Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek együttnevelése, fejlesztése a DKKI Darányi Általános Iskolájában Darány, 2011. február 23. Vasas Józsefné (Ildi)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek együttnevelése, fejlesztése a DKKI Darányi Általános Iskolájában Darány, 2011. február 23. Vasas Józsefné (Ildi)"— Előadás másolata:

1 Sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek együttnevelése, fejlesztése a DKKI Darányi Általános Iskolájában Darány, 2011. február 23. Vasas Józsefné (Ildi) Breszkovics József (Breszkó)

2 Szeretjük a csillogó szemű GYEREKEKET! Felelősséget vállaltunk!

3 247 beírt tanuló! Ebből: -HH-s: 220 fő -HHH-s: 148 fő -SNI-s: 21 fő -BTM-es: 76 fő -Magántanuló:6 fő Statisztika

4 Miért fontos, hogy tudjuk, hogy kik ŐK? Mert csak így tudunk segíteni! Így lehet mindenki számára SIKER az iskola! Minden kis siker, siker! Jegyző, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság! (Óvodai tapasztalatok fontossága!)

5 Hogyan fejlesztünk? Módszerek, időkeret Heti 53 óra! Egy tanóra – két tanár! - AZ EGYIK LEGJOBB DOLOG! Személyre szóló fejlesztés: - egyéni, kiscsoportos EZ JÁR! Mentori rendszer! ÉPÜL! Együtt a SZÜLŐKKEL! JAVUL! Ha mi már kevesek vagyunk, jöjjön! - Családsegítő szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Szivárvány Gyógypedagógiai Központ, ….

6 Kik fejlesztenek? Belső erőforrás Külső erőforrás Elsősorban: Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, minden szaktanár! Most még megrendeljük…. -Logopédus! - Gyógytestnevelő! -Iskolapszichológus! - Speciális képzettséggel rendelkező gyógypedagógus!

7 Folyamat Mérd fel ki hol tart! SZAKEMBEREK!!! Fejlessz, minden lehetőséget kihasználva, (légy TÜRELMES!) Ha nincs már erőd -MŰKÖDJ EGYÜTT! -IPR ERNYŐ!!!! Várhatod az eredményt!

8 Működj együtt! Ha mi már kevesek vagyunk, jöjjön! - Családsegítő szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Szivárvány Gyógypedagógiai Központ, …. és -Szegedi Tudományegyetem: -Részvétel diagnosztikus mérésekben, tudományos kutatásokban! -- Pécsi Tudományegyetem: -GYAKORLÓHELLYÉ VÁLÁS!!!!

9 PTE - Gyakorlóhely! „Előzd meg a korodat!” Fogadd a hallgatókat! -hospitációra, hospitációs tréningre, - engedd, hogy nálad taníthassanak, - mutass nekik új módszereket, - adj lehetőséget arra, hogy megismerhessék az általános iskolák „sokszínű világát” - fogadj francia pedagógusjelölteket ÖNKÉNTES MUNKÁRA! Új felsőoktatási törvény! „Nincs diploma gyakornoki munka nélkül!” Képezz ki mentortanárokat!

10 Dokumentáció, a fejlesztés nyomonkövethetősége

11 Forgalmi napló A.Tü.355.r.sz. Helye: intézményvezetőnél - Felelős:intézményvezető -Vezetni kell a korai fejlesztésben, a fejlesztő- felkészítésben résztvevő, az SNI-s gyerekeknél külön-külön naplóban - Éves összesítés gazdasági évre vonatkoztatva - BTM-es gyermekek esetében számítógépes összesítő

12 Osztálynapló Gyermek nevénél a megjegyzés rovatba: - SNI kód - szakvélemény száma - érvényesség ideje - felmentések /záradékok/

13 Felmentések -Javasolja: szülő, szaktanár, gyógypedagógus - Engedélyezi: intézményvezető - Helye: a gyerek személyi anyagában - Formája: határozat, intézményenként változó - Visszavonás: a tanuló érdekeit ez jobban szolgálja - Formája: határozatban az intézményvezető

14 Mulasztási és Haladási Napló A. Tü. 910. r. sz. -Helye: gyógypedagógusnál - Felelős: gyógypedagógus -Tartalma: -gyerekek névsora foglalkozások ideje mulasztások felszólítások időpontja

15 Egyéni fejlődési lap, külív A. Tü. 356. r.sz. - Kitöltése: BTM-es és SNI-s gyerekek esetén - Új Külív szükséges: alsó – felső váltás BTM-esből SNI-s lesz SNI-sből BTM-es lesz - Szerepe:a gyermek teljes dokumentációs anyagának tárolása - Helye: gyerek személyi anyagában - Felelős: osztályfőnök

16 Orvosi adatlap 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet „Az ötödik életévüket 2004. szeptember 1-je után betöltő gyermekek esetében a kérelemhez csatolni kell az e rendelet 5. sz. melléklete szerinti orvosi adatlapot, melyet a szülő a gyermek háziorvosától … szerez be.” Másolata a Külívbe kerül.

17 Belív A. Tü. 357. r. sz. -Helye: Külív - Felelős: gyógypedagógus - Tartalma: fejlesztő órák rövid leírása

18 Fejlesztési terv -Helye: Külív - Felelős: szakirányú gyógypedagógus - Tervezési idő: általában 3 hónapra előre - Tartalma: fejlesztés időtartama gyermek személyi adatai diagnózis szakvélemény kelte, száma, kontroll szakvélemény megállapításai, tanácsai fejlesztés területe, módszerei aláírás

19 A fejlesztés hétköznapjai

20 A fejlesztés célja Az alapvető készségek, képességek elsajátíttatása - A mindennapi életre nevelés-

21 A fejlesztő órák száma 1993. évi 79. törvény + Évfolyamonkénti kötelező óraszám

22 Fejlesztés fő területei - Szociális készségek - Kommunikációs képességek - Általános ismeretek bővítése - Orientációs képességek - Kognitív képességek - Motoros képességek

23 Fejlesztő óra menete - Felvezetés /mozgás, rövidtávú emlékezet, megfigyelő kép., szituációk/ - Fő téma /fejlesztési tervben meghatározva/ - Lezárás /fejlesztő játék/

24 Praktikák - Nem korrepetálás, de mindig kapcsolódjon a tantárgyak anyagához - Egy feladat, több fejlesztési terület megjelenése /ismert anyaggal dolgozhat, bevésés/ - Tanulási technikák tanítása - Folyamatos tájékoztatás, mit fejlesztünk a feladattal - Választási lehetőség felkínálása

25 Egyéb törvényi hátterek - Sérülési fajták szerint:1993.évi 79. tv. 121§ 29. -Érvényesség, felülvizsgálat:11/1994 MKM rend. 4. melléklet 4/e pontja; 4/2010 (I.19.) OKM rendelet 5. sz. melléklet - Szakvégzettség: 1993. évi 79. törvény - Kötelező eszközök: 11/1994 MKM rend. 7.sz. m. - Követelmény és tantárgyi rendszer: 2/2005 OM irányelvek; 27/1997 MKM rendelet

26 Leggyakrabban használt diagnózisok - Általános és specifikus tanulási zavarok(részképesség zavarok) *Olvasás BNO: F.81.0; Írás BNO: F.81.1 *Aritmetikai készségek zavara/diszkalkúlia/ BNO: F.81.2. *Iskolai készségek kevert zavara/3-szoros disz/ BNO: F.81.3. *Nem meghatározott zavar /tan. ism. elsajátítási nehézsége/ BNO: F.81.9 *Kevert specifikus fejlődési zavarok /beszéd, kognitív és motoros funkciók kevert zavara BNO: F.83

27 - Aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai BNO: F.90.0; F.90.1 stb./figyelem-, viselkedési zavar, impulzivitás,stb./ -Értelmi fogyatékosság *enyhe BNO: F70 *középsúlyos BNO: F71 *súlyosan, halmozottan fogyatékos BNO: F72 -Autizmus *infantilis BNO: F84.0 *Atipusos BNO: F84.1 *Asperger szindróma BNO: F84.5 *nem meghatározott PDD BNO: F84.9

28 Szakirodalom - CD: Mókus Iskola, Sára tanul, Varázsbetű -Net: tantaki.hu; info@tanulasmodszertan.hu; fejleszto pedagogusok lapja.huinfo@tanulasmodszertan.hu -Könyvek:Bodnár Gyné:Szil, szál, szalma szál; Murayné:Játékos beszédnevelés; Betűről betűre, olv. és írásfejl.; Székely Bné: (R)észképességek; Nebuló 1-4; Vannay Ané:Szórejtő, szófejtő; Gondolkodj és írj!; Besztercei E: Másképp; B Gál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!; Szebényi Tné:Böngésző; Mondd ki! Írd le! Törd a fejed!; Lovas E:Szótagoló; Észbontogató; Tarnai Klára: Betűsuli; Némethné-Seregélyné: Olvasom és értem; Vitéz Gyöngyvér:Szövegelő szövegesek; Szarvasné T. Bernadett: Helyesírást, olvasást fejlesztő segédkönyv/felsőnek/

29 Ha kérdeznétek: Vasas Józsefné (Ildi) norbianyu@vipmail.hunorbianyu@vipmail.hu 06-70-3139682 Breszkovics József (Breszkó) breszko@vipmail.hubreszko@vipmail.hu 06-20-3740993 Itt a vége …. ?


Letölteni ppt "Sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek együttnevelése, fejlesztése a DKKI Darányi Általános Iskolájában Darány, 2011. február 23. Vasas Józsefné (Ildi)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések