglalkoztathatóság elősegítése, illetve javítása. - A gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás segítése. - Az egyén önmegvalósításának támogatása. - Az aktív állampolgárság kialakulásának a segítése.

10 Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek segítése A tanulási képességek és kulcsképességek fejlesztése (alapkészségek, kulcsképességek) A tanulási képességek és kulcsképességek fejlesztése (alapkészségek, kulcsképességek) Pályaorientáció és –korrekció segítése Pályaorientáció és –korrekció segítése Korszerű munkavállalói ismeretek elsajátítása (önértékelés, empátia, kapcsolatteremtés stb.) Korszerű munkavállalói ismeretek elsajátítása (önértékelés, empátia, kapcsolatteremtés stb.) Esélyegyenlőség biztosítása (pl. 50 év felettiek, fogyatékkal élők, gyes-ről, gyed-ről visszatérők) Esélyegyenlőség biztosítása (pl. 50 év felettiek, fogyatékkal élők, gyes-ről, gyed-ről visszatérők) Jogi, intézményi és finanszírozási feltételek kialakítása Jogi, intézményi és finanszírozási feltételek kialakítása

11 Feladatok a kormányprogram megvalósításához Europass rendszer kidolgozása Europass rendszer kidolgozása Atipikus képzési formák (pl. távoktatás) Atipikus képzési formák (pl. távoktatás) Modulrendszerű képzési programok, tan- és segédanyagok Modulrendszerű képzési programok, tan- és segédanyagok Tanárok, oktatók, trénerek tutorok, tanácsadók, továbbképzési rendszerének a kiépítése Tanárok, oktatók, trénerek tutorok, tanácsadók, továbbképzési rendszerének a kiépítése

12 A PLAR magyarországi jogi és szervezeti keretei Felnőttképzési tv. 17. § (1) A képzési programnak igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez. (1) A képzési programnak igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez. (2) A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni. (RKK, Székesfehérvár, Pécs) (2) A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni. (RKK, Székesfehérvár, Pécs) Szt. 11. § (1) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani.

13 PLAR (Előzetes tudás felmérése és elismerése) Célja, alkalmazási területei Módszerek és eljárások a PLAR-hoz Tesztekre épülő (nemzeti szinten Tesztekre épülő (nemzeti szinten egységesített) vizsgarendszer egységesített) vizsgarendszer Ún. kompetencia-portfolió Ún. kompetencia-portfolió Gyakorlati próbatétel („challenge process”) Gyakorlati próbatétel („challenge process”) Beszélgetés, interjú Beszélgetés, interjú

14 Az előzetes tudás modulokon belüli elismerése Egység kezdete Egység kezdete Orientációs szakasz Előteszt Előkompenzáció Előteszt Előkompenzáció Tanítás –tanulás Tanítás –tanulás Utóteszt Utókompenzáció Utóteszt Utókompenzáció Egység vége

15 Az egyéni tanulási terv előzményei Előzmények: - az előzetes tudás mérése, Előzmények: - az előzetes tudás mérése, - a beszámítható tudás, illetve - a beszámítható tudás, illetve kompetencia meghatározása, kompetencia meghatározása, - a tanulási szükséglet meg- - a tanulási szükséglet meg- határozása határozása - egyéni képzési napló - egyéni képzési napló

16 Egyéni tanulási terv - a felmérés eredménye modulonként - a beszámítható tudás - a szükséges tanulás témakörei - a szükséges tanulás óraszámai - az ajánlott legoptimálisabb tanulási módszer - a haladás közösen vállalható üteme - egyéb (pl. modulzáró vizsgák eredményei, hiányzás)


Letölteni ppt "Egész életen át tartó tanulás Dr. Drexlerné Solymos Mária ETI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések