Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HELYESÍRÁS TANÍTÁSA 2013. FEBRUÁR 11. Készítette: Völgyi Péterné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HELYESÍRÁS TANÍTÁSA 2013. FEBRUÁR 11. Készítette: Völgyi Péterné."— Előadás másolata:

1 A HELYESÍRÁS TANÍTÁSA 2013. FEBRUÁR 11. Készítette: Völgyi Péterné

2 „Félig nem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy’ tanítjuk.
Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József: Gondolatok)

3 A helyesírás-tanulás színterei
alapvető az iskola szerepe otthon környezet – plakátok, szórólapok, feliratok (minden árúnk bőrből van!) kisgyerekkor – szavak írásképének hatása, információk akaratlan rögzülése felnőttkor – tudatos tanulás – csak bizonyos élethelyzetekben – továbbképzés, önéletrajz, munkahelyi beszámoló stb.

4 A HELYESÍRÁS TANULÁSÁNAK MÓDJAI
véletlenszerű tapasztalatszerzés (könyv, újság, plakát, használati utasítás stb.) tudatos tanulás (példatanulás, szabálytanulás)

5 AZ ÍRÁS TANÍTÁSA

6 AZ ÍRÁS TANÍTÁSA 1. KALLIGRAFIKUS ÍRÁS

7 AZ ÍRÁS TANÍTÁSA 2. ZSINÓRÍRÁS

8 AZ ÍRÁS TANÍTÁSA 3. C - KÖTÉSES ÁLLÓ ÍRÁS

9 ÍRÁSMINTA

10 PULVER - ÁBRA

11 KERETTANTERV 2012. DECEMBER 21. www.ofi.hu
1-4. évf. – első önálló képzési szakasz, ezen belül: 1-2. évf. - egyéni különbségek kezelésének lehetősége 3-4. évf. – motiválás, tanulásszervezés fontossága, az elvárásokra összpontosít

12 KERETTANTERV 5-8. évf. – második önálló képzési szakasz, ezen belül:
5-6. évf. – a sikeres tanuláshoz, az eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségek megalapozásának folytatása 7-8. évf. – a megalapozott kompetenciák fejlesztése 9-12. évf. – a helyesírásról nincs szó!

13 A helyesírás helye az új kerettantervben
1-2. o. – írástanítás előkészítése, írástanítás, helyesírási szabályok 164 óra olvasás-írás megtanítása kézírás fejlesztése – automatizálás megfelelő írástempó hat betűnél nem hosszabb látó-halló tollbamondás írása hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével mgh-msh időtartamának jelölése j – ly írása (30-40 szó) egyszerű szavak elválasztása

14 A helyesírás helye az új kerettantervben
3-4. o. – az íráshasználat fejlesztése, helyesírási szabályok 71 óra olvashatóság, rendezettség, lendületesség helyes írásszokások megszilárdítása másolás, tollbamondás, írás emlékezetből mgh-msh időtartamának jelölése j biztos jelölése mondatkezdés – mondatzárás felszólító mód alkalmazása -t- tárgyragnak és a –t, -tt múlt idő jelének megkülönböztetése a keltezés formái

15 A helyesírás helye az új kerettantervben
5-6. o. – írás, fogalmazás, helyesírás 42 óra az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése halláskészség, helyes kiejtés fejlesztése – helyzetgyakorlatok fontossága az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása a helyesírási szabályok tudatosítása, a szófajokhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalók szabályzat, szótár önálló használata – tárgymutató! az alapelvek ismerete: kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés mássalhangzótörvények az önkontroll jelentőségének megnövelése

16 A helyesírás helye az új kerettantervben
7-8. o. – írás, fogalmazás, helyesírás 20 óra írás – fogalmazás egysége az összetett szavak helyesírása – új az idézés pontos jelölése – új központozás – részben új jegyzet, vázlat készítése (?) anyaggyűjtés – felhasználható módon önéletrajz írása az alapelvek tudatos érvényesítése az önkontroll és a szövegjavítás jelentősége

17 TALÁLKOZUNK: 2013. FEBRUÁR 18-án 14h-kor
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TALÁLKOZUNK: FEBRUÁR 18-án 14h-kor

18 A HELYESÍRÁS TANÍTÁSA 2013. FEBRUÁR 18. Készítette: Völgyi Péterné

19 A HELYESÍRÁS-TANÍTÁS CÉLJA
a fontosabb helyesírási szabályok tudatosítása a megismert helyesírási szabályok alkalmazása, készségszintű elsajátítása a kreatív helyesírási gondolkodás fejlesztése a helyesírási kézikönyvek használata a hibafelismerés és -javítás készségének fejlesztése az írásfegyelem fejlesztése

20 A HELYESÍRÁS-TANULÁS (-TANÍTÁS) CÉLJAI
a példa a szabály eszközhasználat BEGYAKORLOTTSÁG HELYESÍRÁSTUDÁS helyesírás-tanítás = a tanulási képesség fejlesztése

21 A helyesírási szabály alkalmazásának lépései
- a szabály szövegének megértése, a szabályelemek értelmezése, - a szabályelemek tartalmának és sorrendjének az emlékezetbe vésése, - a szabályalkalmazás szükségességének felismerése írás közben - a szabály felidézése, - a szabály alkalmazása.

22 A HELYESÍRÁSI MŰVELETEK TÍPUSAI
szabállyal leírható helyesírási műveletek a különírás és egybeírás a földrajzi nevek helyesírása az írásjelek használata stb. szabállyal le nem írható helyesírási műveletek az ly-os írás a magánhangzók időtartama a szótőben a mássalhangzók időtartama a szótőben a kivételek stb.

23 A szótagszámlálás szabálya
ÖSSZETETT SZÓ Hány tagból áll? Csak két tagból áll. Kettőnél több tagból áll. (Nincs benne egy szótagnál hosszabb (Két szótagos igekötő külön igekötő) tagnak számít.) Kötőjel nélkül egybeírjuk. Hány szótagból áll? hat szótagos hatnál több szótagos (Csak a szótőt és a képzőt számoljuk) Kötőjellel tagoljuk. Kötőjel nélkül egybeírjuk.

24 A helyesírási hibák javítása
Fontos: egységes értékelési rendszer kidolgozása Csak annyit írassunk, amennyit megbízhatóan ellenőrizni tudunk! Javítás és javíttatás egysége – újbóli javítás Hibák értékelése – a tanuló szintjén, amit már tanult egyvonalas – kevésbé súlyos kétvonalas – súlyos háromvonalas – durva Egyéni és típushibák nyilvántartása – közös elemzés nehéz szavak szótára

25 A kooperatív tanulás előnyei
fejleszti a kritikai gondolkodást (problémamegoldást, információkezelést, döntéshozást) kommunikációs készség fejlődik: kérdezni, beszélni, elmondani, összegezni, előadni, vitázni megtanulnak önálló tanulást fejleszti egymás segítésére ösztönöz az együttműködésen alapuló tanulás során az aktív elme jóval több funkcióját mozgósítja

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A HELYESÍRÁS TANÍTÁSA 2013. FEBRUÁR 11. Készítette: Völgyi Péterné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések