Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TOLLBAMONDÁS TOLLBAMONDÁS A magatartásról A magatartásról Ha valaki el akarja érni, hogy rokonszenvesnek látsszék, hagyja meg Ha valaki el akarja érni,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TOLLBAMONDÁS TOLLBAMONDÁS A magatartásról A magatartásról Ha valaki el akarja érni, hogy rokonszenvesnek látsszék, hagyja meg Ha valaki el akarja érni,"— Előadás másolata:

1 TOLLBAMONDÁS TOLLBAMONDÁS A magatartásról A magatartásról Ha valaki el akarja érni, hogy rokonszenvesnek látsszék, hagyja meg Ha valaki el akarja érni, hogy rokonszenvesnek látsszék, hagyja meg jellemében a gyermekkorból hozott természetes vonásokat. Kellő tudás nélkül senki ne akarjon bölccsé válni. Higgyétek el, hogy a bölcsességet ott adják, ahol elmélyült munka áll mögötte! A tanult ember ne játsszon olyan szavakkal, amelyeket maga sem ért meg egészen! Külső megjelenésben is legyetek ízlésesek, ne keressétek a feltűnést! Külső megjelenésben is legyetek ízlésesek, ne keressétek a feltűnést! Az egészséges ifjú eddze magát, sportoljon, szórakozzék! Ismerkedjék meg a klasszikus irodalommal, valamint Kodállyal, Mozarttal is! Az egészséges ifjú eddze magát, sportoljon, szórakozzék! Ismerkedjék meg a klasszikus irodalommal, valamint Kodállyal, Mozarttal is! Ha a tanulást, a fáradságot állhatatosan vállalod, általános műveltséged Ha a tanulást, a fáradságot állhatatosan vállalod, általános műveltséged növekedni fog.

2 Helyesírási alapelvek és hangtörvények

3 Helyesírási alapelvek NÉGY ALAPELV KIEJTÉS ELVE asztal SZÓELEMZÉS ELVE tudja HAGYOMÁNY ELVE sirály Széchenyi EGYSZERŰSÍTÉS ELVE asszony tollal

4 Kiejtés elve A legáltalánosabb elv. Szavaink nagy részét úgy írjuk le, ahogy kiejtjük.

5 Szóelemzés elve Több szóelemből álló szavak helyesírását ez az elv szabályozza úgy, hogy a toldalékos szavakban világosan felismerhetők legyenek a toldalékok és a szótő. Több szóelemből álló szavak helyesírását ez az elv szabályozza úgy, hogy a toldalékos szavakban világosan felismerhetők legyenek a toldalékok és a szótő. Pl.: tudja Pl.: tudja Az összetett szavakban a tagok világosan felismerhetőek legyenek. Az összetett szavakban a tagok világosan felismerhetőek legyenek. Pl.: darázsfészek Pl.: darázsfészek A szóelemzés elvének érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek a A szóelemzés elvének érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek a MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK. MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK.

6 Mássalhangzó törvények MÁSSALHANGZÓ- TÖRVÉNYEK ÖSSZEOLVADÁS (tudja) HASONULÁS TELJES HASONULÁS ÍRÁSBAN JELÖLT (paddal) ÍRÁSBAN NEM JELÖLT (merészség) RÉSZLEGES HASONULÁS Pl.: színpad MÁSSALHANGZÓ RÖVIDÜLÉS (jobbra) MÁSSALHANGZÓ KIESÉS (vízszint)

7 Hagyomány elve Régi családnevek Régi családnevek Pl.: Széchenyi Pl.: Széchenyi Kossuth Kossuth j hang 2-féle jelölése j hang 2-féle jelölése Pl.: sirály Pl.: sirály osztály osztály sekély sekély

8 Egyszerűsítés elve EGYSZERŰSÍTÉS ELVE Hosszú kétjegyű mássalhangzónak csak az előtagját kettőzzük meg. Pl.: hattyú, asszony KIVÉTEL: Az összetett szavak Pl.: jegygyűrű és az elválasztás Pl.: asz-szony A hosszú mássalhangzóra végződő szavak toldalékos alakjában, ha jelölt teljes hasonulás történik, akkor a szabályos 3 helyett csak 2-őt írunk. Pl.: toll+val=tollal

9 1./ FELADAT Csoportosítsd a szavakat a bennük működő mássalhangzótörvények alapján! különben, parttalanság, rántsátok, rögtön, ássa, jobbra, válaszd, merészség, véljük, adsz, fémmé, agglomeráció Részleges hasonulás Teljes hasonulás ÖsszeolvadásRövidülés JelöletlenJelölt

10 1./ FELADAT Csoportosítsd a szavakat a bennük működő mássalhangzótörvények alapján! különben, parttalanság, rántsátok, rögtön, ássa, jobbra, válaszd, merészség, véljük, adsz, fémmé, agglomeráció Részleges hasonulás Teljes hasonulás ÖsszeolvadásRövidülés JelöletlenJelölt különben rögtön válaszd merészség véljük ássa fémmé rántsátok adsz parttalanság jobbra agglomeráció

11 2./ FELADAT Írd be a táblázatba, hogy milyen helyesírási alapelv érvényesül a szó írásában és milyen mássalhangzótörvény a kiejtésében! Helyesírási alapelv(ek) Mássalhangzótörvény (ek) küldd pinttyel rombusszal hallgat

12 2./ FELADAT Írd be a táblázatba, hogy milyen helyesírási alapelv érvényesül a szó írásában és milyen mássalhangzótörvény a kiejtésében! Helyesírási alapelv(ek) Mássalhangzótörvény (ek) küldd SZÓELEMZÉS RÖVIDÜLÉS pinttyel SZÓELEMZÉS RÉSZLEGES HASONULÁS ÍRÁSBAN JELÖLT TELJES HASONULÁS rombusszal SZÓELEMZÉS ÍRÁSBAN JELÖLT TELJES HASONULÁS hallgat SZÓELEMZÉS RÖVIDÜLÉS

13 3. FELADAT Írd le szabályosan azokat a szavakat, amelyeket így ejtünk!  [meccet]  [arattyuk]  [ne védzsd el]  [láccék]  [vezsd]  [minygyárt]  [haggyán]  [peddzi]  [jáccik] MEGOLDÁSMETSZETARATJUK NE VÉTSD EL LÁTSZÉKVESDMINDJÁRTHAGYJÁNPEDZIJÁTSZIK

14 4. FELADAT 7./ Vesd össze a következő szavakat, és válaszd ki azokat az állításokat, amelyek igazak rájuk! A szavak: A szavak: STURCCTOJÁS, ORRKAGYLÓ, ÉRETTSÉGI. STURCCTOJÁS, ORRKAGYLÓ, ÉRETTSÉGI.  Az első kettő mély, a harmadik magas hangrendű.  Mindegyik ejtésében bekövetkezik mássalhangzó-rövidülés.  Mindegyik ejtésében csak mássalhangzó-rövidülés következik be.  A harmadikban összeolvadás is történik.

15 4. FELADAT - MEGOLDÁS Vesd össze a következő szavakat, és válaszd ki azokat az állításokat, amelyek igazak rájuk! Vesd össze a következő szavakat, és válaszd ki azokat az állításokat, amelyek igazak rájuk! A szavak: A szavak: STURCCTOJÁS, ORRKAGYLÓ, ÉRETTSÉGI. STURCCTOJÁS, ORRKAGYLÓ, ÉRETTSÉGI.  Az első kettő mély, a harmadik magas hangrendű.  Mindegyik ejtésében bekövetkezik mássalhangzó-rövidülés.  Mindegyik ejtésében csak mássalhangzó-rövidülés következik be.  A harmadikban összeolvadás is történik.

16 5. FELADAT Az 1999. március 12-28-a között megtartott Budapesti Tavaszi Fesztivál plakátjain az alábbi művészek nevét olvashattuk. Írd le vezetéknevüknek -val/vel ragos alakját! o Ligeti András (karmester) o Vásáry Tamás (karmester) o Papp Sándor (gitár) o Oravecz György (zongora) o Ulbrich Andrea (ének) o Németh Pál (karmester) o Vígh Andrea (hárfa) o Szakály Ágnes (cimbalom) o Elekes Zsuzsa (orgona) o Baross Gábor (karmester) o Kováts Kolos (ének) o Ertl Péter (koreoráfus) o Ligetivel o Vásáryval o Papp-pal o Oraveczcel o Ulbrichhal o Némethtel o Víghgel o Szakállyal o Elekessel o Baross-sal o Kovátscsal o Ertllel


Letölteni ppt "TOLLBAMONDÁS TOLLBAMONDÁS A magatartásról A magatartásról Ha valaki el akarja érni, hogy rokonszenvesnek látsszék, hagyja meg Ha valaki el akarja érni,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések