Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben Kovács Tünde - Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben Kovács Tünde - Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet."— Előadás másolata:

1 Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben Kovács Tünde - Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

2 Miért van erre szükség? 2008-tól egymás mellett dolgozik három különböz ő képzési rendszerben végzett szakdolgozó - nem OKJ szakképesítéssel - régi OKJ szakképesítéssel - új OKJ szakképesítéssel A jelenleg az egészségügyi szolgáltató rendszerben dolgozók 50%-a nem rendelkezik OKJ szakképesítéssel! Jogi szabályozás LLL és ECVET

3 Jogi szabályozás 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésr ő l 10.§ (1)i) az iskolai rendszer ű oktatásban, a szakmai alapozó és szakmacsoportos alapozó oktatásban, a szakképzésben, a fels ő oktatásban, a nonformális és informális tanulással, továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak és a szakmai el ő készít ő érettségi tantárgyi vizsga letételének a szakmai követelmények és a vizsgakövetelmények teljesítésébe történ ő beszámíthatósága, 2001. évi CI törvény a feln ő ttképzésr ő l 17. § (1) A képzési programnak igazodnia kell a képzésben részt vev ő feln ő ttek eltér ő el ő képzettségéhez és képességeihez. (2) A képzésre jelentkez ő feln ő tt kérheti tudásszintjének el ő zetes felmérését, amelyet a feln ő ttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni.

4 Összehasonlítani és beszámítani OKJ el ő tti képzésb ő l OKJ képzésb ő l Non-formális képzésb ő l, Informális „képzésb ő l” Nem elég „elfogadni” – be is kell számítani! De hogyan?

5 …portfolió segítségével Formális képzések bizonyítványai, oklevelei Non-formális képzések igazolásai, tanúsítványai (nyelvi, ECDL, szakmai…stb.) Informális „képzések” (szakmai gyakorlatok, tanulmányi utak) igazolásai CV Már nem csak a modelleknek…

6 ECVET European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) = Európai Képzési és Továbbképzési Kredit Az Európai Oktatási Minisztertanács 2002 februári Liszaboni – munkaprogramja … 2006. A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszerr ő l (ECVET) - A tanulási eredmények transzferének, összegy ű jtésének és elismerésének rendszere Európában

7 Alapelvek Az ECVET a szakmai képzés és továbbképzés kreditpontjainak akkumulációs és átviteli rendszere. Segítségével az egyes személyek elért tanulmányi eredményei a „rendszerhatárokon túl“ is dokumentálhatók és igazolhatók. Célja a tanulók képzési rendszeren belüli mobilitásának a támogatása, a fels ő és az alsó rendszerek közötti vertikális és horizontális átjárhatóságának biztosítása. ECVET az informális képzés (a munkatapasztalatokat is beleértve) eredményeit is integrálja. A tanulmányi eredmények meghatározása úgynevezett egységeken (unit) keresztül történik. A credit pont mennyiségét a teljes szakképzettséghez viszonyítja egy év 120 credit pont. B ő vebben az ETInfo novemberi számában

8 A szakképesítés „portfoliója” – a kredit „Az ECVET-kreditpontok hozzárendelésére jogosult illetékes szervek a következ ő konvenciót alkalmazhatják gyakorlati útmutatóként: formális nappali tagozatos szakoktatási és szakképzési keretben az egy személy által egy év alatt elért tanulási eredményekhez átlagosan 120 ECVET-kreditpont kapcsolódhat”

9 Formális képzések beszámítása 5.4 OKJ OKJ előtt „Híd” Továbbképzés Alapképzés Specialis Gyakorlat I. fok II. fok SZKI A kialakult gyakorlatunk… Formális képzés beszámítása

10 Formális képzések beszámításaKód Modul megnevezése SzakmaivizsgaértékECVET 2321- 06 Interakció az egészségügyben 10 % 24 2326- 06 Asepsis – antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem 10 % 24 2327- 06 Els ő ellátás - els ő segélynyújtás 10 % 24 2328- 06 Egészség megörzés–egészségfejlesztés - egészségnevelés 10 % 24 2461- 06 M ű t ő szolgálat biztosítása 30 % 72 2463- 06 M ű t ő technológia 30 % 72 Összesen: 100 % 240 2 év 2000 óra A kialakuló gyakorlatunk… Formális képzés beszámítása

11 A transzferek Interakció az egészségügyben Képzési id ő Szakmai vizsgaérték vizsgaértékECVET M ű t ő technikus 2 év10 %24 Gipszmester1 év15 %18 Boncmester1 év10 %12 Ment ő ápoló 2 év5 %12 Ápoló3 év10 %36 Ment ő ápoló 12 credit Ápoló 36 credit Formális képzés beszámítása

12 Non-formális képzések beszámítása Min ő sített továbbképzések pontértékeinek kreditálása Licence vizsgák kreditálása Mindez beszámíthatóvá válik a képzések 15% szabad sávjába Non-formális képzés beszámítása

13 Informális tudásanyag beszámítása A modulok gyakorlati tartalma adja a beszámítás viszonyítási pontját. A gyakorlóhelyek a modulzáró vizsgák gyakorlati vizsgarészébe beszámíthatják az azonos helyen gyakorlatban eltöltött id ő t. Informális tudás beszámítása

14 Egyedi programok Az egyéni szakmai „életút” kompetenciái megmérettetnek – a gyakorlati modulzáró vizsga teljesítése adja a beszámítás alapját és mértékét. Mérés

15 Átjárhatóság 5 30 10 100 40 Alap képzés Speciális „A” szakképesítés 5 15 20 25 Továbbképzés Licence Alapképzés Specialis Gyakorlat Szabadon választható óraszám 15% 70 Kötelező óraszám 15 20 100 20 5 Tanítandó „B” szakképesítés

16 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben Kovács Tünde - Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések