Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogalom A magyar nyelv szótagolási szabályai FogalomElőszó „Nyelvében él a nemzet”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogalom A magyar nyelv szótagolási szabályai FogalomElőszó „Nyelvében él a nemzet”"— Előadás másolata:

1

2 Fogalom A magyar nyelv szótagolási szabályai

3 FogalomElőszó „Nyelvében él a nemzet”

4 FogalomHasználat Értelemszerűen olvassuk végig a szöveget! Értelemszerűen olvassuk végig a szöveget! Értelmezzük! Értelmezzük! Azt követően pedig próbáljuk elsajátítani az olvasottakat! Azt követően pedig próbáljuk elsajátítani az olvasottakat!

5 Fogalom A foglalkozás tagozódása I. CÉL I. CÉL 1. követelmények kompetenciák 1. követelmények kompetenciák II. TARTALMI LEÍRÁS, STRUKTÚRA II. TARTALMI LEÍRÁS, STRUKTÚRA III. TEVÉKENYSÉGEK (TARTALOM) III. TEVÉKENYSÉGEK (TARTALOM) 1. Motiváció 1. Motiváció 10. 1. Motiváció 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2.1. Részellenőrzés 3. Új ismeretek feldolgozása 3. Új ismeretek feldolgozása 15. 3. Új ismeretek feldolgozása 3.1. Ellenőrzés 3.1. Ellenőrzés 4.1. Összefoglalás: a leckék összegzése 4.1. Összefoglalás: a leckék összegzése 4.2. Összefoglaló kérdések 5. Értékelés 5. Értékelés 47. 5. Értékelés 5.1. Összefoglaló kérdések, feladatok 5.2. Kérdések, feladatok megválaszolása IV. EGYÉB IV. EGYÉB 52. IV. EGYÉB IV.1. Fogalmak IV.1. Fogalmak 54. IV.1. Fogalmak IV.2. Források

6 FogalomCélkitűzés Célunk az, hogy a tanulók a tanult elválasztási eseteket önállóan alkalmazzák szövegírás során. Célunk az, hogy a tanulók a tanult elválasztási eseteket önállóan alkalmazzák szövegírás során. Rávilágítás az elválasztás szabályainak fontosságára. Rávilágítás az elválasztás szabályainak fontosságára. Helyesírási, gondolkodási képesség fejlesztése. Helyesírási, gondolkodási képesség fejlesztése. Íráskészség, analizáló képesség fejlesztése Íráskészség, analizáló képesség fejlesztése

7 Fogalom Követelmények, kompetenciák A szótagolás szabályainak elsajátítása után, a gyakorlás során terjesszük ki az elválasztásról tanultakat, a többtagú szavakra is, és az elválasztási szabályok kombinált alkalmazásával tegyük gyakorlatiassá, használhatóvá az ismereteket.

8 Fogalom Tartalmi leírás 1. Az első osztályban az olvasás, írás elsajátítása folyamán már bizonyos nyelvi ismeretekre szert tettek tanulóink: hang, betű, szótag, szó, mondat fogalma. Az első osztályban szerzett ismeretekre és a gyerekek ösztönös nyelvhasználatára alapozva kezdjük el a második osztályban az anyanyelv tanulását.

9 Fogalom Tartalmi leírás 2. A második évfolyamon kezdjük el az anyanyelvi ismeretek rendszerbe foglalását, a nyelvi jelenségek, törvényszerűségek megfigyelését, vizsgálatát.

10 FogalomTananyagtartalom I. Beszéd és az írás II. A hangok és a betűk III. A szótagolás és az elválasztás IV. A szavak-a szóelemek V. A mondat VI. Év végi ismétlés

11 Fogalom Motivációgyártás Motivációgyártás A szótagolásban szerzett jártasság a helyesírás támasza lehet. A pontos szótagolás segíti a helyesírást, különösen tollbamondás során/helyesírásunk második alapelve/.

12 Fogalom Korábbi ismeretek aktivizálása 1. A beszéd és az írás Gondolatainkat legtöbbször beszédben vagy írásban közöljük, de másképpen is kifejezhetjük. Gondolatainkat legtöbbször beszédben vagy írásban közöljük, de másképpen is kifejezhetjük. Magyarok vagyunk. Magyarország a mi hazánk. Magyarok vagyunk. Magyarország a mi hazánk. Magyar nyelven beszélünk. A magyar emberek anyanyelve magyar. Magyar nyelven beszélünk. A magyar emberek anyanyelve magyar. Jelképeink: a nemzeti színű zászló és a magyar zászló. Jelképeink: a nemzeti színű zászló és a magyar zászló. Beszédünket és írásunkat mondatokra tagoljuk. Beszédünket és írásunkat mondatokra tagoljuk.

13 Fogalom Korábbi ismeretek aktivizálása 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2. A hangok és a betűk 1. A beszéd hangjait írásban betűkkel jelöljük. 2. A magánhangzó képzésekor nem ütközik akadályba. a-á, e-é, i-í, o-ó, a-á, e-é, i-í, o-ó, 3. A mássalhangzó képzésekor akadályb a ütközik. b,m, p, v, f b,m, p, v, f

14 Fogalom 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 1. 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) Beszédünket és írásunkat szótagokra tagoljuk. b) Beszédünket és írásunkat szavakra tagoljuk. c) Beszédünket és írásunkat mondatokra tagoljuk. Helyes : Helyes :C)

15 Fogalom Helyes C) Helyes C) 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 2. 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét! a) A magánhangzót nem is lehet képezni. b) A magánhangzó képzésekor akadályba ütközik. c) A magánhangzó képzésekor nem ütközik akadályba.

16 Fogalom Új ismeretek feldolgozása A szavak szótagokra bonthatók. A szavak szótagokra bonthatók. Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. Egy szó hány tagból áll? Egy szó hány tagból áll? Egytagú szavakat nem lehet elválasztani. Egytagú szavakat nem lehet elválasztani. Egytagú szavak gyűjtése a testről. Egytagú szavak gyűjtése a testről.

17 Fogalom Új ismeretek 1. 1. Lap A szavak szótagokra bonthatók A szavak szótagokra bonthatók A gyerekek úgy döntöttek, hogy fogócskázni fognak. A fogót egy kiszámolóval akarták eldönteni, és hirtelen az óvodában tanult kiszámoló jutott eszükbe. Ösztönösen egy-egy szótag kiejtésénél a sorban következő társukra mutattak. A gyerekek úgy döntöttek, hogy fogócskázni fognak. A fogót egy kiszámolóval akarták eldönteni, és hirtelen az óvodában tanult kiszámoló jutott eszükbe. Ösztönösen egy-egy szótag kiejtésénél a sorban következő társukra mutattak.An-tan-té-nusz,Szó-ra-ka-té-nusz, Isz-li-pó, isz-li-pó, Te vagy a fo-gó.

18 Fogalom Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne Jelöld más színnel a magánhangzókat! Írd a keretbe a magánhangzók számát! Írd a keretbe a magánhangzók számát! Vége  2 van  1 a  1 nyárnak,  2 hűvös  2 szelek  2 járnak,  2 nagy  1 bánata  3 van  1 a  1 cinegemadárnak.  6 Bontsd szótagokra a szavakat! Tapsold le! Bontsd szótagokra a szavakat! Tapsold le! 1. 2. Lap

19 Fogalom 1. 3. Lap Hány tagú a szó? Csoportosítsd a vers szavait, aszerint, hogy hány magánhangzó van benne! Egy magánhangzó van benne / van, a, nagy,van,/ Egy magánhangzó van benne / van, a, nagy,van,/ egytagú szó egytagú szó Két magánhangzó van benne /vége, nyárnak, szelek/ Két magánhangzó van benne /vége, nyárnak, szelek/ kéttagú szó kéttagú szó Három magánhangzó van benne /bánata/ Három magánhangzó van benne /bánata/ háromtagú szó háromtagú szó Több magánhangzó van benne /cinegemadárnak/ Több magánhangzó van benne /cinegemadárnak/ többtagú szó többtagú szó

20 Fogalom 1. 4. Lap Az egytagú szavakat nem lehet elválasztani Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Hall, hajó, száll, fűt, toll, ír, hely, jobb Segít, ha minden szót letapsolsz. Az egytagú szavakra csak egyet tudtunk tapsolni.

21 Fogalom 1. 5. Lap Gyűjts egytagú szavakat a testről! Gyűjts egytagú szavakat a testről! kéz, fej, láb,szem, arc, száj, orr, fül, has, talp, ujj, fog, haj, hát, váll,

22 Fogalom 2. 1. Lap A szótagoló olvasás előnyeit most tapasztalhatjuk, hiszen a gyerekek ösztönösen érezve viszonylag biztosan bontják szótagokra a szavakat. A szótagoló olvasás előnyeit most tapasztalhatjuk, hiszen a gyerekek ösztönösen érezve viszonylag biztosan bontják szótagokra a szavakat.

23 Fogalom 2. 2. Lap Ennek a témakörnek a feladata, hogy ismertessük fel a szabályszerűséget, miszerint a magánhangzó szótagalkotó. Ez a nyelvtani ismeret lesz az alapja a sorvégi elválasztás tudatosításának és gyakoroltatásának. Ennek a témakörnek a feladata, hogy ismertessük fel a szabályszerűséget, miszerint a magánhangzó szótagalkotó. Ez a nyelvtani ismeret lesz az alapja a sorvégi elválasztás tudatosításának és gyakoroltatásának.

24 Fogalom 2. 3. Lap Az elválasztás tanítása négy egységre bontható Elválasztás magánhangzók között Elválasztás magánhangzók között Hová kerül a mássalhangzó elválasztáskor? Hová kerül a mássalhangzó elválasztáskor? Hosszú egyjegyű szavak elválasztása Hosszú egyjegyű szavak elválasztása Hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak elválasztása Hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak elválasztása Összetett szavak elválasztása Összetett szavak elválasztása

25 Fogalom 2. 4. Lap Az ösztönös szótagolás Az ösztönös szótagolás Az olvasástanulás közben szerzett tapasztalatok Az olvasástanulás közben szerzett tapasztalatok Fontos a szavak ritmusa Fontos a szavak ritmusa A magánhangzó szótagalkotó szerepe A magánhangzó szótagalkotó szerepe A szótagolás szabályai A szótagolás szabályai A szótagolás gyakorlati hasznossága A szótagolás gyakorlati hasznossága

26 Fogalom 2. 5. Lap A szótagolás alkalmazásának gyakorlati haszna A helyes sorvégi elválasztás elsajátítása A helyes sorvégi elválasztás elsajátítása A szótaghatáron adódó helyesírási hibák megelőzése A szótaghatáron adódó helyesírási hibák megelőzése Az olvasás pontosságának segítése Az olvasás pontosságának segítése Az írás, helyesírás pontosságának segítése Az írás, helyesírás pontosságának segítése A helyesírási alapelv alkalmazásának megkönnyítése A helyesírási alapelv alkalmazásának megkönnyítése

27 Fogalom 3. 1. Lap Szóelválasztás szomszédos magánhangzók között Írás közben előfordul, hogy el kell választanunk a szavakat! Írás közben előfordul, hogy el kell választanunk a szavakat! A gyerekek diót szednek. A fiúk felmásztak a fára. Dia tartja a zsákot. Bea is segít nekik. A gyerekek diót szednek. A fiúk felmásztak a fára. Dia tartja a zsákot. Bea is segít nekik.

28 Fogalom 3. 2. Lap Jelöld azokat a szavakat, amelyekben két magánhangzó áll egymás mellett! diót, fiúk, Dia, Bea diót, fiúk, Dia, Bea di-ó, fi-úk, Di-a, Be-a di-ó, fi-úk, Di-a, Be-a Egy magánhangzó önmagában is alkothat szótagot. Egy magánhangzó önmagában is alkothat szótagot. Egyetlen magánhangzót ne vigyünk át az új sorba. Egyetlen magánhangzót ne vigyünk át az új sorba. A kiejtéskor keletkező j hangot, nem szabad leírnunk. pl. di/j/ó A kiejtéskor keletkező j hangot, nem szabad leírnunk. pl. di/j/ó

29 Fogalom 3. 3. Lap Szabály A szomszédos magánhangzók elválaszthatók a szavakban. Egy-egy magánhangzó önmagában is alkothat szótagot /pl.: fi-ú, di-ó/.

30 Fogalom 3. 4. Lap Gyakorlati alkalmazás Válasz el a nyári hónapok nevét a szomszédos magánhangzóknál! /jú-ni-us, jú-li-us, a-u-gusz-tus/

31 Fogalom 3. 5. Lap Játékos feladat Rakj össze a szótagokból egy-egy szót, majd írd le őket! Di-ért-ó, im-fi-a, á-ék-Be, ért-mi /dióért, fiai, Beáék, miért/

32 Fogalom 4. 1. Lap Szavak elválasztása magán- és mássalhangzók találkozásánál Sár, sár, Őszi sár Falu,város, de sivár. Válasszuk el a kéttagú szavakat!

33 Fogalom 4. 2. Lap Ő-szi, fa-lu, vá-ros, si-vár Ha két magánhangzó között egy mássalhangzó található, a mássalhangzó az új szótag elejére kerül. az új szótag elejére kerül.

34 Fogalom 4. 3. Lap Két mássalhangzó található két magánhangzó között Melyik mesére ismersz a szavak alapján? kunyhótengerkastély kapzsimérgesember Hány mássalhangzó van a szavakban a magánhangzók között? Írd le elválasztva a szavakat!

35 Fogalom 4. 4. Lap Elválasztás Kuny-hóten-gerkas-tély kap-zsimér-gesem-ber Ha a szavakban a magánhangzók között két mássalhangzó áll, akkor elválasztáskor a mássalhangzók közül az egyik az új szótag elejére kerül, a másik marad az előző szótag végén.

36 Fogalom 4. 5. Lap A szóban két magánhangzó között több mássalhangzó van AndrásIstvánEndreAmbrus And-rásIst-vánEnd-reAmb-rus Elválasztáskor a mássalhangzók közül csak egy kerülhet az új szótag elejére.

37 Fogalom 5. 1. Lap Elválasztás hosszú egyjegyű mássalhangzók között Szellő szisszen, Levél rezzen, Villám cikáz, Az ég dörren. Szótagoljuk el /tapsoljuk le/ a hosszú mássalhangzós szavakat.

38 Fogalom 5. 2. Lap Szabály: Ha a szóban két magánhangzó között hosszú egyjegyű mássalhangzó van, akkor elválasztáskor a megkettőzött mássalhangzó egyik betűje a következő szótag elejére kerül. Ha a szóban két magánhangzó között hosszú egyjegyű mássalhangzó van, akkor elválasztáskor a megkettőzött mássalhangzó egyik betűje a következő szótag elejére kerül. Fejezd be az alábbi személyneveket! An-_ _Csil-_ _Ot-_ _ Em-_ _El-_ _Han-_ _ 3. ábra

39 Fogalom 5. 3. Lap Elválasztás hosszú kétjegyű mássalhangzók között „Szél dünnyög a nádas fölött, altatódalt dudolász. altatódalt dudolász. Békák kórusa dalra kel, Békák kórusa dalra kel, kuruttyol a vízi világ.” kuruttyol a vízi világ.” Szótagold el a verset!

40 Fogalom 5. 4. Lap Jelöld meg a hosszú mássalhangzós szavakat! dünnyögkuruttyol Figyeld meg az elválasztásukat! düny-nyögku-ruty-tyol

41 Fogalom 5. 5. Lap Szabály Ha a szót a hosszú kétjegyű mássalhangzónál választjuk el, akkor kétszer írjuk le a kétjegyű betűt. Közülük egyik a szótag végére, a második az új szótag elejére kerül. diny-nyepöty-työspogy-gyász

42 Fogalom 5. 6. Lap Az összetett szavak elválasztása rendőrvasút Elválasztva rend-őrvas-út Szabály Az összetett szavakat az összetétel határán választjuk el.

43 Fogalom 5. 7. Lap A dz és dzs betűs szavak elválasztása bodzalándzsa bo-dzalán-dzsa Szabály Vigyázz! A dz és dzs betű nem választható szét két különálló mássalhangzóra.

44 Fogalom 3.1. Ellenőrzés Visszacsatolás (szóelválasztás) betű, szótag, szó betű, szótag, szó a pa apa a pa apa

45 Fogalom 4.1. Összefoglalás A lecke összegzése 1. A lecke ezen részében a legalapvetőbb nyelvtani ismertek fogalmaival ismerkedtünk meg. Az eddig ösztönösen végzett szótagalkotás, az év során tudatos nyelvtanilag meglapozott alapokra helyezzük át. Az eddig ösztönösen végzett szótagalkotás, az év során tudatos nyelvtanilag meglapozott alapokra helyezzük át. Fontos tudnivaló a magánhangzó és mássalhangzó definíciója.

46 Fogalom 4.1. Összefoglalás A lecke összegzése 2. Megismerkedtünk az elválasztás fő eseteivel Elválasztás magánhangzók között Elválasztás magánhangzók között Elválasztás magánhangzó és mássalhangzó határán Elválasztás magánhangzó és mássalhangzó határán Hosszú egyjegyű mássalhangzós szavak elválasztása Hosszú egyjegyű mássalhangzós szavak elválasztása Hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak elválasztása Hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak elválasztása

47 Fogalom 4.1. Összefoglalás A lecke összegzése 3. Az utolsó fejezetekben pedig az elválasztás sajátos eseteiről esett szó összetett szavak elválasztása a dz és dzs betűs szavak elválasztása

48 Fogalom 5. Értékelés 1) Értelmezze a szó fogalmát! 2) Ismertesse a magánhangzó fogalmát ! 3) Ismertesse a szótagalkotás szabályát! 4) Elemezze mi határozza meg, hány tagú lehet egy szó! 5) Sorolja fel a korábbiakban hol használta a szótagolást! 6) Szóljon néhány szót arról, miért fontos a szótagolási szabályok ismerete! 8) Mondja el mikor vette hasznát ezen e 10) Sorolja fel az általánostól eltérő eseteket!

49 Fogalom 5.1. Összefoglaló kérdések 1. Melyik két fogalom tartozik össze? 1. betű 2. mássalhangzó 3. kéttagú szó 4. hosszú mássalhangzó 5. összetett szó a. vasút b. nn c. kérdés d. d e. e

50 Fogalom 5.1. Összefoglaló kérdések 2. 2. Hogyan képezzük a hangokat? 3. Melyik hang ütközik akadályba a képzés során? 4. Mi a szótagolás alapja? 5. Szóban mikor használjuk a szótagolást? 6. Hány szótagra bontható egy szó? 7. Mi a helyesírás alapja?

51 Fogalom 5.1. Összefoglaló kérdések megoldása 1.e. Betű-e 1.e. Betű-e 2.d. Mássalhangzó-d 2.d. Mássalhangzó-d 3.c. Kéttagú szó-kérdés 3.c. Kéttagú szó-kérdés 4.b. Hosszú msh.-nn 4.b. Hosszú msh.-nn 5.a. Összetett szó-vasút 5.a. Összetett szó-vasút

52 Fogalom 5.1. Összefoglaló kérdések megoldása 1. A tüdőből kiáramló levegő segítségével. 2. Mássalhangzó. 3. A magánhangzó. 4. Kiszámolóknál, olvasás tanulásánál. 5. Ahány magánhangzó van benne. 6. A szótagolás.

53 Fogalom IV. Egyéb Ajánlás: http://www.apaczai.hu http://www.apaczai.hu http://www http://www

54 Fogalom IV.1. Fogalmak Szó-szótag Szó-szótag Magánhangzó-mássalhangzó Magánhangzó-mássalhangzó Magánhangzó-mássalhangzó Magánhangzó-mássalhangzó Egytagú-többtagú szó Egytagú-többtagú szó Egytagú-többtagú szó Egytagú-többtagú szó Helyesírási alapelvek Helyesírási alapelvek

55 Fogalom IV.2. Források Tanítás – tanulás szakmódszertani folyóirat Tanítás – tanulás szakmódszertani folyóirat Apáczai Kiadó 2004. november Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához Apáczai Kiadó Apáczai Kiadó Nyelvtan és helyesírás munkáltató Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv tankönyv Apáczai Kiadó Apáczai Kiadó

56 FogalomKészítette: Petrovszkiné Juhász Mária Petrovszkiné Juhász Mária e-mail: petrovszkine@citromail.hu e-mail: petrovszkine@citromail.hu


Letölteni ppt "Fogalom A magyar nyelv szótagolási szabályai FogalomElőszó „Nyelvében él a nemzet”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések