Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségirányítási rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségirányítási rendszere"— Előadás másolata:

1 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségirányítási rendszere

2 Az oktatás témája, célja
Általános minőségirányítási ismeretek A minőséggel kapcsolatos alapfogalmak A minőségirányítási rendszer (MIR) célja A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségirányítási rendszere A MIR alapvető dokumentumai A MIR működtetése

3 Marketing szempontból: A gyártó szempontjából:
A minőség fogalma Marketing szempontból: „A vevői igények teljesítése…” A gyártó szempontjából: „Az előírt követelményeknek való megfelelőség…” A vevő szempontjából: „Használatra való alkalmasság…” A filozófus szerint: ’’Egy dolog értékét a minősége adja meg. Ha a dologban nincs benne a minőség, akkor a dolog nem az, ami.’’ Hegel

4 A minőség fogalma 1. Szabványnak való megfelelés.
2. Megfelelés a felhasználó ismert igényének. 3. Megfelelő költségen való megfelelés. 4. Megfelelés a vevő látens igényének.

5 A minőség fogalma „… annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.” ISO 9000:2005 Relatív fogalom!

6 A minőségirányítás fogalma
Minőségellenőrzés: termék végellenőrzés. Minőségbiztosítás: a megfelelő gyártási feltételek biztosítják a termék megfelelő minőségét is. (Bizalomkeltés a követelmények teljesítése iránt. ISO 9000:2005) Minőségirányítás: összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából. (ISO 9000:2005) (TQM: Teljes Körű Minőség)

7 A minőségirányítás fogalma
A termék előállítás folyamata Termék Technológia Termék Szervezeti kultúra „Tevékenységek és folyamatok eredménye” A piac ma már nem a termékek, hanem a szervezeti kultúrák versenyének színtere. A tartós piaci sikerhez nem elegendő a termék fejlesztése, elengedhetetlen a szervezet fejlesztése is.

8 A minőségirányítási rendszer fogalma
Minőségirányítási rendszer (MIR): irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából. Más irányítási rendszerek: környezetközpontú (KIR), munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEBIR), információbiztonsági, stb. Integrált irányítási rendszerek: a fentiek közül legalább kettő együttes alkalmazása.

9 A minőségirányítási rendszer célja
eszköz a vezetőség számára a vevői elégedettség növeléséhez, bizalmat kelt a vevőben a szervezet termékei iránt, lehetőséget ad az értékelésre, a szabványos rendszer a tanúsításra is.

10 A minőségirányítási rendszer követelményei
ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) Fogalom-meghatározások: ISO 9000:2005 (MSZ EN ISO 9000:2005) Útmutató a működés fejlesztéséhez: ISO 9004:2000 (MSZ EN ISO 9004:2001)

11 A minőségirányítási rendszer alapelvei
Vevőközpontúság Vezetés A munkatársak bevonása Folyamatszemléletű megközelítés Rendszerszemléletű irányítási eljárás Folyamatos fejlesztés Döntés a tények alapján Kölcsönösen előnyös beszállítói kapcsolatok

12 A minőségirányítás folyamatszemléletű modellje

13 A minőségirányítási rendszer tanúsítása
Független, erre feljogosított (akkreditált) szervezet hivatalos nyilatkozata arról, hogy a vállalat bevezette és működteti a rendszerszabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. Meghatározott tevékenységekre vonatkozik, lehetségesek a kizárások (pl. tervezés).

14 Az audit fogalma Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

15 Az auditok fajtái, összefüggései
BELSŐ AUDIT 1 ELŐAUDIT Nem OK? FO-LYA-MA-TOS JAVÍ-TÁS Nem OK? ELLENŐRZŐ AUDIT TANÚSÍTÓ AUDIT Nem OK? IGEN 1 OK?

16 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MIR dokumentációja

17 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MIR dokumentációja

18 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MIR dokumentációja

19 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségirányítási rendszere

20 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Minőségirányítási Kézikönyve
Fejezet Fejezet címe 0. Címlap A. Tartalomjegyzék B. Bevezetés, bemutatás C. Szervezeti felépítés D. Minőségpolitikai nyilatkozat 1. A Minőségirányítási Kézikönyv kezelése 2. Rendelkező hivatkozások 3. Fogalom-meghatározások 4. Minőségirányítási rendszer 5. A vezetőség felelősségi köre 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 7. A termék előállítása 8. Mérés, elemzés és fejlesztés M1. A vontatás-szolgáltatás folyamatábrája M2. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. dokumentációs térképe M3. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. folyamatai és azok kölcsönhatásai M4. Minőségirányítási Eljárási Utasítások jegyzéke M5. Rövidítések M6. A MÁV gépészeti szakszolgálat története

21 MK 4. fejezet: Minőségirányítási rendszer
A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos általános követelmények A MIR dokumentálási követelményei: az előíró dokumentumok kezelése az igazoló dokumentumok (feljegyzések) kezelése

22 MK 4. fejezet: Minőségirányítási rendszer
A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos általános követelmények Rendelkezünk dokumentált minőségirányítási rendszerrel. A rendszer dokumentációja tartalmazza a következőket: nyilatkozat a minőségpolitikáról meghirdetett minőségcélok minőségirányítási kézikönyv a szabványban megkövetelt dokumentált eljárások mindazokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek a termék előállításával kapcsolatos és a minőségre hatást gyakorló folyamatok eredményes tervezéséhez, működtetéséhez és szabályozásához a szabványban megkövetelt feljegyzések (Bizonylati album)

23 MK 4. fejezet: Minőségirányítási rendszer
A MIR dokumentálási követelményei A szervezetnek minőségirányítási kézikönyvet kell készítenie és fenntartania, amely tartalmazza: A MIR alkalmazási területét, beleértve a kizárásokat, a MIR folyamatai közötti kölcsönhatások leírását, dokumentált eljárásokra való hivatkozást, a szervezet minden követelményét.

24 MK 4. fejezet: Minőségirányítási rendszer
A MIR dokumentálási követelményei Eljárási utasítás a dokumentumok kezelésére dokumentumok készítése a változtatás és átdolgozás állapotának felismerése hatályba léptetés, elosztás a dokumentumok eredete jelölt és kezelhető legyen az érvényes dokumentumok rendelkezésre állnak és olvashatóak ellenőrzése és jóváhagyása adott esetben aktualizálása (módosítása) és ismételt jóváhagyásra elavult dokumentumok alkalmazásának megakadályozása érvényesség felülvizsgálat visszavonás, archiválás (megsemmisítés) Saját készítésű dokumentumok

25 MK 4. fejezet: Minőségirányítási rendszer
A MIR dokumentálási követelményei tanulmányozás, értékelés, reagálás Eljárási utasítás a dokumentumok kezelésére nyilvántartás a változtatás és módosítás állapot feljegyzés a bevezetés és az utolsó alkalmazás idejéről Külső eredetű dokumentumok elosztás, módosítások elosztása az érvényes dokumentumok rendelkezésre állnak elavult dokumentumok alkalmazásának megakadályozása a módosított dokumentum elődje alapján készült belső dokumentumok frissítése visszavonás, archiválás (megsemmisítés) rendszeres érvényességi felülvizsgálat

26 MK 4. fejezet: Minőségirányítási rendszer
A MIR dokumentálási követelményei Eljárási Utasítás a feljegyzések - készítésére, - azonosítására, - elosztására, - alkalmazására, feldolgozására, - tárolására, - visszakeresésére, - védelmére, - megőrzésére, - megőrzési idejére, - selejtezésére. A feljegyzések (igazoló dokumentumok) bármilyen adathordozón készülhetnek.

27 MK 5. fejezet: A vezetőség felelősségi köre
Vevőközpontúság A vevői elvárások meghatározása A vevői elvárások teljesítése A vevők megelégedettségének fokozása

28 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségpolitikája
vezető szerep megőrzése megfelelő vontatójárművek képzett, gyakorlott személyzet biztosítása nemmegfelelőségekre helyesbítő intézkedések környezetterhelés csökkentése gazdálkodásfejlesztés biztonság megfelelő beszállítók

29 MK 6. fejezet: Gazdálkodás az erőforrásokkal
Gondoskodás az erőforrásokról Meg kell határozni a szükséges erőforrásokat A MIR bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez A vevői elégedettség fokozásához munkatársak tudása, tapasztalata, munkakultúrája külső partnerkapcsolatok pénzeszközök épületek, berendezések, eszközök, anyagok technológia információs rendszer ERŐFORRÁSOK

30 MK 6. fejezet: Gazdálkodás az erőforrásokkal
Infrastruktúra Épületek, munkahely és a hozzátartozó feltételek A folyamatok eszközei Az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások

31 MK 7. fejezet: A termék előállítása
A termék előállítás megtervezése A vevővel kapcsolatos folyamatok Tervezés és fejlesztés Beszerzés Előállítás és szolgáltatás nyújtása Mérőeszközök kezelése

32 MK 7. fejezet: A termék előállítása
A termék előállítás megtervezése a szolgáltatásra vonatkozó követelmények és minőségcélok (a vevői követelmények, műszaki előírások alapján), a szolgáltatási folyamathoz szükséges dokumentumok, valamint a konkrét erőforrások (eszközök, tudás), a szolgáltatás elfogadási kritériumai - igazolási, érvényesítési, figyelemmel kísérési, ellenőrzési és vizsgálati tevékenységek, a szükséges feljegyzések.

33 MK 7. fejezet: A termék előállítása
A vevővel kapcsolatos folyamatok a szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása, a szolgáltatásra vonatkozó követelmények vizsgálata, kapcsolattartás a vevővel.

34 MK 7. fejezet: A termék előállítása
Beszerzés A beszerzés folyamata, a beszállítók kiválasztása Beszerzési információ (követelmények megadása) A beszerzett termék igazolása

35 MK 7. fejezet: A termék előállítása
A szolgáltatás nyújtása A szolgáltatás nyújtás szabályozása A szolgáltatás nyújtás folyamatának érvényesítése Azonosítás és nyomonkövethetőség A vevő tulajdona A termék állagának megőrzése

36 MK 8. fejezet: Mérés, elemzés, fejlesztés
Általános útmutatás Figyelemmel kísérés és mérés A nem megfelelő termék kezelése Az adatok elemzése Fejlesztés

37 MK 8. fejezet: Mérés, elemzés, fejlesztés
Általános útmutatás Meg kell tervezni a figyelemmel kísérési, mérési, elemzési, fejlesztési folyamatokat. Célja: Bizonyítani a termék megfelelőségét Gondoskodás a MIR megfelelőségéről A MIR folyamatos fejlesztése

38 MK 8. fejezet: Mérés, elemzés, fejlesztés
Figyelemmel kísérés és mérés A vevő megelégedettsége A MIR belső felülvizsgálata (belső audit) A folyamatok A szolgáltatás

39 MK 8. fejezet: Mérés, elemzés, fejlesztés
A nem megfelelő termék kezelése A nem megfelelő termék azonosítása, ellenőrzés alatt tartása Intézkedés a kiküszöbölésre Engedély a vevőtől az eltérésre Eredeti szándéknak megfelelő felhasználás megakadályozása Feljegyzés

40 MK 8. fejezet: Mérés, elemzés, fejlesztés
Adatgyűjtés, adatelemzés Cél: a MIR megfelelőségének és eredményességének igazolása A vevők elégedettségéről A termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségről A folyamatok és a termékek jellemzőiről, a trendekről A beszállítókról

41 MK 8. fejezet: Mérés, elemzés, fejlesztés
Cél: a MIR megfelelőségének és eredményességének javítása Helyesbítő tevékenység: az előfordult, tényleges nem-megfelelőségek kezelése Megelőző tevékenység: a lehetséges nemmegfelelőségek kezelése Vezetőségi átvizsgálás


Letölteni ppt "A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. minőségirányítási rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések