Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács Ildikó, 2008. A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács Ildikó, 2008. A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28."— Előadás másolata:

1 Kovács Ildikó, 2008. A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28.

2 Kovács Ildikó, 2008. A projekt legfőbb jellemzői egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent; teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott; a teljesítés költségei/erőforrásai előre meghatározottak; egy határozott cél/eredmény elérésére irányul. Projekt és pályázati projekt közti különbség Már a projekttervezés kezdetén pontosan azonosítani kell a forrást, mert... … a finanszírozó által megfogalmazott feltételrendszer figyelembevételével kell megtervezni a projektet. (pl. megvalósítás időtartama, támogatható tevékenységek, elszámolható költségek, eredmények és hatások számszerűsítése, transzparencia, fenntarthatóság, stb.)

3 Kovács Ildikó, 2008. A logikai keretmódszer Az 1970-es években a magánszektor egyik menedzsment eszközeként fejlődőtt ki – mára az EU fejlesztési programjainak kedvelt – gyakran megkövetelt - módszertani eszköze. Elemzési fázisTervezési fázis 5.beavatkozási logika meghatározása 6.feltételezések és kockázati tényezők meghatározása 7.indikátorok azonosítása 8.tevékenységütemezés készítése 9.költségvetés készítése Szeretni nem kell, azonban alkalmazni ajánlott mivel ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot. 1.érintettek elemzése 2.problémaelemzés 3.célelemzés 4.alternatívák elemzése FONTOS! A logframe-módszer több, mint maga a mátrix!

4 Kovács Ildikó, 2008. A logikai keretmátrix Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Ellenőrzés forrásai, eszközei Feltételek / kockázatok Stratégiai célokHatásindikátorok ProjektcélokCélindikátorok Várt eredmények Eredményindikátorok TevékenységekEszközök Előfeltételek

5 Kovács Ildikó, 2008. Projektleírás (1. oszlop) Általános (átfogó, stratégiai) célok overall objectives Az a magasabb rendű cél, amelyhez a projekt hozzájárul. Érdemes a pályázati kiírásban megjelölt célokra (max. 2-3) utalni! A projekt célja project purpose Várt eredmények expected results / output Tevékenységek activities Az a cél, amelyet a pályázó a projekt végére, vagy közvetlenül azt követően el kíván érni. Ideálisan mindig csak egy van! A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei. A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek.

6 Kovács Ildikó, 2008. Az indikátorok (2. oszlop) Átfogó célok Projektcél Várt eredmények Tevékeny- ségek Célindikátorok Eredményindikátorok Eszközök Valamennyi indikátornak meg kell adni az objektív, ellenőrizhető forrását! (3. oszlop) Hosszú távú következmények hatásait számszerűen mérő mutatók. A tevékenységek által megvalósított termékek és szolgáltatások megléte által okozott direkt és közvetlen ha- tásokat számszerűen mérő mutatók. Az előállított termékek vagy szolgál- tatások megvalósulásának számsze- rűsített mutatói. (fizikai, monetáris) Erőforrások, eszközök, amelyeket a projekt „elfogyaszt” a megvalósítás folyamán. (emberi erőforrás, felszerelés, anyag, idő) Hatásindikátorok

7 Kovács Ildikó, 2008. Még néhány szó az indikátorokról… A jó indikátor teljesíti a SMART kritériumokat: Specific– konkrét Measurable- mérhető Available - elérhető Relevant - releváns Time-based- időalapú Az indikátorok meghatározása 1. Pályázati kiírás elvárásainak áttekintése Milyen típusú indikátorokat várnak el? Alkalmazható-e ez a projekt esetében? Ha igen, egyeztetés. Ha nem, 2. lépés. 2. A projekt SMART-kritériumoknak megfelelő indikátorainak meghatározása. Számszerűsítés! 3. Logikai keretmátrixba illesztés, a mátrix teljességének ellenőrzése. 4.Az indikátorok ellenőrizhető forrásainak megadása.

8 Kovács Ildikó, 2008. Tevékenységtípus Indikátorok outputindikátor (tevékenység) eredményindikátor (projektcél) hatásindikátor (stratégiai cél) építésami megépül m, m2, m3 % nő a kapacitás % nő a forgalom db új tevékenység % Ft költségcsökkenés % perc „menetidő”- csökkenés % nő a hatékonyság szerkezetváltás % nő a foglalkoztatási képesség eszközbeszerzésamit megveszünk db, típus tanulmánydb, témamegalapozásszakpolitikai változik jogi környezet változik képzésfő, résztvevő, óracélcsoport képességei javulnak ismeretbővülés szemléletváltás innovációs képesség nő fluktuáció csökken rendezvényfő, résztvevő

9 Kovács Ildikó, 2008. Indikátorok meghatározása Néhány típushiba: Légből kapott az indikátor értéke. Nem meghatározott a kiindulási érték (pl. %- ban megadott indikátornál). Nincs pontosan megadva, hogy mit jelent az ügyfelek száma (pl. új ügyfél vagy ügyfélforgalom). Nincs forrása az indikátornak (pl. ügyfelek elégedettsége x %-kal nő, de ezt nem támasztja alá felmérés).

10 Kovács Ildikó, 2008. Feltételek / kockázatok (4. oszlop) A projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők.

11 Kovács Ildikó, 2008. Projektleírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Ellenőrzés forrásai, eszközei Feltételek / kockázatok 6. Feltételezések a Befogadó Állomáson folyamatosan élnek a képzésbe vonható gyermekek 5. Előfeltételek Elnyert támogatás - Támogatási Megállapodás 7. Feltételezések a nyelvtudás növeli az iskolai integráció esélyeit; a szülők elengedik az iskolába gyermekeiket 3. Várt eredmények adaptált tananyag speciális tankönyv megvalósult tanfolyam gyermekek nyelvtudással 4. Tevékenységek megfelelő képzési tematika adap- tálása, tankönyv megírása képzés gyakorlati feltételeinek megteremtése a képzés lebonyolítása 1. Általános célok A befogadás minőségi fejlesztése. Az Állomáson élők életminőségük javítása. 2. A projekt célja Az Állomáson élő gyermekek magyar nyelvi felkészítése az oktatási rendszerben való részvételre. 8. Feltételezések a gyermekek képzése pozitív hatással van mentális állapotukra, növeli társadalmi beilleszkedésük esélyeit, javítja életminőségüket. 9. Eszközök HR.: projektvezető, „n” tanár, „k” szakember, „x” workshop Technika: taneszközök, tanterem Pénzügyi eszközök: Ft. 10. Forrásai projektjelentések, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, bizonylatok 11. Eredményindikátorok „q” órás, speciális nyelvtanfolyam gyerekeknek - „x” gyermek „y” nyelvi szintet fejlődött 1 db speciális tematika „p” terjedelmű tankönyv 12. Forrásai jelenléti ívek, naplók tankönyv, tematika projekt zárójelentése 13. Célindikátorok z %-kal nő a közoktatásba sikeresen bekapcsolódó gyermekek aránya Iskolai teljesítményük w%-kal javul 14. Forrásai BÁH statisztikái iskolai statisztikák 15. Hatásindikátorok Menedékkérők elégedettsége nő. Csökken a MBÁ-n a konfliktusok száma. 16. Forrásai BÁH vonatkozó statisztikái kérdőíves felmérés

12 Kovács Ildikó, 2008. Köszönöm a figyelmüket! kovacsi@irm.gov.hu


Letölteni ppt "Kovács Ildikó, 2008. A logikai keretmátrix Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külső Határok Alap 2008. október 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések