Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DISZLEXIA - VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉS A DISZLEXIA JELENSÉGKÖRE D ISZGRÁFIA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DISZLEXIA - VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉS A DISZLEXIA JELENSÉGKÖRE D ISZGRÁFIA."— Előadás másolata:

1 A DISZLEXIA - VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉS A DISZLEXIA JELENSÉGKÖRE D ISZGRÁFIA

2 M I A DISZLEXIA ? NORMÁL ÉRTELMI KÉPESSÉG ELLENÉRE: gyenge eredmény!! Küzdelem a megértéssel Vesződés a betűkkel Az olvasásba befektetett óriási energia

3 a populáció 5-7 % diszlexiás fiúk között nagyobb az előfordulás A diszlexia fajtái, tünet, megjelenési forma szerint: Litterális diszlexia súlyos betűtanulási nehézség Verbális diszlexia Szavakra kiterjedő probléma Szerzett diszlexia Agysérülés következtében Fejlődéses diszlexia Fonológiai hibák

4 A DISZLEXIA OKAI : Örökletes okok A jó nyelvi készség megkönnyíti az olvasás elsajátítását Az öröklött, vagy szerzett beszédzavarok esetében is megjelenik az olvasási nehézség Beszédzavar a domináló tényező Szerzett probléma Organikus, sérülést feltételez Méhen belüli vagy szülés körüli sérülés Az esetek többségében oxigén hiányos állapot Percepciós, mozgás zavar a domináló

5 A DISZLEXIA TÜNETEI 1.Olvasásban, írásban megjelenő tünetek Szótagkihagyások, betoldások Pipitér-PiptérKerek-kerekek Betűkihagyások, betoldások Körte-köreVirsli-virisli Betűtévesztések Optikus (t-f)Fonológiai(f-v)

6 A szó olvasás megtagadása „nem tudom” Az olvasás tempójának lassúsága A szövegértés zavara Rossz kombinációk A szó első betűi, feltűnő jegyei alapján próbál gyorsabban haladni de ez sikertelen Megtapadás egy korábbi szónál, ismételgetések, betűk összeolvasásának súlyos megkésése Reverziók (megfordítás) ól-lókis-sik

7 2. Beszédben megjelenő tünetek: a diszlexiás gyerekek többségének vannak nyelvfejlődési elmaradásai - megkésett a beszédfejlődésük - makacs beszédhibákkal küszködnek -ügyetlenek a beszédszervi mozgásaik - nehezen utánoznak szokatlan nyelvmozdulatokat - gyakran jellemzőjük a szűk aktív szókincs - szókincsük nehezen bővül - gyakran vannak szótalálási nehézségeik - mondataik gyakran rövidebbek és grammatikailag helytelenül szerkesztettek - gyenge a verbális emlékezetük(nehezen tanulnak verset) - rossz a nyelvi elemzőképességük, nehezen tagolnak szavakat, hangokra, mondatokat szavakra, szótagokra - hangokkal nehezen manipulálnak, nehezen megy a nyelvtan, nyelvtanulás

8 3. Tünetek a magatartásban -védekezési, kitérési mechanizmusok( iskolakerülés, lopás, hazudozás) - agresszivitás - kompenzáció (bohóckodás, veszélyes merészség, evés, - félelemmel teli visszahúzódás (szorongás, depresszió, elszigetelődés, pszichoszomatikus tünetek) 4. Egyéb tünetek -Fejletlen ritmusérzék - lehet dominanciazavar - ügyetlen lehet a mozgásuk - nehezen tájékozódnak térben és időben - nehezen követnek kötött szekvenciákat (szerialitás) A tünetek- az olvasás és írásban megnyilvánuló kivételével- már iskoláskor előtt is felismerhetők!!

9 D ISZLEXIA - VESZÉLYEZTETETTSÉG - A diszlexia-veszélyeztetettség az olvasástanulás megkezdése előtt diagnosztizálható, és megfelelő terápia biztosítása révén a diszlexia kialakulása meg is előzhető. - Meixner Ildikó dolgozta ki a diszlexia-prevenció és -reedukáció módszertanát - Játékház olvasókönyvcsalád MÓDSZERTANI ALPELVEK

10 Aprólékosan felépített fokozatosság elve A gondolkodás merevségének oldása Speciális taneszközrendszer alkalmazása Szorongások oldása Hármas asszociáció elve Homogén gátlás figyelembevételének elve

11 A diszlexia terápiája CÉL: Nem pusztán a hibákat kell korrigálnunk, hanem az egész személyiségükre kell hatást gyakorolnunk, harmonikus, motivált, olvasni akaró és kedvelő emberré válásukat kell segítenünk!!

12 -egyéni és csoportos terápia - szótagsoros, szósorok olvasása -írás diktálás után -nyelvtani, nyelvhelyességi feladatok, szókincsbővítés -összefüggő szöveg olvasása - játékok - számítógép alkalmazása a fejlesztő órákon ELVEI, GYAKORLATA A diszlexiás gyermekek problémái, és megoldásuk olyan összetett feladat elé állítja a gyermek környezetét, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét belőle!! -Szakember ( logopédus, fejlesztő pedagógus) - a problémát komolyan vevő és segítő szülő - megértő, módszertanilag felkészült TANÍTÓ

13 DISZGRÁFIA ÍRÁSZAVAR

14 A DISZGRÁFIA FOGALMA -A részképesség-zavarok egyik fajtája, mely szorosan kapcsolódik a diszlexiához.

15 Az írás folyamata Az írómozgások kivitelezésében megjelenő eltérések: Rossz kéztartás Horogfogás Rossz ceruzafogás Hüvelykujjhajlatba fogottA 2. és a 3 ujj közé fogott 3.ujj irányító szerepben4. Ujj irányító szerepe5. Ujj irányító szerepe

16 -Merevség, görcsösség - gyenge tapintási finomság - írásmozgások problémái - együttmozgások AZ ÍRÁS EREDMÉNYESSÉGE AZ ÍRÁS KÜLALAKJÁBAN MEGJELENŐ TÜNETEK AZ ÍRÁS TARTALMÁBAN MEGJELENŐ TÜNETEK A HELYESÍRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSI NEHÉZSÉGEI

17 Az írás külalakja - Sorkövetés elégtelensége - Változó betűméret - Szabálytalan betűformák

18 - átírások - Betűkapcsolások hiánya

19 2. Az írás tartalmában megjelenő tünetek betűtévesztés betűkihagyás

20 Diktált szöveg reprodukciója -Lassú írástempó - erősen kell koncentrálni a diktált szöveg felidézésekor - mást ír a diktált szöveg helyett - helytelen ragok használata

21 3. A helyesírási szabályok alkalmazási nehézségei -Fejlett nyelvi készség - jó ritmus-és zenei érzék - szóképessé vált olvasás - megfelelő emlékezeti struktúra Magán és mássalhangzók idejének jelöletlensége

22 Egybe és különírás, ragok különírása ly-j helyesírása

23 4. A részképesség-kiesés okai -Mozgáskoordinációs nehézségek - érzékszervi „elégtelenség” (hallás, látás, tapintás) - gyakorlatlanság - éretlenség 5. terápia -Szemmozgások tudatos irányítása - formafelismerés fejlesztése - nagymozgások fejlesztése - finommotorika fejlesztése - tapintás fejlesztése - írásfejlesztése - egyébkészségek fejlesztése ( figyelem, monotónia tűrés,)

24 A XI. Kerületi Logopédiai Intézet tevékenysége a diszlexiával kapcsolatban -minden év áprilisában felkeressük az iskolák 1. osztályát és a pedagógusok jelzése alapján elvégezzük a szükséges vizsgálatokat - a következő évben beosztjuk a terápiára a kiszűrt gyerekeket - 5. osztálytól az intézetben látjuk el a tanulókat - számítógép alkalmazása a terápia során szakvélemény készítése az osztályzás alóli felmentéshez -tanácsadás a gyakorláshoz - 2 évenkénti kontrollvizsgálat a felmentésekhez - konzultáció a pedagógusokkal


Letölteni ppt "A DISZLEXIA - VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉS A DISZLEXIA JELENSÉGKÖRE D ISZGRÁFIA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések