Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12."— Előadás másolata:

1 A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban
Somberek , 2007.június 12.

2 Tartalom Tervezési alapdokumentumok, A TÁMOP prioritások bemutatása
Várható TÁMOP pályázatok civileknek ban Újszerű elemek a végrehajtásban

3 Tervezési dokumentumok
Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció Mindkettőt az OGY elfogadta. as nemzeti stratégia referenciakeret: Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív programok- jóváhagyás tavasszal, de a pályázatok ettől függetlenül indíthatóak Akciótervek: végrehajtási alapdokumentumok Egyéb dokumentumok Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv) Új Magyaro. Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Fenntartható Fejlődés Stratégiája

4 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

5 Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az OKM, az SZMM, az EÜM együttműködésével készülnek.

6 Támogatás Mrd HUF (265FT/€)
A TÁMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF (265FT/€) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése 16,86 176 Az alkalmazkodóképesség javítása 19,82 207 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése 11,4 118 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése 19,5 204 Közép-Magyarország Régió 12,6 132 Összesen 100% 1044

7 A TAMOP főbb programjai a humán szolgáltatások területén
A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése) Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása Mobilitási támogatás

8 A TAMOP főbb programjai a szociális szolgáltatások, társadalmi befogadás területén
A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerőpiaci integrációjának integrációjuk előmozdítása érdekében A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása A társadalom védekező képességének javítása közösségi bűnmegelőzési programokkal

9 Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben I
TÁMOP 1.4.1 Alternatív munkaerőpiaci programok átmeneti támogatása Célcsoport: foglalkoztatási célú non-profit szervezetek Támogatható tevékenységek: kiválasztás, motiválás, pályaorientáció, tanácsadás, felzárkóztatás; tanulási és munkamotivációinak erősítése, a kulcsképességek fejlesztése, foglalkoztatással összekapcsolt képzés, gyakorlati és elméleti oktatás, a foglalkoztatás során előállított termékek vagy a szolgáltatások értékesítése, elhelyez(ked)és előkészítése, a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből kilépők (el)fogadására, munkahelyi beilleszkedésének támogatására, az elhelyezkedés segítése, nyomon követés, utógondozás, munkahelyi beilleszkedés segítése, mentális, szociális szolgáltatások nyújtása, családbarát szolgáltatások, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyerekfelügyelet biztosítása), Rendelkezésre álló keret ( ): 3395 millió Ft Várható meghirdetés: II. félév

10 Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben II
TÁMOP 2.6.2 Civil szervezetek felkészítése az akkreditációra Célcsoport: azon civil szervezetek, akik vállalják a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó akkreditációt Támogatható tevékenységek: munkatársak képzése, szakmai kapacitások fejlesztése a kapcsolódó kiemelt program intézményével szoros együttműködésben Rendelkezésre álló keret: 2742 millió Ft Várható meghirdetés: 2008.

11 Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben III
TÁMOP 5. prioritás Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja Célcsoport: Önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, kistérségi társulás által működtetett intézmények, civil, non-profit és egyházi szervezetek, illetve ezek konzorciumai Támogatható tevékenységek: 1. A foglalkoztathatóság javítása kapcsán: résztvevők kiválasztása, motiválása, tanácsadás, mentorálás, egyéni fejlesztés, egészségi állapot javítása, képzés (szakképzés és alapkészségek fejlesztése), felkészítés a munkavállalásra,foglalkoztatási lehetőségek, munkában maradás segítése, járulékterhek támogatása a munkaadók részére, alternatív foglalkoztatási formák, kockázatviselés támogatása a munkaadók részére. 2. A foglalkoztatás eléréséhez és megtartásához az önálló lakhatás támogatása kapcsán: Félutas lakhatási megoldások 3. A foglalkoztatás és lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munka költségei. Rendelkezésre álló keret:1740 millió Ft Várható meghirdetés: 2008.

12 Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben IV
TÁMOP 5. prioritás Anti-diszkriminációs műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása Célcsoport: Referenciával rendelkező civil szervezetek és profitorientált szervezetek Támogatható tevékenységek:televíziós műsorok, riportok készítése, roma és fogyatékossággal élő műsorkészítők, műsorvezetők és színészek képzése és alkalmazása, reklámfilmek, óriásplakátok, újsághirdetések, cikkek, kiadványok, ismertetők, támogató kutatások készítése, jogi tanácsadás, jogsegélyszolgálat, a jogsértést elszenvedett vagy azzal fenyegetett fél vagy csoport támogatása (zaklatás, megtorlás elleni védelem), diszkriminációs ügyek bizonyítására tényfeltárás, tesztelés Rendelkezésre álló keret: 706 millió Ft Várható meghirdetés: 2008

13 Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben V
TÁMOP 5. prioritás Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére Célcsoport: Helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, civil szervezetek bevonásával Támogatható tevékenységek: kapcsolódva a Gyermekesély zászlóshajó programhoz és az integrált helyi gyerek- és ifjúságpolitikához preventív célú gyerek – és ifjúsági programok a következő elemekkel (példa), családterápiás módszerek elterjesztése, szülői szerepre való felkészítést célzó fejlesztések a gyerekek készségeit fejlesztő szabadidős lehetőségek a szakemberek együttműködéseinek fejlesztése a jelzőrendszer hatékonyabb működtetése, hiányzó szaktudások pótlására ingyenesen hívható back-office szolgáltatások működtetése Rendelkezésre álló keret 1210 millió Ft Várható meghirdetés : II negyedév

14 Humán és szociális szolgáltatások az akciótervekben VI
TÁMOP 5. prioritás Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása Célcsoport : civil szervezetek Támogatható tevékenységek: helyi fejlesztési programok támogatása, tapasztalatcsere, hazai viszonyokhoz illeszkedő modellek, innovatív, példaértékű projektek, helyi fórumok létrehozása, tolerancia programok, állampolgári részvételt, aktivitást erősítő programok, kiadványok, önkéntes programok megvalósítása Rendelkezésre álló keret: 650 millió Ft Várható meghirdetés: 2008

15 Új bírálati konstrukció- automatikus értékelés
16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet alapján „Normatív jellegű” támogatások esetében Döntés KSZ hatáskörben, bíráló bizottság nélkül, a benyújtott dokumentumok alapján Előnyei: Mellékletek száma minimális Még kevesebb adminisztratív teher Elektronikus benyújtás Folyamatos értékelés Gyors döntés

16 Új elem az előkészítésben- társadalmi egyeztetés
Szakmai érdekképviseletek, társadalmi partnerek A pályázat szakmai színvonalának biztosítása érdekében Írásos véleményezés és kerekasztal megbeszélés Közvetlen visszajelzés a kiíró számára Nem csak a pályázatok, hanem az akciótervek esetében is sor kerül rá

17 Intézményi és eljárásrendi változások
Tényleges egyablakos rendszer A KSZ-ek szélesebb döntési jogkörrel rendelkeznek Kifizetések rendszere változik Egyszerűsített elszámolások Féléves jelentések Adminisztrációs terhek csökkenek Elektronikus pályázatbenyújtás Szerződéskötés Fenntartási jelentés

18 A pályázati kiírások ütemezése
Első nagy pályázati hullám : augusztus - szeptember, a feltételek figyelembevételével: A végrehajtói intézményi háttér biztosítása Megfelelő jogszabályi környezet Egymásra épülő fejlesztések esetén a beválás vizsgálata Az OP-k, AT-k és zászlóshajó programtervek véglegesítése November vége: az akciótervek első felülvizsgálata, döntés új programok indításáról

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kiss Csaba Szakmai tanácsadó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: Fax:


Letölteni ppt "A szociális és humán szolgáltatások fejlesztési lehetőségei a TÁMOP és a TIOP programokban Somberek , 2007.június 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések