Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Játékház Képes olvasókönyv I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Játékház Képes olvasókönyv I."— Előadás másolata:

1 Játékház Képes olvasókönyv I.
Meixner Ildikó: Játékház Képes olvasókönyv I. Nemzeti Tankönyvkiadó

2 Betűsorrend a – i – ó - m,s,t – v – e – l – ú – p – c– k – á – f – h – z –ő – d – ö – j – é – n– sz – g – r – ü,ű – b – gy – cs – A,I,Í,O,Ó,M,S,T - Z,P,H – ny – U,Ú,E,Á,K,L,N – zs - Ö,Ő,É,V,B,C – ty -Ü,Ű,F,G,J – ly - D,R,Sz,Ty,Cs – Gy,Zs,Ny,Ly, – dz,dzs – y – w

3 Nyomtatott kisbetűkkel kezdődik a betűtanítás.
Már korán kezdődik az összeolvastatás. 3 magánhangzó és 3 mássalhangzó megtanítása után már összeolvasást tanít!!! 40. óráig magánhangzó van az összeolvasandó betűk elején (nagy segítség a gyerekeknek)

4 Az összeolvasás során, a betűsorrend variálását kerüli a módszer.
Pl.: áv, vá, ává Ami a részképesség gyenge gyerekek számára kiküszöböli az esetlegesen előforduló zavart . A sorrend: Oszlopban tanítva azonosak a mássalhangzók. Sorban tanítva azonosak a magánhangzók.

5

6 A hosszú és rövid mgh-kat, csak az ü,ű tanításakor kezdi párban tanítani
Utolsó kicsi mgh-ként (102.o.). Pozitívum: a gyerekek gyakran nem tudnak egyszerre figyelni a betűre és a hosszúságra is. A kisbetűk tanítása közé ékelődik be a nyomtatott nagybetű egy órán akár 6 is (A,I, Í, O, Ó, M, S, T). De nincs olyan betű közöttük, amit akusztikusan, optikusan vagy beszédmotorosan téveszteni tud. Mindig figyelve a homogén gátlás elkerülésére.

7 Az olvasás anyaga mindig a tanult vagy differenciált betűkből álló szavak
Megfelelő szótípusban, pl.: 2+3 (82.o.)

8

9 Sokáig olvastat szótagolva
A különböző szótípusú szavakat nehezítettségi fokban felépítve tanítja 2+2 : ka-pu 1+3: e-tet 2+3: ka-bát 2+2+2: fe-ke-te 3+2: bor-dó 3+3: har-sány 2+2+3: bo-rí-ték 3+2+2: kály-ha-cső

10 Alkalmanként visszatér a már tanult szótípushoz (sokat ismétel és gyakoroltat)
Elég időt hagy a szótípus olvasásának elmélyülésére Bizonyos mennyiségű új betű megtanítása után, rendszeresen beiktat betűdifferenciálási órákat, mely még egyszer lehetőséget teremt a pontos betűhasználatra

11 1. Beszédészlelés fejlesztése
Mgh-k ajakállással való azonosítása Hosszú-rövid hangzók differenciálása Értelmes szótagok keresése Hanganalízis Szógyűjtés Zöngésség érzékeltetése Mondatalkotás Szóritmus (pl.:szótagolva tapsoltatás

12 Nyelvi-grammatikai rendszer felépítése beszédben a valódi nyelvtan tanítása előtt
Végig veszi a jelek, ragokat eseményképek segítségével

13

14 2. Orientációs gyakorlat
Bal-jobb differenciálása Téri relációk gyakorlása Oszlopban vagy sorban olvastatás

15 3. Verbális emlékezet fejlesztése
(74.o.)

16 4. Szókincsbővítés Szószedet anyaga mindig tartalmaz a gyermek számára ismeretlen szavakat

17 5. Grafomotoros fejlesztés
Sok a kiszínező, összekötő feladat Az íráselemek tanítása sokáig zajlik, ami nagyban támogatja a gyermek fejlődését

18 Szövegértés fejlesztése
Beszédészlelés nagyon hangsúlyos Rengeteg és nagyon változatos feladatokban gyakoroltatja A mondatalkotás az első óráktól fontos feladat Toldalékok gyakoroltatása beszédben Értelmes szavak keresése már szótagokban is Szó és kép egyeztetése Történet elmondása képről Mondat és kép egyeztetése Összefüggő mondatok olvasása Közmondásokat rendszeresen tanít Igaz-hamis feladatok alkalmazása Találós kérdések (nem konkrét jelentéstartalmak megértését segíti elő

19 Az összefüggő szövegek érdekesek, tartalmilag összekapcsolódnak.

20 Szóanalízis fejlesztése
Folyamatosan fontos feladatnak tekinti . A betűtanítás végéig a nehezebb szavakat szótagolja, az egyszerűbbeket már egybe írja.

21 ÖSSZEFOGLALÁS Előnyei: Nagyon alkalmas mind a részképesség gyenge, mind a gyengébb értelmi képességű gyerek számára . Megkönnyíti a dekoncentrált gyermekek olvasástanulását is!!! Homogén gátlást elkerüli. Opitkusan (b-d), akusztikusan (ty-cs, sz-z) és beszédmotoros (s-cs) szempontból is.

22 Hátrányai: A feladatlapokat fel kell vágni, borítékban tárolni


Letölteni ppt "Játékház Képes olvasókönyv I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések