Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Civil pályázati lehetőségek a időszakban”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Civil pályázati lehetőségek a időszakban”"— Előadás másolata:

1 „Civil pályázati lehetőségek a 2007-2013 időszakban”
Pénzesné Tóth Márta kistérségi tanácsadó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való
TAMOP PRIORITÁS A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése

3 1.4.1. Alternatív munkaerő piaci programok támogatása
Pályázók köre: komponens: Azok a foglalkoztatási célú non-profit szervezetek pályázhatnak, amelyek Főpályázóként Phare, OFA, illetve HEFOP foglalkoztatási projekteket valósítottak meg. Előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek több projektet is megvalósítottak. A pályázó szervezet formáját tekintve lehet: egyesület, köztestület, egyházi intézmény, alapítvány, közhasznú társaság, egyéb jogi személyiségű non profit szervezetek

4 Támogatható tevékenység
a) komponens: a projektrészvevők kiválasztása, motiválása, pályaorientáció, tanácsadás, a hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás; a résztvevők tanulási és munkamotivációinak erősítése, a kulcsképességek fejlesztése; számítógép-felhasználói ismeretek oktatása, idegen nyelv oktatása, vállalkozói ismeretek oktatása, stb. a résztvevők foglalkoztatással összekapcsolt képzése, gyakorlati és elméleti oktatása, köztes vizsgák szervezése, illetve képzés utáni foglalkoztatás biztosítása a foglalkoztatás során előállított termékek vagy a szolgáltatások értékesítése, vizsgáztatás,

5 az elhelyez(ked)és előkészítése, a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből
kilépők (el)fogadására, munkahelyi beilleszkedésének támogatására, az elhelyezkedés segítése, az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése, kiegészítő szolgáltatások: mentorálás, szociális szolgáltatások nyújtása, kiegészítő tevékenységek: családbarát szolgáltatások, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások (pl.gyerekfelügyelet biztosítása, egyéb családsegítő tevékenységek), a projekt folyamatos értékelése, a tapasztalatok átadása, elterjesztése,

6 Alkalmazott eljárás a) komponens nyílt pályázat, Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) 3,395 komponens 30-50 millió Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 105 Konstrukció indításának várható ideje 2007. II. félév

7 Az alkalmazkodóképesség javítása
TAMOP 2. PRIORITÁS Az alkalmazkodóképesség javítása

8 2.1.4. Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül
Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vállalkozásfejlesztési vagy oktatási tevékenységet folytató önálló jogi személyiséggel rendelkező országos vagy regionális hatókörű non-profit, nem-kormányzati szervezet. Célcsoport: a Közép-magyarországi régión kívül működő mikro- és kisvállalkozások alkalmazottai.

9 Támogatható tevékenységek
szakmai képzés (általános és speciális); az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben azok a vállalkozás létesítő okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi körökhöz kapcsolódnak; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); szakma-specifikus nyelvi képzés.

10 A konstrukció keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzés lehet. Egy pályázatban az első négy képzéstípus közül legalább három megjelenítése kötelező. Minden további típus a pályázat értékét növeli. Támogatható alaptevékenységek: A képzési program meghirdetése, PR kampány A potenciális résztvevők toborzása, képzési lehetőségek kommunikálása a célcsoport felé Képzések megszervezése, lebonyolítása

11 Alkalmazott eljárás nyílt pályázat, Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (milliárd Ft) 1,9 (millió Ft) Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 10 Konstrukció indításának várható ideje 2008. I. félév

12 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése
TAMOP 5. PRIORITÁS Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése

13 Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára Célcsoport Egészségügyi felsőoktatási intézmények, Szakmai és civil szervezetek vagy ezek konzorciumai Támogatható tevékenységek Közoktatási egészségfejlesztési tananyagfejlesztést elősegítő koncepció kidolgozása Tananyagok kifejlesztése, akkreditálása a felnőttképzésben résztvevők részére Egészségfejlesztési üzenetek kialakítása az elektronikus és írott médiában történő közvetítésre Egészségtanárok és egészségfejlesztő mentálhigiénikusok felkészítése az elkészült felsőoktatási és felnőttképzési tananyagok oktatására

14 Alkalmazott eljárás Egyfordulós pályázat Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) 500 10-40 Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 15 Konstrukció indításának várható ideje 2007. IV. negyedév

15 5.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
Célcsoport Állami, önkormányzati intézmények vagy azok költségvetési szervei Non-profit szervezetek Bejegyzett vállalkozások Kistérségi társulások, önkormányzatok Szakmai szervezetek Konzorciumok az országos és regionális projektek esetén For-profit szervezet

16 Támogatható tevékenységek
Egészségfejlesztési alapismereteket közvetítő oktatófilmek készítése egészségügyi szolgáltatók részére, illetve közvetítő elektronikus felületek kialakításának támogatása Közösségi életmód-programok kifejlesztése, mintaprogramok megvalósítása, Ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök megtervezése, előállítása, terjesztése Közétkeztetésben dolgozók képzése Személyes illetve telefonos tanácsadás lehetőségének biztosítása Az egészséges iskolai büfé kínálatának népszerűsítését szolgáló kampányok, iskolai egészségprogramok Jogszabálynak megfelelő egészséges iskolai büfé kínálatot biztosító hálózat létrehozása A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő programok Önsegítő hálózatok létrehozása Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése különösen a rizikócsoportok körében Helyi és kistérségi szűrésmobilizálási programok, kampányok

17 A közösségi alapú kistérségi egészségtervek stratégiai koncepciójának kidolgozása, települési egészségterv-készítés módszertanának továbbfejlesztése A közösségi alapú kistérségi egészségtervek elkészítésének oktatásához szükséges ismeretek tananyagba foglalása, a tananyag akkreditáltatása, előállítása A befoglaló környezet (kistérségi államigazgatás, politika, gazdaság) reprezentánsainak szemléletformálására irányuló képzéshez szükséges tananyagok illetve prezentációs anyagok kidolgozása A kedvezményezett kistérségekben tevékenykedő települési és kistérségi egészségterv koordinátorok képzése, illetve továbbképzése A kedvezményezett kistérségekben tevékenykedő kistérségi államigazgatási, politikai és gazdasági reprezentánsok szemléletformáló képzése, A kistérségi szintű közösségi alapú egészségtervek elkészítésének szakmai támogatása (help desk működtetése) Kistérségi és települési egészségtervek cselekvési programjainak támogatása

18 Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete (millió Ft) Támogatás min-max összege Támogatás mértéke (%) Támogatott projektek száma (db) Konstrukció indításának várható ideje Egyfordulós pályázat (amennyiben lesz közvetett támogatás akkor a helyi programoknál célszerű azt alkalmazni) Vissza nem térítendő támogatás 6000 Életmódprogramok (laikusok és civil szervezetek képzései) Országos program esetén: millió Regionális projekt esetén: millió forint • Kistérségi programok: 5-20 millió • Helyi programok esetén: 1-10 millió forint • Kistérségi-helyi szűrésmobilizálás: 1-10 millió forint, • Kistérségi és települési egészségterv cselekvési program: 5-30 millió forint 100 % non-profit pályázó esetén nincs, for-profit pályázó esetén 70% 300 2008. III.-IV: negyedév

19 Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére
5. 4.3 Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére Célcsoport: Helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, civil szervezetek bevonásával Támogatható tevékenységek: kapcsolódva a Gyermekesély zászlóshajó programhoz és az integrált helyi gyerek- és ifjúságpolitikához preventív célú gyerek – és ifjúsági programok a következő elemekkel (példa), családterápiás módszerek elterjesztése, szülői szerepre való felkészítést célzó fejlesztések a gyerekek készségeit fejlesztő szabadidős lehetőségek a szakemberek együttműködéseinek fejlesztése a jelzőrendszer hatékonyabb működtetése, hiányzó szaktudások pótlására ingyenesen hívható back-office szolgáltatások működtetése Rendelkezésre álló keret 1210 millió Ft Várható meghirdetés : II negyedév

20 5.4.4. Biztos Kezdet program országos elterjesztése
Célcsoport Helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, civil szervezetek bevonásával Támogatható tevékenység a gyermekek fejlődésének elősegítése, fejlődési problémáik korai felismerése és fejlesztése fejlesztő szakemberek alkalmazása önkéntesek, laikus segítők bevonása Biztos Kezdet közösségi terek berendezése egészségkultúra fejlesztése, a speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a közösségi részvétel és a helyi közösségek erősítése

21 Támogatott projektek száma (db) 50
Alkalmazott eljárás A későbbiekben pontosítandó (valószínűleg egyszerűsített nyílt pályázatok) Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) 500 2-15 Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 50 Konstrukció indításának várható ideje 2008. második negyedév

22 5.4.5. Gyermekek és fiatalok integrációs programjai
Célcsoport Civil, egyházi és önkormányzati szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi, bűnmegelőzési, esélyegyenlőségi szervezetek, képző intézmények

23 Támogatható tevékenységek
A közoktatásban részt vevő gyermekek (7-18 évesek, valamint a fiatalok (15-29 évesek) esetében az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a sikeres életkezdés támogatása, a devianciák megelőzése érdekében az alábbi tevékenységeket támogatjuk: a) gyermekprogramok: Személyiségfejlesztő, kompetenciákat növelő foglalkozások Az iskolai lemorzsolódás csökkentése iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, szabadidős és prevenciós programokkal (pl. tehetséggondozás, felzárkóztatás, az alternatív napközbeni ellátás fejlesztése, az utcán csellengők bevonása stb.). Iskoláskorú gyerekek preventív programokat nyújtó napközbeni ellátásainak fejlesztése (a gyerekesély ZH-hoz kapcsolódóan), Az iskoláskorú gyermekek számára egészségfejlesztési programok támogatása, integrált drogprevenció, helyi ifjúságsegítők, kortárs-segítők hálózatának fejlesztése Nyári táboroztatási programok (elsősorban azok számára, akik az év többi részében is rendszeresen foglalkoznak a gyermekekkel)

24 Szülői kompetenciákat, családi funkciókat erősítő, családi kríziseket kezelő programok. (Pl. a szülői kompetenciák fejlesztése, „szülők iskolája”, a szülők munkába állásához kapcsolódó szolgáltatások támogatása, életmód tanácsadás, a szülő és gyermek közös játékprogramjai. A családi funkciók gyengülése, a család működési zavarai, a családi krízisek miatt veszélyeztetett gyermekek és szüleik számára biztosított különböző programok (pl. konfliktuskezelés, családterápiás módszerek, személyiségfejlesztő tréningek stb.) támogatása, a gyermek egészséges személyiségfejlődésének biztosítása, sikeres iskolai karrierje és társadalmi beilleszkedése érdekében.)

25 b) ifjúsági programok:
„Alternatíva prevenciós pontok „- alacsonyküszöbű prevenciós és információs-tanácsadó szolgáltatások kialakítása és továbbfejlesztése bevásárlóközpontokban: „Pláza programok”, A fiatalok számára részvételi tapasztalatot nyújtó (munka és közösség) módszerek (önkéntesség, civil szervezetekben történő szerepvállalás, önálló projektek megvalósítása) elterjesztése, Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése, sikeres életkezdését segítő, valamint elkallódását, a devianciákat megelőző programok támogatása (pl. éjszakai sportolási, időtöltési lehetőségek támogatása; tanácsadás, felvilágosítás nyújtása, drogmegelőzés). Szakemberek kompetenciáinak és szektorközi, ágazatközi együttműködéseinek erősítése, képzésük, továbbképzésük támogatása tudásuk korszerűsítése

26 Alkalmazott eljárás Egyszerűsített nyílt pályázat vagy közvetett támogatás Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) 2790 2-20 Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 250 Konstrukció indításának várható ideje 2007. II. félév

27 5.5.3. Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja
Célcsoport: Önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, kistérségi társulás által működtetett intézmények, civil, non-profit és egyházi szervezetek, illetve ezek konzorciumai

28 Támogatható tevékenységek:
1. A foglalkoztathatóság javítása kapcsán: résztvevők kiválasztása, motiválása, tanácsadás, mentorálás, egyéni fejlesztés, egészségi állapot javítása, képzés (szakképzés és alapkészségek fejlesztése), felkészítés a munkavállalásra,foglalkoztatási lehetőségek, munkában maradás segítése, járulékterhek támogatása a munkaadók részére, alternatív foglalkoztatási formák, kockázatviselés támogatása a munkaadók részére. 2. A foglalkoztatás eléréséhez és megtartásához az önálló lakhatás támogatása kapcsán: Félutas lakhatási megoldások 3. A foglalkoztatás és lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munka költségei. Rendelkezésre álló keret:1740 millió Ft Várható meghirdetés: 2008.

29 5.6.7 Az elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek megteremtése
Célcsoport: Civil szervezet vagy látássérült személyek ellátásában közreműködő, a szociális törvény hatálya alá tartozó rehabilitációs vagy jelenleg ápoló-gondozó Támogatható tevékenységek: a szociális (mentálhigiénés), az elemi és az előfoglalkozási (képzési) rehabilitációs szolgáltatás működtetése tevékenység-finanszírozással a rehabilitációban részt vevő fogyatékossággal élő kliens számára az önálló életvitelt, illetve az egyenlő esélyű hozzáférést segítő eszközök, illetve személyi segítés biztosítása, stb.,

30 Alkalmazott eljárás Egyfordulós nyílt pályázat Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) 1030 60-75 Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 50 Konstrukció indításának várható ideje 2008. II.félév

31 5. 7.1. Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása
Célcsoport : civil szervezetek Támogatható tevékenységek: helyi fejlesztési programok támogatása, tapasztalatcsere, hazai viszonyokhoz illeszkedő modellek, innovatív, példaértékű projektek, helyi fórumok létrehozása, tolerancia programok, állampolgári részvételt, aktivitást erősítő programok, kiadványok, önkéntes programok megvalósítása

32 Alkalmazott eljárás Közvetett támogatás Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) 650 3-8 Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 50 Konstrukció indításának várható ideje 2008. I.negyedév

33 5. 7.4. Anti-diszkriminációs műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása
Célcsoport: Referenciával rendelkező civil szervezetek és profitorientált szervezetek Támogatható tevékenységek:televíziós műsorok, riportok készítése, roma és fogyatékossággal élő műsorkészítők, műsorvezetők és színészek képzése és alkalmazása, reklámfilmek, óriásplakátok, újsághirdetések, cikkek, kiadványok, ismertetők, támogató kutatások készítése, jogi tanácsadás, jogsegélyszolgálat, a jogsértést elszenvedett vagy azzal fenyegetett fél vagy csoport támogatása (zaklatás, megtorlás elleni védelem), diszkriminációs ügyek bizonyítására tényfeltárás, tesztelés Rendelkezésre álló keret: 706 millió Ft Várható meghirdetés: 2008

34 5.8.3. Civil részvétel erősítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel
Célcsoport: Civil szervezetek és oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények

35 Támogatható tevékenységek:
A demokratikus jogokhoz és kötelességek gyakorlatát megismertető, előkészítő interaktív programok, koncepciók, távoktatási tananyagok, módszertanok, akciók kidolgozása a társadalmi párbeszéd, és a demokratikus magatartás ösztönzése érdekében, az önkormányzatok működésének bemutatására irányuló programok szervezése, Országgyűlési, Európai Parlamentben megvalósuló programok szervezése A demokratikus jogokhoz és kötelességek gyakorlatát megismertető, előkészítő interaktív programok, koncepciók, módszertanok, akciók kidolgozása, meglévő digitális anyagok felhasználása a társadalmi párbeszéd és a demokratikus magatartás ösztönzése érdekében, A demokratikus intézményrendszer működését bemutató, az állampolgári jogok

36 Alkalmazott eljárás Közvetett támogatás Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás kerete (millió Ft) Támogatás mértéke (%) 100% Támogatott projektek száma (db) 50 Konstrukció indításának várható ideje 2008. I.félév

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pénzesné Tóth Márta
Hajdúszoboszló térségi tanácsadó +36/ Munkavégzés helye: 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.


Letölteni ppt "„Civil pályázati lehetőségek a időszakban”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések