Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért."— Előadás másolata:

1 Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár 2012. szeptember 24.

2 2 Jogi háttér és az eljárás Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásról Hazai jogi háttér: 2007. évi XCIV. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól Az ETT-k nyilvántartásba vétele Magyarországon két fázisú folyamat: 1. JÓVÁHAGYÁS Eljáró hatóság: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság, Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya 2. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Eljáró hatóság: Fővárosi Törvényszék

3 3 Sajátosságok legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb.) hozhatják létre nem uniós tagállam jogalanya is részt vehet garancia: az uniós jog hatálya (elsődlegesen alkalmazandó) alatt jön létre, nem nemzetközi jog szerint jogi személyiség és teljes jogképesség delegálható önkormányzati hatáskörök! (kivételek: hatósági, rendőrségi feladatok) Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): Határokon átnyúló Transznacionális Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: Programmenedzsment Projektmenedzsment Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések Saját költségvetésű projektek

4 4 ETT-k Magyarországon Abaúj Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium ETT Ister-Granum ETT Novohrad-Nógrád ETT Rába-Duna-Vág ETT Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT Pons Danubii ETT Pannon ETT Bodrogközi ETT Európa-Kapu ETT Nyilvántartásba vett ETT-kJóváhagyást kapott ETT-k Békés Arad ETT Európai Közös Jövő ETT Gömör-Tornai ETT Európai Határvárosok ETT EUKN ETT CETC- Közép-európai Közlekedési Folyosó ETT

5 5

6 6 Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) www.egtc.gov.huwww.egtc.gov.hu  Jogszabályok  Hazai, külföldi ETT-k  Külföldi együttműködések, kapcsolatok Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – 2011. évre 195 millió Ft, 2012. évre 135 millió Ft Határon Átívelő Vegyes Bizottságok ülései előkészítése – határ menti területek problémáinak kezelésére Európai Uniós, Európa Tanácsi részvétel, véleményezés Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagok felkészítése plenáris ülések anyagaival Uniós forrásokról tájékoztatás – H-4 HUNOR Iroda – megyei képviselet Brüsszelben Eredmények: -Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása (nemzetközi szerződés kötéséhez fűzte a határvonalat metsző építkezéseket – uniós források elvesztése) -Keret-megállapodások kötésének előkészítése a jövőbeni fejlesztésekről valamennyi határszakaszon (Ipoly hidakhoz fűződő projektek, egyéb infrastrukturális projektek) -ETE problématérkép -prioritásoka következő, 2014-2020-as uniós költségvetési periódusra -ETT honlap (www.egtc.gov.hu)www.egtc.gov.hu

7 7 EGTC Rendelet Felülvizsgálata – 1082/2006/EK R. 17. cikk A spanyol-belga-magyar trióelnökség idejére esett (2011). A magyar tapasztalatok és a „jó gyakorlatok” is beépíthetőkké váltak a Rendelet felülvizsgálata során. 1.Cacares-konferencia: - 2010. I. félév Kérdőív az EGTC rendelet felülvizsgálatához, melyet a Régiók Bizottsága 2011. elején adott ki. A konzultációs folyamat a Régiók Bizottsága, az Európai Unió Tanácsának hármas elnöksége (Spanyolország-Belgium-Magyarország), az Európai Bizottság és az INTERACT program közös kezdeményezése. Célja a tagállamok, a már működő és a kialakítás alatt lévő EGTC-k, a helyi és regionális önkormányzatok és egyéb érintett felek véleményeinek összegyűjtése. A konzultáció elsősorban azokra a jogalkotási szempontokra összpontosított, amelyeken a következő felülvizsgálatra való tekintettel javítani vagy változtatni kellene 2.Open Days: A kérdőív eredményeit 2010. október 6-án a rendezvényen mutatták be Brüsszelben 3.2011. március 21-23. között Gödöllőn megrendezésre került "Európai Területi Társulás és többszintű kormányzás" konferencia: - kiterjedt az EGTC Rendelet felülvizsgálatára, - az eddigi jogalkalmazási, gyakorlati tapasztalatainak és ezek szabályozási javaslatainak áttekintésére, valamint a többszintű kormányzás, mint új modell bemutatására.

8 8 A Bizottság 2011 októberében hozta nyilvánosságra a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontját Módosítások: ► Tagságra ► Csoportosulás egyezményének és alapszabályának tartalmára ► Nemzeti hatóságok általi jóváhagyás folyamatára ► A foglalkoztatás és a közbeszerzés tekintetében irányadó jogra ► Az eltérő pénzügyi felelősséget vállaló tagoknak a csoportosulással való viszonyaira ► Kommunikációra Magyarország javaslatai: a már megalakult ETT-hez való csatlakozás szabályainak további egyszerűsítését módosítás részletesebb kidolgozását a pénzügyi felelősségre vonatkozóan Jóváhagyó hatóságok találkozójának – éves jellegű – megrendezését Jóváhagyási eljárás 3 hónapos időtartamát Kiemelten támogatjuk a Régiók Bizottságának álláspontját, hogy az ETT-ket, mint az európai területi együttműködési politika végrehajtásának választható eszközét az Európai Bizottság fokozottabban vegye figyelembe + nagyobb mértékben illessze be a 2014 és 2020 közötti időszak kohéziós politikájára vonatkozó jogalkotási intézkedésekbe.

9 9 Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27-28. Cél: -jobb kommunikáció a jóváhagyó hatóságok között, -ETT-k alapításának segítése, a megalakult ETT-k tapasztalatainak megismerése. Résztvevő államok: Ausztria (Burgenland), Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Lengyelország + Európai Bizottság Főbb vitapontok: – a Rendelet eltérő értelmezése, – elhúzódó jóváhagyási eljárások, – az egyes tagállami és nem tagállami eljáró hatóságok beazonosítása, – javaslat arról, hogy az eltérő tagállami jogszabályok elemzésére készüljön egy összehasonlító tanulmány. Konklúziók: Uniós adatbázis a Régiók Bizottsága gondozásában: a jóváhagyó hatóságok megnevezését, elérhetőségét tartalmazó nyilvántartás vezetése; 3. államok jóváhagyási eljárása: a 3. államoknak ki kell alakítaniuk az ETT-kben részt vevő jogalanyaik tagi jóváhagyásának rendjét, a támogatást kiadó hatóság elnevezését és adatait meg kell küldeniük a Bizottságnak. Párbeszéd: a jóváhagyó hatóságok éves találkozójának szakmai támogatása; Szakfordítás.

10 10 Területi kohézió 2007: Lisszaboni Szerződés a – gazdasági és társadalmi kohézió erősítésén – túl harmadik célkitűzést is bevezet: a területi kohéziót. > Nagyobb forrás - Új fejlesztési eszközök. Finanszírozás Az európai területi együttműködés kohéziós politikán belüli részaránya növekszik. A javaslat szerint az ETE programok kohéziós forrásokból való részesedése 11,7 milliárd (3,48%) euró, ami növekedést jelent a jelenlegi 8,7 milliárd (2,52 %) euróhoz képest. Integrált Helyi Fejlesztési Kezdeményezések A szubregionális, helyi („local”) szintű, szektorokon átívelő beavatkozások ösztönzése érdekében a Bizottság megerősítené a közösségi tevékenységen alapuló integrált helyi, területi fejlesztési kezdeményezéseket (Community led local development). A helyi fejlesztések tervezési és végrehajtási keretét integrált helyi fejlesztési stratégiák adják. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER-ből ismert módszertanhoz hasonlóan a valós partnerség elve szerint kialakított helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni és végrehajtani. Integrált Területi Beruházások A területi fejlesztés és városfejlesztés több prioritási tengelyhez és programhoz tartozó tevékenységének összehangolására. Ezeket az Operatív Programokban előre kellene rögzíteni, megadva az egyes Integrált Területi beruházásokra szánt pénzügyi allokációt. A tagállam vagy az IH kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve helyi hatóságokat, regionális fejlesztési testületeket, vagy non-profit szervezeteket az ITI irányítására és végrehajtására. A javaslat szerint közreműködő szervezetként az ETT-k is megjelenhetnek.

11 11 Határspecifikus programtervezés a 2014-2020-as uniós költségvetési periódusban kiírásra kerülő Határon Átnyúló Együttműködési Programokban (3 szintű) – Miniszteri egyeztetés a szomszédos államok felé képviselendő kormányzati álláspontról – Ágazati Jelentés: az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról szóló 1025/2012. (II.14.) Korm. Határozat – Területi tervezés a határtérségben konferencia: 2012. június 6. Résztvevők: minisztériumok, megyék és a helyi szint képviselői, Európai Területi Társulások Területi Tervezés a Határtérségekben Konferencia 2012. június 6.

12 12 2012. június felmérés 11 tematikus célkitűzés- 4 választható

13 13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár Tel: 06 1 795 4905 Email: viktoria.zold-nagy@kim.gov.hu


Letölteni ppt "Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések