Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Két éves a csődtörvény módosítás A felszámoló és lízing cégek együttműködésének tapasztalatai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. Vezérigazgató 2011.10.04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Két éves a csődtörvény módosítás A felszámoló és lízing cégek együttműködésének tapasztalatai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. Vezérigazgató 2011.10.04."— Előadás másolata:

1 Két éves a csődtörvény módosítás A felszámoló és lízing cégek együttműködésének tapasztalatai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. Vezérigazgató 2011.10.04. 2014. 09. 08.1

2 Kórkép és diagnózis Néhány cím gazdasági újságok címlapjáról: „Felszámolási láz a gazdaságban” „Letűnőben a céglovagok világa” „Cégbedőlési rekorddal zárt 2010” „Mentik a menthetetlent” „Csúcsra járó cégtemetők” A válság hatásai felerősítették a cégalapítási és megszűntetési tendenciát. 2014. 09. 08.2

3 A kényszer végelszámolási és a felszámolási láz okai A GAZDASÁGI KÖRNYEZET HATÁSAI: -Magyarország geopolitikai helyzete -gazdasági paradigma váltás torz tulajdonosi szerkezet, -strukturális reformok elmaradtak, a nagy ellátó rendszerek változatlanul nyelték a pénzt -Cégek adó-és járulékterhelésének folyamatos növekedése, élőmunka terheinek emelkedése -Forráshiány: a beruházásokat a forgóeszközök rovására finanszírozzák -Olcsó bankhitelek-túlkínálat -Multik árletörő hatása 2014. 09. 08.3

4 A kényszer végelszámolási és a felszámolási láz okai A JOGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET HATÁSAI: -Adócsalás / Adóelkerülés- szinte „ bocsánatos” bűn a közvélemény szemében -Vállalkozások mind szabadabb és „olcsóbb” alapítása -Egyesek visszaélnek más, tisztességes vállalkozók kiszolgáltatott helyzetével -A gazdasági bűnözés egyre növekvő térnyerése (csalás, adócsalás, csődbűntett és egyéb) Következetlen a szabályozás a jogalkotásban és elmarad a következetes felelősségre-vonás -A közbeszerzések átláthatatlan szabályozása 2014. 09. 08.4

5 A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma Feketelista.hu alapján 2014. 09. 08.5

6 Néhány szám a tendenciák alátámasztására: -Felszámolások: 2010-ben 17.420 cég ellen indítottak felszámolást a hitelezők. -2011. első háromnegyedévében 14.266, amely éves szinten az előző évit fogja mintegy 1.400-al várhatóan meghaladni. -Új jelenség a kényszer-végelszámolások éves szinten a 20.000-et fogják elérni (ez 55 % növekedés lesz) -Cégalapítás: 2010. évben 46.072 céget alapítottak. Az új cégek számának növekedése 10%-ot elérhati az előző évhez képest, mivel I-III. név.-ben 36.378 céget alapítottak Forrás: PartnerControll.hu 2014. 09. 08.6

7 A Cstv. 2009. évi módosítás főbb céljai Valamennyi eljárás vonatkozásában a gyorsítás a cél: - A csődeljárás teljes újra szabályozása - A csődeljárás alatt a reorganizáció elősegítése - Hitelezők jogosítványainak növelése - A felszámolási eljárások elektronikus kijelölése - A felszámolási eljárás felgyorsítása - Az ügyvezetők és többségi tulajdonosok felelősségének növelése - A felszámolók díjazásának változtatása 2014. 09. 08.7

8 Lízing a csődeljárásban A Cstv. 11.§ (1) bekezdése szerint a fizetési haladék „időtartama alatt az adós, a vagyonfelügyelő, a számlavezetők és a hitelezők is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amely a haladék célját meghiúsítja.” A Cstv. 11.§ (2) bekezdés h ) pontja alapján: „Adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós a fizetési haladék időtartama alatt tartozását nem egyenlíti ki. 2014. 09. 08.8

9 Lízing a csődeljárásban -Nem rendelkezik a moratórium alá nem eső kötelezettségek, így az aktuális lízingdíj fizetés elmaradás esetén alkalmazandó szankciókról sem (a szállító számlák áfa-ját kell csak fizetni). -A moratórium alá nem eső követelések a törvény értelmezése szerint a bejelentés ellenére szavazati jogot nem eredményeznek. -Az egyezségi javaslatban az adósok a moratórium alá nem eső követeléseket figyelmen kívül hagyják. -A moratórium alá nem eső követelések jogosultjai kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.

10 Hitelezői igény bejelentése csődeljárásban -Csak az elmaradt lízingdíj hitelezői igény (S.F.) -Zárt végű pénzügyi lízing: ? - Az utolsó lízingdíj vagy maradványérték megfizetését követően a lízingbe vevő tulajdonába kerül. -Nyílt végű pénzügyi lízing: -Az utolsó lízingdíj megfizetését követően lízingbe vevő dönthet a maradványértéken történő kivásárlásról, szerződés hosszabbítás maradványértékről indulva, illetve a visszaadásról -A hátralévő díjak esedékességkor fizetendőek 2014. 09. 08.10

11 Lízing a csődeljárás alatt -Az esedékes lízingdíjakat csődeljárás alatt fizetni kell(ene) ? -Csődegyezségbe nem tartozik bele a hátralévő lízingdíj tartozás, mivel a lízingtárgy nem adós cég vagyonának része 2014. 09. 08.11

12 Az új „ügyesség” -A lízingszerződés cs.a.-val lejárt, ezért az egész hitelezői igény -Hitelezők generálása -5-10 %-os egyezségi javaslat -Ennek kifizetése után lízingcégtől kérni a tulajdonba adást. Eger bírói fórum válasza a kérdésre: -Ez nem jogszerű

13 Lízing a felszámolásban - A szerződéses jogviszony lezárása (felmondás) -Cstv. 47. § (1) bek. – ha a szerződés még nem teljesült, azonnali hatályú felmondásnak van helye a felszámoló részéről -Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása – a szerződés rendelkezései szerint (díjfizetési késedelem miatt, vagy kifejezetten fizetésképtelenség esetén is) Következmény: elszámolási helyzet, hitelezői igény, a vagyontárgy nem lesz a csődvagyon része - A szerződés teljesítése Következmény: a vagyontárgy a felszámolási vagyon részeként értékesíthető => bevételnövelés - A szerződés továbbfolytatása harmadik személy által (átvállalás) Az „f.a.” cég kilép a jogviszonyból 2014. 09. 08.13

14 Lízing folytatás lehetőségei felszámolási eljárásban Felszámolás alatti működés figyelembe veendő szempontok: - a működési veszteség minimalizálása - a lízing cég felé garancia nyújtás - közös nevező keresés (felszámoló, lízingbe adó és többi szállító) - fontos az állapotrögzítés 2014. 09. 08.14

15 Együttműködés helyzete I. Ha megvan a vagyontárgy…(irat van vagy nincs) -Felszámoló átadja, de ki viseli a költségeket? -Felelős őrzés szabályai alkalmazhatók? -Hitelezői igény bejelentés (teljes összeg, értékesítés utáni módosítás) - Az esetek 99%-ban a lízingcég hitelező marad 2014. 09. 08.15

16 Együttműködés helyzete II. Problémák a felszámolók oldalán: - nincs meg a vagyontárgy - f.a. előtt birtokba vett vagyontárgyak (felszámoló érdeke, hogy az elszámolást mielőbb megkapják - elszámolások „nagyvonalúak” a lízingcégek részéről (felszámolók költségeinek megítélésénél viszont takarékosak) - értékesítésről nincsenek információink 2014. 09. 08.16

17 Kifutás -Működő üzem eladása - kedvezőbb megtérülés -Értékesítés (közös hirdetés – kedvezőbb lehetőségek) -Lízing átcedálás a vevőre 2014. 09. 08.17

18 A lízingügylet lezárása Ha nincs lehetőség a folytatásra: - A lízingtárgy értékelése - A lízingtárgy átadása - Elszámolás - Költségek megtérítése 2014. 09. 08.18

19 Lízing az adósságrendezési eljárásban -A Har. törvény nem tesz különbséget a követelések közt aszerint, hogy az folyamatos teljesítésű-e. -A Har. törvény 11. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján: -„A helyi önkormányzattal szemben követeléseket az adósságrendezés megindításának időpontjától kezdődően csak az adósságrendezési eljárásban lehet érvényesíteni az e törvényben meghatározott módon. Az adósságrendezés megindításának időpontjában a helyi önkormányzat és költségvetési szervének azon vagyoni jellegű kötelezettségei is lejárttá válnak, amelyeket a le nem járt követeléssel rendelkező hitelezők jelentettek be.” 2014. 09. 08.19

20 Cstv. módosítás és együttműködés -Összhitelezői érdek miatt a lízingszerződés egyoldalú szabályozása miatt támadható -Értékesítésről a felszámoló értesítése megnyugtató lenne (esetlegesen a hitelezők potenciális vásárlóként megjelenhetnének) -A Cstv. 63/B.§ (6) bekezdés szerinti költségérvényesítés a bírói társadalmat is megosztotta. 2014. 09. 08.20

21 A „0”-ás ügyek Mindenki keres valamit. Feljelentés – Btk. 317. §, sikkasztás Lízingtárgy körözés Eredmény: levelezés, telefonálás 0 2014. 09. 08.21

22 22 Terápiás célú cégtemetők: LÚZER SOKASARA Holalé BEDŐLT Finito AJJAJAJJAJ KONYEC 2014. 09. 08.22

23 Új cégnév: SZPERO „Megakadályozza a felszámolók gondatlan illetve szándékos magatartása által a cégek ügyvezetőinek és tulajdonosainak okozott súlyos joghátrányok járványszerű terjedését.” „Hatékonyan előzi meg a felszámolók által ismétlődően megvalósított helytelen jogértelmezés és jogalkalmazás miatt érzett elkeseredettség és tanácstalanság kialakulását.” 2014. 09. 08.23

24 www.szpero.hu 2014. 09. 08.24

25 25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Két éves a csődtörvény módosítás A felszámoló és lízing cégek együttműködésének tapasztalatai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. Vezérigazgató 2011.10.04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések