Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekek nyelvelsajátítása Készítette: Csesznegi Viktória Farkas Edit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekek nyelvelsajátítása Készítette: Csesznegi Viktória Farkas Edit."— Előadás másolata:

1 A gyermekek nyelvelsajátítása Készítette: Csesznegi Viktória Farkas Edit

2 Az első év (Három területen következik be fejlődés: hangadás, beszédészlelés, interakció) I. szakasz (0-8. hét): Elsődleges biológiai hangok - reflexes hangadás: sírás, kiabálás - vegetatív zajok II. szakasz (8-20. hét): Gőgicsélés és nevetés - Reagál anyja mosolyára, beszédére - E, a, o, u, b, m, f, l hangok

3 III. szakasz (20-30 hét): Játékos hangadás - sűrűn ismétlődő magánhangzó és mássalhangzó sorozatok - magas hangfekvés, hangok gyakorlása IV. szakasz (25-50. hét): Gagyogás - kevesebb hang, nagyobb gyakoriság - a ritmus és szótagok hosszúsága hasonlít a beszédbelihez

4 V. szakasz (9-18. hónap): Dallamos megnyilatkozások - a dallam, a ritmus és a hangszín további változásai - a hangok az anyanyelvi hangokra kezdenek hasonlítani -Bizonyos hangokat azonos hangsúllyal használnak

5 Beszédészlelés (Percepció) -A beszélő felé fordítják a fejüket -Az emberi hangot részesítik előnyben Beszédértés -A különböző hangszínekre reagálnak (2-4. hónap) -Helyzetfüggő megnyilatkozások -A megértés előbb jelentkezik, mint a beszéd

6 Interakció - Anya-gyermek kommunikáció - a gyermek hangjainak értelmezése - a későbbi társalgás alapszerkezetének előrevetítése - kb. az 1. hónap után érzelemtelibb üzenetváltások - az anya túlzó hanglejtése, ismétlések -A gyermek mutogat, a beszélőket figyeli

7 Fonológiai fejlődés Változatos hangalakú szavak felismerése, de erősen korlátozott hangképzés 2 éves korra, több tucat, mássalhangzó és magánhangzó -Réshangok helyett zárhangok -Mássalhangzó-torlódás kerülése -Szóvégi mássalhangzók hiánya -Hangsúlytalan szótagok elhagyása

8 Grammatikai fejlődés Egyszavas megnyilatkozások (holofrázisok) - Főleg megnevezési funkció, későbbi főnevek - Általában a hallott szavak elejét, végét, ill. közepét „restaurálják” -Szótagszám imitálása Kétszavas megnyilatkozások -kb. 18 hónapos kortól - cselekvés, vagy annak hatása, személy, tárgy leírása

9 Mondatszerkezet Kb. 2 éves korban elérheti a 3-4 szó hosszúságot, funkciószavak dominálnak, szóvégződések elhagyása, szituációfüggők 3 éves kor után több tagmondat (és) Gyakoriak az alárendelő mondatok (mert, azután, aki, amikor) 4 éves kor: a hibák fokozatos megszűnése Ragok megjelenési sorrendje

10 1.-t tárgyrag 2.-ba (-ban, -ben-t is pótolja!) 3.-é, 4.-m birtoklást kifejező ragok 5.-k többes szám jele 6. -nak 7. -n 8. -ból 9. -ra, -re 10. -val, -vel 11. -nál, -nél 12. -hoz, -hez, -höz 13. -ról, -ről 14. -tól, -től. Ragok megjelenési sorrendje

11 Szemantikai fejlődés (nyelvi jelentés) - Szókincs gyarapodása - Első szavak és jelentésük - 8-9 éves korban: meghatározások adása - Fejlődés az iskoláskorban mindvégig folytatódik

12 Pragmatikai fejlődés (nyelv használata a társas szituációkban) - 2 éves társalgása : csapong, összefüggéstelen - 3 éves : a megnyilatkozások kapcsolódnak a másik által elmondottakhoz - Társalgást szabályozó társadalmi tényezők - Interaktív nyelvi készségek kifejlődése: viccek, rejtvények visszafelé beszélés

13 Ikrek Különleges nyelvtanulási környezet Egyéni kommunikációs forma - „felosztják” a választ - ritkán beszélnek egyszerre - „titkos nyelv” - függőség: lemaradás, de ügyesebbek a társalgásban

14 Poto és Cabenga - San Diego : Kennedy-ikrek (Grace és Virginia) - 8 évesen még mindig egyéni nyelvet használtak

15 Nyelvi fejlődés az iskolában - Metanyelv megtanulása - Vonatkoztatási rendszerek - Írásbeli készségek mellett a szóbelieket is fejlesztik

16 Olvasástanulás „Az olvasás pszicholingvisztikai kitalálós játék.”

17 Írástanulás Az írás mint motoros készség - betűk nagysága, szó- és sorközök, margó, elrendezés - írás közbeni test-, kéz- és ujjtartás - íróeszköz, papírfajta - írásközegek váltogatása

18 Az írás mint funkcionális készség - Az írás sok funkciót tölthet be - Miért írunk? Kinek írjuk?

19 Az írás mint nyelvi készség - a nyelv szerkezeteinek helyes és érett írásbeli használata Fejlődési szakaszok: 1. előkészületi 2. megszilárdulás 3. differenciálódás 4. integráció

20 Felhasznált irodalom •Crystal, David : A nyelv enciklopédiája, 2003, 285-320. p. •Gósy Mária : Pszicholingvisztika, 1999, 151-194. p. Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A gyermekek nyelvelsajátítása Készítette: Csesznegi Viktória Farkas Edit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések