Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben"— Előadás másolata:

1 Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben
Továbbképző Intézet Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben Kovács Tünde - Vízvári László

2 Miért van erre szükség? 2008-tól egymás mellett dolgozik három különböző képzési rendszerben végzett szakdolgozó - nem OKJ szakképesítéssel - régi OKJ szakképesítéssel - új OKJ szakképesítéssel A jelenleg az egészségügyi szolgáltató rendszerben dolgozók 50%-a nem rendelkezik OKJ szakképesítéssel! Jogi szabályozás LLL és ECVET

3 Jogi szabályozás 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
10.§ (1)i) az iskolai rendszerű oktatásban, a szakmai alapozó és szakmacsoportos alapozó oktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban, a nonformális és informális tanulással, továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak és a szakmai előkészítő érettségi tantárgyi vizsga letételének a szakmai követelmények és a vizsgakövetelmények teljesítésébe történő beszámíthatósága, 2001. évi CI törvény a felnőttképzésről 17. § (1) A képzési programnak igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez. (2) A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni.

4 Összehasonlítani és beszámítani
OKJ előtti képzésből OKJ képzésből Non-formális képzésből, Informális „képzésből” Nem elég „elfogadni” – be is kell számítani! De hogyan?

5 …portfolió segítségével
Formális képzések bizonyítványai, oklevelei Non-formális képzések igazolásai, tanúsítványai (nyelvi, ECDL, szakmai…stb.) Informális „képzések” (szakmai gyakorlatok, tanulmányi utak) igazolásai CV Már nem csak a modelleknek…

6 ECVET European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) = Európai Képzési és Továbbképzési Kredit Az Európai Oktatási Minisztertanács 2002 februári Liszaboni – munkaprogramja 2006. A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszerről (ECVET) - A tanulási eredmények transzferének, összegyűjtésének és elismerésének rendszere Európában

7 Alapelvek Az ECVET a szakmai képzés és továbbképzés kreditpontjainak akkumulációs és átviteli rendszere. Segítségével az egyes személyek elért tanulmányi eredményei a „rendszerhatárokon túl“ is dokumentálhatók és igazolhatók. Célja a tanulók képzési rendszeren belüli mobilitásának a támogatása, a felső és az alsó rendszerek közötti vertikális és horizontális átjárhatóságának biztosítása. ECVET az informális képzés (a munkatapasztalatokat is beleértve) eredményeit is integrálja. A tanulmányi eredmények meghatározása úgynevezett egységeken (unit) keresztül történik. A credit pont mennyiségét a teljes szakképzettséghez viszonyítja egy év 120 credit pont. Bővebben az ETInfo novemberi számában

8 A szakképesítés „portfoliója” – a kredit
„Az ECVET-kreditpontok hozzárendelésére jogosult illetékes szervek a következő konvenciót alkalmazhatják gyakorlati útmutatóként: formális nappali tagozatos szakoktatási és szakképzési keretben az egy személy által egy év alatt elért tanulási eredményekhez átlagosan 120 ECVET-kreditpont kapcsolódhat”

9 Formális képzések beszámítása
A kialakult gyakorlatunk… OKJ előtt „Híd” OKJ I. fok II. fok SZKI 5.4 Továbbképzés Alapképzés Specialis Gyakorlat

10 Formális képzések beszámítása
A kialakuló gyakorlatunk… Kód Modul megnevezése Szakmai vizsgaérték ECVET Interakció az egészségügyben 10 % 24 Asepsis – antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás - elsősegélynyújtás Egészség megörzés–egészségfejlesztés - egészségnevelés Műtőszolgálat biztosítása 30 % 72 Műtőtechnológia Összesen: 100 % 240 2 év 2000 óra

11 A transzferek Formális képzés beszámítása Mentőápoló Ápoló 12 credit
Interakció az egészségügyben Képzési idő Szakmai vizsgaérték ECVET Műtő technikus 2 év 10 % 24 Gipszmester 1 év 15 % 18 Boncmester 12 Mentőápoló 5 % Ápoló 3 év 36 Mentőápoló Ápoló 12 credit 36 credit

12 Non-formális képzések beszámítása
Minősített továbbképzések pontértékeinek kreditálása Licence vizsgák kreditálása Mindez beszámíthatóvá válik a képzések 15% szabad sávjába

13 Informális tudásanyag beszámítása
A modulok gyakorlati tartalma adja a beszámítás viszonyítási pontját. A gyakorlóhelyek a modulzáró vizsgák gyakorlati vizsgarészébe beszámíthatják az azonos helyen gyakorlatban eltöltött időt.

14 Mérés Egyedi programok Az egyéni szakmai „életút” kompetenciái megmérettetnek – a gyakorlati modulzáró vizsga teljesítése adja a beszámítás alapját és mértékét.

15 Szabadon választható óraszám 15%
Átjárhatóság Tanítandó „A” szakképesítés „B” szakképesítés 5 25 10 40 Speciális 15 10 30 20 20 5 15 70 5 20 Alap képzés Továbbképzés Licence Alapképzés Specialis Gyakorlat 100 100 Szabadon választható óraszám 15% Kötelező óraszám

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Átjárhatóság, kreditek az egészségügyi szakképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések